Szkolenie Instruktaż Stanowiskowy wg TWI. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

 In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP

Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-instruktaz-stanowiskowy-twi-training-within-industry-instruowanie-pracownikow

Szkolenie Instruktaż Stanowiskowy wg TWI. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

–  Szkolenie dla liderów produkcji, UR – doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie Instruktaż stanowiskowy wg twi tylko twarda wiedza i praktyka

Z doświadczeń naszego Eksperta, praktyka TWI wynika, że jedną z najważniejszych przyczyn przestojów, awarii maszyn i związanych z tym strat dla firm jest niedoszkolenie operatorów i zła organizacja pracy, a to przekłada się na spadek wydajności, jakości produkcji i bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie Instruktaż stanowiskowy wg twi i wdrożenie programu twi

to nasza recepta na poprawę jakości szkoleń stanowiskowych, zmniejszenie skutków dużej rotacji pracowników w działach produkcyjnych oraz konieczność szybkiego wdrażania nowych pracowników, często obcojęzycznych.

Nasz Trener wdrażał TWI w wielu firmach w kraju i za granicą.
Podczas warsztatów podzieli się swoimi doświadczeniami i praktyką we wdrożeniu TWI w firmach produkcyjnych i usługowych.
Udział w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych pomoże Ci wdrożyć zasady TWI w Twojej firmie!

Warsztat praktyczny pozwoli Ci na zapoznanie się z dwoma podstawowymi metodami TWI:

 • TWI Instruowanie Pracowników
 • TWI Doskonalenie Metod Pracy

Chcesz:

 • wdrożyć lub poprawić efektywność systemu szkoleń stanowiskowych
 • zweryfikować, czy instruktaż w Twojej firmie jest skuteczny?
 • poznać skuteczne metody instruowania pracowników zgodnie z TWI
 • skrócić czas, który brygadziści i mistrzowie poświęcają na wdrożenie nowych pracowników do samodzielnej pracy i pełnej efektywności
 • wdrażać do pracy pracowników z zagranicy skutecznie i szybko (np. z Ukrainy)
 • eliminować ludzkie błędy w produkcji, zmniejszyć awaryjność maszyn
 • poprawić jakość i zwiększyć produkcję
 • poprawić bezpieczeństwo pracy

weź udział w naszych warsztatach TWI!

TWI – korzyści z wdrożenia

Dane z ponad 170 projektów wdrożeniowych pokazują, że stosowanie TWI pozwala na:

 • ponad 12% wzrost wydajności pracowników
 • ponad 31% obniżenie poziomu brakowości
 • ponad 81% obniżenie poziomu reklamacji
 • ponad 41% zmniejszenie czasu wdrożenia pracowników

Wdrożenie systemu szkoleń wg TWI to mniejsza ilość przeróbek, mniejsza liczba wypadków oraz mniejsza ilość uszkodzeń narzędzi i wyposażenia!

Jeśli w Twojej firmie
 • instruktaż stanowiskowy trwa długo, a pomimo to dalej jest nieefektywny,
 • każdy doświadczony pracownik i lider szkoli według swojego własnego sposobu,
 • duża część wiedzy praktycznej o pracy (ułatwienia, triki) znajduje się głównie w głowach doświadczonych pracowników (liderów, kierowników),
 • instrukcje pracy są opisowe i mogą mieć zwroty trudne do zrozumienia (właściwy, odpowiedni itd.),
 • instrukcje nie odzwierciedlają w wielu przypadkach sposobu pracy i dalekie są od praktyki,
 • instrukcje opisują głównie metodę pracy (kroki i punkty kluczowe), ale brakuje w nich precyzyjnych przyczyn, które uczą ludzi świadomości

powinieneś wziąć udział w naszych warsztatach i wdrożyć lub doskonalić wdrożone metody zgodnie z TWI!


uczestnicy szkolenia Prowadzenie instruktaży stanowiskowych wg twi wybrali również:

Szkolenie Tpm, 5s i Smed w utrzymaniu ruchu – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

5-6 grudnia 2019r. – Hotel STOK****SKI&SPA
Wisła, ul. Jawornik 52A
www.hotelstok.pl

Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1290 zł brutto.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem wynosi 1790 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1740 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł brutto.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Instruktaż stanowiskowy wg twi – cele i korzyści:

Celem szkolenia Instruktaż stanowiskowy wg TWI jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników z tego, jak powinni pracować na własnych stanowiskach pracy. Dzięki TWI IP możliwe jest wprowadzenie pracy standaryzowanej. Każdy na danym stanowisku będzie pracował tak samo, według ustalonych standardów.

