In
Gospodarka materiałowo-narzędziowa stanowi bardzo ważny dział każdego przedsiębiorstwa, traktuje się ją jako jedną z najważniejszych ogniw w logistyce. Narzędzia i materiały generują dla firmy koszty stałe w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych miesięcznie. Przerwa z powodu braku ich zaopatrzenia wywołuje przestój i zatrzymanie linii produkcyjnych, które powodują straty materialne i przynoszą duże opóźnienia. Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa prowadzona jest w taki sposób, że przedsiębiorstwo nie ma przestojów, minimalizuje koszty, szybko realizuje zadania oraz cechuje się efektywnością produkcji. Dlatego też ważna jest jej optymalizacja w przedsiębiorstwie. Szkolenia dla specjalistów działów logistyki i zakupów. Tematyka szkoleń, które obecnie możemy spotkać na rynku jest bardzo rozległa. Duży nakład kładziony jest na szkolenia dla osób zarządzających czy kierowników działu, jednak nie należy zapominać o tym, że organizowane są także szkolenia specjalistyczne kierowane do pracowników działów zaopatrzenia, logistyki, czy produkcji. Dzięki temu specjaliści poznają zasady funkcjonowania prawidłowej gospodarki materiałowo-narzędziowej w przedsiębiorstwie, co przyczyni się do obniżki kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Ważnym jest, aby na te zagadnienia patrzeć pod kątem całości procesu, już od momentu dokonywania analizy potrzeb firmy, przez uwzględnienie metod wyszukiwania i wyboru dostawców, negocjowania warunków i terminów realizacji zamówień, optymalizacji kosztów związanych z zakupami materiałów i usług po koordynację transportu i terminów dostaw. Jakie korzyści niesie za sobą uczestnictwo w warsztacie z zakresu metod redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych? Przede wszystkim usprawniamy funkcjonowanie zakupów, przez co dochodzi do redukcji kosztów i cen zakupu. Ponadto zapewniamy pełną dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przy ograniczeniu poziomu ich zapasu. Finalnie korzyścią dla przedsiębiorstwa jest ograniczenie ryzyka zawiązanego z zakupami.