In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/dyscyplinowanie-i-zwalnianie-pracownikow-analiza-kodeksu-pracy-i-orzecznictwa-sadow-pracy

Szkolenie Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników – analiza kodeksu pracy i orzecznictwa sądów pracy

– najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców – warsztaty i studia przypadków dla Menedżerów i Specjalistów Działów Kadr

W każdej firmie znajdzie się 20% najlepszych pracowników, 70% średnich oraz 10% słabych. O ile tych pierwszych trzeba doceniać, drugich mocno motywować, o tyle trzecich należy zwolnić JAK NAJSZYBCIEJ!
Jack Welch

Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których zaproszony Sędzia Sądu Pracy przedstawi na praktycznych przykładach najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w procedurze zwalniania pracowników, które grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi karami dla firmy.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi:

 • Jak przygotować się do rozmowy zwalniającej w świetle obowiązujących przepisów prawa?
 • Jak uniknąć błędów popełnianych przy zwalnianiu pracownika – analiza orzecznictwa Sądów Pracy i Sądu Najwyższego?
 • Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy?
 • Jak skutecznie i zgodnie z literą prawa zabezpieczyć się przed kradzieżą cennych zasobów firmowych oraz egzekwować odpowiedzialność za powierzone mienie firmy?
 • Jak egzekwować w świetle przepisów PP należyte wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych i poleceń służbowych?
 • Jak kontrolować zwolnienia lekarskie?
 • Jak rozstać się z pracownikiem, który jest członkiem lub zasiada w zarządzie organizacji związkowej?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. REALIZACJA UPRAWNIEŃ KIEROWNICZYCH PRACODAWCY

 • problem przeszukania pracownika
 • ustalenia stanu trzeźwości, bycia pod wpływem środków odurzających
 • monitoring pracownika: stosowanie kamer, dopuszczalność kontroli zasobów komputerowych, rewizje
 • przetwarzanie danych osobowych przez poszczególne służby pracodawcy
 • krąg osób dokonujących czynności w sprawach z zakresu prawa pracy – zakres obowiązków i czynności, sposób wyznaczenia, upoważnienia
 • rola notatek służbowych w procesie przed sądem pracy

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA – KROK PO KROKU

 • tryb postępowania w sprawie ukarania pracownika (zachowanie faz postępowania, sposób wysłuchania pracownika)
 •  rozpoznanie sprzeciwu
 • przyczyny ukarania pracownika (kiedy art. 108 Kp nie ma zastosowania)
 • zbieg odpowiedzialności porządkowej z inną odpowiedzialnością (w tym finansową, materialną)
 • omówienie najczęstszych błędów pracodawcy skutkujących uchyleniem przez sąd pracy kar porządkowych
 • forma wymierzania kar porządkowych i treść pisma pracodawcy

3. SPOSÓB PODAWANIA UZASADNIENIA DECYZJI PRACODAWCY, W TYM UDZIAŁ OSÓB TRZECICH PODCZAS WRĘCZANIA KAR PORZĄDKOWYCH I ZWALNIANIA PRACOWNIKA (z uwzględnieniem stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

4. MOBBING

 • definicja mobbingu – rodzaje mobbingu. Zachowania, które mogą być uznane za mobbing. Osoba mobbera. Ofiara.
 • wizja ryzyka zwolnienia z pracy a zarzut mobbingu

5. DYSCYPLINOWANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKA A ZARZUT NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA
6. SPORY POWSTAŁE NA TLE MOBBINGU

 • roszczenie o zadośćuczynienie
 • roszczenie o odszkodowanie
 • rozwiązanie stosunku pracy z powodu mobbingu

7. KONSEKWENCJE WOBEC MOBBERA MOŻLIWE DO WYCIĄGNIĘCIA PRZEZ PRACODAWCĘ

8. MOBBING W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO I PRZYKŁADY SPRAW SĄDOWYCH
9. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PRACODAWCY SKUTKUJĄCE UCHYLENIEM KAR PORZĄDKOWYCH ORAZ UWZGLĘDNIENIEM INNYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH NA PRZYKŁADACH

10. ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY PRZEZ PRACODAWCĘ Z WINY PRACOWNIKA BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA

 • rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 KP (przyczyny, pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez pracodawcę a miesięczny termin do rozwiązania umowy); przykłady ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym spożywanie alkoholu przez pracownika, stan po spożyciu alkoholu i nietrzeźwości, nieusprawiedliwione nieobecności, nadużywanie zwolnienia lekarskiego

11. KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH I SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO ICH WYKORZYSTYWANIA PRZEZ PRACOWNIKA

 • pojęcie nadużywania zwolnienia lekarskiego
 • możliwość rozwiązania umowy w trybie art. 52 KP z powodu nadużywania zwolnienia lekarskiego (umyślność pracownika)

12. ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY ZA WYPOWIEDZENIEM Z POWODU

 • absencji chorobowych
 • niezdolności pracownika do pracy (postępowanie pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy)
 • utraty zaufania
 • nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • inne przyczyny wypowiedzenia omówione na pytania Uczestników
 • tryb postępowania pracodawcy

13. OCHRONA STOSUNKU PRACY, w tym OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM UMOWY O PRACĘ WYNIKAJĄCA Z ART. 41 KP (moment uruchomienia ochrony; moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w orzecznictwie SN)

14. WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY LUB (I) PŁACY JAKO KONSEKWENCJA NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRACOWNIKA

 • tryb i przyczyny
 • zmiana warunków płacowych
 •  zmiana warunków zatrudnienia
 • skutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika
 • skutek wniesienia odwołania przez pracownika do sądu pracy
 • powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona;“sposób powierzenia i konsekwencje
 • odmowa podjęcia przez pracownika powierzonej pracy innej niż umówiona
 • przeniesienie pracownika do innego Działu, Wydziału, Komórki Organizacyjnej
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   • Kinga Lalko-Smołka
    Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenia z tym wykładowcą są zawsze bogate w praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. Wyjeżdżam z nich zawsze "bogatsza" o nowe zagadnienia, które pomagają mi potem w wykonywaniu codziennych obowiązków w miejscu pracy. Sposób w jaki jest ono prowadzone jak najbardziej mi odpowiada. Prawo podane w przystępny i rzetelny sposób, tak, że chce się wracać".  

    Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Anna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.