http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/szkolenie-incoterms-2020-fca-incoterms-dap-incoterms-exw-incoterms?date=69517

Incoterms 2020 – reguły, które musisz znać w handlu i zakupach!

– naucz się z głową stosować warunki Incoterms 2020, unikaj ryzyka w transakcjach handlowych, zabezpiecz interes firmy przy zawieraniu umów. Niezbędnik dla kupców i handlowców

Warunki Incoterms 2020 – dlaczego każdy handlowiec i kupiec powinien je znać, rozumieć i umieć zastosować?

Zdaniem Ekspertów Incoterms, nadal 70% handlowców i kupców na świecie (Polska nie jest tu wyjątkiem), nie zna reguł Incoterms, nie potrafi się nimi posługiwać lub ma o nich mgliste pojęcie.

Zawierasz umowy sprzedaży i zakupu z podmiotami zagranicznymi?
Negocjujesz cenę towaru, warunki dostaw, podział kosztów i obowiązków?
Zabezpiecz swój interes już na poziomie zawieranej umowy!
Wprowadź do umowy reguły Incoterms, które jasno i precyzyjnie określą prawa i obowiązki każdej ze stron.
Bądź na bieżąco z najnowszymi regułami Incoterms, w przeciwnym razie możesz przepłacić lub przejąć obowiązki, które będą Cię dużo kosztować!
Znając warunki Incoterms unikniesz ryzyka w kontraktach międzynarodowych i zabezpieczysz swoje transakcje na starcie!

Nasz Ekspert na praktycznych przykładach dokona analizy poszczególnych reguł Incoterms 2020, nauczy Cię prawidłowo wprowadzać je do kontraktów w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym.

 • Nie wiesz czym się kierować przy wyborze określonej formuły Incoterms?
 • Interesuje Cię jakie zmiany wprowadza Incoterms 2020?
 • Chcesz dowiedzieć się z jakich reguł skorzystać, żeby podzielić koszty transakcji i transportu?
 • Chcesz jednoznacznie umieć określić, kto jest za co odpowiedzialny podczas międzynarodowych transakcji?
 • Chcesz poznać okoliczności zwalniające strony z zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia warunków umowy?
 • Chcesz dowiedzieć się jak zminimalizować ryzyko w eksporcie/imporcie dzięki stosowaniu właściwych reguł Incoterms?

Na naszym szkoleniu poznasz najlepsze praktyki w srosowaniu warunków Incoterms 2020

Dlaczego warto poznać zmiany i umiejętnie korzystać z warunków Incoterms 2020?

 • Regulują one podział obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym.
 • Określają podział kosztów.
 • Porządkują warunki dostawy i odpowiedzialność za dostawę towarów.
 • Określają ryzyka na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru lub opóźnienia w dostawie.

Incoterms 2020 – w czym pomoże Ci  nasze szkolenie?

Po szkoleniu Incoterms 2020 samodzielnie dokonasz wyboru właściwej reguły Incoterms 2020, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych.
Unikniesz wielu kosztownych błędów i zapewnisz sobie bezkonfliktową realizację transakcji handlowych!
Nasze warsztaty przygotowaliśmy w oparciu o przykłady z życia wzięte i sprawy sporne.


uczestnicy szkolenia Incoterms 2020 wybrali również:

Szkolenie ocena dostawców – narzędzia oceny i kwalifikacji z uwzględnieniem audytu – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Incoterms 2020 – cele szkolenia

Celem szkolenia Incoterms 2020 jest przekazanie Uczestnikom:

 • aktualnej wiedzy i praktycznych informacji na temat najnowszej wersji Incoterms 2020,
 • nowej klasyfikacji reguł i nowych terminów,
 • wiedzy o zmianach w stosunku do Incoterms 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.

Uczestnicy szkolenia będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms 2020, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

PROGRAM

Incoterms 2020 – program szkolenia:

Warunki dostaw INCOTERMS®2020 – co musisz wiedzieć na początku?

 • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® ?
 • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020
 • co to jest „ryzyko” w dostawie
 • co oznacza „termin dostawy”
 • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach)
 • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej
 • możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®
 • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie)
 • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów?
 • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych), a jak z już zawartymi umowami?

Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostało bez zmian?

 • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
 • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających
 • nowy układ artykułów (zmiany raczej techniczne, układ bardziej czytelny)
 • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded)
 • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF
 • adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA
 • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP
 • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9)

Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania
Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu

 • EXW Ex Works (… named place)
 • FCA Free Carrier (… named place)
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination)
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)

Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP – w pozostałych formułach „ubezpiecza ten co ma w tym interes” – co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć?
dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane
ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika
Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

Transport morski: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
 • FOB Free On Board (… named port of shipment)
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
 • Inne?

TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®

 • np. dlaczego zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF – do sytuacji gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… a jeżeli nie te formuły to jakie?
 • uzgodnienie warunków handlowych ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych
 • dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
 • nadużywanie DDP
 • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”
 • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020

Zalecenie

 • kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne
WYKŁADOWCA

Szkolenie Incoterms 2020 poprowadzi:

Ekspert Incoterms

Wybitny Ekspert-praktyk Incoterms, doskonały znawca warunków dostaw INCOTERMS, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń i reklamacjach z tytułu umowy sprzedaży międzynarodowej oraz spedycji i transportu. Od 30 lat związany z transportem, spedycją i logistyką międzynarodową. w zakresie transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej, Ekspert prawa przewozowego, konwencji CMR, konsultant największych firm w Polsce i trener TSL. Wspiera największe firmy spedycyjne i transportowe w sprawach o odszkodowanie, przygotowuje wzorcową dokumentację dla logistyków i spedytorów.
Od kilkunastu lat dzieli się swoich doświadczeniem na szkoleniach dla kupców i logistyków, spedytorów i przewoźników, uzyskując najwyższe noty i opinie.
Stały wykładowca Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Wieloletni moderator na forum Giełdy Trans.
Autor wielu publikacji na tematy związane z handlem zagranicznym i transportem międzynarodowym oraz ulubionego podręcznika logistyków „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym”.
Karierę zawodową zaczynał w Zarządzie Portu Gdynia, potem pracował w C. Hartwig Warszawa i zagranicznych firmach logistycznych LEP International i GeoLogistics Corp.

Szkolił największych polskich przewoźników, oraz firmy Unilever, DSV, RABEN, GEFCO, ArcelorMittal, Kanlux S.A., GÓRKA CEMENT Sp. z o.o., GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o., Re Alloys Sp. z o.o., PACKPROFIL Sp. z o.o., Graal S.A., APERAM STAINLESS SERVICE SOLUTION POLAND Sp. z o.o. i wiele innych.

 

METODY

Incoterms 2020 – metody szkolenia:

Szkolenie Incoterms 2020 będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, analiza case’ów uczestników.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • menedżerów i specjalistów działów importu i eksportu,
 • dyrektorów i handlowców zajmujących się obsługą transakcji handlowych z krajami trzecimi,
 • specjalistów działów zakupów i logistyki odpowiedzialnych za transakcje międzynarodowe,
 • specjalistów ds. celnych,
 • głównych księgowych,
 • dyrektorów i właścicieli firm handlujących z podmiotami zagranicznymi, którzy chcą zapoznać się z zasadami prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Incoterms 2010®:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

1.10.2024 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)
12.11.2024 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)
24.01.2025 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Wyjątkowe i jasne przedstawienie aktualnie obowiązujących reguł INCOTERMS 2010. Bardzo ciekawe pytania systematyzujące przekazane informacje. Jak najbardziej polecam".  

   NSK Bearings Polska S.A. Ireneusz
  • "Od wielu lat nasza firma korzysta z usług szkoleniowych firmy Effect i zawsze jesteśmy zadowoleni, dlatego tak często wracamy. Wiemy, że jakość usług szkoleniowych jest zawsze na najwyższym poziomie".  

   Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Katarzyna
  • "Szkolenie idealne dla zakupowca/logistyka. Świetne materiały. Jasne tłumaczenie tematu. Zostały omówione wszystkie najważniejsze zagadnienia tematu szkolenia".  

   ENERSYS Sp. z o.o. Michał

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.