http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/umowy-handlowe-w-obliczu-pandemii?date=31471

Umowy handlowe w obliczu pandemii

– siła wyższa, zaliczka, zadatek, kary umowne. Jak zabezpieczyć interesy firmy w obliczu braku możliwości wywiązania się z zobowiązań umownych?

W obliczu pandemii działalność wielu firm została sparaliżowana. Przedsiębiorcy nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, zapewnić ciągłość dostaw, utrzymać produkcję.

Jak powołać się na siłę wyższą i zminimalizować odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań?
Co z umowami, które nie zawierają klauzuli siły wyższej?
Co zrobić w sytuacji, gdy jedna strona działa i chce wywiązać się z umowy a druga strona musiała zamknąć firmę?
Co zrobić gdy firma nie może świadczyć usług, gdyż pracownicy odmawiają wykonania pracy (np. serwisowanie urządzeń w szpitalach i innych miejscach szczególnie zagrożonych epidemią, itp.)

Co w sytuacji gdy realizacji umowy nie można odroczyć w czasie?
Kiedy możemy odstąpić od umowy?
Co w sytuacji braku porozumienia z drugą stroną umowy?
Kiedy powołać się na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków?

Na te i inne gorące pytania odpowie prof. Monika Jagielska – Ekspert w obszarze zawierania i zabezpieczania umów, prawnik z olbrzymią praktyką i doświadczeniem, charyzmatyczny trener znany z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców.


uczestnicy szkolenia Umowy handlowe w obrocie gospodarczym wybrali również:

Szkolenie Incoterms 2010® – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

6 kwietnia 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:15 Zajęcia

Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym – co zyskasz na udziale w szkoleniu:

Podpowiemy Ci:

 • Co trzeba wiedzieć o swoim kontrahencie przed zawarciem umowy i gdzie szukać informacji o jego sytuacji prawnej i finansowej?
 • Jak zawrzeć ważną umowę bezpośrednio i na odległość?
 • Jakie znaczenie dla prawidłowego zawarcia umowy mają nagrania rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, sms, pliki komputerowe?
 • Jakie znaczenie mają oferta i zamówienie?
 • Kiedy dochodzi do zawarcia umowy?
 • Jak zabezpieczyć wykonanie umowy?
 • Kiedy można ponosić odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich?
 • Jakie zasady obowiązują przy rozpatrywaniu reklamacji?
 • Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?
PROGRAM

Umowy handlowe w obliczu pandemii – program szkolenia:

Najważniejsze pojęcia i instrumenty prawne

Niemożliwość świadczenia
Siła wyższa
Odnowienie zobowiązania
Odroczenie zobowiązania w czasie
Obowiązek współdziałania stron
Nadzwyczajna zmiana stosunków – kiedy można powołać się na klauzulę?

Umowy już zawarte

 • Co robić z już zawartymi umowami?
 • Czy mogę uchylić się od wykonania umowy?
 • Czy moje zobowiązania wygasły?
 • Czy wciąż muszę wykonać umowę?
 • Jak się rozliczyć z kontrahentem?
 • Kiedy mogę się powołać na siłę wyższą?
 • Jak skorzystać z klauzuli siły wyższej?
 • Zaliczka i zadatek a pandemia?
 • Czy muszę zapłacić kary umowne?
 • Jakie są prawne podstawy renegocjacji umowy?
 • Czy mogę powołać się na przedawnienie?
 • Co można zrobić samemu a kiedy trzeba iść do sądu?
 • Czy prawnie można rozwiązać umowę i jak?

Umowy na przyszłość

 • Co z umowami, które mam dopiero zawrzeć?
 • Które formy komunikacji i (re)negocjacji umowy są wiążące?
 • Jak można się prawnie zabezpieczyć na przyszłość?

Umowy z zagranicą

 • Wpływ pandemii na wykonanie kontraktów zagranicznych?
 • Czy polskie restrykcje mają znaczenie?

Szczególne przepisy o pandemii a umowy

WYKŁADOWCA

Szkolenie umowy handlowe poprowadzi:

Monika Jagielska

Profesor Prawa, Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego w Polsce, uczestnik zespołu ds. umów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2014 roku.

Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku przeszkoliła i doradzała w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 1500 firm z różnych branż m.in. PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o./CITROEN POLSKA Sp. z o.o (200 osób), Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów energii w Polsce (400 osób), Spółdzielnia Meblarska RAMETA Zakład Pracy Chronionej, Atlas Copco Polska Sp. z o.o., Rovese S.A. Centrum Dystrybucji JYSK, CCC Spółka Akcyjna, BRW Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Vision Express SP Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Michelin Polska S.A., Trade Stomil Sp. z o.o., Global Cosmed Group S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Valvex S.A., Hager Polo Produkcja Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Kulinaria S.A., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Telepizza Poland Sp. z o.o., Nutricia Polska Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., itp.

Autorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

Publikacje dotyczące zawierania umów i reklamacji w sprzedaży:

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • UNIDROIT – Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych
 • Niedozwolone klauzule umowne: nowelizacja kodeksu cywilnego
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Skutki wpisu postanowienia wzorca umownego do rejestru niedozwolonych postanowień
 • Prawo zobowiązań
 • Sprzedaż, wada, reklamacja: odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem
 • Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej : uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85
 • Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym
 • Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce
 • Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim: wzorzec dla polskiego ustawodawcy?
 • Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym
 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
METODY

Umowy handlowe – metody szkolenia:

Szkolenie oparte na dużej interakcji w trenerem, prowadzone w czasie rzeczywistym.

ADRESACI

Umowy handlowe – adresaci szkolenia:

 • Kierowników i specjalistów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji i logistyki
 • Kierowników i specjalistów działów prawnych i przetargów
 • Dyrektorów handlowych i finansowych
 • Członków zarządów przedsiębiorstw
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowe sporządzanie, zawieranie umów oraz egzekwowanie roszczeń w sprawach spornych

 

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia umowy handlowe w obrocie gospodarczym:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

24.04.2020 Szkolenie online
450 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Pani Profesor zwracała uwagę na zagadnienia, które co do zasady nie budzą wątpliwości, lecz ich nieprawidłowy zapis może doprowadzić do nieprawidłowości, kontrowersji. Pani Profesor przekazuje wiedzę w sposób interesujący, nie opierając się jedynie na samym czytaniu przepisów".

  ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A Urszula
 • "Przejrzyste wyjaśnienie przepisów i zapisów stosowanych w umowach, poparte przykładami z praktyki".  

  Doosan Babcock Energy Polska S.A. Filip

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.