http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/komunikacja-interpersonalna

Szkolenie Komunikacja interpersonalna

– poziom podstawowy

Szkolenie Komunikacja interpersonalna I to Twój pierwszy krok na drodze do efektywności!
Pracujemy nad większą precyzją przekazu!

Jesteśmy istotami społecznymi i każdy obszar naszego życia, jest nasycony komunikacją. Szczególnie w biznesie, gdzie efektywność stawiana jest na pierwszym miejscu, komunikacja odgrywa kluczową rolę.
Przekazywanie informacji,
przekonywanie do podejmowania działań,
rozwiązywanie konfliktów,
nawiązywanie relacji,
budowanie porozumienia
i współpraca – wszędzie tam komunikacja jest  kluczem do sukcesu.
Efektywność naszego porozumiewania się z innymi w ogromnym stopniu zależy od świadomości czynników, które wpływają na komunikację między ludźmi i wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

  uczestnicy szkolenia Komunikacja interpersonalna – poziom podstawowy wybrali również:

  Szkolenie stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera – sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  komunikacja interpersonalna – cele szkolenia:

  • Poznanie zasad procesu komunikacyjnego.
  • Odkrycie własnych nawyków komunikacyjnych.
  • Poznanie sposobów dopasowania komunikacji do osób o różnym zachowaniu.
  • Poprawienie umiejętności perswazji i argumentacji.
  • Większa precyzja przekazu.
  • Porozumiewanie się z innymi w sytuacjach trudnych w sposób budujący porozumienie.
  • Właściwe stosowanie narzędzi w komunikacji asertywnej, obronie własnego stanowiska i egzekwowania ustaleń.
  PROGRAM

  Szkolenie komunikacja interpersonalna – program:

  I. Komunikacja. Jak rozmontować komunikację na części podstawowe?

   Komunikacja interpersonalna to wielowymiarowy proces nadawania, przesyłania, odbierania i interpretowania komunikatów. Jej celem jest między innymi doskonalenie porozumienia, współpracy i współdziałania pomiędzy osobami i grupami. O skutecznej komunikacji możemy mówić dopiero wtedy, gdy informacja jest odebrana zgodnie z intencjami nadawcy.

  1. Podstawy dobrej komunikacji – identyfikacja przydatnych kompetencji. Autoanaliza umiejętności komunikacyjnych.
  2. Wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami, a wartościami.
  3. Przeszkody skutecznej komunikacji. Ocenianie, uogólnianie, różne aparaty pojęciowe selektywne postrzeganie, uwarunkowania interpretacji
  4. Budowanie wiarygodności i zaufania w komunikacji.
  5. Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk.
  6. Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji. Siła słowa, język faktów, a język emocji. Słuchanie aktywne.
  7. Rozwijanie indywidualnych kompetencji komunikacyjnych – znaczenie inteligencji emocjonalnej

    II. Tworzenie obszarów porozumienia. Pomiędzy współpracą – kompromisem – rywalizacją i uleganiem
    Rolą modułu będzie podkreślenie roli kooperacyjnego postępowania dla odniesienia korzystnego wyniku zarówno dla rozmówcy jak i dla nas samych. Dialog, a nie sprzedawanie gotowych rozwiązań, umiejętność patrzenia, słuchania i analiza faktów w oparciu zarówno o wiedzę jak i doświadczenia rozmówcy pozwoli wpłynąć na efektywną współpracę i utrzymać długofalowe dobre relacje w zespole.

    1. Zobaczyć sprawę z drugiej strony – metodyka „wejścia w buty” rozmówcy.
    2. Co tworzy negatywne emocje? Komunikacyjna waluta transferowa.
    3. Praktyczne narzędzia budowania porozumienia. Model góry lodowej. Wychodzenie poza schemat.
    • Pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji.
    • Zwroty zabezpieczające relacje.
    • Dopytywanie
    • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
    • Podsumowanie
    • Klaryfikacja
    • Odzwierciedlenie
    1. Jak sprawić, aby nasz rozmówca był otwarty i zaangażowany.
    2. Strategie doboru celu, metody, struktury i sprzężenia zwrotnego adekwatnego do rodzaju danej sytuacji.
    3. Znaczenie wzajemnego wsparcia i korzystania z własnych doświadczeń związanych z różnorodnością pracy i celami zawodowymi.
    4. Budowanie poczucia wspólnoty grupowej. Etyka i wartości w komunikacji.
    5. Kształtowanie pozytywnych interakcji w biznesie.

