In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP

Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-instruktaz-stanowiskowy-twi-training-within-industry-instruowanie-pracownikow

Szkolenie Instruktaż Stanowiskowy wg TWI. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

–  Szkolenie dla liderów produkcji, UR – doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie Instruktaż stanowiskowy wg twi tylko twarda wiedza i praktyka

Z doświadczeń naszego Eksperta, praktyka TWI wynika, że jedną z najważniejszych przyczyn przestojów, awarii maszyn i związanych z tym strat dla firm jest niedoszkolenie operatorów i zła organizacja pracy, a to przekłada się na spadek wydajności, jakości produkcji i bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie Instruktaż stanowiskowy wg twi i wdrożenie programu twi

to nasza recepta na poprawę jakości szkoleń stanowiskowych, zmniejszenie skutków dużej rotacji pracowników w działach produkcyjnych oraz konieczność szybkiego wdrażania nowych pracowników, często obcojęzycznych.

Nasz Trener wdrażał TWI w wielu firmach. Podczas warsztatów podzieli się swoimi doświadczeniami i praktyką we wdrożeniu TWI w firmach produkcyjnych i usługowych.
Udział w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych pomoże Ci wdrożyć zasady TWI w Twojej firmie!

Warsztat praktyczny pozwoli Ci na zapoznanie się z dwoma podstawowymi metodami TWI:

 • TWI Instruowanie Pracowników
 • TWI Doskonalenie Metod Pracy

Chcesz:

 • wdrożyć lub poprawić efektywność systemu szkoleń stanowiskowych
 • zweryfikować, czy instruktaż w Twojej firmie jest skuteczny?
 • zdobyć umiejętność tworzenia skutecznych instruktaży stanowiskowych zgodnych z TWI i opracowywania standardów pracy
 • poznać skuteczne metody instruowania pracowników zgodnie z TWI
 • skrócić czas, który brygadziści i mistrzowie poświęcają na wdrożenie nowych pracowników do samodzielnej pracy i pełnej efektywności, wdrażać do pracy pracowników z zagranicy skutecznie i szybko
 • efektywnie wykorzystać potencjał swoich pracowników i skutecznie budować ich kompetencje
 • poprawić wydajność, jakość i bezpieczeństwo swoich procesów, dzięki metodzie skutecznego instruowania pracowników
 • poznać metody budowania trwałych relacji z pracownikami
 • zbudować bazę wiedzy firmy, która pozwoli zachować ciągłość prac, eliminować błędy ludzkie, awaryjność maszyn i rotację pracowników
 • zbudować kulturę bezpieczeństwa pracy

weź udział w naszych warsztatach TWI!

TWI – korzyści z wdrożenia

Dane z ponad 170 projektów wdrożeniowych pokazują, że stosowanie TWI pozwala na:

 • ponad 12% wzrost wydajności pracowników
 • ponad 31% obniżenie poziomu brakowości
 • ponad 81% obniżenie poziomu reklamacji
 • ponad 41% zmniejszenie czasu wdrożenia pracowników

Wdrożenie systemu szkoleń wg TWI to mniejsza ilość przeróbek, mniejsza liczba wypadków oraz mniejsza ilość uszkodzeń narzędzi i wyposażenia!

Jeśli w Twojej firmie
 • instruktaż stanowiskowy trwa długo, a pomimo to dalej jest nieefektywny,
 • każdy doświadczony pracownik i lider szkoli według swojego własnego sposobu,
 • duża część wiedzy praktycznej o pracy znajduje się głównie w głowach doświadczonych pracowników (liderów, kierowników),
 • instrukcje pracy są opisowe i trudne do zrozumienia,
 • instrukcje nie odzwierciedlają specyfiki pracy i dalekie są od praktyki

powinieneś wziąć udział w naszych warsztatach i wdrożyć lub doskonalić wdrożone metody zgodnie z TWI!

