In Akademia Menedżera, HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/monitoring-w-pracy-kontrola-pracownika-kontrola-pracownika-na-l4-kontrola-pracownika

Kontrola i monitoring pracowników –  jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

– granice kontroli, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla pracodawców, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej.

Montujesz kamery w miejscu pracy, prowadzisz monitoring poczty elektronicznej i komputerów, sprawdzasz bilingi telefonów, zamontowałeś w autach służbowych GPS?
Kontrolujesz lub chcesz wdrożyć kontrolę pracowników na zawartość alkoholu, narkotyków, substancji odurzających lub psychotropowych?
Mierzysz pracownikom temperaturę?
Zastanawiasz się czy można poddać kandydata do pracy lub pracownika badaniu wariografem?
Masz wątpliwości w jakich sytuacjach możesz przeprowadzić rewizję pracownika?
Chcesz wiedzieć w jakiś sytuacjach dopuszczalne jest prewencyjne skierowanie na badania profilaktyczne z powodu pogorszenia stanu zdrowia pracownika?
Chcesz upewnić się czy nie przekraczasz uprawnień podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy?
Nie masz pewności, czy możesz kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad chorym dzieckiem lub kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 KP)?

Sprawdź czy Twoje działania są zgodne z obowiązującym prawem?
Jaki jest dopuszczalny zakres kontroli pracowników zgodnie ze zmienionymi przepisami?
Jakimi metodami możesz kontrolować pracownika w świetle najnowszych przepisów?

Celem szkolenia jest prezentacja metod kontroli pracownika w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wskazanie granic kontroli, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawców i ich przedstawicieli.


uczestnicy szkolenia jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?  wybrali również:

Szkolenie skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

24 października 2022r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zarezerwuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-14:00.
Cena szkolenia wynosi 590 zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect
nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? – cele szkolenia:

PROGRAM

jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? – program szkolenia:

Kontrola obecności w miejscu pracy

 • Zakładowa regulacja dotycząca przyjętego sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,
 • Lista obecności, czytniki RCP, system logowań i inne metody
 • Kontrola wejścia/wyjścia z użyciem danych biometrycznych (linie papilarne, skan źrenicy oka lub owalu twarzy),
 • Kontrola obecności przy pracy zdalnej,

Monitoring

 • Kontrola z użyciem kamer
  – Kodeksowe zasady,
  – Czy możliwa jest kontrola pracy zdalnej z użyciem kamer?
 • Kontrola służbowej skrzynki pocztowej,
 • Inne formy monitoringu
  – Kontrola aktywności w internecie (sprawdzanie przeglądanych stron www),
  – Monitoring bilingów oraz rozmów telefonicznych i stacjonarnych,
  – Technologia GPS i RFID,
 • Czy fotografowanie nieprawidłowych zachowań pracowników może być uznane za formę monitoringu?

  Kontrola na zawartość alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

  • Pracowniczy obowiązek zachowania trzeźwości,
  • Przesłanki ustawowe,
  • Procedura wewnątrzzakładowa,
  • Prawa i obowiązki pracownika poddanego badaniu,
  • Badanie stanu trzeźwości pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy,

  Rewizja (przeszukanie)

  • Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać przeszukania pracownika i jego rzeczy osobistych?
  • Przeszukanie szafki służbowej oraz samochodu prywatnego pracownika?
  • Procedura wewnątrzzakładowa,

  Kontrola stanu zdrowia pracownika poza terminami profilaktycznych badań lekarskich

  • Kiedy konieczne jest skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie?
  • W jakich sytuacjach dopuszczalne jest prewencyjne skierowanie na badania profilaktyczne z powodu pogorszenia stanu zdrowia pracownika?
  • Przedterminowe badania z uwagi na konieczność zmiany rodzaju pracy,
  • Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, gdy zachodzą ku temu przesłanki?

  Kontrola pracownika na l4 – kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

  • Kiedy kontroli dokonuje ZUS, a kiedy pracodawca?
  • Czy kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich jest prawem, czy obowiązkiem pracodawcy?
  • Czy pracownik jest zobowiązany informować o zmianie miejsca pobytu podczas chorobowego?
  • Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę spoza zakładu pracy?
  • Jakie są konsekwencje nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego?

  Kontrola wykorzystania uprawnień związanych z rodzicielstwem

  • Czy pracodawca może sprawdzać fakt sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, czy ojcowskiego?
  • Czy pracodawca może kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad chorym dzieckiem?
  • Czy pracodawca może kontrolować sposób wykorzystywania opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 KP)?

  Oceny okresowe i testy umiejętności

  • Czy kandydata do pracy można poddawać testom psychologicznym i kompetencyjnym?
  • Ustawowe podstawy ocen okresowych,
  • Czy każdy pracodawca może wprowadzić system ocen okresowych oraz testy umiejętności pracowników?

  Kontrola temperatury ciała pracownika
  Testy na obecność chorób zakaźnych
  Wariograf

  • Czy można poddać kandydata na pracownika lub pracownika badaniu na „wykrywaczu kłamstw”?
  • Jakie są konsekwencje nieuprawnionego badania wariografem?

  Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika spowodowanych nielegalnymi działaniami kontrolnymi

  • Jakich roszczeń może dochodzić pracownik?
  • Jaki jest termin dochodzenia roszczeń?
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert prawa pracy i autor licznych artykułów i komentarzy do kodeksu pracy. Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.
  Od lat w centrum jego zainteresowań znajdują się zagadnienia odpowiedzialności kierujących pracownikami i menedżerów różnych szczebli za zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz sprawy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
  METODY

  jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? – metody szkolenia:

  Szkolenie jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metod aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli kontroli wewnętrznej
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Kontrola i monitoring pracowników –  jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  24.10.2022 Szkolenie online
  590 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

    Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
   • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

    KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.