In
Firmę tworzą ludzie. A dobrą firmę tworzą ludzie dobrze zarządzani. Niewłaściwe zarządzanie pracownikami może doprowadzić do rozbicia  zespołu projektowego. Stąd też rekrutacja ludzi na odpowiednie stanowiska, ich rozwój, tworzenie warunków, które sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w życiu firmy, a także motywowanie oraz ocena pracowników jest wyzwaniem dla obecnych managerów. Dlatego też, jednym z kluczowych celów osób zarządzających jest właściwe przeprowadzenie rozmowy oceniającej oraz ocen pracowniczych, które wymagają od kierownictwa odpowiedniego przygotowania.  

Strach przed rozmową oceniającą

  W praktyce częściej możemy się spotkać z negatywnym odbiorem rozmów oceniających. Można jednak zbudować pozytywne podejście do procesu dokonywania oceny okresowej, jeżeli będziemy pamiętać o stosowaniu pewnych zasad i dobrych praktyk oceniania. Właściwe przeprowadzenie rozmowy oceniającej jest nie tylko bardzo istotne, ale także bardzo trudne. Wystarczy ją źle przeprowadzić, a wówczas nie tylko pracownik wychodzi z niej z negatywnymi emocjami, menedżer również. Jest to porażka, którą ponoszą obie strony. Ponadto rozmowa nie może odbywać się jedynie jako monolog, musi być prowadzona w formie dialogu. Właściwie przeprowadzona rozmowa oceniająca  powinna wskazać  pracownikowi obszary do poprawy, dać motywację do pracy, ukierunkować działania na realizację celów firmy oraz wzmocnić zaangażowanie pracownika. Oprócz właściwego przygotowania do rozmowy ważne jest także zwrócenie uwagi na atmosferę, która podczas niej panuje. Współpraca oraz zaufanie wyzwolą w pracownikach chęć do podzielenia się swoimi opiniami. Taka atmosfera daje płaszczyznę do mówienia o swoich potrzebach obawach, spostrzeżeniach, pomysłach. Ważnym jest także przyjmowanie informacji z tzw. „drugiej strony”. Jako menedżer możemy mieć zupełnie odmienne spostrzeżenia niż pracownik, każda ze stron odbiera daną sytuację przez swój pryzmat. Nie zapomnijmy także o zbudowanie planu rozwiązującego problemy, aby w przyszłości uniknąć danych zachowań. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez managerów podczas ocen? Do głównych możemy zaliczyć m.in. poddawanie ocenie/krytyce osobowości pracownika. Managerowie często zapominają, że to nie cechy osobowości są przedmiotem rozmów a praca. Kolejnym błędem jest porównywanie pracownika do innych osób w firmie, bądź nawet do siebie – nie jest to motywujący zabieg. Błędem jest także kłócenie się z pracownikiem odnośnie jego oceny pracy. Właściwa ocena pracownicza wymaga od menedżera odpowiedzialności oraz doskonałego przygotowania do niej. Nie wystarczy jedynie posiadać umiejętności komunikacyjne, należy poznać także odpowiednie narzędzia oceny.  

Inwestycja w szkolenie z rozmów oceniających

  Inwestowanie w firmę, w rozwój pracowników ma obecnie bardzo duże znaczenie. Dlatego szkolenie managerów z przygotowania do rozmów oceniających jest kosztem finansowym na poziomie kilku tysięcy złotych, ale z drugiej strony jest inwestycją w ludzi, w zespół, w firmę.   Co firma może zyskać?
  • Informacje o mocnych stronach pracowników,
  • Informacje o umiejętnościach, które powinny być rozwijane,
  • Zaangażowania pracownika,
  • Rozwijanie potencjału zespołu,
  • Współodpowiedzialność za rozwój firmy.
Niewłaściwa ocena pracowników może doprowadzić m.in. do:
  • Demotywacji pracownika,
  • Obniżenia wiarygodności szefa,
  • Konfliktów w zespole,
  • Obciążeń finansowych.
  Chcesz poznać zasady efektywnych ocen pracowniczych? Dowiedz się jak udzielać motywującej informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej, jak i tej negatywnej oraz jak wyeliminować błędy popełniane przez menedżerów. Zapewniamy przygotowanie menedżerów do samodzielnego prowadzenia rozmów oceniających. Prezentujemy narzędzia do oceny wyników pracy i planowania rozwoju.   Najbliższy warsztat z przedstawionej tematyki już 1-2 grudnia w Katowicach. Zapisz się na warsztat!
ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE
osoba-asertywna-asertywność-menedżera