In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/turkusowe-organizacje-rewolucja-w-zarzadzaniu

Szkolenie Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu

– nowatorski model zarządzania organizacją oparty na pracy zespołowej, kreatywności, budowaniu zaangażowania. Koszyk narzędzi i praktyk dla HR i Menedżerów.

turkusowe organizacje – dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu jest zainspirowanie pracowników działów HR i Menedżerów rozwiązaniami stosowanymi w turkusowych firmach, które w realny sposób wpływają na spadek rotacji pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy, przejmowanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów.

Mój najgorszy dzień w tej firmie i tak jest lepszym dniem niż najlepszy dzień w jakiejkolwiek innej firmie, w której pracowałem wcześniej”. Wypowiedź Dereka Noela- szeregowego pracownika z działu obsługi klienta w firmie Zappos, która wdrożyła u siebie turkusową kulturę pracy.

Tradycyjne firmy, szczególnie duże są organizacjami hierarchicznymi z rozbudowaną strukturą, w których dokładnie wiadomo, kto komu wydaje polecenia, a następnie kontroluje ich wykonanie. Ludzie wykonują przydzielone z góry zadania, realizują cele, które z reguły kiepsko rozumieją, są trybikami w wielkiej maszynie, niewolnikami budżetów, współzawodnictwa, okresowych rozmów oceniających, systemów motywacyjnych w stylu kija i marchewki, toksycznych metod zarządczych, które tłumią naturalną innowacyjność i kreatywność pracowników.

W dużej części organizacji rozwój kompetencji koncentruje się na wyszukiwaniu słabych cech pracowników i szlifowanie ich aż do skutku. Jednak sięgające po takie rozwiązania feudalne style zarządzania i towarzyszące im sposoby motywowania wyrządziły firmom dużo szkody. Praca dla wielu osób stała się obowiązkiem, a nie wyzwaniem, a osiąganie celów koniecznością, a nie realizowaniem własnych ambicji.

Dlaczego koncepcja „turkusu” robi zawrotną karierę  w Polsce?

Turkusowe organizacje – na czym polega ich przewaga?

Turkusowe organizacje, to organizacje przyszłości – aktywne, konkurencyjne, osiągające znakomite rezultaty. Firmy działające w „turkusowy sposób” rozwijają się niezwykle dynamicznie. Wśród nich są takie giganty jak zatrudniający 40 tysięcy pracowników AES, czy holenderska organizacja Buurtzog, w której zrzeszonych jest 8 tysięcy pielęgniarek społecznych, francuska odlewnia mosiądzu FAVit, czy największa światowa firma przetwórstwa pomidorów, amerykańskim Morning Star. Coraz więcej pojawia się z sukcesem działających turkusowych organizacji na rynku polskim.

W poszukiwaniu większego zaangażowania pracowników …

Organizacje dzisiaj przechodzą głęboką ewolucję. Model turkusowy zarządzania organizacją jest kolejnym etapem rozwoju, wynikającym z ludzkiej świadomości. Podstawą turkusowej koncepcji zarządzania jest upodmiotowienie pracownika. Przestaje on być trybikiem w wielkiej machinie, a zyskuje poczucie wagi i celowości tego co robi. Staje się partnerem współodpowiedzialnym za rezultaty. Jest zaangażowany, aktywny i ambitny. Okazuje się, że to, co dzisiaj jest bolączką dla wielu firm można zmienić przeprowadzając etapami organizację do poziomu turkusowego w model F. Laloux.

Podczas szkolenia szkolenia odpowiemy na najczęściej pojawiające się wątpliwości Menedżerów i HR:
czy w Twojej firmie sprawdzi się idea organizacji turkusowych i jak ją wdrożyć?
czy Twoja firma potrzebuje szefa, czy można zbudować organizację turkusową?
jakie narzędzia i praktyki inspirowane turkusem, najlepiej się sprawdzają?
jak zbudować odpowiedzialność w zespole?
gdzie jest granica decyzyjności zespołu?
na co może mieć wpływ zespół?


uczestnicy szkolenia turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu wybrali również:

Szkolenie Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu – cele szkolenia:

Celem szkolenia Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • diagnozy stanu organizacji,
 • określenia warunków istotnych do jej dalszego rozwoju,
 • poznanie narzędzi doskonalenia na poszczególnych etapach rozwoju organizacji,
 • świadome zarządzanie ścieżką rozwoju organizacji, menedżerów i kadry pracowniczej,
 • wzrost odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania u pracowników,
 • wzrost identyfikacji pracowników z firmą,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • kształtowanie kultury doskonalenia i rozwoju w zespole,
 • wzrost konkurencyjności firmy na wymagającym rynku.
PROGRAM

Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu – program szkolenia:

Model turkusowej organizacji. Od watahy do inteligentnego organizmu.

Wprowadzenie do założeń Modelu Turkusowych organizacji

 • Dekalog budowania organizacji turkusowej
  • Nie szukaj winnego, by go ukarać — szukaj przyczyny, by ją usunąć,
  • Nie oczekuj perfekcji, której nie da się osiągnąć — oczekuj postępu, który zawsze jest możliwy,
  • Unikaj współzawodnictwa, które niszczy partnerstwo — stwarzaj warunki do współpracy,
  • Nie oceniaj, bo to niszczy— doceniaj, bo to wzmacnia,
  • Nie mów, co jest źle — mów, co może być lepiej,
  • Nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej — pytaj, co im w pracy przeszkadza,
  • Nie buduj na kontroli — buduj na zaufaniu,
  • Nie mów, że ktoś jest zły — mów jak ty się z tym czujesz (tzw. „komunikat ja”),
  • Nie zarządzaj — twórz warunki do samoorganizacji,
  • Nie bądź nadzorcą — bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem.

