In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zwolnienia-grupowe-w-przedsiebiorstwie

Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie

–  jak przygotować się do redukcji zatrudnienia i uniknąć kosztowych błędów?

Szkolenie on-line Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie 

Wynagrodzenia pracowników są jednym z ważniejszych kosztów ponoszonych przez pracodawców. Nic więc dziwnego, że w sytuacjach kryzysowych, nieprzewidywalnych, zagrażających istnieniu firmy, pracodawcy stają przed koniecznością podjęcia trudnej decyzji o redukcji zatrudnienia i przeprowadzeniu procesu zwolnień grupowych.
Ten proces nie jest łatwy i musi przebiec zgodnie ze specjalną procedurą
wynikającą z Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uruchomienie procedury zwolnień grupowych dotyczy pracodawców, którzy zamierzają zwolnić:

 • co najmniej 10 pracowników dla stanu zatrudnienia od 20-29 osób,
 • 10 % pracowników przy zatrudnieniu od 100 -299 osób,
 • powyżej 30 pracowników przy zatrudnieniu co najmniej 300 osób.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie:

 • dowiesz się jakie obowiązki nałożone są na pracodawcę w związku z uruchomieniem procedury zwolnień
 • dowiesz się, czy katalog przyczyn jest zamknięty i jak powiązać go z ewentualnymi skutkami ekonomicznymi spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego
 • zapoznasz się z najczęstszymi błędami, których unikać w przeprowadzeniu procesu zwolnień grupowych
 • poznasz „krok po korku” instrukcję postępowania, również w przypadku sytuacji trudnych interpretacyjnie w odniesieniu do powszechnie obowiązujących przepisów – zapoznasz się z orzecznictwem
 • dowiesz się jak wypowiadać/rozwiązywać umowy o pracę zgodnie z prawem
 • dowiesz się jak postępować uruchamiając procedurę z działającymi w przedsiębiorstwie organizacjami związkowymi
 • otrzymasz wzory wypowiedzeń, scenariusz procedury zwolnień, instrukcję postępowania i wszystkie niezbędne wzory dokumentów

Warto przygotować się wcześniej i dokładne poznać procedurę zwolnień grupowych, żeby nie popełnić błędów, które mogą być kosztowne dla firmy.

Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


uczestnicy szkolenia Zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie wybrali również:

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – sprawdź!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie – korzyści:

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Prawa Pracy.

PROGRAM

Szkolenie zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie – program:

 1. Analiza danych z monitoringu rynku pracy – ćwiczenia.
 2. Kryteria doboru pracowników w zakresie podjęcia działań polegających na rozwiązaniu umowy o pracę – ustalanie algorytmu.
 3. Katalog przyczyn uzasadniających redukcję zatrudnienia.
 4. Co oznaczaną przyczyny rozwiązania umowy niedotyczące pracowników? Jak je definiować?
 5. Sposoby rozwiązania umowy – za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron. Dopuszczalność wypowiedzenia.
 6. Tryb i termin wypowiedzenia. Wypowiedzenia zmieniające.
 7. Ograniczenia w zakresie wypowiadania umów – przykłady.
 8. Konsultacje z organizacjami związkowymi – tryb i sposób konsultacji, katalog informacji dla organizacji związkowych.
 9. Porozumienie i regulamin zwolnień grupowych – ustalenie treści, wzory dokumentów, ćwiczenia w zakresie redakcji dokumentu.
 10. Obowiązki wobec urzędu pracy.
 11. Odprawa pieniężna – sposoby obliczania odprawy i zasady wypłaty – ćwiczenia.
 12. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika – w jakich okolicznościach stosować, kiedy powstaje, w jakim terminie należy zatrudniać pracownika – omówienie przepisów i orzecznictwa.
 13. Zgłoszenie zamiaru podjęcia pracy przez pracownika – wzór dokumentu – omówienie.
 14. Stosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych przy indywidualnych zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników.
 15. Obieg dokumentacji w zakresie zwolnień w formie elektronicznej – czy może mieć zastosowanie, w jakich okolicznościach? Czy będzie miała zastosowanie zasada obiektywnych przyczyn będących po stronie pracodawcy?

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie poprowadzi:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek ponad 50 komisji antymobbingowych. W ramach prowadzonych audytów wdrożył ponad 100 procedur antymobbingowych w jednostkach sfery budżetowej i w przedsiębiorstwach. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić
METODY

Szkolenie zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie – metody on-line:

Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia.

Metody wyszczególnione:
miniwykłady
dyskusja moderowana
case study
prezentacja orzecznictwa
burza mózgów

ADRESACI

Szkolenie zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie adresujemy do:

pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.