In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/wypadek-przy-pracy-w-dobie-pandemii-2

Szkolenie Wypadek przy pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu

– praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

Wypadki chodzą po ludziach. W czasie pandemii również do nich dochodzi!

Pamiętaj! Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia okoliczności w jakich doszło do wypadku.
W obecnej chwili, gdy wielu pracowników świadczy pracę zdalnie, poza zakładem pracy, w rozproszeniu, służby bhp mają duże trudności z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku, odtworzeniem rzeczywistego przebiegu zdarzeń.

Nasz Ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w zakładach odpowie na palące pytania służb bhp:

 • jak bezpiecznie przeprowadzić postępowanie powypadkowe zgodnie z przepisami w okresie pandemii COVID-19 i po jej ustaniu?
 • jakie są obowiązki pracodawcy i służb bhp, a jakie pracownika?
 • jak badać wypadek przy pracy zdalnej?
 • co uznać za wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej?
 • jak dokonać oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej i ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń?
 • czy pracownik ma obowiązek udostępnić miejsce wypadku?
 • co zrobić w sytuacji braku bezstronnych świadków?
 • co z oceną czasu w jakim doszło do wypadku?
 • czy epidemia koronawirusa uzasadnia wydłużenie terminu na dokonanie czynności związanych z wypadkiem przy pracy?
 • czy zakażenie koronawirusem w pracy może być uznane za wypadek przy pracy?
 • co zrobić z wszczętym postępowaniem powypadkowym w sytuacji epidemii koronawirusa?
 • co w sytuacji wypadku pracownika skoszarowanego na terenie zakładu pracy, gdy wypadek miał miejsce na terenie zakładu, ale poza godzinami pracy?


Podczas szkolenia omówimy krok po kroku postępowanie powypadkowe, podpowiemy jak ustać przyczyny wypadków, pomożemy dokonać kwalifikacji prawnej zdarzenia i zaproponujemy zastosowanie wymaganych prawem działań prewencyjnych.
Nasze szkolenie ma uchronić pracodawców i służby bhp od konsekwencji nieprawidłowego prowadzenia postępowania powypadkowego zarówno w okresie pandemii COVID-19 jak i po jej ustaniu.


uczestnicy szkolenia wypadek przy pracy w dobie pandemii wybrali również:

Szkolenie wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie bhp wypadek przy pracy w dobie pandemii – cele:

Celem szkolenia Wypadki przy pracy jest zapoznanie Uczestników z obowiązkami oraz praktyką sporządzania dokumentacji z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.

Omówione zostaną wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów prawa stosowanych przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

PROGRAM

Szkolenie bhp wypadek przy pracy w dobie pandemii – program:

Wypadki przy pracy
W jakich sytuacjach możemy mówić o tym, że doszło do wypadku przy pracy?

 • pojęcie wypadku przy pracy,
 • spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy.
 • wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,

Praca zdalna a wypadek

 • co uznać za wypadek przy pracy w trakcie pracy zdalnej?
 • jak dokonać oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej i ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń?
 • czy pracownik ma obowiązek udostępnić miejsce wypadku?
 • co zrobić w sytuacji braku bezstronnych świadków?
 • co z oceną czasu w jakim doszło do wypadku?
 • czy epidemia koronawirusa uzasadnia wydłużenie terminu na dokonanie czynności związanych z wypadkiem przy pracy?
 • czy zakażenie koronawirusem w pracy może być uznane za wypadek przy pracy?
 • co zrobić z wszczętym postępowaniem powypadkowym w sytuacji epidemii koronawirusa?
 • co w sytuacji wypadku pracownika skoszarowanego na terenie zakładu pracy, gdy wypadek miał miejsce na terenie zakładu, ale poza godzinami pracy?

