In Akademia Menedżera, Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/trening-kreatywnosci-kreatywne-myslenie-cwiczenia-na-kreatywnosc-tworcze-rozwiazywanie-problemow

Trening kreatywności, generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów w biznesie

jak rozwijać kreatywność, wychodzić poza schematy, generować nowe pomysły? Narzędzia i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów przygotuje Cię do poprawy efektywności w pracy, do poszukiwania nowych, oryginalnych rozwiązań.
Nasze warsztaty pobudzą Uczestników do kreatywnego myślenia, będą inspiracją do tworzenia nowych projektów, produktów lub usług.
Z nami odkryjesz źródło własnej kreatywności. Nauczysz się wykorzystywać twórcze myślenie w rozwiązywaniu problemów biznesowych i w poszukiwaniu usprawnień. Inspiracje „out of the box”.
Poznasz narzędzia wspierające proces generowania pomysłów i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.
Dowiesz się jak i gdzie szukać inspiracji, by było to zgodne z Twoim profilem kreatywnym?
Poznasz własne ograniczenia w procesie kreatywnego myślenia – dowiesz się jak nie zabijać dobrych pomysłów już na starcie.

Trening kreatywności poprowadzi dyplomowany psycholog twórczości, prowadzący badania w zakresie klimatu dla innowacji w środowisku biznesowym. Ekspert kreatywności, design thinking i kreatywnego przywództwa.

Podejmij wyzwanie i weź udział w wyjątkowym treningu wspierającym kreatywność w generowaniu pomysłów i rozwiązywaniu problemów!
Wyjdź poza schematy!
Pokonaj bariery w myśleniu kreatywnym, wyzwalaj inicjatywę i twórcze myślenie w biznesie! Poznaj narzędzia pracy twórczej, wyjdź z konkretnymi rozwiązaniami.


Uczestnicy szkolenia trening kreatywności, generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów w biznesie wybrali również:

Szkolenie Certyfikowany project manager

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

trening kreatywności, generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów w biznesie – cele warsztatu:

Cele warsztatu:

 • Budowanie proaktywnej postawy uczestników w kontekście rozwiązywania problemów – „przychodzę do przełożonego z pomysłem na rozwiązanie problemu”
 • Rozwój umiejętności poszukiwania inspiracji do nowych pomysłów w kontekście swojej codziennej pracy zawodowej.
 • Poznanie osobistych preferencji w procesie twórczym – jak i gdzie mam szukać inspiracji, by było to zgodne z moim profilem kreatywnym?
 • Poznanie narzędzi wspierających w efektywnym prowadzeniu procesu kreatywnego na etapie generowania pomysłów, selekcji pomysłów, rozwoju koncepcji oraz wdrażania w życie.
 • Budowanie świadomości uczestników w zakresie technik i narzędzi wspierających kreatywność osobistą.
 • Stworzenie osobistej skrzynki z narzędziami do wspierania się w procesie tworzenia nowych pomysłów.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik:

 • Potrafi pobudzić swoją kreatywność w sytuacji impasu twórczego.
 • Wie w jaki sposób prowadzić sesje kreatywne, by FAKTYCZNIE pobudzały kreatywność uczestników.
 • Wie w jaki sposób powinna być prowadzona sesja kreatywna, by zapewnić oczekiwane efekty.
 • Dysponuje narzędziami, które pobudzają grupę w trakcie sesji kreatywnej.
 • Wie jakie przekonania i zachowania wspierają / ograniczają kreatywność indywidualną i grupową
 • Wie w jaki sposób przeprowadzić proces oceny pomysłów, by w możliwie krótkim czasie wybrać koncepcje z największym potencjałem np.: biznesowym.
 • Wie jakie zachowania wspierają kreatywność w procesie oceny pomysłów, a jakie deprymują uczestników i zabijają myślenie twórcze.
 • Zna narzędzia, którymi może wspierać się w procesie oceny, by zagwarantować sobie najlepszą efektywność
 • Potrafi przygotować argumenty przemawiające za swoją koncepcją, którą chce przedstawić przełożonym.
PROGRAM

trening kreatywności, generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów w biznesie – program szkolenia:

Rozgrzewka twórcza – otwarcie umysłów, zbudowanie zaangażowania do wykorzystania niestandardowych metod i narzędzi.

