http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/szkolenie-incoterms-2020-fca-incoterms-dap-incoterms-exw-incoterms

Incoterms 2020 – reguły, które musisz znać w handlu i zakupach!

– naucz się z głową stosować warunki Incoterms 2020, unikaj ryzyka w transakcjach handlowych, zabezpiecz interes firmy przy zawieraniu umów. Niezbędnik dla kupców i handlowców

Warunki Incoterms 2020 – dlaczego każdy handlowiec i kupiec powinien je znać, rozumieć i umieć zastosować?

Zdaniem Ekspertów Incoterms, nadal 70% handlowców i kupców na świecie (Polska nie jest tu wyjątkiem), nie zna reguł Incoterms, nie potrafi się nimi posługiwać lub ma o nich mgliste pojęcie.

Zawierasz umowy sprzedaży i zakupu z podmiotami zagranicznymi?
Negocjujesz cenę towaru, warunki dostaw, podział kosztów i obowiązków?
Zabezpiecz swój interes już na poziomie zawieranej umowy!
Wprowadź do umowy reguły Incoterms, które jasno i precyzyjnie określą prawa i obowiązki każdej ze stron.
Bądź na bieżąco z najnowszymi regułami Incoterms, w przeciwnym razie możesz przepłacić lub przejąć obowiązki, które będą Cię dużo kosztować!
Znając warunki Incoterms unikniesz ryzyka w kontraktach międzynarodowych i zabezpieczysz swoje transakcje na starcie!

Nasz Ekspert na praktycznych przykładach dokona analizy poszczególnych reguł Incoterms 2020, nauczy Cię prawidłowo wprowadzać je do kontraktów w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym.

 • Nie wiesz czym się kierować przy wyborze określonej formuły Incoterms?
 • Interesuje Cię jakie zmiany wprowadza Incoterms 2020?
 • Chcesz dowiedzieć się z jakich reguł skorzystać, żeby podzielić koszty transakcji i transportu?
 • Chcesz jednoznacznie umieć określić, kto jest za co odpowiedzialny podczas międzynarodowych transakcji?
 • Chcesz poznać okoliczności zwalniające strony z zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia warunków umowy?
 • Chcesz dowiedzieć się jak zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie dzięki stosowaniu właściwych reguł Incoterms?

Na naszym szkoleniu poznasz najlepsze praktyki w srosowaniu warunków Incoterms 2020

Dlaczego warto poznać zmiany i umiejętnie korzystać z warunków Incoterms 2020?

 • Regulują one podział obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym.
 • Określają podział kosztów.
 • Porządkują warunki dostawy i odpowiedzialność za dostawę towarów.
 • Określają ryzyka na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru lub opóźnienia w dostawie.

Incoterms 2020 – w czym pomoże Ci  nasze szkolenie?

Po szkoleniu Incoterms 2020 samodzielnie dokonasz wyboru właściwej reguły Incoterms 2020, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych.
Unikniesz wielu kosztownych błędów i zapewnisz sobie bezkonfliktową realizację transakcji handlowych!
Nasze warsztaty przygotowaliśmy w oparciu o przykłady z życia wzięte i sprawy sporne.


uczestnicy szkolenia Incoterms 2020 wybrali również:

Szkolenie ocena dostawców – narzędzia oceny i kwalifikacji z uwzględnieniem audytu – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

15 stycznia 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 740 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Incoterms 2020 – cele szkolenia

Celem szkolenia Incoterms 2020 jest przekazanie Uczestnikom:

 • aktualnej wiedzy i praktycznych informacji na temat najnowszej wersji Incoterms 2020,
 • nowej klasyfikacji reguł i nowych terminów,
 • wiedzy o zmianach w stosunku do Incoterms 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.

Uczestnicy szkolenia będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms 2020, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

PROGRAM

Incoterms 2020 – program szkolenia:

Warunki dostaw INCOTERMS®2020 – co musisz wiedzieć na początku?

 • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® ?
 • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020
 • co to jest „ryzyko” w dostawie
 • co oznacza „termin dostawy”
 • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach)
 • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej
 • możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®
 • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie)
 • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów?
 • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych), a jak z już zawartymi umowami?

Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostało bez zmian?

 • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
 • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających
 • nowy układ artykułów (zmiany raczej techniczne, układ bardziej czytelny)
 • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded)
 • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF
 • adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA
 • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP
 • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9)

Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania
Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu

 • EXW Ex Works (… named place)
 • FCA Free Carrier (… named place)
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination)
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)

Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP – w pozostałych formułach „ubezpiecza ten co ma w tym interes” – co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć?
dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane
ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika
Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

Transport morski: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
 • FOB Free On Board (… named port of shipment)
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
 • Inne?

TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®

 • np. dlaczego zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF – do sytuacji gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… a jeżeli nie te formuły to jakie?
 • uzgodnienie warunków handlowych ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych
 • dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
 • nadużywanie DDP
 • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”
 • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020

Zalecenie

 • kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne
WYKŁADOWCA

Szkolenie Incoterms 2020 poprowadzi:

Ekspert Incoterms

Wybitny Ekspert-praktyk Incoterms, doskonały znawca warunków dostaw INCOTERMS, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń i reklamacjach z tytułu umowy sprzedaży międzynarodowej oraz spedycji i transportu. Od 30 lat związany z transportem, spedycją i logistyką międzynarodową. w zakresie transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej, Ekspert prawa przewozowego, konwencji CMR, konsultant największych firm w Polsce i trener TSL. Wspiera największe firmy spedycyjne i transportowe w sprawach o odszkodowanie, przygotowuje wzorcową dokumentację dla logistyków i spedytorów.
Od kilkunastu lat dzieli się swoich doświadczeniem na szkoleniach dla kupców i logistyków, spedytorów i przewoźników, uzyskując najwyższe noty i opinie.
Stały wykładowca Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Wieloletni moderator na forum Giełdy Trans.
Autor wielu publikacji na tematy związane z handlem zagranicznym i transportem międzynarodowym oraz ulubionego podręcznika logistyków „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym”.
Karierę zawodową zaczynał w Zarządzie Portu Gdynia, potem pracował w C. Hartwig Warszawa i zagranicznych firmach logistycznych LEP International i GeoLogistics Corp.

Szkolił największych polskich przewoźników, oraz firmy Unilever, DSV, RABEN, GEFCO, ArcelorMittal, Kanlux S.A., GÓRKA CEMENT Sp. z o.o., GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o., Re Alloys Sp. z o.o., PACKPROFIL Sp. z o.o., Graal S.A., APERAM STAINLESS SERVICE SOLUTION POLAND Sp. z o.o. i wiele innych.

 

METODY

Incoterms 2020 – metody szkolenia:

Szkolenie Incoterms 2020 będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, analiza case’ów uczestników.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • menedżerów i specjalistów działów importu i eksportu,
 • dyrektorów i handlowców zajmujących się obsługą transakcji handlowych z krajami trzecimi,
 • specjalistów działów zakupów i logistyki odpowiedzialnych za transakcje międzynarodowe,
 • specjalistów ds. celnych,
 • głównych księgowych,
 • dyrektorów i właścicieli firm handlujących z podmiotami zagranicznymi, którzy chcą zapoznać się z zasadami prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Incoterms 2010®:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

15.01.2024 Szkolenie online
740 ZŁ (NETTO)
16.04.2024 Szkolenie online
740 ZŁ (NETTO)
4.06.2024 Szkolenie online
740 ZŁ (NETTO)
1.10.2024 Szkolenie online
740 ZŁ (NETTO)
26.11.2024 Szkolenie online
740 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Wyjątkowe i jasne przedstawienie aktualnie obowiązujących reguł INCOTERMS 2010. Bardzo ciekawe pytania systematyzujące przekazane informacje. Jak najbardziej polecam".  

   NSK Bearings Polska S.A. Ireneusz
  • "Od wielu lat nasza firma korzysta z usług szkoleniowych firmy Effect i zawsze jesteśmy zadowoleni, dlatego tak często wracamy. Wiemy, że jakość usług szkoleniowych jest zawsze na najwyższym poziomie".  

   Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Katarzyna
  • "Szkolenie idealne dla zakupowca/logistyka. Świetne materiały. Jasne tłumaczenie tematu. Zostały omówione wszystkie najważniejsze zagadnienia tematu szkolenia".  

   ENERSYS Sp. z o.o. Michał

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.