http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/umowy-handlowe-w-obliczu-pandemii

Umowy handlowe w obliczu pandemii i po jej ustaniu  

– siła wyższa, zaliczka, zadatek, kary umowne. Jak zabezpieczyć interesy firmy w obliczu braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań umownych? Jak zawierać nowe umowy i zminimalizować ryzyka w przyszłości?

W obliczu pandemii działalność wielu firm została sparaliżowana. Przedsiębiorcy nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, zapewnić ciągłość dostaw, utrzymać produkcję.

Szkolenie składa się z dwóch części.

W pierwszej skupimy się na rozwiązaniach prawnych, których zastosowanie złagodzi lub pozwoli uniknąć konsekwencji nienależytego lub całkowitego niewywiązania się z zawartych umów.

W drugiej podpowiemy jak zabezpieczyć interesy firmy w umowach zawieranych obecnie.
Jakie klauzule warto zawrzeć w umowie dla ochrony swoich interesów w przyszłości?
Jakie konstrukcje są najbardziej przydatne?

Szkolenie poprowadzi prof. Monika Jagielska – Ekspert w obszarze zawierania i zabezpieczania umów, prawnik z olbrzymią praktyką i doświadczeniem, charyzmatyczny trener znany z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców.

Odpowiemy na gorące pytania:

Jak powołać się na siłę wyższą i zminimalizować odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań?
Co z umowami, które nie zawierają klauzuli siły wyższej?
Co zrobić w sytuacji, gdy jedna strona działa i chce wywiązać się z umowy a druga strona musiała zamknąć firmę?
Co zrobić gdy firma nie może świadczyć usług, gdyż pracownicy odmawiają wykonania pracy (np. serwisowanie urządzeń w szpitalach i innych miejscach szczególnie zagrożonych epidemią, itp.)

Co w sytuacji gdy realizacji umowy nie można odroczyć w czasie?
Kiedy możemy odstąpić od umowy?
Co w sytuacji braku porozumienia z drugą stroną umowy?
Kiedy powołać się na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków?
Jakie klauzule warto zawrzeć w umowie dla ochrony swoich interesów?
Jakie konstrukcje umowne są najbardziej przydatne w podobnych sytuacjach?
Jak można zabezpieczyć realizację umowy?
Na co zwracać uwagę w umowach z partnerami zagranicznymi?


uczestnicy szkolenia Umowy handlowe w obrocie gospodarczym wybrali również:

Szkolenie Incoterms 2020® – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Umowy handlowe w obliczu pandemii – co zyskasz na udziale w szkoleniu:

Podpowiemy Ci:

 • Co trzeba wiedzieć o swoim kontrahencie przed zawarciem umowy i gdzie szukać informacji o jego sytuacji prawnej i finansowej?
 • Jak zawrzeć ważną umowę bezpośrednio i na odległość?
 • Jakie znaczenie dla prawidłowego zawarcia umowy mają nagrania rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, sms, pliki komputerowe?
 • Jakie znaczenie mają oferta i zamówienie?
 • Kiedy dochodzi do zawarcia umowy?
 • Jak zabezpieczyć wykonanie umowy?
 • Kiedy można ponosić odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich?
 • Jakie zasady obowiązują przy rozpatrywaniu reklamacji?
 • Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?
PROGRAM

Umowy handlowe w obliczu pandemii – program szkolenia:

Część I
Ta część poświęcona jest szukaniu rozwiązań prawnych, na które można się powołać by uniknąć lub zminimalizować odpowiedzialność firmy.
Co zrobić z umowami, z których w związku z pandemią nie możemy się wywiązać?
Jak zabezpieczyć interesy firmy?

Jakie konstrukcje są najbardziej przydatne?
Niemożliwość świadczenia
Siła wyższa
Odnowienie zobowiązania
Odroczenie zobowiązania w czasie
Obowiązek współdziałania stron
Nadzwyczajna zmiana stosunków – kiedy można powołać się na klauzulę?

Umowy już zawarte

 • Co robić z już zawartymi umowami?
 • Czy mogę uchylić się od wykonania umowy?
 • Czy moje zobowiązania wygasły?
 • Czy wciąż muszę wykonać umowę?
 • Jak się rozliczyć z kontrahentem?
 • Kiedy mogę się powołać na siłę wyższą?
 • Jak skorzystać z klauzuli siły wyższej?
 • Zaliczka i zadatek a pandemia?
 • Czy muszę zapłacić kary umowne?
 • Jakie są prawne podstawy renegocjacji umowy?
 • Czy mogę powołać się na przedawnienie?
 • Co można zrobić samemu a kiedy trzeba iść do sądu?
 • Czy prawnie można rozwiązać umowę i jak?

  Jak wprowadzić zmiany do treści umowy?

  Jakie są sposoby utrzymywania umowy w mocy bez zmian lub z jak najmniejszymi zmianami?

  Jakie są sposoby zakończenia umowy?

  Kiedy i na jakich zasadach możliwe jest:

  • Wypowiedzenie
  • Odstąpienie
  • Rozwiązanie
  • Czym różni się wypowiedzenie od odstąpienia?
  • Czy każdą umowę można rozwiązać?

  Umowy z zagranicą

  • Wpływ pandemii na wykonanie kontraktów zagranicznych?
  • Czy polskie restrykcje mają znaczenie?

