In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-z-komunikacji

Szkolenie Komunikacja menedżera z zespołem – siła słów w rozmowach z pracownikami

– jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, wpływać, motywować, inspirować, nagradzać, udzielać informacji zwrotnej – zaawansowane warsztaty dla menedżerów prowadzi Senior trener i facylitator Management 3.0

Chcesz być skutecznym menedżerem, za którym podąża zespół?
Umiejętnie wpływać, motywować, inspirować, nagradzać i prowadzić trudne rozmowy z pracownikami?

Weź udział w naszym szkoleniu z komunikacji!
Nauczysz się:
udzielać konstruktywnego feedbacku,
chwalić, inspirować słowem, wspierać, motywować, dodawać skrzydeł pracownikowi,
ale i
egzekwować polecenia,
radzić sobie
z wrogością, niechęcią, wybuchami gniewu, szantażem emocjonalnym ze strony pracowników,
przekazywać trudne decyzje.

Nauczysz się korzystać ze zwinnych narzędzi w codziennej komunikacji z pracownikami, prowadzić poranne daile, nagradzać Kudosami, stosować kalendarz Niko-Niko.

Dlaczego warto?

 • Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne w codziennej pracy, nauczysz się skutecznego i swobodnego prowadzenia rozmów z zespołem jak i z indywidualnymi pracownikami.
 • Dokonasz analizy własnego stylu komunikowania się z zespołem.
 • Poznasz słabe i mocne strony swojego sposobu komunikacji z zespołem.
 • Dowiesz się co zmienić, aby Twoje komunikaty były jasne, celne, stanowcze i budowały autorytet?
 • Dowiesz się jak delegować nowe zadania, egzekwować obowiązki i dyscyplinować zespół, gdy prośby i polecenia nie działają?
 • Poznasz narzędzia skutecznego radzenia sobie z pracownikami-oponentami.
 • Dowiesz się jak mówić, żeby inni Cię słuchali i wypełniali Twoje polecenia.

Wyjątkowy Senior Trener, Management 3.0 Facilitator i konsultant MindSonar® zaprezentuje najskuteczniejsze i najbardziej zaawansowane narzędzia komunikowania się z zespołem, oraz główne grzechy komunikacji menedżerskiej.

Podczas szkolenia z komunikacji dla menedżerów odpowiadamy na pytania:

 • Jak skutecznie pokonywać bariery w komunikacji?
 • Jak precyzyjnie komunikować swoje oczekiwania?
 • Jak zmieniać zachowanie pracownika, kiedy łamie zasady i przekracza granice? Co można, co wypada, co warto?
 • Jak udzielać pochwał? Granica między pochwałą a „cukrzeniem”.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej i nie zniszczyć relacji z pracownikiem?
 • Jak nie wpadać w pułapki myślenia, schematy, krytycyzm, błędy i emocje podczas dawania informacji zwrotnej?
 • Jak asertywnie odmawiać, czyli sztuka mówienia NIE!
 • Jak inspirować zespół do rozwoju i zmian? Nowe wyzwania! Inspiracja! Droga w nieznane!
 • Jak mówić o rzeczach trudnych nie naruszając praw i godności drugiej osoby?
 • Jak skutecznie przydzielać zadania, żeby pracować efektywniej i osiągać wyznaczone cele?
 • Jak w emocjach zachować twarz?
 • Jak rozmawiać z zespołem, by wzmacniać jego morale, motywować do pracy i podnosić efektywność?

uczestnicy szkolenia Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami wybrali również:

Szkolenie stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

komunikacja interpersonalna – cele szkolenia:

Weź udział w symulacjach, casach, które będą odzwierciedleniem Twoich trudnych rozmów z pracownikami.
Różnorodność przykładów sprawia, że szkolenie jest bardzo praktycznym warsztatem narzędzi komunikacyjnych dla menedżerów, którzy chcą wznieść swoje umiejętności na najwyższy poziom, popracować nad mową werbalną i niewerbalną, aktywnym słuchaniem, radzeniem sobie z pracownikami oponentami, .

