In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/czas-pracy-a-koronawirus-2-3?date=66820

Czas pracy w 2023 roku. Jak ostatnie zmiany kodeksu pracy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Jak nie popełnić błędów przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy?

modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, rozliczanie godzin nadliczbowych – skomplikowane przypadki

Uwaga na czas pracy po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku
Czy wiesz w jaki sposób zmiany przepisów wpłyną na czas pracy?

Rozliczanie czasu pracy w dobie modyfikacji grafików, pracy zdalnej, elastycznej organizacji pracy i zmian w prawie (budzi wiele wątpliwości i pytań ze strony pracodawców, ponieważ nowe przepisy stoją często w kolizji z już obowiązującym prawem pracy.

Czy wiesz?:

 • Kiedy szkolenia będą wliczane do czasu pracy według nowego przepisu art. 94 ze zn. 13 Kp?
 • Jak należy rozumieć szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku?
 • Kto ponosi koszty takiego szkolenia?
 • Że zostanie wydłużony okres, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę między innymi na pracę nadliczbową? (zmiana art. 178 par. 2 Kp).
 • Na czym polegają zmiany dotyczące elastycznej organizacji pracy i kogo dotyczą? (dodanie art. 188 ze zn. 1 Kp). Jaki jest skutek uwzględnienia żądania pracownika?
 • Co to jest elastyczna organizacja pracy?
 • Jak prawidłowo stosować w tym przypadku system przerywanego czasu pracy, ruchomy rozkład czasu pracy i różne godziny rozpoczynania pracy?
 • Jak ewidencjonować czas pracy pracownika, który podlega badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub  środka działającego podobnie do alkoholu?
 • Co z przepracowaną częścią dniówki?
 • Kiedy pracownik będzie uprawniony do dodatkowych przerw od pracy?
 • Co ze zmianą przepisów w zakresie skróconego tygodnia pracy?

Nasz Ekspert wskaże optymalne rozwiązania w zakresie budowania nowych grafików i harmonogramów, rozliczania czasu pracy, wyboru najbardziej korzystnego okresu rozliczeniowego.
Wyjaśni zagadnienia zawiązane z elastycznym czasem pracy, problematyką odpoczynku zarówno dobowego, jak i tygodniowego.
Wskaże najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy.
Odpowie na najtrudniejsze pytania aktualnie stawiane przez pracodawców.


Będziesz na bieżąco z nowymi przepisami i dowiesz się:

 • W jaki sposób prawidłowo zorganizować i rozliczać pracę zdalną? Czy czasem pracy jest czas pomiędzy wysłaniem pierwszego a ostatniego maila?
 • Jak kontrolować i ewidencjonować czas pracy pracownika pracującego zdalnie (hybrydowo) i w telepracy?
 • Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy?
 • Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy, w tym wyjścia, odpracowania, równoważony odpoczynek?
 • Kiedy wolno naruszyć odpoczynek dobowy?
 • Jakie są konsekwencje nakazania odpracowania spóźnienia do pracy?
 • Jak prawidłowo ewidencjonować nowe uprawnienia pracownicze – zwolnienie od pracy z powodu siły wyżej, pilnej sprawy rodzinnej i urlopu opiekuńczego?

  Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!
  Zapisz się już dziś i skorzystaj z doświadczenia Eksperta!
  Nasze szkolenie uwzględnienia praktyki sądów pracy, orzecznictwo SN, stanowiska GIP oraz Ministerstwa Pracy!


  Uczestnicy szkolenia Czas pracy wybrali również:
  Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  19 maja 2023r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

  Zaplanuj czas w godzinach 9:00-14:00.

  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 690 zł netto/os.
  Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

  Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Czas pracy – cele szkolenia:

  Celem szkolenia Czas pracy jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach.

  Podczas szkolenia Czas pracy dowiesz się między innymi:

  • Co jest czasem pracy, a co nim nie jest – dylematy specjalistów działów personalnych?
  • Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy rozliczaniu czasu pracy?
  • Jak kształtuje się orzecznictwo SN i praktyka sądów pracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy?
  PROGRAM

  Szkolenie rozliczanie czasu pracy – program:

   Czy wiesz:

