http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/bezpieczne-warunki-pracy-organizacja-pracy-bhp-w-pracy

Szkolenie Organizacja bezpiecznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

– kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej.

Bezpieczne warunki pracy – sprawdź na szkoleniu czy Twoja firma pozytywnie przejdzie kontrolę PIP!

Do końca tego roku PIP przeprowadzi kilkadziesiąt tysięcy kontroli w firmach i instytucjach.
Inspektorzy pracy sprawdzą między innymi czy firmy wyposażyły zatrudnionych w środki ochronne i czy właściwie zaktualizowały ocenę ryzyka zawodowego pod kątem zagrożeń epidemiologicznych.

Czy Twoja firma jest gotowa na wizytę Inspektora PIP?
Czy wdrożyłeś procedury bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko zarażenia wirusem w miejscu pracy?
Czy dobrze oceniłeś zagrożenie związane z Covid-19 w Twojej firmie?

Jeśli:

 • Jesteś odpowiedzialny za organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Twoim zakładzie?
 • Chcesz bezpiecznie zorganizować pracę w okresie epidemii i wdrożyć działania prewencyjne?
 • Chcesz poznać listę kontrolną, zgodnie z którą Inspektorzy kontrolują firmy w dobie pandemii?
 • Nie wiesz jak zabezpieczyć zdrowie pracowników i zminimalizować możliwość zarażeń Covid-19?
 • Zastanawiasz się jakie procedury i działania warto wdrożyć, chcesz poznać rozwiązania rekomendowane przez GIP, GIS, CIOP oraz wytyczne rządowe?
 • Jesteś odpowiedzialny za dobór odpowiednich zabezpieczeń przed Covid-19?
 • Nie wiesz czym się kierować przy wyborze ŚOI, żeby zapewnić pracownikom realne bezpieczeństwo?
 • Chcesz poznać przykłady oceny ryzyka uwzględniające czynniki biologiczne?
 • Chcesz dowiedzieć się jak będą kontrolować Inspektorzy pracę zdalną?

nasze szkolenie może Ci pomóc!

Podczas szkolenia bhp w dobie Covid-19 Inspektor PIP zaangażowany w kontrole firm i instytucji  odpowie na najczęściej zadawane pytania przez pracodawców w dobie pandemii:

Jakie są obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?
Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie nowych instrukcji i procedur bezpieczeństwa dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem?
Jakie są konsekwencje braku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego?
Co w przypadku kiedy nie można zapewnić pracownikom odległości 1,5 m od rozmówcy?
Co jest lepsze na stanowisku pracy – maska czy przyłbica?
Jakiego typu maski i rękawice chronią przed wirusem?
Jak powinna wyglądać procedura postępowania w razie podejrzenia pracownika o zakażenie koronawirusem? Jakie służby zawiadomić?
Czy pracodawca może skierować pracownika na testy i poznać ich wyniki? Jak pozostać w zgodzie z RODO?

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu bhp w dobie Covid-19?

Na naszym szkoleniu Inspektor  PIP pomożemy Ci przeanalizować zagrożenia zarażeniem Covid-19 na różnych stanowiskach pracy i wyeliminować lub wystarczająco ograniczyć ryzyko zachorowania.
Wskaże najlepsze praktyki w doborze i stosowaniu środków ochrony indywidualnej w warunkach epidemii.
Dowiesz się jak dokonać oceny ryzyka zawodowego pod kątem zagrożeń epidemiologicznych.

Kogo zapraszamy do udziału w szkoleniu Bhp w dobie Covid-19?