    III. Dlaczego z niektórymi współpracownikami trudno nam się dogadać?

    Postawy i zachowania innego człowieka można analizować i odpowiednio na nie reagować. Określenie, z jakim stylem komunikacyjnym mamy do czynienia, pozwoli lepiej porozumiewać się z ludźmi, unikać sytuacji konfliktowych. Uczestnicy wypracują typologię w oparciu o testy, a następnie osobowościową mapę zespołu. Na podstawie doświadczeń stworzą narzędzia pozwalające na skuteczna komunikacją z różnymi typami osobowości komunikacyjnej i budowanie porozumienia.

    1. Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu.
    2. Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy.
    3. Komunikacyjna waluta transferowa. Dostrojenie się, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu.
    4. Jak rozpoznawać i właściwie reagować na różne style zachowań?
    5. Wprowadzenie do reguły podobieństwa – dopasowanie na poziomie słów, na poziomie niewerbalnym, oraz na poziomie doświadczeń.
    6. Stworzenie banku dobrych praktyk w komunikacji w biznesie.

    IV. Rola asertywności w podniesieniu efektywności komunikacji

    Asertywność kojarzy nam się najczęściej z umiejętnym mówieniem „NIE”. To tylko niewielka część koncepcji asertywności. Zadaniem każdego pracownika realizującego zadania w zespole jest inspirowanie współpracowników do samodzielnej, jak najlepszej realizacji zadań oraz poszukiwania rozwiązań w przypadku sytuacji trudnych i niestandardowych. W trakcie modułu uczestnicy przećwiczą techniki asertywnego komunikowania się, w oparciu o symulacje i case study nauczą się stosować asertywną techniki z elementami podtrzymania relacji.

    1. Mapa zachowań – zachowania uległe, manipulacyjne, dominujące – charakterystyka i konsekwencje. Mapa asertywności każdego uczestnika.
    2. Asertywność – czym tak naprawdę jest i jakie są skutki jej wdrożenia.
    3. Najpierw profilaktyka, potem gaszenie pożarów. Strategie radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
    4. Model Harrisa. Elementy analizy transakcyjnej w relacjach pomiędzy współpracownikami. Jak zrozumieć tę grę?

    W trakcie symulacji uczestnicy przećwiczą metodę „Czterech kroków” oraz drabinkę interwencji komunikacyjnej, poznają praktyczne techniki rozpoznawania i radzenia sobie z manipulacją i zrozumieją znaczenie asertywności jako alternatywę dla zachowań agresywnych lub ucieczkowych. W trakcie gry poznają własne reakcje i określą swój styl współpracy w oparciu o reakcje asertywne.

    1. Nierealne żądania. Obrona przed, szantażem manipulacją i agresją. Jak skutecznie kontrolować rozmowę?
    2. Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne.
    3. Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
    4. Będę asertywny – następnym razem już na pewno.
    WYKŁADOWCA

    Szkolenie komunikacja interpersonalna – trener:

    Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

    Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

    Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
    Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
    Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
    Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

    Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

    Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

    Opinia Uczestnika:

    Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

    Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

    To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

    To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
    Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

    Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

    Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
    Taka nauka, to jest nauka!

    METODY

    Szkolenie komunikacja interpersonalna – metody:

    80% praktyki / 20% wykładu,

    Case study,

    modelowanie zachowań,

    ćwiczenia indywidualne,

    trening modeli komunikacji w kluczowych sytuacjach managerskich,

    scenki sytuacyjne w małych grupach, dyskusja moderowana,

    indywidualny feedback trenera połączony z sesją mentorską.

    ADRESACI

    Szkolenie komunikacja interpersonalna – adresaci:

    Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy podczas bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, przełożonymi, klientami chcą się komunikować efektywniej.
    Chcą poznać i przećwiczyć różne techniki, a następnie doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne w praktyce.

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia komunikacja interpersonalna:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    98%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    95%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    98%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

    OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 608 577 231
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

      Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
     • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

      Forbis Sp. z o.o. Krystyna

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.