Prowadzenie instruktarzy stanowiskowych wg twi

 In UR / Produkcja / BHP

Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=4393

Szkolenie Prowadzenie instruktarzy stanowiskowych wg twi

–  doskonalenie standardów produkcji, poprawa bezpieczeństwa i wydajności  

Z badań wynika, że jedną z najważniejszych przyczyn przestojów i awarii maszyn jest niedoszkolenie operatorów i zła organizacja pracy. Kierownicy produkcji, mistrzowie i brygadziści nie zdają sobie sprawy, jak duży wpływ na wydajność i jakość ma sposób szkolenia nowych pracowników.
Pomocą dla przełożonych może być TWI.

TWI to metoda zarządzania, która polega na rozwijaniu umiejętności instruowania pracowników (jak powinni prawidłowo i bez błędów wykonywać swoje zadania), budowaniu z nimi dobrych relacji oraz zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.

Metoda instruowania pracowników, wchodząca w skład programu TWI, to sposób efektywnego szkolenia pracowników z tego, jak powinni prawidłowo i bez błędów wykonywać swoje zadania produkcyjne.

Wykorzystując tą metodę przełożeni są wstanie krócej, a przy tym skuteczniej instruować pracowników, co przekłada się na redukcję błędów w pracy i wzrost wydajności.

Ciągłe doskonalenie standardów produkcji poparte dobrymi relacjami przełożonego z pracownikiem jest gwarantem sukcesu pracy zespołowej w przemyśle.


uczestnicy szkolenia Prowadzenie instruktarzy stanowiskowych wg twi wybrali również:

Szkolenie Controlling produkcji – Sprawdź

 

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem TWI jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników z tego, jak powinni pracować na własnych stanowiskach pracy. Dzięki TWI IP możliwe jest wprowadzenie pracy standaryzowanej. Każdy na danym stanowisku będzie pracował tak samo, według ustalonych standardów.

Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy oraz ujednolicenie pracy a ostatecznie – zwiększenie efektywności pracy.

Korzyści dla uczestników:

W trakcie warsztatów uczestnicy: zdobędą podstawowe informacje na temat TWI, zdobędą wiedzę i umiejętności przeprowadzania szkolenia stanowiskowego z wykorzystaniem metody TWI – „Instruowanie pracowników”, poznanie praktycznych przykładów wprowadzania metody TWI – „Instruowanie pracowników” w innych firmach produkcyjnych oraz budowy dobrych relacji w zespole, nauczą się sposobu przekazywania bezcennego doświadczenia i wypracowanych umiejętności.

Wykorzystując tą metodę przełożeni będą w stanie krócej, a przy tym skuteczniej instruować pracowników, co przełoży się na redukcję błędów w pracy i wzrost wydajności.

Program TWI rozwija kompetencje potrzebne do efektywnego pełnienia codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem zespołami operacyjnymi.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie do TWI (Training within Industry)

 • Historia TWI – geneza powstania
 • Rola – instruktora TWI
 • Kluczowe kompetencje instruktora TWI
 • Główne etapy TWI

Instruowanie pracowników (Job Instructions) kluczowe narzędzie do efektywnego przekazywania wiedzy na hali produkcyjne

 • „Standardowe metody instruowania”
 • Błędy które popełniamy w trakcie prowadzenia instruktażu – zadanie symulacyjne?
 • Metoda IP, cztery kroki przygotowania szkoleń przez zwierzchnika dla podwładnych
 • Arkusz Podziału Pracy – przygotowanie i możliwości wykorzystania
 • Odpowiednie przygotowanie szkolonego pracownika.
 • Własnoręczne wykonanie pracy, którą podwładny będzie wykonywał.
 • Obserwowanie podwładnego podczas wykonywania danej czynności.
 • Zwierzchnik monitoruje postępy pracy podwładnego.

