http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/zarzadzanie-projektami-szkolenia/zarzadzanie-finansami-w-projekcie

zarządzanie finansami w projekcie

– jak szacować koszty i policzyć rentowność projektu. Jak zapewnić płynność finansową, minimalizować ryzyko błędnych decyzji finansowych i prawidłowo rozliczyć budżet projektu?

Zarządzasz projektami?
Jesteś odpowiedzialny za budżet i opłacalność inwestycji?
Musisz umieć policzyć rentowność, szacować koszty oraz rozliczyć budżet projektu!
Sprawdź jakie błędy popełniają liderzy projektów na etapie szacowania budżetu oraz zarządzania finansami w projekcie!

U nas dowiesz się:

 • Jak samodzielnie przygotowywać realny budżet i ocenić opłacalność projektu?
 • Jak planować i zarządzać kosztami i wydatkami w projekcie?
 • Jak prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane i wskaźniki finansowe w projekcie?
 • Jak zapewnić płynność finansową w projekcie?
 • Jak ocenić rentowność i opłacalność projektu?
 • Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych w projekcie?
 • Jak zarządzać zapasami, należnościami i zobowiązaniami w projekcie?
 • Jak prawidłowo rozliczyć budżet projektu?

Nasz Ekspert – wykładowca finansów na studiach podyplomowych – zarządzanie projektem europejskim pokaże jak obliczyć, czy projekt będzie opłacalny, czy nie, jak kontrolować budżet, nadzorować koszty i rozliczyć inwestycję.


Uczestnicy szkolenia zarządzanie finansami w projekcie wybrali również:

Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

zarządzanie finansami w projekcie – cele i korzyści

 

PROGRAM

zarządzanie finansami w projekcie – program szkolenia:

Zarządzanie finansami w  projekcie – co musisz wiedzieć na starcie?

 • Modele zarządzania finansowego w projekcie
 • Czynniki decyzyjne dla realizacji przedsięwzięcia czyli dlaczego realizujemy projekt? Co jest celem realizacji przedsięwzięcia?
 • Czym są sprawozdania pro forma i jaka jest ich rola w prezentacji prognoz finansowych?
 • Jakie elementy składają się na finanse w projekcie? Czym będziemy się zajmować przygotowując analizę projektu?
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy jako podstawa budowania modelu finansowania – kto przygotowuje harmonogram? Jaka jest rola harmonogramu dla projekcji finansowej?
 • Założenia do realizacji projektu; co należy wiedzieć o warunkach makroekonomicznych? które czynniki rynkowe są istotne w projekcie?

Finansowanie przedsięwzięcia

 • Z jakich źródeł można sfinansować projekt? Jak klasyfikować źródła finansowania projektu?
 • Znaczenie struktury finansowania dla efektywności kapitału – czy struktura finansowania ma znaczenie dla oceny efektywności przedsięwzięcia?
 • Czym jest koszt kapitału?
 • Jak określić koszt długu, a jak mierzyć koszt kapitału własnego? Modele DCF i CAPM w wycenie kosztu kapitału własnego.
 • Znaczenie WACC dla konstrukcji modelu.
 • Harmonogram realizacji projektu a zapotrzebowanie na kapitał

Budżetowanie kosztów w projektach

 • Czym jest budżet projektu? Rodzaje, typy budżetów
 • Metody i techniki budżetowania w projektach
 • Co należy wiedzieć, by swobodnie przygotować budżet? Czym się różni koszt od wydatku? Czym są koszty realizacji, a czym koszty eksploatacji projektu? Czym się różni CAPEX od OPEX? Jak sklasyfikować koszty, by swobodnie prognozować?
 • Zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu; przygotowanie formularzy budżetowych
 • Budżet projektu, a budżet organizacji; agregacja budżetów cząstkowych
 • Kiedy możemy zatwierdzić budżet?

Podziały kosztów i sposoby ich ewidencji

 • Zasady klasyfikacji kosztów – koszty stałe a koszty zmienne w prowadzeniu projektu
 • Istota kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • Metody i techniki planowania kosztów

Rentowność a płynność finansowa projektu

 • Jak wyznaczyć rentowność projektu? Modele analizy rentowności w oparciu o wskaźniki finansowe ROI, ROIC, ROA
 • Czym jest cykl obrotowy? Czym jest kapitał pracujący? Czy projekt może wywoływać zmiany w polityce zarządzania kapitałem pracującym?
 • Zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami w projekcie – modele efektywności gospodarowania zasobami
 • Jak zapewnić płynność w projekcie? Co oznacza zapotrzebowanie na kapitał pracujący?
 • Monitorowanie płynności finansowej

Pieniądze w projekcie a analiza efektywności przedsięwzięcia

 • Czym są wpływy i wydatki podczas realizacji projektu? Podejście kasowe a memoriałowe do danych finansowych. Jak właściwie analizować przedsięwzięcie?
 • Jak jest rola zysku w ocenie efektywności przedsięwzięcia?
 • Jak krótkoterminowo oddziaływać na przepływy pieniężne drogą modelowania kapitału pracującego?
 • Znaczenie struktury kapitału pracującego dla generowania gotówki
 • Co oznacza efektywność projektu? Jak ją właściwie oceniać? Jak prawidłowo dobrać model do oceny efektywności przedsięwzięcia? Modele oceny efektywności projektu – NPV i IRR, NPVR jako podstawowe metody analizy efektywności

Monitoring realizacji projektu

 • Analiza i interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
 • Podejście scenariuszowe do realizacji przedsięwzięcia; analiza wrażliwości i ryzyko w projekcie
 • EVA – analiza wartości dodanej w projektach
WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia zarządzanie finansami w projekcie będzie:

Ekspert, trener i praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego. Wykładowca na studiach podyplomowych Menedżer ds. zakupów i Zarządzanie projektem europejskim.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości
METODY

Szkolenie zarządzanie finansami w projekcie – metody:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ADRESACI

Zarządzanie finansami w projekcie – kogo zapraszamy?:

 • Kierowników projektów
 • Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o uruchomieniu, finansowaniu i kosztach projektu
 • Członków zespołów projektowych
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zarządzanie finansami w projekcie:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.