Poziomu organizacji wg F. Laloux

 • Organizacja czerwona. WATAHA – siła, wywoływanie strachu, dowódca, podział pracy. Styl zarządzania – eksploatacyjny.
 • Organizacja bursztynowa. WOJSKO – hierarchia, stabilność, kontrola, formalne role. Styl zarządzania – paternalistyczny.
 • Organizacja pomarańczowa. MASZYNA – konkurencja, nastawienie na ce i zysk, innowacje, odpowiedzialność, merytoryka. Styl zarządzania – konsultacyjny.
 • Organizacja zielona. RODZINA – zadowolenie Klientów, wspólne wartości, zaangażowanie, dawanie możliwości, egalitarne zarządzanie. Styl zarządzania – partycypacyjny.
 • Organizacja turkusowa. INTELIGENTNY ORGANIZM – trwały system, cele wyższe, samozarządzanie, całość, współpraca, cel ewolucji. Styl zarządzania – facylitacyjny.

Przykłady ewolucji firm na rynku światowym i polskim.
Czy każda firma może być turkusowa?
Korzyści Turkusowych organizacji – dane statystyczne z firm

 • Stworzenie zalążków kultury organizacyjnej opartej na współodpowiedzialności.
 • Wzrost identyfikacji pracowników z firmą.
 • Zmniejszenie L4 i rotacji personelu.
 • Przyciąganie młodych talentów poprzez unikatową kulturę i atmosferę pracy.
 • Inspirowanie do rozwiązywania obecnych problemów w innowacyjny sposób.
 • Świadomość perspektyw rozwoju i bazowanie na mocnych stronach.
 • Wzmocnienie roli i wpływu działów HR w kreowaniu kultury firmy.

Klasyczne paradygmaty organizacji ich ograniczenia, a model turkusowy

Sposoby organizacji pracy w klasycznej firmie

 • Hierarchia władzy w formie piramidy.
 • Mierzalne cele.
 • Precyzyjny podział zadań i odpowiedzialności.
 • Koncentracja na wyniku finansowym.
 • Delegowanie.
 • Sformalizowane procesy i procedury.

Typowe problemy i wyzwania w klasycznej organizacji

 • Unikanie odpowiedzialności.
 • Skupienie wyłącznie na własnych celach – brak widzenia szerszej perspektywy (np. silosy).
 • Problemy z zaangażowaniem.
 • Problemy z zaufaniem.

Fundamenty turkusu

 • Samozarządzanie i autonomia zespołów, upodmiotowienie pracownika.
 • Praktyki współpracy w turkusowych zespołach.
 • Techniki i narzędzia wspomagające zespoły w samozarządzaniu.
 • Rola, zadania i metody pracy przywódcy w turkusowym zespole. Ludzie działają, a lider czuwa nad właściwym przebiegiem procesu.

Wykorzystanie pełni potencjału pracowników

 • Budowanie fundamentu każdego zespołu: wzajemnego zaufania. 
 • Wykorzystywanie pasji i najlepszych stron pracowników.
 • Tworzenie poczucia wspólnoty w zespole.
 • Ewolucyjne cele.
 • Charyzmatyczne i szlachetne cele.

Narzędzia hr stosowane w turkusowych organizacjach

Turkusowe narzędzia komunikacji wewnątrz organizacji

 • Supply Chain Management (SCM).
 • S3.
 • Facylitacja.
 • Komunikacja NVC.
 • Mediacje.
 • Story-telling.
 • Dialog i dyskusja.

Narzędzia zmiany postaw i wartości

 • Socjokracja.
 • Holakracja.
 • Integralność.
 • Warsztaty wartości.

3 Narzędzia rozwoju i doskonalenia ludzi

 • Coaching.
 • Mindfulness.
 • Modele mentalne.
 • Mistrzostwo osobiste.

Budowanie kultury zaufania w firmie. Wyzwanie działów hr i menedżerów.

Kierunki edukacji i rozwoju pracowników w obliczu idei samo zarządzania.
Działania rozwojowe wobec menedżerów w kontekście zmiany roli lidera w firmie.
Redefinicja zarządzania talentami.
Zarządzanie wartościami w firmie.

WYKŁADOWCA

Szkolenie turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu poprowadzi:

Olga Borgieł

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

METODY

Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu – metody:

Program szkolenia Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu realizowany jest w formie interaktywnego warsztatu, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania.
W trakcie szkolenia stosowane są takie formy warsztatowe jak:

– analiza case study, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne,
– „burza mózgów”, buzz, handout, testy.

Różnorodne i interaktywne metody dają gwarancję pełnej aktywności, zaangażowania i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, co stanowi istotny czynnik skutecznego przyswajania wiedzy i umiejętności.

ADRESACI

Szkolenie turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu adresujemy do:

 • osób zarządzających i kierujących zespołami: dyrektorów, kierowników, menedżerów, liderów,  kadry rezerwowej.
 • menedżerów i specjalistów działów HR.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Turkusowe organizacje – rewolucja w zarządzaniu:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.