In

Stres i Wypalenie zawodowe – jak sobie radzić ze stresem?

Kadra zarządzająca w firmie na co dzień w pracy zawodowej styka się z wieloma czynnikami stresogennymi: presja czasu i osiągnięcia zakładanych wyników, nadmierne obciążenie obowiązkami, zaburzenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, ogromna odpowiedzialność za efekty pracy swojej i swoich podwładnych, wreszcie notoryczna kontrola zwierzchników i presja ze strony konkurencji. Wszystko to sprawia, że managerowie są wyjątkowo podatni na wypalenie zawodowe i zapadają nań szczególnie często.

wypalenia zawodowego u menedżera – objawy

Wspomniane elementy stresogenne i ciągła presja powodują uczucie pustki i utraty sił, braku satysfakcji z wykonywanej pracy, mogą pojawić się dolegliwości psychosomatyczne (bóle głowy, mięśni czy kręgosłupa, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszone tętno; przy braku świadomości źródła dolegliwości trudno jest określić główne przyczyny tych problemów). Dosyć szybko też u człowieka funkcjonującego w takich warunkach następuje zaburzenie w pielęgnowaniu relacji interpersonalnych, szczególnie w stosunku z rodziną i przyjaciółmi (zamiana aktywności i przekierowanie uwagi wyłącznie na problemy zawodowe), ale i ze współpracownikami czy podwładnymi, obniżenie progu reakcji emocjonalnych (łatwość irytacji i popadania w agresję) lub wręcz przeciwnie – swoista oziębłość emocjonalna. Pojawiają się również problemy z koncentracją, spadek wydajności, trudności w podejmowaniu decyzji i logicznym myśleniu (na stanowisku menedżerskim to kompetencje kluczowe!).

Menedżer doświadczający silnego stresu i odczuwający pierwsze symptomy wypalenia zawodowego, powinien niezwłocznie poszukać skutecznego rozwiązania swoich problemów, na przykład nauczyć się zarządzania emocjami. W skutecznym zarządzaniu stresem pomocne są specjalistyczne szkolenia biznesowe.

Zarządzanie emocjami w pracy menedżera

Jako, że stresowi zawsze towarzyszą napięcie i maksymalna mobilizacja sił organizmu, na kierowniczym stanowisku niezbędne jest takie zarządzanie emocjami, aby m.in. zapobiec występowaniu u menedżerów syndromu wypalenia zawodowego pod wpływem stresu. Sukces na kierowniczym stanowisku coraz częściej zależy od posiadanych przez menedżera kompetencji emocjonalnych, a zatem właściwego kierowania tak sobą, jak i umiejętnego układania sobie stosunków z innymi ludźmi. Aby właściwie zinterpretować emocje czy intencje u pracowników, lepiej zmotywować ich do osiągania wyznaczonych celów, móc zarządzać konfliktem czy skutecznie negocjować w biznesie, należy najpierw potrafić zrozumieć własne uczucia związane z daną sytuacją i skojarzyć je z określonymi reakcjami fizjologicznymi organizmu. Pozwoli managerowi to na zbudowanie i utrzymywanie sprawności w chwilach napięć oraz da świadomość granic własnych możliwości.

Stres i Wypalenie zawodowe – sposoby na stres

I tak, do skutecznej eliminacji stresu przydatne okazuje się m.in. posiadanie umiejętności kontroli pracy własnego układu nerwowego w tzw. sytuacjach ekstremalnych lub podejmowania krytycznych decyzji, pomocna także jest praca z własnym oddechem i tętnem oraz zdolność do zachowania właściwej higieny snu. Dzięki temu manager zyskuje umiejętność wyciszenia się, zarządzania gospodarką energetyczną ciała, ale także zdolność do odreagowywania stresu, umiejętność regeneracji sił i budowy odporności w warunkach uporczywego stresu. Posiadanie wymienionych kompetencji owocuje maksymalnym zwiększeniem efektywności osobistej managera i jednocześnie poczuciem kontroli nad zaistniałą sytuacją.

Innych specjalistów zainteresowały także artykuły:

Wystąpienia publiczne: jak sobie z nimi radzić?
Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Stres po urlopie