  • Kiedy szkolenia będą wliczane do czasu pracy według nowego przepisu art. 94 ze zn. 13 Kp? Jak należy rozumieć szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku? Kto ponosi koszty takiego szkolenia?
  • Że zostanie wydłużony okres, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę między inymi na pracę nadliczbową? (zmiana art. 178 par. 2 Kp).
  • Na czym polegają zmiany dotyczące elastycznej organizacji pracy i kogo dotyczą? (dodanie art. 188 ze zn. 1 Kp).
   Co to jest elastyczna organizacja pracy? Jak prawidłowo stosować w tym przypadku system przerywanego czasu pracy, ruchomy rozkład czasu pracy i różne godziny rozpoczynania pracy?
  • Jak zaewidencjonować czas pracy pracownika, który podlega badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu?
   Co z przepracowaną częścią dniówki? Co z czasem niedopuszczenia do pracy w razie wyniku pozytywnego i negatywnego?
  • Jakie są okresy niewykonywania pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy, np. czas przebrania w ubranie robocze oraz opuszczenie stanowiska pracy np. czas kąpieli, czas zjazdów, przebrania w ubranie robocze, odniesienie kluczy, przygotowanie się pracownika do pracy itp.? Jakie są dodatkowe przerwy i komu przysługują po zmianach przepisów?
  • Co to są czynności przygotowawcze? – przekazywanie zmian w najnowszych orzeczeniach. Co z czasem przebrania, odpraw pracowników, narad przed rozpoczęciem dniówki?
   Jak wygląda czas pracy a rejestracja obecności pracownika na terenie zakładu pracy?
  • Czy przebywanie na terenie zakładu pracy jest czasem pracy?
   Co odnotować w ewidencji?
   Czy przebywanie pracownika poza rozkładem czasu pracy stanowi nadgodziny?
  • Jakie są konsekwencje nakazania odpracowania spóźnienia do pracy?
  • Jak rozliczać czas badań profilaktycznych?
  • Jak kształtują się przerwy w pracy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy?
   Jaki jest skutek nakazania odpracowania przerwy?
   Co z  przerwami „na papierosa”?
  • Czy przerwa śniadaniowa może być podzielna? Jakie są inne przerwy od pracy i jak należy je traktować?
  • Co to jest wymiar i norma czasu pracy?
   Obniżona norma czasu pracy?
  • Jak prawidłowo planować czas pracy?
   Co oznaczają pojęcia: systemu czasu pracy, rozkładu i harmonogramu?  
  • Jak prawidłowo tworzyć harmonogram (zasady planowania pracy)?
  • Kiedy jest możliwa zmiana harmonogramów i jakie są skutki dowolnej zmiany harmonogramów?
   Co z niedoborem nominału?
   Jaki jest termin powiadomienia pracownika o harmonogramie i jego zmianach?
   Jaka jest forma harmonogramów? 
   Co to jest forma pisemna?
   Jakie są dopuszczalne sytuacje zmiany harmonogramów?
   Jakie są konsekwencje dowolnej zmiany harmonogramu przez pracodawcę?
  • Jakie obowiązują reguły przy ustaleniu harmonogramów?
   Czy błędny harmonogram powoduje roszczenia pracownika?
   Jaki jest okres przechowywania harmonogramów?
  • Jak stosować prawidłowo ruchomy rozkład czasu pracy? – uprawnienia pracownika i zagrożenia.
   Jak ustalić indywidualny rozkład czasu pracy z pracownikiem?
   W jakiej formie?
  • Co to jest praca zmianowa? Jakie są zagrożenia dowolnego „przesuwania” godzin pracy pracownika przez przełożonego?
  • Jakie są niedopuszczalne zapiski na listach obecności?
  • Jak wygląda prawidłowe odnotowywanie godzin pracy, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżurów, zwolnień od pracy i nieobecności?
  • Kiedy wolno naruszyć odpoczynek dobowy?
   Jakie są konsekwencje naruszenia odpoczynku? Jak równoważyć  odpoczynek?
  • Jak przedstawia się wynagrodzenie pracownika w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego a niedobór lub brak pracy?
  • Jak rozumieć pojęcie dobry pracowniczej? Co to jest system i rozkład czasu pracy?
  • Jak ewidencjonować wyjścia prywatne i jakie są zasady ich odpracowania?
  • Jak wygląda prawidłowe rozliczenie dniówki, w której pracownik przerwał pracę w powodu niezdolności do pracy i bez przerwania takiej dniówki?
  • Jak zwolnić na oddanie krwi?
  • Co to jest dyżur? Jak rozliczyć dyżur zakładowy i domowy? Czy dyżur musi być sformalizowany?
  • Czy wiesz jak rozliczać dyżur w pracy zdalnej?
  • Czy wiesz jakie zagrożenia płyną z wadliwej organizacji pracy zdalnej? 
   Jakie są konsekwencje pracy pracownika z przerwami? Czy czasem pracy jest czas od pierwszego do ostatniego maila?
  • Czy wiesz jak uelastycznić czas w pracy zdalnej i jakich poszukać rozwiązań i jak je wprowadzić? Czy można i warto wprowadzić ryczałt za nadgodziny w pracy zdalnej?
  • Czy wiesz jak rozliczać czas pracy pracownika mobilnego w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Sprawa C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) v Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA)?
  • Jak rozliczać czas pracy w delegacji?
  • Jak rozliczać czas badań profilaktycznych?
  • Czy praca nadliczbowa jest zależna od wyraźnego polecenia? Czy praca nadliczbowa może być świadczona z inicjatywy pracownika?
  • Co to są „czarne nadgodziny” i jak wygląda ich rekompensata?
  • Jak rekompensować pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy)? – podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego.
  • Jak dokumentować uzgodnienie w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej i jakie jest dalsze postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy?
  • Jak rozliczać nadgodziny na wniosek i bez wniosku pracownika?
  • Jakie są dodatki i ich wysokość?
   Co ze  zbiegiem dodatków?
  • Kto odpowiada za wykroczenie przeciwko czasowi pracy?
   Jakie osoby są odpowiedzialne?
  • Jak kształtuje się ciężar dowodowy w procesie o nadgodziny i jakie znaczenie ewidencja czasu pracy?
  • Jakie są najczęstsze błędy pracodawcy w zakresie rozliczania czasu pracy?
  • Czy istnieje pojęcie „nienormowanego czasu pracy”? Co z czasem pracy kierowników?
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie czas pracy poprowadzi:

  Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

  Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
  Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

  Autorka licznych artykułów:

  Nowelizacja Kodeksu pracy”,
  „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
  „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
  „Rozwiązanie umowy o pracę z winy
  pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

  Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

  METODY

  Czas pracy – metody szkolenia:

  Szkolenie Czas pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Czas pracy adresowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia rozliczanie czasu pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  19.05.2023 Szkolenie online
  690 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.