In

Zarządzanie zespołem – różnice pokoleniowe

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym jest obszarem z zakresu tożsamości pierwotnej – o głębokim znaczeniu dla jednostek w kontekście realizowania celów organizacji. Na rynku pracy spotykamy się dzisiaj z czterema pokoleniami BB, X, Y, Z. Podane poniżej opisy stanowią statystykę dotyczącą większości danej generacji, poszczególne jednostki mogą wyróżniać się cechami różnymi od cech charakterystycznych dla danej generacji.

Pokolenie BB, pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z

Pokolenie BB / Baby Boomers. 1946-1964. Żyją, żeby pracować.

Cechy charakterystyczne pokolenia BB

To osoby, które urodziły się w czasie wyżu demograficznego po II wojnie światowej. Ukształtowane w trudnych, wymagających, konserwatywnych i surowych warunkach. Zwolennicy tradycji, ciężkiej pracy i autorytetów. Dzisiaj w wielu krajach stanowią najbardziej majętną część społeczeństwa (np. w USA szacuje się, że należy do nich 70% majątku). Preferują tradycyjny model życia i rodziny (mąż pracuje, żona opiekuje się domem i dziećmi). Dochodzili do wszystkiego ciężką pracą i dużym wysiłkiem, są odporni na trudne warunki.

Pokolenie BB w pracy

Potrafią ciężko pracować. Zadowoleni z pracy (dużo bardziej, niż późniejsze generacje). W wielu firmach to silna, wpływowa grupa ludzi o bardzo dużym doświadczeniu, wiedzy, zaangażowaniu. Odporni na stres. Preferują formalne kontakty i bezpośrednią komunikację face to face. Cechuje ich dbałość o stanowisko i narzędzia pracy.

Mocne strony BB

 • Lojalność i zaangażowanie.
 • Pracowitość i wytrwałość.
 • Wiedza i doświadczenie.
 • Dystans do rzeczywistości.

Słabe strony BB

 • Niechętny stosunek do zmian.
 • Opieranie się na tradycyjnych modelach.
 • Gorzej radzą sobie z nowoczesną technologią, ale wykazują często dużą chęć poznania i nauczenia się.

Pokolenie X. 1965-1979. Poszukujący sensu.

Cechy charakterystyczne pokolenia X

Pokolenie ludzi urodzonych w drugiej połowie XX w., często zagubione w chaosie współczesności, wykreowanych przez modę wzorców, szukające odpowiedzi na trudne pytania i sens własnej egzystencji. Symbol X oznaczać ma niewiadomą. W Polsce nazywani są także pokoleniem PRL lub Nic na serio. Iksy to osoby, które cechowała niepewność jutra. W Polsce zmieniał się ustrój, wybuchały strajki. Ze względu na wyż demograficzny wcześniejszego pokolenia cechuje ich postawa buntu przejawiającego się odrzuceniem ambicji i pogoni za karierą.

Pokolenie X w pracy

Mają bogate doświadczenie zawodowe. Często spędzają wiele lat pracy w firmie i mocno się z nią identyfikują. Są lojalni, niechętnie zmieniają pracę. Poświęcają dla pracy życie rodzinne. Chętnie pracują zespołowo. Mają wysokie kompetencje interpersonalne. Chętnie uczestniczą w szkoleniach. Cenią stabilizację, łatwo adaptują się do nowych sytuacji. Silna motywacją są dla nich pieniądze, ale również niezbyt surowe kierownictwo i przyjemna atmosfera

Mocne strony pokolenia X

 • Lojalność.
 • Wiedza i doświadczenie.
 • Identyfikacja z firmą w której pracują.
 • Są cierpliwi.
 • Dobrze zarządzają sobą w czasie.
 • Wysokie kompetencje interpersonalne.
 • Chęć uzupełniania kwalifikacji.
 • Mają szerokie kontakty zawodowe w pracy.

Słabe strony pokolenia X

 • Frustracje związane z niepewnością zatrudnienia, lękiem o własną przyszłość.
 • Poszukiwanie starych autorytetów, których nie mogą odnaleźć w świecie współczesnym.
 • Krytyczny stosunek i odrzucenie wartości współczesnego świata.
 • Wypalenie zawodowe, niskie zaangażowanie związane z poczuciem niedopasowania do świata.

Pokolenie Y. 1980-1998. Pracują, żeby żyć. Milenialsi.

Cechy charakterystyczne pokolenia Y

Urodzeni na przełomie wieków (Milenialsi), wychowywani i dorastający w zreformowanym świecie, dzięki czemu ich start w dorosłość był zdecydowanie prostszy niż w przypadku poprzednich pokoleń. Rodzice dbali o ich wykształcenie i poczucie własnej wartości. To pokolenie dobrze wykształcone, pewne siebie, znające języki obce, mające od dzieciństwa styczność z nową technologią. Usamodzielnienie się nie jest dla nich najważniejsze. Pokolenie Y jest częścią hashtagnation – pokolenia selfie i socialmediów. Cenią dobre marki, które budują ich tożsamość.

