Szkolenia Dla Działu Zakupów /
Szkolenie Logistyka

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Reklamacje do dostawców

- jak egzekwować warunki umów z dostawcą w procesie reklamacyjnym? - złote zasady postępowania w procesie reklamacyjnym z dostawcą

Certyfikowany negocjator

- budowanie Siły Negocjatora, tajniki, zaawansowane strategie i pułapki negocjacyjne - nowatorskie warsztaty

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

KPI w zakupach

- jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie?

Incoterms 2020 – najnowsza wersja oficjalnych reguł

- jak przygotować się do zmian, stosować nowe reguły i zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umów międzynarodowych.

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym – zmiany od 1 stycznia 2021 roku

- jak pisać i gdzie szukać pułapek w umowach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi?

Reklamacje w praktyce – poważne zmiany przepisów od 1 stycznia 2021 roku

- rękojmia, gwarancja, niezgodność towaru z umową, procedury reklamacyjne. Prof. Monika Jagielska wyjaśnia jak przygotować się do zmian, jak radzić sobie z rozpatrywaniem i ze składaniem reklamacji biznesowych oraz konsumenckich. Nowe orzecznictwo, interpretacje i case studies.

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

- podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

Import z Chin i eksport do Chin – optymalne rozwiązania transportowe, celno-podatkowe, dokumenty, Incoterms 2020

- jak uniknąć pułapek i zagrożeń w handlu z Chinami?

Optymalna gospodarka zapasami

- jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

- doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Zarządzanie ryzykiem w zakupach

- jak minimalizować ryzyko w procesie zakupowym i identyfikować potencjalne źródła zagrożeń? - przegląd procesów zakupowych

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

- skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

Certyfikowany kupiec

- ekskluzywne warsztaty rozwijające skuteczność kupiecką

Asertywny Szef

- trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

- techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef.

Awans na szefa

- jak odnaleźć się w nowej roli, zbudować autorytet, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?

Strategic sourcing

- zaawansowany trening budowania strategii zakupowej i optymalizacji procesów zakupowych w przedsiębiorstwie

Kupiec doskonały

- najważniejsze kompetencje kupca. Diagnoza i rozwój. Siła negocjatora. Psychologia Kupca. Warsztaty coachingowe dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł

Excel dla kupców i handlowców – optymalizacja procesów sprzedaży i zakupu

- szybkie i sprawne obliczenia, analizy, raporty, symulacje w sprzedaży i zakupach

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

- efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa

Twarde negocjacje zakupowe

- jak wygrać trudne negocjacje z dostawcami? Manipulacje. Triki. Emocje. Pułapki.

Inwentaryzacja – symulacja spisu z natury

- symulacja spisu z natury - trening umiejętności

Optymalizacja kosztów sprzedaży i dystrybucji

- jak ograniczyć wydatki na dystrybucję i sprzedaż?

Zmiany w prawie transportowym – nowa sytuacja prawna

- jak nie stracić uprawnień przewozowych po zmianach prawa?

Reklamacje – dokumentacja, procedury, przydatne klauzule i niedozwolone praktyki

- nowe interpretacje i orzecznictwo. Autorskie warsztaty prof. Moniki Jagielskiej.

Mistrzowskie negocjacje kupieckie

- jak skutecznie radzić sobie z atakami cenowymi dostawców i zredukować koszty zakupu?

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa

- Incoterms 2020, Konwencja CMR, Prawo przewozowe ? prawa, obowiązki, reklamacje

Umowy handlowe w obliczu pandemii i po jej ustaniu

- siła wyższa, zaliczka, zadatek, kary umowne. Jak zabezpieczyć interesy firmy w obliczu braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań umownych? Jak zawierać nowe umowy i zminimalizować ryzyka w przyszłości?

Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki i w energetyce

- planowanie i modyfikacja grafików, rozliczanie czasu pracy. Eliminacja błędów i złych praktyk.

Dywersyfikacja łańcucha dostaw z oceną ofert dostawców

- jak zabezpieczyć ciągłość dostaw w przyszłości?

Zarządzanie łańcuchem dostaw

- jak kontrolować, obniżać koszty, mierzyć efektywność procesów w łańcuchu dostaw?

Zagrożenia korupcyjne i przeciwdziałanie korupcji w pracy

- dobre praktyki, wdrożenia, analiza ryzyka, kontrola wewnętrzna

Trudne negocjacje i renegocjacje – najskuteczniejsze taktyki w kryzysie

- jak wykorzystać sytuację rynkową na swoją korzyść? Trening z zawodowym negocjatorem.

