http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/szkolenie-dla-kupcow-umowy-zakupowe

Umowy zakupowe w 2024 roku – na co kupiec musi uważać podpisując umowy z dostawcami?

– jak nowe realia gospodarcze i zmiany w prawie wpłynęły na kształt zawieranych umów zakupowych i warunki współpracy z dostawcami? Na co zwrócić uwagę, jak zminimalizować ryzyka i zabezpieczyć firmę?

Bierzemy za warsztat umowy zawierane przez kupców.
Sprawdź o czym musisz pamiętać podpisując umowy i negocjując warunki współpracy z dostawcami!
Omówimy cały proces realizacji umów zakupowych od negocjacji do zakończenia współpracy z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się rzeczywistości.
Pokażemy jak nowe realia prowadzenia biznesu, nieustanne zmiany prawne, gwałtowne zmiany poziomu cen, światowe problemy z łańcuchem dostaw i trudności z zaopatrzeniem wpłynęły na kształt zawieranych umów zakupowych i warunki współpracy z dostawcami.

Nasz Ekspert, radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, zwróci uwagę kupcom na najczęściej popełniane błędy w kontraktach, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi, a nawet paraliżem działalności firmy. 
Doradzimy kupcom jakie klauzule warto wprowadzić do kontraktów w celu ochrony firmy w dynamicznie zmieniających się warunkach biznesowych.

Odpowiemy na najczęściej stawiane przez kupców pytania:

 • jakie elementy powinno zawierać zapytanie ofertowe?
 • co wiąże strony – ogólne warunki zakupów czy ogólne warunki sprzedaży?
 • jakie pułapki zawierają ogólne warunki sprzedaży?
 • z jaką chwilą dochodzi do zawarcia umowy lub przyjęcia oferty?
 • jak zweryfikować kontrahentów? jakie dokumenty warto pozyskać?
 • kto jest uprawniony składać zamówienia zakupowe i jak zweryfikować, czy ofertę złożyła osoba uprawniona?
 • jakie umowy zawiera dział zakupów i jakie najczęściej popełnia błędy niewłaściwie identyfikując rodzaj umowy?
 • jakie klauzule najczęściej są stosowane w umowach zakupowych?
 • jak zabezpieczać umowy zakupowe?
 • kiedy ustanowienie kary umownej w umowie zakupowej jest bezskuteczne?
 • jaka jest różnica pomiędzy zaliczką, zadatkiem a przedpłatą?
 • czy siła wyższa może mieć wpływ na realizację umów zakupowych (łańcuchy dostaw a siła wyższa, nadzwyczajna zmiana stosunków – klęski żywiołowe, epidemie, operacje wojenne, strajki, itp.)?
  czy można w kontraktach skutecznie zabezpieczyć się na wypadek nadzwyczajnej zmiany stosunków?
 • kiedy i na jakich warunkach jest możliwa rewizja ceny?
 • jakie klauzule wprowadzić do umowy na wypadek wzrostu cen towarów przy umowach długoterminowych?

  Bądź czujny przy zawieraniu umów z dostawcami!
  Weź udział w szkoleniu, otrzymasz wiedzę popartą ciekawymi case study prosto z rozpraw sądowych!

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy również sprzedawców oraz pracowników działów umów, działów prawnych.

  Opinie o szkoleniach prowadzonych przez naszego Eksperta:

  • Bardzo polecam szkolenia z Panią Romaną Pietruk – są one przygotowane pod konkretne potrzeby działu zakupów, dotykają tematyki bardzo powiązanej z pracą kupca. Są to praktyczne uwagi, zalecenia, a nie sztywne odczytywanie kodeksu.
  • Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Pełne przykładów i sposobów rozwiązania
  • Ciekawe szkolenie, dużo praktycznej wiedzy. Polecam!
  • Prowadząca szkolenie bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, odpowiadająca w jasny sposób na wiele trudnych pytań. Pani przekazała wiedzę w prosty i przyjazny sposób, nie każdy tak potrafi 🙂

  Uczestnicy szkolenia umowy zakupowe wybrali również:

  Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  23 października 2024r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

  Harmonogram godzinowy:

  Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
  8.30 – 9.00
  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 840 zł netto.
  Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

  Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z dużą ilością praktycznych przykładów, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Umowy zakupowe – korzyści ze szkolenia:

  poznanie najczęstszych błędów popełnianych na etapie zawierania umów i klauzul zabezpieczających firmę.

  PROGRAM

  Umowy w zakupach – program szkolenia:

  Kupiec strażnikiem warunków i ciągłości współpracy z dostawcami
  Negocjacje, zapytanie ofertowe i oferta

  • jakie elementy powinno zawierać zapytanie ofertowe?
  • czy oferta zawsze stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe?
  • co wiąże strony – ogólne warunki zakupów czy ogólne warunki sprzedaży?
  • jakie pułapki zawierają ogólne warunki?
  • negocjacje – granice działania w świetle przepisów prawa?
  • z jaką chwilę dochodzi do zawarcia umowy lub przyjęcia oferty?
  • zastrzeżenie poufności oraz tajemnica przedsiębiorstwa
  • co oznacza milczenie kontrahenta? Czy milczenie wywołuje skutki prawne?
  • elektroniczne negocjacje i zawierania umów
  • jak zweryfikować kontrahentów? Jakie dokumenty warto pozyskać?