Postępowanie powypadkowe krok po kroku – eliminacja najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców i zespoły powypadkowe

Nadinspektor PIP  na podstawie obowiązujących przepisów, oraz własnych doświadczeń związanych z analizą postępowań wypadkowych i orzecznictwa SN podpowie, jak postępować w sytuacjach kontrowersyjnych, które dopuszczają kilku wariantów możliwych rozwiązań.

 • jak bezpiecznie przeprowadzić postępowanie powypadkowe zgodnie z przepisami w okresie pandemii COVID-19 i po jej ustaniu?
 • jakie są obowiązki pracodawcy i służb bhp, a jakie pracownika?
 • jak badać wypadek przy pracy zdalnej?

Powoływanie zespołu powypadkowego i etapy jego pracy – czynności wstępne, kto i kiedy składa wyjaśnienia, a kto udziela informacji, co powinien zawierać opis wypadku. 

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez pracodawcę

 • zasady zgłaszania i rejestracji wypadków,
 • obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem,
 • skład i czynności zespołu powypadkowego,
 • badanie miejsca wypadku, oględziny stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, a także stanu urządzeń ochronnych,
 • jak rozmawiać z poszkodowanym w zależności od jego stanu i kiedy można przyjąć jego wyjaśnienia?
 • wyjaśnienia świadków wypadku w praktyce,
 • uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym,
 • odmowa składania wyjaśnień przez poszkodowanego i świadka, składanie fałszywych wyjaśnień, odmowa okazania odpowiednich dokumentów,
 • sporządzanie protokołu powypadkowego – termin sporządzenia protokołu, podważanie zapisów w protokole, odrębne zdanie członka zespołu, błędy w zapisach protokołu powypadkowego,
 • wzorcowe protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy,
 • uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy,
 • problemy z prawidłową kwalifikacją prawną wypadku

Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie postępowania powypadkowego – co trzeba uwzględnić w dokumentacji, żeby nie narazić się na zarzuty ze strony organów kontroli?

 • obligatoryjne i rekomendowane dokumenty, które należy przygotowywać i gromadzić jako załączniki na potrzeby kontroli (protokół powypadkowy, karta wypadku, rejestr wypadków przy pracy itd.)
 • jak prawidłowo sporządzić protokół wypadku przy pracy?
 • odpowiedzialność pracodawcy i bhp-owca za błędy w procedurze powypadkowej – przykłady z praktyki inspektorskiej i orzecznictwa sądów.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie bhp wypadek przy pracy w dobie pandemii poprowadzi:

  Ekspert specjalizujący się w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Biegły w zagadnieniach prewencji zagrożeń zawodowych w zakładach o największym wskaźniku wypadkowości.

  Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy.

  Autor warsztatów i artykułów:
  – Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
  – Postępowanie powypadkowe.
  – Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.
  – Ocena ryzyka zawodowego – identyfikacja i ocena zagrożeń na stanowisku pracy.
  – Obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy wynikające z Kodeksu pracy.
  – Choroby zawodowe – postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej, świadczenia.
  – System zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładzie.

  Sympozja i międzynarodowe konferencje:

  -„Safety and Risk Management – Toptech Studies TU Delft Netherland”
  -„Risk Assessment & Safety Management – Toptech Studies TU Delft Netherland Safety”
  -„Health & Environment in the Netherlands – Toptech Studies TU Delft Netherland”

  Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.

  METODY

  Szkolenie bhp wypadek przy pracy w dobie pandemii – metody:

  Szkolenie bhp Wypadek przy pracy w dobie pandemii będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość szkolenia będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki kontrolnej wykładowcy.

  ADRESACI

  Szkolenie bhp wypadek przy pracy w dobie pandemii adresowane jest do:

  • pracodawców,
  • służb BHP odpowiedzialnych za sporządzanie w praktyce dokumentacji z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczną organizację stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
  • społecznych inspektorów pracy
  • pracowników służb technicznych nadzorujących bezpieczeństwo wyposażenia technicznego w zakładach,
  • kierowników UR i produkcji
  • głównych mechaników, elektryków, energetyków.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Wypadki przy pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.