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, SIP oraz osób odpowiedzialnych w zakładzie za dobór, zakup i konserwację środków ochrony indywidualnej.


uczestnicy szkolenia bhp w dobie Covid-19 wybrali również:

BHP w transporcie wewnętrznym Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Bhp w dobie Covid-19 – cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie Bhp w dobie Covid-19 ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy wymaganej przy organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas pandemii

W szkoleniu wykorzystano obowiązujące przepisy oraz wytyczne:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
 • ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19,
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz ze mianami,
 • wytyczne rządowe dla zakładów i biur zawarte na stronie www.gov.pl.
 • wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zawarte na stronie www.gis.gov.pl.
 • wytyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zawarte na stronie www.ciop.pl.
 • Opinia NIZP-PZH z dn. 2.04.2020 r. dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania,
 • Opinia NIŻ-PZH z dn. 19.03.2020 r. dot. zaleceń dla wentylacji i klimatyzacji COVID-19.
 • Komunikat CIOP-PIB nr 2 z dnia 19.03.2020 r. aktualizacja 13.05.2020 w sprawie zasad postępowania z instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem typu SARS-CoV-2.
 • Komunikat CIOP-PIB nr 3 z dnia 19.03.2020 r. aktualizacja 21.05.2020 r. w sprawie zasad
  zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego.
 • Komunikat CIOP-PIB nr 4 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie ozonowania jako metody przeciwdziałającej skażeniu wirusem SARS-CoV-2.
PROGRAM

Bezpieczne warunki pracy w dobie Covid-19 – program szkolenia:

1. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie COVID-19

 • Dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz reżimu sanitarno-epidemiologicznego.
 • Czy istnieje odpowiedzialność cywilna i karna pracodawcy w dobie koronowirusa?
 • Obowiązki BHP, a roszczenia pracowników w przypadku zakażenia wirusem.
 • Ocena ryzyka zawodowego w związku z COVID-19 – jak uwzględnić czynniki biologiczne, dobrze praktyki
 • Czy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym obejmuje zagrożenie wirusem COVID-19?
 • Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie nowych instrukcji i procedur bezpieczeństwa dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem?
 • Czy nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 zwalniają pracowników z obowiązku przestrzegania opracowanych przez pracodawcę wytycznych, instrukcji i poleceń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu tym wirusem?
 • Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19?
 • Czy w obecnym stanie prawnym jest możliwość odstąpienia od wykonywania badań środowiska pracy ze względu na pandemię COVID-19?
 • Czy jest możliwość przesunięcia komisji BHP?

2. Organizacja bezpiecznych warunków pracy w dobie Covid-19 – rekomendacje rządowe, GIP, GIS i CIOP w sprawie organizacji stanowisk pracy. Listy kontrolne, plany działań zapobiegawczych, instrukcje pracy, nowe procedury bezpieczeństwa, dobre praktyki dla pracowników i zarządzających pracownikami

 • Jak zabezpieczyć zakład przed rozprzestrzenianiem koronawirusa – dobre praktyki, przykłady wdrożeń
 • Jak zachować odległość 1,5 m na stanowisku pracy?
 • Pomiar temperatury pracowników – czy jest możliwy i zgodny z prawem?
 • Przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa – czy pracodawca może kierować pracownika na testy i poznać ich wyniki?
 • Dezynfekcja pomieszczeń metodą zamgławiania i ozonowania.
 • Jak bezpiecznie korzystać ze wspólnych pomieszczeń socjalnych? – ograniczony dostęp do szatni i jadalni.
 • Jak bezpiecznie korzystać ze wspólnych narzędzi pracy, urządzeń technicznych?
 • Jak bezpiecznie poruszać się na terenie zakładu pracy – obieg dokumentów, roznoszenie korespondencji, ograniczenie korzystania z wind, jednostronny ruch na schodzach, monitoring i dokumentowanie wszystkich wejść i wyjść z budynków, itp.
 • Planowanie czasu pracy, podział zmian, czas przerw, zróżnicowanie harmonogramów czasu pracy

3. Środki ochrony indywidualnej wykorzystywane do ochrony i zabezpieczenie przed COVID-19. Dobre praktyki i analiza najczęściej popełnianych błędów – doświadczenia pokontrolne Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

Obowiązki pracodawcy, pracownika oraz osób kierujących pracownikami  w zakresie zapewnienia, stosowania i użytkowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – analiza obowiązujących przepisów prawnych

