In Akademia Menedżera, Handel / Marketing
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-sprzedazowe-szkolenia-marketing/controlling-sprzedazy

Szkolenie Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych

– jakie dane analizować, z jakich metod korzystać by podnieść wyniki i odnieść sukces w sprzedaży. Szkolenie dla menedżerów i handlowców.

Szkolenie Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych to obowiązkowa pozycja dla dyrektorów handlowych, szefów sprzedaży, właścicieli firm i pracowników działów handlowych, którzy chcą nauczyć się tak dobierać i analizować dane finansowe, żeby wyciągać wnioski istotne dla podejmowania właściwych decyzji i działań sprzedażowych, szczególnie w niepewnych czasach.

Jesteś odpowiedzialny za skuteczność działań sprzedażowych w firmie?
Uczestniczysz w budowaniu i realizacji planów sprzedażowych?
Chcesz podnieść wyniki sprzedaży, optymalizować procesy handlowe?
W Twoim CRM są tysiące danych, a Ty nie wiesz, które z nich warto analizować?
Chcesz dowiedzieć się jak wnioski z analizy danych wykorzystać do podejmowania trafniejszych decyzji sprzedażowych?
Jakie są najczęstsze pułapki w wyciąganiu wniosków dotyczących sprzedaży?
Jakie działania nie przynoszą rezultatów sprzedażowych, na co nie warto tracić czasu?

Niech informacje finansowe posłużą Ci w prowadzeniu optymalnej polityki sprzedażowej! –
planowaniu, prognozowaniu, raportowaniu, zapobiegniu nieoczekiwanym zwrotom akcji, spadkom sprzedaży. Będziesz w stanie im zapobiec. Dowiesz się gdzie poszukiwać możliwości zwiększenia rentowności sprzedaży.

Uczestnicy szkolenia controlling sprzedaży dowiedzą się:

 • na jakie czynniki zwrócić uwagę przy ocenie sprzedaży,
 • jakie są najczęstsze błędy w wyciąganiu wniosków dotyczących sprzedaży,
 • jak prawidłowo dobrać technikę planowania sprzedaży.

Po szkoleniu Uczestnicy szkolenia controlling sprzedaży:

 • będą potrafili analizować i tworzyć informacje finansowe, które wspomogą procesy zarządcze w sprzedaży,
 • nabędą umiejętność praktycznego zastosowanie rachunków marż w procesie podejmowania decyzji,
 • rozwiną kompetencje do oceniania produktów rentownych i nierentownych,
 • będą potrafili łączyć informacje finansowe i niefinansowe dotyczące sprzedaży,
 • nabędą wiedzę dotyczącą budowania strategii sprzedaży, planu i budżetów w oparciu o dane wewnętrzne i zewnętrzne,
 • będą zdolni do projektowania struktur organizacyjnych w sprzedaży, a także do konstruowania systemu motywacyjnego opartego na planach sprzedaży, budżetach oraz strategii firmy, uwzględniającego interesy sprzedawców, kierowników działów sprzedaży, menedżerów sprzedaży i inwestorów,
 • poznają nowoczesne, innowacyjne narzędzia wspierające controlling, dzięki którym podejmowane decyzje będą bardziej skuteczne.

uczestnicy szkolenia controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych wybrali również:

Szkolenie Finanse dla menedżerów i niefinansistów – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych – cele i korzyści:

Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą na skuteczniejsze podejmowanie trafnych decyzji poprzez spojrzenie na controlling jako całościowy system wspierający zarządzanie i wzrost wartości sprzedaży.
Największym problemem menedżerów odpowiedzialnych za poprawę wyników sprzedaży jest nadmiar informacji przechowywanych w systemach do zarządzania sprzedażą. Pomożemy Ci wybrać te dane, które warto analizować, by podejmować trafne decyzje w obszarze sprzedaży.

 Kluczowe zagadnienia omówione podczas szkolenia:

 • Strategia sprzedaży i jej wpływ na wyniki finansowe firmy
 • Jakie są najczęstsze pułapki w wyciąganiu wniosków dotyczących sprzedaży?
 • Analiza potencjału segmentów
 • Analiza udział w rynku, a plany sprzedaży
 • Jak prowadzić proces controllingu rentowności produktów i usług?
 • Jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków w odniesieniu do grup produktów?
 • Jak dobrać technikę planowania sprzedaży, jakie wielkości wziąć pod uwagę?
 • Jakie metody oceny wskaźników sprzyjają wyciąganiu właściwych wniosków w zakresie sprzedaży?
 • Wpływ branży i czasu na efektywność generowania zysków ze sprzedaży
 • Inwestycje w sprzedaż – jak przeprowadzić controlling efektywności inwestycyjnej w siły sprzedaży
 • Orientacja na cele sprzedażowe
 • Czynniki zwiększające sprzedaż
 • Wyniki – warunki efektywności sprzedaży

 

PROGRAM

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych – program szkolenia:

Czemu służy controlling? Z czego wynika potrzeba wdrożenia controllingu w obszarze sprzedaży?

