In Akademia Menedżera, HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/opowiedzialnosc-osob-kierujacych-pracownikami

Odpowiedzialność i obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie bhp

– sprawdź na szkoleniu jakie masz obowiązki i za co i w jakich granicach odpowiadasz! Motywuj ludzi do bezpiecznej pracy! Egzekwuj przestrzeganie zasad bezpieczeństwa!  

Kierujesz pracowniami? Działasz w imieniu pracodawcy?

Jesteś menedżerem, kierownikiem zmiany, liderem zespołu, brygadzistą? Pełnisz funkcje kontrolne i nadzorcze z zakresu BHP?

Nie ważne czy pracujesz w biurze, urzędzie, na hali produkcyjnej, w magazynie, sklepie, czy na placu budowy.

Pamiętaj! Nie tylko na pracodawcy, ale również na kierujących pracownikami ciążą obowiązki związane z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy!

Czuwaj nad tym, aby praca podległych Ci pracowników przebiegała zgodnie z przepisami i zasadami BHP!

Egzekwuj przestrzeganie zasad bezpieczeństwa!
Motywuj ludzi do bezpiecznej pracy!
Na bieżąco nadzoruj stan bhp i wydawaj szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
Twoja odpowiedzialność nie kończy się na karze porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy, mandacie od inspektora pracy, czy nawet rozwiązaniu umowy o pracę!

Zaniedbania w dziedzinie bhp mogą skończyć się dla Ciebie karą grzywny lub odpowiedzialnością karną, łącznie z bezwzględnym pozbawieniem wolności do lat 5!

Sprawdź na szkoleniu jakie masz obowiązki, uprawnienia i za co odpowiadasz!
Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się w 2023 roku przepisami!
Nie daj się zaskoczyć podczas kontroli PIP!

Nie zapominaj, że:

 • jesteś odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy, stan bhp na stanowiskach pracy,
 • ponosisz pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich pracowników,
 • musisz być na bieżąco z nowymi przepisami i zasadami bhp,
 • odpowiadasz za stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, a więc za urządzenia, maszyny i narzędzia
 • odpowiadasz za sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie przez pracowników zgodnie z przeznaczeniem

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Nasz Ekspert – wieloletni nadinspektor PIP:
zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy i zaniedbania osób kierujących pracownikami – osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych są przez PIP najczęściej karane mandatami, a po wypadkach ciężkich i śmiertelnych najczęściej mają stawiane zarzuty karne przez prokuraturę!
przypomni zakres odpowiedzialności oraz prawa i obowiązki kierowników wynikające z kodeksu pracy i rozporządzeń oraz przepisów wewnątrzzakładowych
– wyjaśni jak rozkłada się odpowiedzialność między pracodawcę / kierownictwo / służby bhp / dozór
– zwróci uwagę na nowe przepisy i obowiązki osób kierujących pracownikami w związku ze zmianami przepisów dotyczących badania trzeźwości.

Podczas szkolenia Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami dowiesz się:

 • jakie są obowiązki i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?
 • jakie jest rozgraniczenie pomiędzy uprawnieniami służb BHP, a zadaniami pracodawców i osób kierujących pracownikami?
 • kiedy kierujący pracownikami może być ukarany karą porządkową? 
 • czy nieprzestrzeganie przepisów i zasad może być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia?
 • czy niedopełniający obowiązków kierownik może być zobowiązany do zwrotu pracodawcy kosztów wypłaconych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy?
 • na czym polega odpowiedzialność kierującego pracowniami za przestępstwo niedopełnienia obowiązków z zakresu bhp i narażenia pracownika z art. 220 Kodeksu karnego?
 • czy kierujący pracownikami może uwolnić się od odpowiedzialności zarzucając pracownikowi niedopełnienie obowiązków z zakresu BHP?
 • czy w razie wypadku śmiertelnego kierujący pracownikami może być skazany na karę do 5 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka na podstawie art. 155 Kodeksu karnego?
 • kiedy zaniedbania kierujących pracownikami w zakresie bhp mogą spowodować podniesienia składki wypadkowej?
 • jakie są materialne i niematerialne koszty wypadków przy pracy dla pracodawcy?
 • jakie błędy przy szkoleniach z zakresu bhp popełniają przełożeni?
 • czy kierownik ma prawo nie dopuścić do pracy pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych?
 • kto może badać pracownika na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu?
 • kiedy pracownik może się powstrzymać od wykonywania pracy i co może z tym zrobić przełożony?
 • czy pracownik za łamanie przepisów BHP może dostać mandat od inspektora PIP?
 • jak postępować z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • jakie obowiązki w z zakresu BHP dotyczą pracowników tymczasowych?
 • co oznacza bezpośredni i stały nadzór?
 • kto odpowiada za organizację prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jaka jest definicja prac szczególnie niebezpiecznych?
 • jakie przepisy zawierają prace szczególnie niebezpieczne?
 • co to są prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego?

   Szkolenie zawiera najciekawsze przykłady z bogatej praktyki kontrolnej i powypadkowej inspektora pracy.


   uczestnicy szkolenia Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami wybrali również:

   BHP w transporcie wewnętrznym Sprawdź

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   Przydatne informacje organizacyjne:

   15 czerwca 2023r. – szkolenie online

   Wymagania sprzętowe:

   • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
   • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
   • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

   Harmonogram godzinowy:

   Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
   8.30 – 9.00
   Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

   Cena szkolenia wynosi 740 zł netto.
   Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

   Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

   Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
   OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

   CELE I KORZYŚCI

   Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

   PROGRAM

   Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – program szkolenia:

   WYKŁADOWCA

   Szkolenie odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami poprowadzi:

   Wybitny Ekspert PIP

   Długoletnie pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zatrudnionym od 1999 r. obecnie na stanowisku starszego inspektora pracy – głównego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. 
   Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive.
   Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO oraz miesięcznika INSPEKTOR PRACY.
    Koordynował i nadzorował  w OIP w Katowicach kontrole m.in. w temacie „Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne”, „Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”, „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”, „Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej” oraz „Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu i obróbki plastycznej”.
   Przygotowywał wytyczne oraz został koordynatorem krajowym tematu „Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu”.
   Prowadził szkolenia pracodawców i pracowników w ramach programów prewencyjnych m.in „Pracodawco! Zdobądź dyplom PIP” oraz „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej.
   Prowadził szkolenia partnerów społecznych w ramach „Akademii SIP” oraz brał udział w kampanii prewencyjnej „Na Pierwszej Fali Zatrudnienia”.
   Prowadził szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz organizacji związkowych.
   Był opiekunem praktyk zawodowych podinspektorów pracy. 
   Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

   METODY

   Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – metody prowadzenia szkolenia:

   Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

   ADRESACI

   Szkolenie odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami adresujemy do:

   • osób zarządzających pracownikami
   • osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów, team liderów)
   • pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
   • społecznych inspektorów pracy

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   94%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   Hotel Focus*** Łódź

   Hotel Focus*** Łódź

   15.06.2023 Szkolenie online
   740 ZŁ (NETTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.