 • Jak właściwie dobrać ŚOI?
 • Stosowanie, instrukcje, oznakowanie ŚOI, ocena ryzyka.
 • Jaka jest różnica pomiędzy środkiem ochrony indywidualne, a wyrobem medycznym?
 • Czy ŚOI do walki z COVID-19 muszą spełniać wymagania oceny zgodności i muszą być znakowane znakiem CE? (UCHWAŁA NR 33/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2)
 • Czy w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, można pracowników wyposażać w ochrony dróg oddechowych nie posiadające deklaracji zgodności?
 • Co jest lepsze na stanowisku pracy – maska czy przyłbica?
 • Jakiego typu maski i rękawice chronią przed wirusem?
 • Czy można na stanowiskach pracy stosować maseczki uszyte we własnym zakresie przez pracowników lub w szwalniach?
 • Jaką odzież ochronną i rękawice należy stosować do ochrony przed wirusem?
 • Czy środki ochrony indywidualnej wyprodukowane przez pracodawcę powinny mieć deklaracje zgodności i znak CE?
 • Czy pracownicy powinni być wyposażenie w kombinezony ochronne?
 • Czy pracodawca powinien weryfikować wewnątrzzakładowe tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI?
 • Jak traktować zużyte ŚOI?
 • Jakie stosować środki ochrony zbiorowej?

4. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19

 • Jak powinna wyglądać procedura postępowania w razie podejrzenia pracownika o zakażenie koronawirusem?
 • Jakie służby zawiadamia pracodawca?
 • Pracownik informuje o kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem – co powinien zrobić pracodawca? Czy zasadne jest zabronienie pracownikowi przychodzenie do pracy do momentu wykonania badań na obecność koronawirusa? Według jakich zasad usprawiedliwić nieobecność w pracy tych osób?

5. Organizacja pracy zdalnej – jakie są obowiązki pracodawcy?

 • Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu. Czy praca zdalna podlega jakiejkolwiek kontroli?
 • Kontrola pracy zdalnej przez Inspektorów PIP w miejscu pracy pracownika – czy będzie możliwa?
 • Różnice między pracą zdalną i telepracą.
 • Warunki bhp przy pracy zdalnej (home office), obowiązki pracodawcy i pracownika; kontrola stanowiska pracy, ergonomia na stanowisku pracy (bhp przy monitorach ekranowych), wypadki przy pracy – interpelacja poselska nr 31198 w sprawie pracy w domu.
 • Czy obowiązki zespołu powypadkowego uległy zmianie?
 • Czy koronawirus może być przyczyną wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?
 • Czy można dokonywać oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej?
 • Co zrobić z wszczętym postępowaniem wypadkowym?

4. Na co zwracają uwagę Inspektorzy PIP podczas kontroli – analiza listy kontrolnej zaleconej przez Głównego Inspektora Pracy

WYKŁADOWCA

Szkolenie bezpieczne warunki pracy poprowadzi:

Wybitny Ekspert PIP

Długoletnie pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zatrudnionym od 1999 r. obecnie na stanowisku starszego inspektora pracy – głównego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. 
Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive.
Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO oraz miesięcznika INSPEKTOR PRACY.
 Koordynował i nadzorował  w OIP w Katowicach kontrole m.in. w temacie „Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne”, „Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”, „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”, „Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej” oraz „Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu i obróbki plastycznej”.
Przygotowywał wytyczne oraz został koordynatorem krajowym tematu „Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu”.
Prowadził szkolenia pracodawców i pracowników w ramach programów prewencyjnych m.in „Pracodawco! Zdobądź dyplom PIP” oraz „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej.
Prowadził szkolenia partnerów społecznych w ramach „Akademii SIP” oraz brał udział w kampanii prewencyjnej „Na Pierwszej Fali Zatrudnienia”.
Prowadził szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz organizacji związkowych.
Był opiekunem praktyk zawodowych podinspektorów pracy. 
Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

METODY

Bezpieczne warunki pracy – metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie Bezpieczne warunki pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

ADRESACI

Szkolenie bezpieczne warunki pracy adresujemy do:

 • pracodawców, zarządzających pracownikami
 • osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów)
 • pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • osób odpowiedzialnych w zakładzie za zakup i dostarczanie środków ochrony indywidualnej
 • przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Bezpieczne warunki pracy w dobie Covid-19:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.