Warsztaty: przygotowanie pełnej prezentacji według poznanych zasad – praca w podzespołach Podsumowanie: O co warto zadbać, a czego unikać podczas prowadzenia instruktażu?
Dzięki tej metodzie bezpośredni zwierzchnicy uczą się, jak szybko i skutecznie szkolić swoich pracowników, aby ich praca prowadziła do wzrostu wydajności, eliminacji błędów i niepotrzebnego marnotrawstwa.
TWI IP wymaga również od zwierzchnika dobrego i przemyślanego przygotowania się do przeprowadzenia szkolenia. Aby szkolenie odniosło sukces zwierzchnik powinien określić ramy czasowe, podział pracy wg APP (Arkusz Podziału Pracy) oraz przygotować odpowiednie narzędzia i materiały. Zadaniem przełożonego jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy.

Budowanie przyjaznej atmosfery jest kluczem do wysokiej efektywności pracy zespołu i indywidualnych pracowników.

 • Mając świadomość, że wynagrodzenie w realiach polskich nie należy zazwyczaj do najwyższych bardzo istotne jest aby instruktor (lider, brygadzista..) potrafił motywować podwładnego do stałego rozwoju.
 • Obniżona jakość czy terminowość rzutuje zazwyczaj na wysokość premii, a jej brak z kolei obniża zadowolenie z pracy i bywa zarzewiem niepotrzebnych konfliktów.

Budowanie relacji w zespole (Job Relations).

 • Jakie są typowe problemy z pracownikami i co jest ich źródłem?
 • Autorytet Instruktora TWI.
 • Zasada indywidualnego traktowania.
 • Dobre relacje z pracownikami: jak je budować i kształtować?
 • Metoda Czterech Kroków w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych z pracownikami.
 • Zdobycie wszystkich niezbędnych faktów.
 • Dokładne i rzetelne przemyślenie każdego potencjalnego rozwiązania, jego skutków. Wybór rozwiązania.
 • Podjęcie odpowiednich działań.
 • Sprawdzenie rezultatów.
 • Metody zapobiegania problemom interpersonalnym w relacjach pracowniczych.
 • Zajęcia warsztatowe – studia przypadków.

Efektywna komunikacja interpersonalna z uczniem w realiach TWI – kluczowe umiejętności instruktora.

 • Pytania i aktywne słuchanie.
 • Obawy pracowników – jak je łagodzić?
 • Jak zdobywać informacje o predyspozycjach ucznia do pracy?
 • Udzielanie informacji zwrotnej – pochwała i reprymenda.
 • Komunikaty pozytywne i negatywne wobec ucznia.
 • Analogie jako narzędzie pracy instruktora.

Motywacja instruktora i ucznia.

 • Czy można motywować nie będą c samemu zmotywowanym?
 • Co motywuje instruktora do nauczania?
 • Co motywuje ucznia do uczenia się?
 • Praktyczne metody i narzędzia motywacji – kompetencje instruktora.

Sesja podsumowująca warsztaty

Celem tej sesji szkoleń TWI jest nauka efektywnego rozwiązywania problemów, jakie występują na linii zwierzchnik – podwładny. Dzięki tej metodzie zwierzchnicy uczą się również budowania satysfakcjonujących i partnerskich relacji z podwładnymi oraz bycia nie tylko zwierzchnikami, ale również partnerami swoich podwładnych.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Trener, Konsultant, Coach wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.

Wypracował autorskie rozwiązania i opracował szkolenia mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

 • Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
 • Motywacja do zmian w LEAN.
 • 5S Przygotowanie do wdrożenia.
 • Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
 • Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
 • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów wg LEAN.
 • Trening Trenera KAIZEN.

Przeszkolił liderów takich firm jak:

Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

 

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Podczas warsztatów stosujemy zasadę 30/70 czyli – 30% Teorii i 70% Praktyki.

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i zadaniach opartych na przykładach z ich pracy.

Dzięki takiemu podejściu do tematyki uczestnicy już podczas warsztatów mogą zapoznać się z zasadami funkcjonowania narzędzi i zobaczyć, jak ich funkcjonowanie może przełożyć się na realne usprawnienia w swojej firmie.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • trenerów wewnętrznych,
 • kierowników,
 • liderów zespołów,
 • mistrzów, brygadzistów,
 • pracowników działów HR,
 • koordynatorów Lean,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych pracowników i realizację szkoleń stanowiskowych.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.