Podstawowe dane do uruchomienia procesu controllingu i optymalizacji sprzedaży

 • Misja, strategia, cel jako podstawa zarządzania firmą
 • Zysk czy kasa – jak prawidłowo określić cel strategiczny firmy?
 • Zjawisko dźwigni operacyjnej jako kluczowy element zarządzania controllingowego
 • Jak zaplanować wyniki? Efektywne plany sprzedażowe
 • Zarządzanie zasobami a wyniki sprzedażowe – czy więcej zawsze oznacza więcej?
 • Model następstwa szeregowego a efektywna realizacja celów strategicznych
 • Istota sprzedaży w zarządzaniu finansami firmy
 • Rola controllingu w procesach zarządczych
 • Jakie są najczęstsze pułapki w wyciąganiu wniosków dotyczących sprzedaży?
 • Określenie zestawu danych niezbędnych do efektywnego zarządzania sprzedażą
 • Profesjonalne podejście do analizy danych finansowych w procesie controllingu sprzedaży

 Zacznijmy od niezbędnych informacji w obrębie kosztów…

Koszty sprzedaży – struktura, analiza, wskaźniki

 • Jakie koszty ponosi firma? Czym się różnią? Jak je efektywnie klasyfikować?
 • Znaczenie struktury kosztów dla zarządzania sprzedażą
 • Rachunkowość zarządcza a efektywność sprzedaży – księgi w służbie sprzedaży
 • Jak właściwie ukształtować koszty?
 • Koszty stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie – jak efektywnie zarządzać kosztami?
 • Jak efektywnie prowadzić controlling kosztów sprzedaży? Polityka planowania a modele budżetowania kosztów
 • Wpływ kosztów sprzedaży na rentowność kapitału; wykorzystanie modelu DuPonta
 • Jak koszt kredytu wpływa na efektywność firmy? Zjawisko dźwigni finansowej

Jak prowadzić proces controllingu rentowności produktów i usług?

Poznaj koszt jednostkowy, a zdobędziesz możliwość sterowania marżą

 • Wykorzystanie modeli analitycznych kosztów operacyjnych dla kształtowania kosztu jednostkowego
 • Kategoria „dolnej granicy ceny”
 • Wielostopniowy rachunek marż i poziomów pokrycia
 • Próg rentowności
 • Zasady analizy rentowności produktów – jak wyciągać prawidłowe wnioski?
 • Macierz BCG – podstawy zarządzania strukturą sprzedaży
 • Commited fixed costs i discretionary fixed costs a rentowność produktów
 • Wrażliwość zysku na produkcie / usłudze – propozycje kierunków analizy
 • Jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków w odniesieniu do grup produktów?
 • Polityka upustów i rabatów jako skutek efektywnej polityki kosztu jednostkowego

Planowanie finansowe sprzedaży

 • Jak dobrać technikę planowania sprzedaży, jakie wielkości wziąć pod uwagę?
 • Polityka ceny a macierz BCG
 • Analizy wskaźników w obszarze sprzedaży – budowanie i zastosowanie KPI
 • Procedura przygotowania budżetu sprzedaży produktu/usługi
 • Plany sprzedaży a wyniki – analiza przyczyn odchyleń

Analizy rentowności w controllingu – zdolności do generowania zysków i korelacja z wartością sprzedaży

Znaczenie polityki sprzedaży dla realizacji celów, zachowania / poprawy wskaźników i zabezpieczenia płynności finansowej

 • Próg rentowności
 • Marginesy bezpieczeństwa
 • Dźwignia operacyjna i finansowa – wrażliwość zysku na zmiany przychodów i kosztów
 • Wskaźniki sprawności gospodarowania – jak wygląda zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków z posiadanych zasobów?
 • Cykl obrotowy a sprzedaż. Polityka sprzedaży a struktura aktywów w firmie.
 • Wpływ czasu na efektywność generowania zysków ze sprzedaży
 • Znaczenie procesu zarządzania sprzedażą dla zabezpieczenia płynności finansowej
 • Wykorzystanie planu sprzedaży.

 

WYKŁADOWCA

Szkolenie controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych poprowadzi:

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego, kontroli procesów sprzedażowych.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 700 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości
ADRESACI

Szkolenie controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych adresowane jest do:

 • dyrektorów handlowych/sprzedaży,
 • kierowników zespołów handlowych/sprzedaży,
 • menedżerów produktów,
 • wszystkich menedżerów zarządzających i kierujących zespołem handlowców,
 • menedżerów prowadzących własne przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą i handlem.
METODY

Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych – metody szkoleniowe:

Szkolenie Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Ocena uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Controlling sprzedaży i optymalizacja procesów sprzedażowych:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.