Pokolenie Y w pracy

Chcą, aby praca była ich pasją, stąd dużo wśród nich freelancerów. Często zmieniają pracę, są mniej lojalni.  Zmiana pracy nie stanowi dla nich problemu. Lubią wyzwania i osiąganie wysokich rezultatów. Cenią pozytywną atmosferę w pracy, miejsce do odpoczynku w firmie. Przywiązują dużą uwagę do życia prywatnego, oczekują dużej swobody i elastycznego czasu pracy. Oczekują stałych pochwał – jeśli ich nie dostają – są zdemotywowani i rzucają pracę.

Mocne strony pokolenia Y

 • Wysokie zaangażowanie.
 • Kreatywność.
 • Wysokie kompetencje cyfrowe.
 • Pozytywne nastawienie do zmian.
 • Upraszają komunikację – nieformalna, na „Ty”.
 • Znajomość języków obcych.
 • Szybkość działania.

Słabe strony pokolenia Y

 • Problemy z organizacją pracy własnej – ustalaniem priorytetów, dokańczaniem zadań, realizacją zbyt wielu zadań równocześnie.
 • Nielojalność.
 • Dobrze realizują standardowe zadania – w niestandardowych gubią się.
 • Szybko się demotywują, potrzebują dużego wsparcia i odpowiedniej motywacji.

Pokolenie Z. 1999-. Praca z pasją i zabawą. Fun & pleasure.

Cechy charakterystyczne pokolenia Z

Pokolenie internetowe – pokolenie ludzi urodzonych w Polsce po 2000 roku, wkraczających na rynek pracy. Nazywane jest również „generacją multitasking”, „cichym pokoleniem”, „generacją @”, „Generation V”, „Generation C”, pokoleniem instant – wszystko musi się dziać od razu. Są to ludzie dla których nowoczesne technologie to główne narzędzie życia, mają bardzo wysoką zdolność funkcjonowania w wirtualnym świecie. Uznawani są też za pokolenie spędzające mało czasu w realnym świecie i nie radzący sobie w rzeczywistości. Są pokoleniem czasów dobrobytu i pokoleniem konsumpcyjnym, mocno zróżnicowanym pod kątem ekonomiczno-mentalno-kulturowym. Najważniejsze jest dla nich funkcjonowanie w i budowanie relacji społecznych.

Pokolenie Z w pracy                

Poszukujący nowych rzeczy, testujący rzeczywistość. Potrzeba wysokiego wsparcia, autorytetów i nauczenia standardów. Oczekują przejrzystości, opisania standardów, ścieżek kariery, systemów. Chcą, aby firmy dzieliły się wypracowanym zyskiem z ich udziałem. Praca ma stanowić przedłużenie i urozmaicenie życia prywatnego – z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań, elastycznego czasu pracy, pracy zdalnej. Mają wysokie wymagania wobec firmy i przełożonych, często nadmiernie krytyczni wobec innych.

Mocne strony pokolenia Z

 • Otwartość, bezpośredniość.
 • Wysoka kreatywność.
 • Bardzo wysokie kompetencje cyfrowe.
 • Znajomość języków obcych.
 • Nastawienie na osiągnięcia.
 • Przełamują standardy.
 • Poszukujący zmian i nowych doświadczeń.
 • Chłonni na wiedzę.
 • Upraszczający i ułatwiający.

Mocne strony pokolenia Z

 • Niecierpliwość, impulsywność.
 • Niski poziom lojalności, częste zmiany pracy.
 • Wysokie oczekiwania finansowe.
 • Brak zrozumienia poufności informacji, tajemnicy handlowej.
 • Podejmowanie decyzji pod wpływem chwili, impulsu, niska umiejętność przewidywania konsekwencji.
 • Patrzący na własne interesy, egocentryczni.
 • Mała wiedza i doświadczenie.

Chcesz wiedzieć jak komunikować się z przedstawicielami poszczególnych pokoleń, jak motywować wielopokoleniowy zespół, jak podejmować decyzje i rozwiązywać konflikty w różnorodnym zespole?
Dołącz do grupy szkoleniowej w najbliższym czasie i mądrze zarządzaj pokoleniami

Autorka: Olga Borgieł

Trener, coach, konsultant Effect. Zajmuje się psychologią biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zarządzania różnorodnością, zarządzania wiekiem, modeli kompetencji i oceny pracowniczej, przywództwa i komunikacji w zarządzaniu zespołami.

Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Zarządzanie wiekiem
Zarządzanie różnorodnością

zarządzanie wiekiem w organizacji
zarządzanie różnorodnością w zespole
osoba-asertywna-asertywność-menedżera
zarządzanie wiekiem w organizacjizarządzanie różnorodnością w zespole