Przywieź na szkolenie:

 • przykład funkcjonującej instrukcji pracy, 
 • przykład funkcjonujących standardów pracy,
 • przykład materiałów, na podstawie których szkoli się nowych pracowników,
 • wytyczne dla instruktora TWI – jeśli są,
 • przykłady narzędzi/arkuszy instruktora TWI – jeśli są,
 • przykład dokumentu będącego standardem przyjęcia pracownika,
 • przykłady innych dokumentów, które są przydatne podczas wdrożenia pracownika w proces

sprawdzimy co można udoskonalić, tak by szybko wdrożyć nowych pracowników do samodzielnej pracy i pełnej efektywności i opracować schemat działań po szkoleniu.


uczestnicy szkolenia Prowadzenie instruktaży stanowiskowych wg twi wybrali również:

Szkolenie Tpm, 5s i Smed w utrzymaniu ruchu – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Instruktaż stanowiskowy wg twi – cele i korzyści:

Celem szkolenia Instruktaż stanowiskowy wg TWI jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników z tego, jak powinni pracować na własnych stanowiskach pracy. Dzięki TWI IP możliwe jest wprowadzenie pracy standaryzowanej. Każdy na danym stanowisku będzie pracował tak samo, według ustalonych standardów.

Celem warsztatów TWI jest:

 • Nauka zasad tworzenia instrukcji stanowiskowych
 • Trening instruowania pracowników w oparciu o metodę TWI
 • Poznanie metod mających wpływ na: rotację pracowników, szybkość wdrożenia pracowników do pracy, jakość, produktywność
 • Poznanie sposobów wyznaczania i śledzenia KPI przy wdrożeniu TWI
 • Poznanie skutecznych metod wdrażania TWI IP
 • Zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy doskonalącej
PROGRAM

Szkolenie instruktaż stanowiskowy wg twi – program

Nasz program szkolenia Instruktaż stanowiskowy wg TWI skupia się głównie na rozwoju w obszarach:

 • Instrukcja pracy (TWI Job Instruction) – Umiejętności Instruowania Pracowników i Zasady Tworzenia Instrukcji Stanowiskowych
 • TWI Doskonalenie Metod Pracy

TWI – gry symulacyjne na rozgrzewkę

 • „Moja ustandaryzowana praca” – ćwiczenie
 • „Sprytny niedźwiedź” – ćwiczenie symulacja
 • TWI – poznaj historię metody, która zrewolucjonizowała sposób szkolenia pracowników
 • TWI – czy metoda przystaje do dzisiejszych czasów?

TWI – filary i warunki programu

 • Kluczowe zasady i kroki TWI – poznaj metodę
 • Warunki sukcesu – o czym należy pamiętać, by metoda działała zgodnie z założeniami
 • Instruktor TWI – znaczenie, rola i niezbędne kompetencje

IP – Instruowanie Pracowników

 • Instruktaż – o czym należy pamiętać?
 • Sprawdź aktualny sposób szkolenia i zweryfikuj czy jest ono efektywne
 • Ćwiczenie „Szkolenie wg TWI w praktyce” – symulacja i analiza
 • 5 błędów instruktażu – jak ich uniknąć i o czym warto pamiętać?
 • 4 dobre praktyki instruktażu, które warto stosować
 • 4 nawyki instruktażu, które warto wzmacniać i utrwalać
 • Złe nawyki nowego pracownika – zapobiegaj im, nim będzie za późno!

IP – niezbędnik Instruktora – (wypracowanie gotowych narzędzi do wykorzystanie w pracy)

 • Arkusz API (Arkusz Przygotowania Instruktażu) – przygotuj instruktaż dla nowego pracownika
 • Arkusz APS (Arkusz Przygotowania Szkolonego) – przygotuj szkolonego
 • Metoda 3/3 – czyli jak przeprowadzić skuteczny instruktaż, budować dobre nawyki, eliminować złe przyzwyczajenia?
 • Arkusz AI (Arkusz Instruktażu) – checklista instruktażu dla Instruktora TWI

MP – Metody Pracy

 • Powtarzalność metod pracy – czyli jak wyeliminować straty i podnieść efektywność czynności?
 • Standaryzacja i jej rola w TWI
 • Skuteczny instruktaż dzięki ustandaryzowanym Metodom Pracy
 • Matryca kompetencji – zweryfikuj, które kompetencje są najważniejsze dla Twojej organizacji i procesów?
 • Wykorzystaj potencjał swoich pracowników i udoskonalaj Metody Pracy

MP – pomocne narzędzia – doskonalenie metod pracy

 • Matryca kompetencji – zarządzaj kluczowymi kompetencjami – sprawdź, które kompetencje są dla Ciebie kluczowe
 • Instrukcja Pracy – zapewnij powtarzalność czynności
 • Standard Pracy – zapewnij powtarzalność procesów

ĆWICZENIE (praca w grupach): Instruktaż Pracy w oparciu o Case Study z wykorzystaniem poznanych arkuszy w praktyce
 