   Kto jest uprawniony składać zamówienia zakupowe i jak zweryfikować, czy ofertę złożyła osoba uprawniona?

  • osoby uprawnione do działania w imieniu działu zakupów
  • kto jest uprawniony do działania w imieniu działu sprzedaży w zakresie złożenia oferty i negocjacji warunków
  • umocowanie pełnomocników i prokurentów w aspekcie umów zakupowych
  • zakres umocowania pracowników działów zakupów oraz odpowiedzialność względem pracodawcy
  • stosowane w obrocie formularze i procedury składania zamówień

  Jakie umowy zawiera dział zakupów i jakie najczęściej popełnia błędy niewłaściwie identyfikując rodzaj umowy?

  • kiedy w miejsce przyjęcia oferty dział zakupów powinien podpisać umowę?
  • jaka jest różnica pomiędzy listem intencyjnym, umową przedwstępną a umową przyrzeczoną?
  • jaka jest różnica pomiędzy umową sprzedaży a dostawą?
  • jaka jest różnica pomiędzy umową najmu i umową dzierżawy?
  • jaka jest różnica pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło a umową o świadczenie usług?
  • kiedy warto podpisać umowę najmu lub leasingu w miejsce umowy zakupowej?
  • umowy ramowe a oferta w dziale zakupów
  • kiedy umowa zakupowa jest umową o roboty budowlane?

  Ustalanie warunków współpracy w umowach zakupowych

  • jakie klauzule najczęściej są stosowane w umowach zakupowych?
  • ustalenie ceny w umowach zakupowych
  • ustalenie sposobu płatności oraz terminów w umowie zakupowej
  • możliwość korzystania z podwykonawców a odpowiedzialność wobec zamawiającego
  • obowiązki informacyjne stron umowy

  Sposoby zabezpieczenia umów zakupowych

  • jakie sposoby zabezpieczenia umów zakupowych są najczęściej stosowane?
  • jak poprawnie sformułować karę umowną w umowie zakupowej?
  • kiedy ustanowienie kary umownej w umowie zakupowej jest bezskuteczne?
  • jaka jest różnica pomiędzy zaliczką, zadatkiem a przedpłatą?
  • gwarancja należytego wykonania
  • zabezpieczenia płatności, których ustanowienia może domagać się sprzedający – gwarancja bankowa, poręczenie, ubezpieczenie, itd.

  Problemy w umowach zakupowych i sposób ich rozwiązywania

  • czy siła wyższa może mieć wpływ na realizację umów zakupowych?
  • łańcuchy dostaw a siła wyższa oraz nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych
  • zmiana okoliczności w światle postanowień umowy zakupowej i przepisów
  • na czym polega ugoda w aspekcie umów zakupowych? Jak traktować wzajemne ustępstwa stron?
  • rewizja ceny – klauzula w umowach i przepisy
  • czy się różni rozwiązanie umowy od wypowiedzenia oraz od odstąpienia od umowy?
  • jak realizować uprawnienia z tytułu rękojmi?
  • jak realizować uprawnienia z tytułu gwarancji?
  • naprawa, wymiana i zwrot towaru, itd.
  WYKŁADOWCA

  Trenerem szkolenia umowy zakupowe będzie:

  Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej

  z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, zawieraniu korzystnych umów gospodarczych, obsłudze organów spółek oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”.

  Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 15 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.

  Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, windykacji należności, prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, przygotowywania i negocjowania umów, oraz wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami

  Jest znana z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców i nie prawników.

  Realizowała projekty szkoleniowe zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego.

  Prowadzi szkolenia:

   • kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych,
   • przekształcenia podmiotów prawa handlowego
   • prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
   • odpowiedzialność menedżerów i członków zarządu
   • obsługa organów spółek kapitałowych (obsługa prawna zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego)

  Autorka publikacji, książek, praktycznych komentarzy na temat skomplikowanych kazusów i rozwiązań prawnych.

  Wyróżnia się wyjątkowym doświadczeniem w obsłudze prawnej spraw związanych
  z nieruchomościami. Wdrażała system Elektronicznej Księgi Wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11 oraz system NKW  (LMOS/SWKW/SCI/SCBD) w Sądach Rejonowych i w Ośrodkach Migracyjnych w całym kraju. Uczyła  sędziów i referendarzy sposobów dokonywania wpisów do treści ksiąg wieczystych.

  Uczestnicy szkoleń:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Główny Inspektor Sanitarny MSW
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  METODY

  Umowy zakupowe – metody szkoleniowe:

  Szkolenie Umowy zakupowe będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
  100% praktyki, zero nudy!

  ADRESACI

  Szkolenie umowy zakupowe adresujemy do:

  szefów i pracowników działów zakupów i zaopatrzenia
  szefów i pracowników działów inwestycji
  kierowników i specjalistów działów logistyki
  kierowników i specjalistów działów sprzedaży
  pracowników działów umów i działów prawnych
  wszystkich, którzy uczestniczą w procesie zawierania umów i ustalania warunków sprzedaży

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Umowy zakupowe:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  99%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  100%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  23.10.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   JOANNA KUŚ
   Specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   NATALIA TREFLER
   Specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

    FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
   • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

    TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.