Celem warsztatów TWI jest:

 • Nauka zasad tworzenia instrukcji stanowiskowych
 • Trening instruowania pracowników w oparciu o czterokrokową metodę TWI
 • Poznanie metod  mających wpływ na: rotację pracowników, szybkość wdrożenia pracowników do pracy, jakość, produktywność
 • Poznanie sposobów wyznaczania i śledzenia KPI przy wdrożeniu TWI
 • Poznanie skutecznych metod wdrażania TWI IP
 • Zrozumienie podejścia 5W1H w analizie procesów zgodnie z TWI Doskonalenie Metod Pracy
 • Zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy doskonalącej
PROGRAM

Szkolenie instruktaż stanowiskowy wg twi – program

Nasz program szkolenia Instruktaż stanowiskowy wg TWI skupia się głównie na rozwoju w obszarach:

 • Instrukcja pracy (TWI Job Instruction) – Umiejętności Instruowania Pracowników i Zasady Tworzenia Instrukcji Stanowiskowych
 • TWI Doskonalenie Metod Pracy

Wprowadzenie TWI Instruowanie Pracowników

 • Standaryzacja pracy jako podstawa Lean
 • Rola lidera w TWI
 • Różnica między liderem a brygadzistą
 • Geneza powstania programu TWI
 • TWI Instruowanie pracowników – wstęp
 • TWI Doskonalenie Metod Pracy – wstęp
 • TWI Bezpieczeństwo PRacy – wstęp
 • TWI Relacje z pracownikami – wstęp

TWI Instruowanie Pracowników – poznanie metody przeprowadzenia instruktażu

 • Metody przekazywania wiedzy – ocena ich skuteczności
 • Zasadnicze problemy z instrukcjami pracy – doświadczenia praktyczne zaobserwowane podczas wdrożeń
 • Prezentacja metody Instruowania Pracowników – analiza obecnie stosowanych metod szkoleniowych na stanowisku pracy
 • Efektywne metody wdrażania pracowników do pracy
 • Najczęściej popełniane błędy w trakcie prowadzenia instruktażu

Ćwiczenie: Opracowywanie instrukcji opisowych na wybranym przykładzie (w grupach) Ćwiczenie: Cztery kroki metody instruowania pracowników wg TWI

TWI Instruowanie Pracowników – zasady tworzenia instrukcji

 • Poznanie Budowy Arkusza Podziału Pracy
 • Poznanie zasad opisywania głównych kroków, wskazówek i przyczyn
 • Poznanie zasad dla wykonywania zdjęć do instrukcji
 • Analiza błędów z przykładowych instrukcji – o co warto zadbać, a czego unikać podczas tworzenia instrukcji?
 • Instruktaż TWI w operacjach mało powtarzalnych, długich niecyklicznych

Ćwiczenie: Opracowanie Instrukcji dla Węzła zabezpieczającego
Ćwiczenie: Opracowanie instrukcji na wybranym przykładzie szkoleniowym (w grupach)

TWI Instruowanie Pracowników – część praktyczna

Ćwiczenie: Opracowanie Instrukcji zgodnych z TWI na przykładzie procesu szkoleniowego (w grupach)
Ćwiczenie: Praktyka prowadzenia instruktaży zgodnie z metodą TWI – rola instruktora, ucznia i audytora

Zarządzanie rozwojem pracowników wg koncepcji Lean HR

 • Poznanie budowy matrycy kompetencji

Ćwiczenie: Zarządzanie rozwojem pracowników poprzez matrycę kompetencji.

