In

Asertywność w pracy oznacza umiejętność stosowania w praktyce asertywnych zachowań zarówno w stosunku do pracowników, współpracowników, ale i szefów. Obecnie asertywność jest jedną z bardziej uniwersalnych i pożądanych umiejętności w pracy. Bo przecież na co dzień jesteśmy zmuszeni oceniać ludzi i ich pracę, dawać informację zwrotną, odrzucać prośby współpracowników, klientów, a nawet kierowników, jednym słowem reagować w sposób asertywny. W wielu sytuacjach zawodowych musimy komuś odmówić.

Jak asertywnie odmawiać?

Najlepiej w takich sytuacjach sprawdza się asertywna odmowa, czyli wyrażamy jasno, że czegoś nie chcemy, lub na coś nie dajemy zgody. Warto wtedy dodatkowo zadbać o to, żeby nasz rozmówca miał jasność, że odmowa dotyczy jednej konkretnej sprawy i nie godzi w niego jako człowieka. W końcu nie traktujemy rozmówcy jako przeciwnika, z którym trzeba walczyć.
Mówimy „Nie” i dodajemy uzasadnienie. Najlepiej, gdy uzasadnienie dotyczy naszej decyzji „tak zdecydowałem” lub wynika z naszych przekonań np. „jest to dla mnie ważne”, „takie mam zasady”.
Asertywnie odmawiając należy posługiwać się zwrotami:
„ nie chcę”, „ postanowiłem”, „zdecydowałem”.
Unikaj słów „chciałbym”, „może” – bo sugerują one, że decyzja jeszcze nie została przez Ciebie ostatecznie podjęta. Bardzo ważnym elementem jest wyjaśnienie przyczyny odmowy, wyjaśnienie prawdziwych powodów, dla których zdecydowaliśmy się odmówić. W asertywnej odmowie warto zachować „ludzką twarz”, dodać zmiękczenie, zadbać o relacje. Czyni to odmowę łatwiejszą do przyjęcia przez drugą stronę, a wypowiedź nie traci nic ze swojej szczerości i siły. Zachowania asertywne służą zwiększeniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem. Ponadto zwiększają naszą pewność siebie i zapobiegają manipulacjom w kontaktach zawodowych. Poniżej przedstawię techniki asertywności, które pomogą Ci zbudować autorytet, wpływać na wynik negocjacji, a także kształtować relacje z pracownikami, szefem, dostawcą lub partnerem negocjacji.

Techniki asertywności – Zdarta płyta

Zdarta płyta to technika, która bardzo dobrze sprawdzi się w sytuacjach, kiedy pracownik lub dostawca podczas negocjacji próbuje osiągnąć swój cel wielokrotnie powracając do kwestii, która spotkała się z odmową. Chcąc zastosować tą technikę, musisz jasno i zwięźle mówić o tym czego potrzebujesz, do czego dążysz, co chcesz zrobić, a czego nie, co chciałbyś, aby inni zrobili lub nie. Metoda ta jest przydatna jako narzędzie samoobrony, kiedy twoje morale lub ludzkie prawa zostały naruszone, pragniesz oszczędzić swój czas. Ta technika asertywności pozwala podtrzymać decyzję i pozbawić złudzeń drugą stronę. Poprzez ciągłą odmowę, podawanie tego samego argumentu, umacniasz swoją pozycję.
Dla spotęgowania efektu warto ujawniać emocje. Gdy namawianie trwa długo nie staraj się ukrywać swoich emocji i otwarcie powiedz, np. „Źle się czuję, gdy Pan tak na mnie naciska w kwestii zmiany terminu płatności ”.

Techniki  asertywności – Zasłona dymna

Kiedy krytyka dotyczy spraw błahych i ma wyraźnie złośliwy charakter, możemy zastosować technikę asertywności „zasłona dymna”. Jest to reakcja, pokazująca drugiej osobie, że słyszałeś, co do Ciebie mówiła, jednak nie zrobiło to większego wrażenia. Stosowanie „zasłony dymnej” chroni nas przed zbędnym zaangażowaniem się w sprawy małej wagi, np. menedżer oczekujący na ważny telefon w pracy, może w odpowiedzi na docinki złośliwego kolegi zgodzić się z nim (dla „świętego spokoju”), aby móc skupić się na ważnej rozmowie z kontrahentem.