Zaawansowane taktyki i pułapki w negocjacjach

- jak zwyciężać w negocjacjach? Negocjacje dla zaawansowanych

Zwycięskie negocjacje Marcina Rogowskiego

- mind reading, mowa ciała, odkodowywanie prawdziwych intencji i ukrytych informacji biznesowych

Trudne negocjacje w biznesie z elementami perswazji i wywierania wpływu

- warsztaty opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Trenera Tomasza Sidewicza - Eksperta w zakresie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu

Zarządzanie flotą samochodową

- planowanie, prognozowanie, kalkulowanie i działania prewencyjne. Optymalne metody redukcji kosztów i ryzyk flotowych.

Środki ochrony indywidualnej z uwględnieniem zabezpieczeń wykorzystywanych do ochrony i zabezpieczenia przed COVID 19

- odpowiedni dobór, użytkowanie, odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami - wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

Dokumenty celne w obrocie międzynarodowym

- jak unikać błędów w dokumentach celnych skutkujących nieprawidłowymi rozliczeniami należności celno - podatkowych oraz poważnymi konsekwencjami finansowymi dla podmiotów gospodarczych?

Handel i współpraca z Chinami w praktyce

- różnice kulturowe, optymalne rozwiązania transportowe i celno-podatkowe. Jak uniknąć pułapek i zagrożeń na wszystkich etapach współpracy?

Nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej

- jak rozpatrywać reklamacje po nowelizacji? - warsztaty prowadzi Ekspert zaangażowany w prace nad zmianą przepisów.

Oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych po pandemii

- optymalizacja procesów, procedur i kosztów w nowej rzeczywistości gospodarczej

KPI dla działu zakupów

jak mierzyć efektywność i redukować koszty zakupów w firmie? Kalkulacja kosztów zakupu, wskaźniki, analizy, raportowanie

Nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – warsztaty dla wykonawców

- jak zwiększyć skuteczność ofertowania, wygrać przetarg i wykonać zamówienie po nowelizacji? Nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne. 

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

- kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej

Zarządzanie projektem w zakupach

- jak skutecznie zarządzać projektem na potrzeby zakupów?

Optymalizacja procesów zakupowych i dokumentacja zakupowa w firmie

- skuteczne praktyki i rozwiązania w zarządzaniu zakupami

Lean w magazynie i logistyce

- optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Mistrzowskie strategie negocjacyjne Marcina Rogowskiego

- trening tylko dla Orłów

Controlling logistyczny

- metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia

Asertywny kupiec

- trening asertywności kupieckiej. Jak wynegocjować niskie ceny zakupu i zbudować długotrwałe relacje z dostawcami?

English for logistics

- specjalistyczne warsztaty językowe dla logistyków

Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach

- zwycięskie taktyki najlepszych sprzedawców i kupców

Obsługa logistyczna reklamacji i zwrotów w magazynie

- jak nie stracić na zwrotach? - Obniżenie kosztów zwrotów i reklamacji

Negocjacje z monopolistami i firmami o silnej pozycji na rynku

- trening dla doświadczonych negocjatorów poszukujących nowych, niekonwencjonalnych i skutecznych metod negocjowania z twardym partnerem, monopolistą

Excel w logistyce

- jak liczyć i analizować wskaźniki efektywności i kosztów przy użyciu arkusza Excel?

Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym

- skuteczne sposoby zabezpieczania wykonania umowy

Racjonalna gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

- jak skutecznie kontrolować i minimalizować koszty obrotu paletami?

Zarządzanie zapasami i magazynem

- metody redukcji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

Zaawansowane gry negocjacyjne

- dwudniowe case studies i najlepsze praktyki negocjacyjne

Negocjacje z dostawcami i kooperantami

- zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

Japońska i chińska kultura biznesu

- jak pokonać bariery komunikacyjne i uniknąć nieporozumień w kontaktach i negocjacjach biznesowych z Japończykami i Chińczykami?

Inwentaryzacja środków trwałych i zapasów w przedsiębiorstwie

- symulacja spisu z natury ? warsztaty umiejętności

Szkolenia i kursy dla zakupowców i logistyków


Organizujemy szkolenia i kursy dla zakupowców i logistyków, które obejmują między innymi budowanie skutecznych strategii zakupowych, metody redukcji kosztów zakupów, metody oceny dostawców, zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizację zapasów i lean w magazynie. Specjalizujemy się w treningach z zakresu negocjacji o ekstremalnym poziomie trudności.

Do najczęściej wybieranych szkoleń i kursów dla zakupowców i logistyków należą:

 • Metody redukcji kosztów zakupów
 • Zarządzanie flotą samochodową
 • Excel dla kupców i handlowców
 • Reklamacje i dochodzenie roszczeń w spedycji i przewozach krajowych i międzynarodowych
 • Lean w magazynie i logistyce
 • Umowy handlowe w obrocie gospodarczym
 • Incoterms 2010®
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Narzędzia oceny i kwalifikacji dostawców
 • Trening budowania strategii zakupowej

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.