Świadectwo pracy 2019

Zmiany w Prawie Pracy, które zaczną obowiązywać jesienią br. obejmują również kwestie związane z wydawaniem i prostowania świadectw pracy. Zmianie ulegają również kary dla pracodawców za [...]