Techniki asertywności  – Potwierdzenie negacji

Stosując tą technikę odpowiadasz na krytykę, spokojnie zgadzając się z tym, co jest w niej prawdziwe, bez dodatkowego usprawiedliwiania się, co mogłoby jedynie zaognić spór. Stosujesz tą strategię, aż rozmówca nie przestanie atakować. Technika ta jest skuteczna, kiedy jesteśmy pewni, że zgadzamy się z krytyką. Staramy się powstrzymać falę krytyki, ponieważ:

  • jesteś krytykowany za błąd, o którym wiesz i starasz się go naprawić,
  • jesteś zbyt zajęty, żeby wdawać się w dyskusje z krytykiem, i wolałbyś to odłożyć na później.
  • twój krytyk nie jest odpowiednią osobą, przed którą chciałbyś odsłaniać swoje słabości.

Techniki asertywności – Pytania negatywne

Reagujesz na werbalne lub niewerbalne wyrażenie dezaprobaty przez krytyka, prosząc go o wyjaśnienie albo wprost zachęcasz go do krytyki. Jeśli krytyk zapędzi się za bardzo w złym kierunku, możesz go zatrzymać stosując „zasłonę dymną” lub „ potwierdzenie negacji”. Jeśli zaś krytyka jest pomocna wówczas dalej stosuj tą strategię, aby zdobyć bardziej szczegółowe informacje. Możesz ją stosować, kiedy:
zaintrygowała cię jakaś uwaga i uważasz, że może ona oznaczać niczym nie uzasadnioną, krzywdzącą Cię ocenę,
nie jesteś pewien, czy osoba krytykująca ma dobre intencje, czy chce cię sprowokować,
uważasz, że ktoś obmawia cię za twoimi plecami, więc chcesz to ujawnić i zamknąć usta plotkarzowi. Trzeba tu jednak pamiętać o jednym, „ pytania negatywne” zadawać tylko wtedy, gdy Twoje poczucie własnej wartości jest dostatecznie stabilne i czujesz, że jesteś w stanie zastosować jeszcze „zasłonę dymną” albo „potwierdzenie negacji”, aby zablokować dalszą krytykę.

Więcej ciekawych technik poznasz i przećwiczysz na naszym treningu asertywności

Na koniec sprawdź, czy jesteś wystarczająco asertywny.

Czy posiadasz cechy osoby asertywnej?

Asertywność to autentyczna pewność siebie, której nie należy mylić z bezczelnością!

Osoba asertywna to ktoś pewny siebie i zadowolony ze swoich kontaktów z ludźmi zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Osoba asertywna zachowuje się naturalnie, a przy tym czuje się autorem swoich decyzji, kontroluje dystans wobec innych ludzi. Jest otwarta wtedy, gdy chce być otwarta, stawia granice, wtedy, gdy jest jej to potrzebne. Osoba asertywna jest konkretna, skoncentrowana na problemie i jego rozwiązaniu. Nie angażuje się natomiast w niepotrzebne spory. Osoba asertywna jest wewnętrznie silna, potrafi podejmować decyzje, a w trudnych sytuacjach nie unika pokojowej konfrontacji. Osoba asertywna uczy się na własnych błędach, nie obwinia innych. Osoba asertywna jest życzliwie nastawiona do siebie i innych.

Nie odnajdujesz w sobie cech osoby asertywnej?

Poznaj swoje prawa asertywności i asertywne sposoby ich wdrożenia w środowisku zawodowym

– prawo do dbania o swoje interesy,
– prawo do rozwoju,
– prawo do awansu zawodowego,
– prawo do bezpiecznego środowiska pracy,
– prawo do bycia informowanym,
– prawo do wypowiadania swojej opinii,
– prawo do decydowania….i inne

Przyjedź koniecznie na kurs asertywności. Poznaj narzędzia i dobre praktyki, weź udział w ćwiczeniach na asertywność, naucz się stosować techniki asertywności.

Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Asertywna komunikacja
Co to jest asertywność?
Asertywność: skuteczne narzędzie kierowania zespołem

asertywna-komunikacja-byc-asertywnym
co to jest asertywność trening
osoba-asertywna-asertywność-menedżera
asertywna-komunikacja-byc-asertywnymzarządzanie wiekiem w organizacji