 • Rozgrzewka twórcza – techniki przełamywania schematów myślowych.
 • Pułapki umysłu, w które wpadamy gdy chcemy myśleć kreatywnie.
 • Gry i ćwiczenia pozwalające uczestnikom doświadczyć typowych nawyków / przekonań ograniczających kreatywne myślenie w środowisku zawodowym.
 • Sposoby i narzędzia wybijania się ze schematycznego myślenia – gry tworzenia historii w kontekście osobistego stylu myślenia w pracy kreatywnej.
 • Zasady pracy kreatywnej – podstawy efektywnego prowadzenia procesu kreatywnego w kontekście pracy zawodowej.

Poszukiwanie inspiracji – poznanie metod i narzędzi wspierających  poszukiwanie inspiracji, narzędzi wspierających w procesie analizy problemu.

 • Dywergencja i konwergencja w procesie twórczym – cykl życia problemów, pomysłów i rozwiązań.
 • Mapowanie procesów / działań, które ograniczają codzienną efektywność pracowników:
  – praca grupowa w oparciu o materiały przygotowane przez uczestników
  – wizualizacja jako metoda lepszego zrozumienia problemu – określanie stanu obecnego i stanu pożądanego / docelowego dla kluczowych problemów
 • Grupowy wybór tematów do pracy twórczej – nad jakimi obszarami chcemy pracować na warsztacie?
 • Innowacja przyrostowa a innowacja radykalna – przykłady pokazujące wpływ drobnych usprawnień na zadowolenie pracowników i efekty biznesowe firmy.

Generowanie nowatorskich pomysłów – doświadczenie prawidłowego sposobu prowadzenia sesji generowania pomysłów, rozwój umiejętności generowania nowatorskich pomysłów.

 • Przeprowadzenie sesji generowania pomysłów do wybranego tematu – osobiste doświadczenie dobrze przeprowadzonej sesji kreatywnej:
  – generowanie pomysłów do tematu wybranego przez uczestników warsztatu.
  – krótkoterminowe techniki i narzędzia stymulujące inspirację do generowania większej liczby, bardziej różnorodnych i oryginalnych pomysłów.
  – narzędzia: superpozycje, kanwa propozycji wartości.
 • Wykorzystanie analogii w procesie generowania pomysłów – przekuwanie dobrych praktyk / oryginalnych rozwiązań na nowe pomysły.

Selekcja pomysłów oraz wstępna ocena – wygaszanie zachowań związanych z krytyką pomysłów na rzecz ich obiektywnej oceny. Budowanie postawy prokreatywnej przez doświadczenie efektywnego procesu generowania i selekcji pomysłów

 • Proces selekcji pomysłów – jak przeprowadzić proces wstępnej oceny pomysłów?
 • Jak weryfikować koncepcje, by nie stracić tych oryginalnych, z prawdziwym potencjałem?
 • Jak optymalizować proces generowania i selekcji pomysłów pod względem dostępności zasobów?
 • Proces selekcji pomysłów jako pierwszy punkt decyzyjny w tworzeniu innowacji – weryfikacja pomysłów w odniesieniu do celów i oczekiwań biznesowych.
 • Autorskie narzędzie: Karta Selekcji Pomysłów.

Proces efektywnej oceny pomysłów – rozwój umiejętności obiektywnej oceny pomysłów zamiast krytyki; poznanie narzędzi pozwalających na przekucie ogólnych idei w precyzyjne rozwiązania.

 • Od idei do rozwiązania – przekuwanie pomysłów na konkretne rozwiązania:
  – doprecyzowanie i szlifowanie pomysłu – budowanie wizji rozwiązania i tworzenie założeń jako element proaktywnej postawy w procesie twórczym
  praca z ogólnymi koncepcjami, łączenie pomysłów, tworzenie rozwiązań dostosowanych do realiów organizacji w oparciu o oryginalne pomysły.
 • Autorskie narzędzie: Karta Rozwoju Pomysłów.

Od pomysłu do konkretnego rozwiązania – poznanie narzędzi wspierających w ulepszeniu pomysłu (dopasowania oryginalnych rozwiązań do możliwości organizacji). Budowanie otwartości na innowacyjne myślenie.