PROGRAM

Szkolenie z komunikacji dla menedżerów – program:

Komunikacja menedżerska jak mówić o tym co ważne dla menedżera?

1. Dwa monologi nie tworzą dialogu – jak trafić do osób o innym stylu komunikacji?
Znaczenie słów w codziennej pracy menedżera. Słowa jak toksyny i plastry miodu czyli komunikaty i ich interpretacje.
Gra „Zaufaj”
2. Typy temperamentów w zespole i ich wpływ na jakość komunikacji. Mów językiem, który zrozumie druga strona.
Podczas warsztatów zdiagnozujesz swój własny styl, słabe i mocne strony, wspólnie wypracujemy zasady, o co zadbać w komunikacji z osobami o przeciwnych preferencjach komunikacyjnych, zwrócimy uwagę na potencjalne sytuacje konfliktowe wynikające z różnic w temperamentach.
3. Co oprócz temperamentów wpływa na jakość komunikacji? –
MindSonar® i metaprogramy.
Dlaczego jedni przejmują się tym, co mówią inni, a drudzy w ogóle nie zwracają na to uwagi?
Jak to jest, że z niektórymi dogadujemy się od razu, a inni podważają każde nasze słowo?
Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii”?
Co znaczy, że ktoś jest proaktywny a ktoś reaktywny, że jest zorientowany „na cel” lub „od problemu”?

Asertywna komunikacja menedżera – trudne rozmowy z pracownikami. Jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych? Wyznaczanie granic pracownikowi i przekazywanie trudnych decyzji.

1. Prośby i groźby nie działają – jak egzekwować polecenia i dyscyplinować pracowników?
2. Co zrobić, gdy pracownik podważa nasze zdanie / decyzje i publicznie nas krytykuje?
3. Jak rozmawiać o spóźnieniach, niedotrzymanych deadline’ach, korzystaniu z social mediów czy prywatnych rozmowach w czasie pracy?
4. Jak radzić sobie z oporem, niechęcią, agresją, brakiem zaangażowania, olewactwem, roszczeniowością….
5. Co zrobić kiedy pracownik łamie zasady i przekracza granice?
6. Komunikacja kryzysowa – jak przekazywać trudne informacje pracownikom?
7. Rozmowy najtrudniejsze z trudnych. Zwolnienie pracownika.
8. Jak radzić sobie z emocjami w trakcie trudnych rozmów?
Analiza najtrudniejszych rozmów, które do tej pory prowadzili uczestnicy.

Komunikacja menedżerska z konflitem w tle

1. Inteligencja emocjonalna menedżera – czym jest i dlaczego warto o niej mówić?
2. Jak rozmawiać z zespołem, który jest w fazie konfliktu?
3. Co robić, kiedy ludzie się nie dogadują ze sobą? 
4. Jak zachować bezstronność i komunikować się w konflikcie?
5. Jak poradzić sobie z wrogością, niechęcią, wybuchami gniewu, szantażem emocjonalnym ze strony pracowników?
6. Expose szefa. Moment wytyczenia zasad i nadania kierunku działania dla zespołu w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności.

Delegowanie pracy, delegowanie zadań

1. Komunikacja sytuacyjna – jak rozmawiać z pracownikami uwzględniając preferencje pokoleniowe?
2. Dlaczego pokolenie Z oczekuje dokładnego instruktażu?
3. Formułowanie komunikatów delegujących w sposób podnoszący zaangażowanie i inicjatywę pracowników.
4. Najczęstsze błędy w delegowaniu i jak im zapobiec?