Wdrażanie TWI

 • KPI dla TWI
 • Ścieżka wdrożenia TWI praktyczny przykład z branży automotive
 • Rezultaty wdrożenia TWI

TWI Doskonalenie Metod Pracy – Wprowadzenie

 • Doskonalenie metod pracy zapomnianym elementem standaryzacji pracy
 • Trzy kluczowe elementy standaryzacji pracy
 • Standaryzacja pracy jako element codziennej pracy – konkurs

TWI Doskonalenie Metod Pracy

 • Podejście Kaizen versus konwencjonalne podejście do doskonalenia procesów
 • Podział pracy na zabiegi jako pierwszy krok doskonalenia procesu
 • Analiza doskonaląca na bazie pytań 5W1H dla procesu nitowania – praca w grupach
 • Druga część prezentacji metody na przykładzie nitowania płytek
 • Największe problemy podczas usprawniania procesów – dyskusja z przykładami
 • Macierz pomysłów – czyli umiejętność oceny pomysłu i sposoby określania kolejności wdrożenia rozwiązań
 • Prezentacja przykładowych udoskonaleń w fabrykach
 • Wdrożenie rozwiązań dla procesu nitowania i ocena skuteczności

Ćwiczenie: Analiza i wdrożenie rozwiązań dla przykładu nitowania płytek

TWI Doskonalenie Metod Pracy – Część Praktyczna

 • Praca w grupach nad rzeczywistymi przykładami produkcyjnymi
 • Prezentacja propozycji udoskonaleń procesów w firmie
WYKŁADOWCA

Szkolenie instruktaż stanowiskowy wg twi poprowadzi:

Trener, konsultant, praktyk TWI i i Lean Managemant. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt zrealizowanych szkoleń TWI.

Przeszkolił liderów firm z branż:

automotive, spożywcza, lotnicza, metalurgiczna, energetyczna, sanitarna, grzewcza, produkcja napędów elektrycznych, gastronomiczna – usługi).

Był członkiem globalnego zespołu zajmującego się wdrożeniem systemu TPM – Autonomous Maintenance z wykorzystaniem podejścia programu TWI. Jego rolą w projekcie było wykonanie Instrukcji Pracy TWI dla operacji działań autonomicznej konserwacji w kilku zakładach z branży Automotive w Europie. Obecnie pracuje nad wdrożeniem metody TWI w procesach zautomatyzowanych.
Autor i współautor kilku pozycji książkowych i artykułów poświęconych programowi TWI.
Prowadzi zajęcia z programu TWI na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej.

Wdrożenia i praktyka TWI:

Prowadził wdrożenia w wielu firmach na terenie Polski i Europy.
W firmie Tarczyński S.A. wdrażał metodę TWI Instruowanie Pracowników (cały zakład w tym pracownicy obcojęzyczni).

Obecnie prowadzi wdrożenia programu TWI w 5 zakładach firmy z branży automotive. Do jego zadań należy również̇ wsparcie we wdrożeniu TWI fabryk należących do tego koncernu poza granicami kraju między innymi w Czechach oraz Niemczech.
Uwielbia szkolić i dzielić się wiedzą. Prowadził szereg szkoleń non-profit dla różnych firm i studenckich kół naukowych (np. Koło Kazein z Politechniki Wrocławskiej).
na studiach poświęcona była kompleksowemu wdrożeniu programu TWI w jednej z firm z branży spożywczej i automatowe.

Prywatnie zawodnik footballu amerykańskiego w drużynie Mistrza Polski oraz Mistrza Europy Panthers Wrocław, gdzie również̇ wdraża zasady programu TWI.

METODY

Szkolenie instruktaż stanowiskowy wg twi – metody:

Podczas warsztatów stosujemy zasadę 30/70 czyli – 30% Teorii i 70% Praktyki.

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i zadaniach opartych na przykładach z ich pracy.

Dzięki takiemu podejściu do tematyki uczestnicy już podczas warsztatów mogą zapoznać się z zasadami funkcjonowania narzędzi i zobaczyć, jak ich funkcjonowanie może przełożyć się na realne usprawnienia w swojej firmie.

ADRESACI

Szkolenie instruktaż stanowiskowy wg twi kierujemy do:

 • trenerów wewnętrznych,
 • kierowników,
 • liderów zespołów,
 • mistrzów, brygadzistów,
 • pracowników działów bhp,
 • koordynatorów Lean,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych pracowników i realizację szkoleń stanowiskowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Instruktaż stanowiskowy wg twi

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

5-6.12.2019 Wisła
Hotel Stok****Ski&Spa
1290 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.