 • Przeprowadzenie procesu rozwijania i szlifowania swoich pomysłów, którego celem jest zwiększenie jakości, oryginalności lub realności wdrożenia rozwiązania:
  – cele biznesowe, potencjał realizacji a dostępność zasobów przy realizacji pomysłów – jak sobie radzić z klasycznymi problemami pracy twórczej?
  – dopracowanie wygenerowanych i ocenionych pomysłów pod kryteria i możliwości zespołu / organizacji, w której mają być wdrażane.
 • autorskie narzędzia GP: Karta SCAMPER.
 • opcjonalnie prezentacja ekspercka trenera: „Pułapki funkcjonowania w rzeczywistości tylko najlepszych praktyk i wystarczająco dobrych rozwiązań – budowanie motywacji do innowacyjnego myślenia.”
WYKŁADOWCA

Trening kreatywności poprowadzi:

Ekspert kreatywności, innowacji i zarządzania projektami.  Trener i coach w obszarze kreatywności pracowników i innowacyjności organizacji. Certyfikowany kierownik projektów metodyki PRINCE 2 Practitioner. Psycholog, ze specjalizacją z psychologii twórczości i zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2013 roku certyfikowany coach.
Od 8 lat prowadzi warsztaty dla biznesu w obszarze budowania efektywnych zespołów, kreatywnego rozwiązywania problemów, design thinking, disruptive thinking, kreatywnego myślenia w biznesie, projektowania innowacji biznesowej, budowania klimatu dla kreatywności w organizacji, projektowania modeli biznesowych, odkrywania potrzeb klientów w zakresie marketingu i sprzedaży. Z uwagą śledzi stan badań, a także sam konstruuje narzędzia psychometryczne. Maksymalizuje ilość wdrożonych pomysłów dzięki metodyce zarządzania projektami PRINCE 2 i technikom coachingowym.
Absolwent kursów kreatywności, design thinking oraz gamifikacji prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Vanderbilt oraz Stanu Pensylwania w USA. Współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi w obszarze prowadzenia badań nad kreatywnością (Międzynarodowe Centrum Kreatywności przy Buffalo State University). Ukończył szkołę trenerów kreatywności Grupy TROP, międzynarodowy kurs trenerów i coachów w Bukareszcie oraz trening dla trenerów kreatywności w Atenach. 

Każdą nową technikę pracy kreatywnej wypróbowuje najpierw w swoim zespole. Z żelazną konsekwencją pilnuje zasady zapisywania wszystkich pomysłów. Realizuje te najbardziej zdumiewające.

Prowadził warsztaty szkoleniowe m.in. dla
– IKEA

– Rigips
– Bank Zachodni WBK
– Avon Cosmetics Polska
– CEMEX Polska
– Ambra
– PentAir
– Dr. Oetker
– Dell
– Infosys
– Mitsubishi Electric

Twierdzi, że pójdzie na urlop, kiedy zrealizuje wszystkie innowacyjne pomysły.

ADRESACI

Szkolenie trening kreatywności, generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów w biznesie adresujemy do:

 • Menedżerów Projektów i Specjalistów zespołów projektowych
 • Właścicieli firm zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swoich firmach
 • Szefów Zespołów, Specjalistów poszukujących inspiracji do innowacyjnych działań
 • Osób zainteresowanych rozwojem osobistym w obszarze kreatywnego i twórczego myślenia
METODY

trening kreatywności, generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów w biznesie – metody szkoleniowe:

Trening kreatywności i twórcze rozwiązywanie problemów jest prowadzony w małych grupach.

Autorskie, samodzielnie wypracowane przez trenera, niekonwencjonalne i oryginalne metody prowadzenia warsztatu.

Metody wyszczególnione:

 • ćwiczenia praktyczne,
 • testy,
 • prowokacyjne pytania,
 • gry i zabawy psychologiczne,
 • gry symulacyjne,
 • scenki sytuacyjne,
 • analiza przypadków,
 • dyskusje kierowane, itp

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia trening kreatywności, generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów w biznesie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

   FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
  • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

   TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.