http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-czas-pracy-produkcja-ur-energetyka

Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki i w energetyce

– planowanie i modyfikacja grafików, rozliczanie czasu pracy. Eliminacja błędów i złych praktyk

 • Jesteś odpowiedzialny za planowanie i zarządzanie grafikami pracowników produkcji, UR, logistyki, energetyki?
 • Chcesz działać w zgodzie z aktualnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy?
 • Chcesz wiedzieć jak optymalnie dostosować schematy czasu pracy poszczególnych zespołów, brygad, teamów do wymogów produkcji w Twojej firmie?
 • Potrzebujesz zdobyć wiedzę na temat nietypowych i skomplikowanych rozkładów czasu pracy w szybki i skuteczny sposób?
 • Chcesz wiedzieć jak radzić sobie z personalnymi wąskimi gardłami przy planowaniu procesu produkcyjnego?
 • Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć, czy zakład ma wystarczającą obsadę stanowisk kluczowych dla procesu?

Weź udział w szkoleniu Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki, energetyki, które poprowadzi Ekspert-praktyk z doświadczeniem w rozliczaniu czasu pracy w specyficznych branżach (automotive, paliwowa, energetyka, surowcowa, papiernicza, spożywcza itd.).
Zapraszamy pracowników produkcji, UR, logistyki, menedżerów różnych szczebli, a także pracowników działów HR w firmach produkcyjnych.
Podczas szkolenia poznasz nie tylko praktyczne przykłady tworzenia harmonogramów, ale również zostaną przedstawione propozycje najnowszych schematów zmianowych oraz zostanie przedstawione optymalne wdrożenie norm 12 godzinnych wraz z poradami jak tworzyć dedykowane rozkłady czasu pracy według indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw w równoważnym systemie czasu pracy.

Czas pracy w dziale produkcji i UR – co zyskasz uczestnicząc w warsztatach?

Podczas szkolenia Czas pracy w dziale produkcji, UR, logistyki, energetyki przeanalizujesz dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy, co pozwoli Ci wyeliminować błędy na etapie tworzenia i modyfikacji grafików.

Warsztaty Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki, energetyki
zostaną przeprowadzone ze szczególnym naciskiem na uświadomienie konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej, naruszanie doby pracowniczej), czy też zarządzania pracownikami pracującymi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (łamanie zmian, zastępstwa, polecanie pracy przed „harmonogramowymi godzinami”, rekompensata pracy).

Szkolenie pozwoli zweryfikować obecnie stosowane praktyki w Twojej firmie i wdrożyć rozwiązania mające na celu wyeliminowanie błędów oraz złych praktyk.


Uczestnicy szkolenia Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki wybrali również:
Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Czas pracy dla działów produkcji, UR, energetyki – cele szkolenia:

Celem szkolenia Czas pracy dla działów produkcji, UR, energetyki jest eliminacja błędów popełnianych przez osoby odpowiedzialne za harmonogramowanie czasu pracy w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.

PROGRAM

Szkolenie czas pracy – program:

Czasu pracy – normy, wymiary i limity

 1. Definicja czasu pracy.
 2. Co można uznać za czas pracy?
 3. Czy przerwa na papierosa i przerwa od komputera może być wliczona do czasu pracy?
 4. Różnica pomiędzy normą oraz wymiarem czasu pracy.
 5. Norma dobowa, tygodniowa.
 6. Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu.
 7. W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
 8. Limity godzin nadliczbowych – jak obliczyć i w praktyce zastosować roczny limit nadgodzin?
 9. Jakie godziny nadliczbowe nie wchodzą do limitu rocznego?
 10. W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy? Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych.
 11. Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 12. Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
 13. Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane).
 14. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 15. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 16. Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 17. Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 18. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
 19. Wyznaczanie dodatkowych dni wolnych od pracy – obowiązki planującego czas pracy w produkcji.

Tworzenie i modyfikowanie harmonogramów czasu pracy

 1. Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików).
 2. Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie.
 3. Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy.
 4. Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy.
 5. Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.
 6. Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.
 7. Zasady ustalania kosztów „łamania zmian”, polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika.
 8. Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5- dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika).

Najczęstsze i karalne błędy osób tworzących grafiki czasu pracy

 1. Konieczność zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej i wiążące się z tym ograniczenia.
 2. Co oznacza planowanie nadgodzin?
 3. Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian?
 4. Czy grafik może być zgodny z prawem ale być niesprawiedliwy dla pracowników?

Planowanie pracy pracowników zmianowych – plany produkcyjne a wymogi prawa pracy

 1. Definicja pracy zmianowej.
 2. Najnowsze schematy rozkładu czasu pracy dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa lub działu.
 3. Jakie schematy zmian gwarantują „co 4 niedzielę wolną” bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów?
 4. Najefektywniejsze systemy planowania zmian w czterobrygadówce.
 5. Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę na poszczególnych stanowiskach?

Równoważny system czasu pracy

 1. Kto może stosować równoważny czas pracy?
 2. Wady i zalety wydłużenia dziennej normy do 12 godzin.
 3. Jaki wpływ na wdrożenie równoważnego czasu mają pracownicy?
 4. Porównanie pracy w systemie czterobrygadowym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych.
 5. Koszty jawne i ukryte zmiany systemu.
 6. Zmiana okresu rozliczeniowego – wydłużanie, skracanie, rozpoczęcie od innego miesiąca niż styczeń.

Jak radzić sobie z personalnymi wąskimi gardłami przy planowaniu procesu produkcyjnego – case study

 1. Identyfikacja szklanych sufitów – dlaczego najlepsza organizacja pracy nie pozwoli zmniejszyć godzin nadliczbowych.
 2. Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę stanowisk kluczowych dla procesu?
 3. Obliczanie zapotrzebowania na różnych specjalistów w danym dziale przedsiębiorstwa.
 4. Zasady obliczania wymaganej obsady stanowisk w zależności od natężenia produkcji w poszczególnych częściach okresu rozliczeniowego bądź roku.
 5. Interpretacja wyników i analiza kosztów utrzymania lub zmiany obecnego poziomu zatrudnienia.

 

WYKŁADOWCA

Szkolenie czas pracy dla działów produkcji, UR, energetyki poprowadzi:

Ekspert w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania czasu pracy w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Współtwórca specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy Work Time Planner.
Stały konsultant techniczny kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

METODY

Szkolenie czas pracy dla działów produkcji, UR, energetyki – metody:

Szkolenie Czas pracy dla działów produkcji, UR, energetyki będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Czas pracy dla działów produkcji, UR, energetyki adresowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm produkcyjnych
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych firm produkcyjnych i energetycznych
 • Kierowników i pracowników produkcji i Utrzymania Ruchu
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Czas pracy dla działów produkcji, UR, energetyki:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.