http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/czas-pracy-a-koronawirus-2-3

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19

– jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych – skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

Rozliczanie czasu pracy w dobie epidemii koronawirusa, koniecznych modyfikacji grafików, pracy zdalnej i zmian w prawie (z 31.03.2020 i 16.04.2020) budzi coraz więcej wątpliwości i pytań ze strony pracodawców, ponieważ nowe przepisy stoją często w kolizji z już obowiązującym prawem pracy. Dodatkowo komplikują rozliczanie czasu pracy zmiany związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy na gruncie tarczy 4.0.
Nasz Ekspert, doświadczony Sędzia Sądu pracy wskaże optymalne rozwiązania w zakresie budowania nowych grafików i harmonogramów, rozliczania czasu pracy, wyboru najbardziej korzystnego okresu rozliczeniowego.
Wyjaśni zagadnienia zawiązane z elastycznym czasem pracy, problematyką odpoczynku zarówno dobowego, jak i tygodniowego.
Wskaże najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy.
Odpowie na najtrudniejsze pytania aktualnie stawiane przez pracodawców.


Będziesz na bieżąco z nowymi przepisami i dowiesz się:

 • Jak nowe przepisy antykryzysowe wpłynęły na rozliczanie czasu pracy?
 • W jaki sposób prawidłowo zorganizować i rozliczać pracę zdalną?
 • Jak postępować z czasem przeznaczonym na szczepienia przeciwko COVID 19? Jaka jest podstawa  prawna? Czy ten czas jest odpłatny? Powrót pracownika do pracy po wykonanym szczepieniu. 
 • Jak optymalnie ułożyć grafik dla pracownika zatrudnionego w obniżonym wymiarze czasu pracy?
 • Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu grafików, prowadzeniu ewidencji
  i rozliczaniu czasu pracy?
 • Jak wydłużyć okres rozliczeniowy – zastosować  tzw. bank godzin?

Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!
Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!
Nasze szkolenie uwzględnienia praktyki sądów pracy, orzecznictwo SN, stanowiska GIP oraz Ministerstwa Pracy!


Uczestnicy szkolenia Czas pracy wybrali również:
Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

21 maja 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zajęcia trwają od 9:00-14:00.
8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Czas pracy – cele szkolenia:

Celem szkolenia Czas pracy jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach.

Podczas szkolenia Czas pracy dowiesz się między innymi:

 • Co jest czasem pracy, a co nim nie jest – dylematy specjalistów działów personalnych?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy rozliczaniu czasu pracy?
 • Jak kształtuje się orzecznictwo SN i praktyka sądów pracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy?
PROGRAM

Szkolenie rozliczanie czasu pracy – program:

 Czy wiesz: 

1. Jak obniżyć wymiar czasu pracy na gruncie ustaw szczególnych, w tym obniżyć wymiar czasu pracy (wprowadzenie przestoju) do 12 miesięcy – nowe zasady, nowe przepisy.
2. Jak zmienić system czasu pracy, w tym system równoważny czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.
3. Jak stosować zasady równoważenia przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy oraz skrócenia odpoczynku dobowego i tygodniowego (modyfikacje dotychczasowych zasad).
Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego.
Rekompensaty w bieżącym  orzecznictwie SN.
Jaki jest wpływ szczególnych przepisów na odpoczynek dobowy i tygodniowy.
Naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność za wykroczenie i odpowiedzialność pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego?
4. Jak wygląda odpłatność czasu oddanego za odpoczynek dobowy?
5. Od którego momentu obliczamy „dzień wolny” w orzecznictwie.
6. Jak wydłużyć okres rozliczeniowy – zastosować bank godzin. Jakie są zalety wydłużonego okresu rozliczeniowego.
7. Jak stosować zasady tworzenia harmonogramów.
Jakie są obowiązujące reguły przy ustaleniu harmonogramów.
Czy błędny harmonogram powoduje roszczenia pracownika?
8. Jak prawidłowo planować pracę w systemie podstawowym, równoważnym, przy pracy zmianowej, pracy w ruchu ciągłym z uwzględnieniem pojęcia doby pracowniczej:
9. Jak zmieniać harmonogramy (grafiki).
Kiedy zmiany są dopuszczalne?
W jakim terminie pracownik ma dowiedzieć się o zmianie grafików?
10. Jak wygląda rekompensata pracy:

 • w przypadku pojęcie „czarnych nadgodzin”
 • za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy)
 • jakie są zasady udzielania wolnego dnia; podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego
 • jak dokumentować uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
 • jakie jest postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy
 • jak dokumentować brak uzgodnienia
 • jaka jest odpowiedzialność za wykroczenie
 • kiedy nie ma winy pracodawcy
 • jak udzielać czasu wolnego za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika)
 • jaka jest forma wniosku
 • jak kształtują się dodatki
 • co w przypadku zbiegu dodatków – w orzecznictwie
 • jak kształtują się poszczególne dodatki w zależności od rodzaju pracy nadliczbowej i pracy w wolne dni
 • jak zmiana grafiku wpływa na  pracę nadliczbową

11. Jak rozliczyć pracę ponad obniżony wymiar czasu pracy?
Czy polecenie takiej pracy stanowi prace nadliczbową czy ponadwymiarową?
12. Jak rozliczać pracę kierowników – czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy?
Czy wobec kierowników należy rozliczać nadgodziny i pracę w dniach wolnych?
13. Jak stosować zadaniowy system czasu pracy – kiedy jest dopuszczalny i kiedy stanowi obejście prawa.
14. Jak traktować czynności przygotowawcze, przekazywanie zmian, przebranie się, narady z pracownikami i czy są wliczane są do czasu pracy – na przykładach orzecznictwa.
15. Jak odnotowywać godzin pracy, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżurów
16. Jak stosować prawidłowo dyżur – dyżur a praca w godzinach nadliczbowych.
Dyżur w zakładzie pracy i pod telefonem.
Rekompensata za dyżur.
Dyżur a odpoczynek dobowy i tygodniowy.
Dyżur a praca zdalna. Prawidłowe planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie zdalnego dyżuru domowego i zakładowego.
17. Jak zawiesić  stosowanie zakładowych przepisów prawa – tryb i treść porozumienia o zawieszeniu.
Jak radzić sobie z obowiązującymi  regulacjami wewnątrzzakładowymi, które wywołują koszty pracodawcy.
18. Jak rozliczyć czas pracy w delegacji (tzw. typowa podróż służbowa).
19. Jak rozliczyć czas pracy pracownika mobilnego (np. przedstawiciela handlowego, serwisanta).
20. Jak rozliczyć czas pracy a szkolenia – trudne przypadki.
21. Jak postępować z czasem przeznaczonym na szczepienia przeciwko COVID 19? Jaka jest podstawa  prawna? Czy ten czas jest odpłatny? Powrót pracownika do pracy po wykonanym szczepieniu. 

WYKŁADOWCA

Szkolenie czas pracy poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Czas pracy – metody szkolenia:

Szkolenie Czas pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Czas pracy adresowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia rozliczanie czasu pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

21.05.2021 Szkolenie online
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.