RP – Relacje z Pracownikami

 • Skutecznie rozwiązuj konflikty – relacje z pracownikami
 • Buduj zgrany zespół i umacniaj relacje – sposoby pracy z ludźmi i komunikacji
 • Rozwijaj kompetencje – wykorzystaj umiejętności swoich ludzi
 • Zaangażowany i efektywny zespół? – słuchaj swoich pracowników i udzielaj informacji zwrotnej
 • Autorytet i wiarygodność – jak ją skutecznie zbudować?
 • 7 skutecznych praktyk, które wspierają dobrą atmosferę współpracy

RP – wspierające rozwiązania

 • Wizualizacja – łatwiejszy przepływ informacji i mniej niedomówień
 • Odprawy – kluczowe narzędzie regularnej komunikacji
 • Prezentacja treści – czyli co zrobić, by Cię słuchano
 • Zbudowanie standardu odpraw z pracownikami

BP – Bezpieczeństwo Pracy – Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy

 • Zagrożenie w miejscu pracy? – podejdź do tego kompleksowo
 • Standardy BHP – czy wszędzie działają?
 • Systemowe podejście do bezpieczeństwa jako kluczowy element TWI

ĆWICZENIE (praca w grupach): Opracowanie programu TWI dla Twojej firmy – plan działania + narzędzia

WYKŁADOWCA

Szkolenie instruktaż stanowiskowy wg twi poprowadzi:


Kamil Radom
Ekspert i praktyk w zakresie TWI, Standaryzacji Pracy, metody SMED, TPM oraz poprawy wskaźników procesów produkcyjnych. Na swoim koncie ma wiele zrealizowanych szkoleń i wdrożeń TWI.

Trener i konsultant Lean Management z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania w firmach z przemysłu ciężkiego, hutniczego, samochodowego, oświetleniowego, kolejowego, stolarki otworowej, tworzyw sztucznych, stolarki otworowej, farmaceutycznego oraz wydobywczego. Prowadzi audyty i szczegółowe analizy organizacji produkcji.

Wdraża rozwiązania z zakresu:
5S, TPM, SMED, TWI, standaryzacja, normowanie i balansowanie procesów produkcyjnych, wprowadzanie wskaźników zarządczych, opracowywanie skutecznych form raportowania, wprowadzanie wizualizacji wspomagających zarządzanie, wdrażanie matryc kompetencji, wartościowanie stanowisk pracy.

Doświadczenie z blisko 100 projektów wdrożeniowych i szkoleniowych pozwala z sukcesem wprowadzać najlepsze praktyki, co przekłada się na efektywne i zyskowne procesy.
Obecnie pracuje nad wdrożeniem metody TWI w firmie branży spożywczej.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz gry symulacyjne z narzędzi i metod LM, TWI. Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Jest autorem licznych publikacji na łamach czasopism Utrzymanie Ruchu i Magazyn Przemysłowy.

Dotychczas współpracował między innymi z:

KGHM – Huta Miedzi Głogów, PeBeKa Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń, GREENBRIER Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., RABEN Transport, Keller, BIPROMET, EKO-OKNA, PROPART, ZPUE, PESA Pojazdy Szynowe, CEMET S.A., OPAKOMET Sp. z o.o., RAWAG, SUMIKA CERAMICS Sp. z o.o. (Sumito Chemical Group), Copal Sp. z o.o., WORWO Sp. z o.o., CREDIN, Kontakt-Simon, Profilex, Radpol, Wirbet, Śrubena, KZN Bieżanów, POCH, Stella Pack, PORTA Drzwi, ZNTK Oława, PCO Żarów, Stolbud Włoszczowa S.A, SCANIA, KIRCHHOFF, Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j., AKRIHI.

 

METODY

Szkolenie instruktaż stanowiskowy wg twi – metody:

Podczas warsztatów stosujemy zasadę 30/70 czyli – 30% Teorii i 70% Praktyki.

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i zadaniach opartych na przykładach z ich pracy.

Dzięki takiemu podejściu do tematyki uczestnicy już podczas warsztatów mogą zapoznać się z zasadami funkcjonowania narzędzi i zobaczyć, jak ich funkcjonowanie może przełożyć się na realne usprawnienia w swojej firmie.

ADRESACI

Szkolenie instruktaż stanowiskowy wg twi kierujemy do:

 • trenerów wewnętrznych,
 • kierowników,
 • liderów zespołów,
 • mistrzów, brygadzistów,
 • pracowników działów bhp,
 • koordynatorów Lean,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych pracowników i realizację szkoleń stanowiskowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Instruktaż stanowiskowy wg twi

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.