Feedback jako śniadanie mistrzów (Ken Blanchard)

1. Jak budować kulturę feedbacku?
2. Dekalog dobrego feedbacku
3. Kiedy szybki feedback, a kiedy rozmowa korygująca?
4. Jak dopasować feedback do charakteru osoby?
5. Jak skonstruować feedback? Poznaj struktury feedbacku: DEEP, Spinka, Zetka FU(K)O, UF.
6. Co ogranicza skuteczny feedback?
7. Jak radzić sobie w emocjami pracownika w trakcie udzielania krytycznej informacji zwrotnej?
Gra „Superfeedback”

Doceniaj i chwal pracowników. Jak budować motywację i zaangażowanie przez uznanie i docenienie?

Wyniki jednego z największych badań przeprowadzonego przez Instytutu Gallupa na próbie miliona pracowników i osiemdziesięciu tysięcy menedżerów, spośród 12 czynników decydujących o zaangażowaniu pracownika w pracę, wyróżniły dwa wskazujące na rolę docenienia i uznania jako kluczowych dla budowania motywacji pracownika. Menedżerowie wiedzą, że docenianie jest sztuką. Opierając się na najnowszej koncepcji zarządzania zwinnego, prezentujemy, jak wśród pracowników budować empowerment, czyli uprawomocnienie (poczucie wpływu) na poziomach niskim, średnim i wysokim.

Czym jest empowerment i jak wpływa na motywację i zaangażowanie pracownika?

Jak budować poczucie wpływu i odpowiedzialności wśród członków zespołu?
Siedem poziomów delegowania odpowiedzialności.
Jak rozmawiać o porażkach i sukcesach?
Jak chwalić? – rozmowa która inspiruje, wspiera, motywuje, dodaje skrzydeł pracownikowi
Stopniowalność komunikatów pozytywnych. Kiedy stosować i jak nie przesłodzić?
W jaki sposób prowadzić rozmowy na odległość?
Dlaczego warto stosować poranne daily, karty Kudos i kalendarz Niko-Niko – zwinne narzędzie do pomiaru nastroju pracowników

Jak zostać mistrzem komunikacji? – kodeks dobrych praktyk w komunikacji z zespołem

WYKŁADOWCA

Szkolenie komunikacja – trener:

Coach, facylitator, senior trener z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i tzw. kompetencji miękkich. Autorka artykułów naukowych dotyczących coachingu i zarządzania.

Na sali szkoleniowej spędziła ponad 12.000 godzin.

Aktywnie działa jako coach (ponad 1050 sesji), prowadząc sesje zarówno dla wysokiej kadry managerskiej, jak i dla klientów indywidualnych.

Certyfikowany, międzynarodowy konsultant MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu.

Facylitator Management 3.0 najnowszej koncepcji w zarządzaniu, wykorzystującej podejście zwinne oparte na metodyce Agile, Agile PM, Facylitator APMG.

Kończy doktorat na temat: Coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji.

Jako trener wiodący odpowiadała merytorycznie za realizację dużych projektów rozwojowych dla kadry liderskiej i menedżerskiej zarówno w branży usługowej (SSC) jak i produkcyjnej.

Do sztandarowych projektów należą Akademie Menedżera i Team Leadera prowadzone w Getinge Sp. z o.o. (SSC Kraków), we Fresenius Medical Care Sp. z o.o. (SSC Wrocław), w Eko-Oknach S.A. (Kornice k. Raciborza), w Autoneum Poland (Katowice), w Tauron Dystrybucja, w Magna Automotive Polska Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza oraz w PZ Cormay S.A. w Lublinie.

Doświadczenie zdobywała jako trener wewnętrzny w dużej korporacji finansowej, gdzie odpowiadała za organizację, projektowanie i prowadzenie szkoleń miękkich i twardych, wdrażanie i badanie modelu kompetencji, rekrutację i selekcję pracowników, coaching, prowadzenie procesów Development Center.

Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania: zarządzanie zmianą, zarządzanie sytuacyjne, zarządzanie poprzez kompetencje, zarządzanie przez cele, zarządzanie w oparciu o talenty, coachingowy model zarządzania; zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie pokoleniem X,Y,Z. Opracowuje i wdraża modele kompetencji zarówno w organizacjach biznesowych (finansowych), jak i w jednostkach administracji publicznej. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem trenerskim prowadząc warsztaty Train the Trainer.

Wykładowca dwóch uczelni: Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie na Katedrze Zarządzania  kształci przyszłe kadry HR w obszarze: Rozwoju i szkoleń pracowników, Projektowania i organizacji szkoleń, Wdrażania modelu kompetencji, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Warsztatu budowania zespołu; Coachingowego stylu zarządzaniu; Psychologii menedżerskiej i Zarządzania Talentami oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie na kierunku Doradztwo i Coaching odpowiada za kształcenie przyszłych trenerów i coachów.

 

Główni klienci:

 • TVN S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank BPH S.A.
 • BZ WBK Grupa Santander
 • BOŚ Bank S.A.
 • Alior Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Volkswagen Group Polska
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Tauron Dystrybucja S.A.
 • Tauron Obsługa Klienta S.A.
 • Tauron Wydobycie S.A.
 • Tauron Ciepło S.A.
 • Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.
 • MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o.
 • Autoneum Poland Sp. z o.o.
 • UPC Polska Sp. z o.o.
 • PZU S.A.
 • Poczta Polska S.A.
 • Gamet S.A.
 • ZRE S.A.
 • RemWIL Sp. z o.o. Grupa ANWIL
 • ROSSMANN Sp. z o.o.
 • PGNiG S.A.
 • Nordea Bank Polska S.A.
 • TF SKOK S.A.
 • Allegro Sp. z o.o.
 • APENA Remont Sp. z o.o.
 • Gemalto Sp. z o.o.
 • Morizon S.A.
 • Lamar Sp. z o.o.
 • Eko-Okna S.A.
 • Klimosz Sp z o.o.
 • RoomAuction Ltd
 • PolWAX S.A.
 • Alstom Sp. Z o.o.
 • Sii Sp. z o.o.
 • Impel Business Solutions Sp. z o.o.
 • Raben Group
 • Mondelez Polska
 • Ciber Polska Sp. z o.o.,
 • Freedom Nieruchomości Sp. z o.o.,
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Intel Poland
 • Raben Group
 • Fujitsu Poland
 • Capgemini Poland
 • Indesit Company Sp. z o.o.
 • Itelligence Sp. z o.o.
 • Getinge Group Shared Services sp. z o.o.
 • IBM BPO,
 • JAS FBG S.A.
 • Volvo Polska
 • ZF TRW
 • Adient Poland Sp. z o.o.
 • Fresenius Medical Care Sp. z o.o., Polska
 • PKN Orlen S.A.
 • Magna Automotive Poland Sp. z o.o.
 • PGE S.A.
 • PZ Cormay S.A.
 • IKEA Retail
 • Axacom Sp. z o.o.
 • Ceri Sp. z o.o.
 • Eurocash S.A.
 • Allianz S.A.
 • Assa Abloy Polska
 • Arcus SI Sp. z o.o.
 • Ministerstwo Zdrowia
 • SoftNet Sp. z o.o.
 • Santander Bank Polska
METODY

Szkolenie komunikacja – metody:

80% praktyki / 20% wykładu,

Case study,

modelowanie zachowań,

ćwiczenia indywidualne,

trening modeli komunikacji w kluczowych sytuacjach managerskich,

scenki sytuacyjne w małych grupach, dyskusja moderowana,

indywidualny feedback trenera połączony z sesją mentorską.

ADRESACI

Szkolenie komunikacja – adresaci:

 • prezesów, dyrektorów zarządzających,
 • osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników,
 • menedżerów działów HR,
 • właścicieli firm.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia komunikacja interpersonalna:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.