  Część II
  Umowy na przyszłość
  Z perspektywy ochrony interesów przedsiębiorcy najważniejszy jest etap przed i w trakcie zawierania umowy. Wtedy można przemyśleć ryzyka związane z daną umową, zastanowić się nad treścią przyszłej umowy, zabezpieczeniem interesów firmy, czy wreszcie zapoznać się z propozycją umowy przedstawianą przez partnera i przedstawić własne kontrpropozycje. 
  Warto także uwzględnić zagrożenia wynikające z pandemii i starać się przed nimi zabezpieczyć.

  Kto będzie zawierać umowę?
  Co się stanie jeżeli umowę zawrze osoba nieuprawniona?

  W jaki sposób umowa zostanie zawarta?  

  • Czy któryś z kontrahentów wykorzystuje wzory umów, ogólne warunki?
  • Czy warto samemu przygotować ogólne warunki dostawy/sprzedaży/usługi?
  • Czy i kiedy takie wzorce są wiążące?
  • Co w sytuacji gdy obie strony posługują się ogólnymi warunkami?
  • Jakie ma znaczenie list intencyjny?
  • Kiedy umowa jest zawarta przez ofertę?
  • Jak długo oferta wiąże?
  • Czy ofertę można zmienić/ wycofać/ odwołać?
  • Kiedy negocjacje są wiążące?
  • Jak wygląda odpowiedzialność za zerwanie negocjacji?

  W jakiej formie mam zawrzeć umowę?

  • Czy wystarczy zawrzeć umowę ustnie?
  • Jakie ma znaczenie mail, faks, rozmowa telefoniczna?
  • Kiedy trzeba zawrzeć umowę na piśmie? I jak to zrobić?

  Jakie klauzule warto zawrzeć w umowie dla ochrony swoich interesów?

  Zadatek a zaliczka – czym się w praktyce różnią?

  Czy warto i kiedy zamieszczać klauzule nadzwyczajne

  • Klauzula waloryzacyjna
  • Klauzula nadzwyczajnej zmiany okoliczności

  Jak można zabezpieczyć realizację umowy?

  • Jakie są zasady wykonania umowy?
  • Jakie są terminy realizacji umowy, zwłaszcza zapłaty?
  • Czy zawsze trzeba wykonać swoją część umowy?

  Co zrobić jeżeli kontrahent nie chce wykonać umowy?

  • Kiedy i na jakich zasadach się należy odszkodowanie?
  • Jak się ma odszkodowanie do kary umownej?
  • Jakie są zagrożenia przy zastrzeganiu kary umownej?
  • Czy można wpływać na wysokość kar umownych?
  • Na jakich zasadach odpowiada się w umowach z kontrahentem zagranicznym?

  Na co zwracać uwagę w umowach z partnerami zagranicznymi?

  • Jaki sąd będzie rozstrzygał spór?
  • Jakie prawo znajdzie zastosowanie?
  • Jakie znaczenie mają wersje językowe umowy?
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie umowy handlowe poprowadzi:

  Monika Jagielska

  Profesor Prawa, Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego w Polsce, uczestnik zespołu ds. umów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2014 roku.

  Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku przeszkoliła i doradzała w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 1500 firm z różnych branż m.in. PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o./CITROEN POLSKA Sp. z o.o (200 osób), Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów energii w Polsce (400 osób), Spółdzielnia Meblarska RAMETA Zakład Pracy Chronionej, Atlas Copco Polska Sp. z o.o., Rovese S.A. Centrum Dystrybucji JYSK, CCC Spółka Akcyjna, BRW Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Vision Express SP Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Michelin Polska S.A., Trade Stomil Sp. z o.o., Global Cosmed Group S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Valvex S.A., Hager Polo Produkcja Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Kulinaria S.A., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Telepizza Poland Sp. z o.o., Nutricia Polska Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., itp.

  Autorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

  Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

  Publikacje dotyczące zawierania umów i reklamacji w sprzedaży:

  • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
  • Międzynarodowe prawo handlowe
  • UNIDROIT – Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych
  • Niedozwolone klauzule umowne: nowelizacja kodeksu cywilnego
  • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
  • Skutki wpisu postanowienia wzorca umownego do rejestru niedozwolonych postanowień
  • Prawo zobowiązań
  • Sprzedaż, wada, reklamacja: odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem
  • Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej : uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85
  • Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym
  • Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce
  • Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty
  • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
  • Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim: wzorzec dla polskiego ustawodawcy?
  • Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym
  • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe
  • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
  METODY

  Umowy handlowe – metody szkolenia:

  Szkolenie oparte na dużej interakcji w trenerem, prowadzone w czasie rzeczywistym.

  ADRESACI

  Umowy handlowe – adresaci szkolenia:

  • Kierowników i specjalistów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji i logistyki
  • Kierowników i specjalistów działów prawnych i przetargów
  • Dyrektorów handlowych i finansowych
  • Członków zarządów przedsiębiorstw
  • Osób odpowiedzialnych za prawidłowe sporządzanie, zawieranie umów oraz egzekwowanie roszczeń w sprawach spornych

   

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia umowy handlowe w obrocie gospodarczym:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Pani Profesor zwracała uwagę na zagadnienia, które co do zasady nie budzą wątpliwości, lecz ich nieprawidłowy zapis może doprowadzić do nieprawidłowości, kontrowersji. Pani Profesor przekazuje wiedzę w sposób interesujący, nie opierając się jedynie na samym czytaniu przepisów".

    ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A Urszula
   • "Przejrzyste wyjaśnienie przepisów i zapisów stosowanych w umowach, poparte przykładami z praktyki".  

    Doosan Babcock Energy Polska S.A. Filip

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.