http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/ochrona-sygnalistow

Ochrona sygnalistów. Kanały zgłoszeniowe bez stresu

– od przepisów do procedur. Praktyczne rozwiązania i wdrożenia.

Rząd przyspiesza prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt ma zostać przyjęty i skierowany do Sejmu jeszcze w I kwartale 2024 r.!

Ustawa będzie implementować przepisy Dyrektywy UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów. 

Sygnaliści uzyskają wtedy ochronę ustawową.

Proces jest monitorowany przez Komisję Europejską. KE skierowała to TSUE skargę na Polskę (i na kilka innych krajów), które opóźniają się z wdrożeniem dyrektywy.

Kogo obejmą nowe przepisy?

Pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób zostaną zobowiązani do wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych i mechanizmów ochrony sygnalistów.

Obowiązek będzie dotyczył zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.

Zegar tyka, nie warto czekać

Gdy ustawa zostanie uchwalona, to terminy na wdrożenie kanałów mogą okazać się stosunkowo krótkie. Wg aktualnego projektu – będzie na to tylko dwa miesiące.

Dlatego warto zacząć planowanie i przygotowania już obecnie.

Tak aby wdrożyć kanały bezstresowo i po umiarkowanych kosztach.

Ale jest jeszcze jeden argument.

Wymierne korzyści od zaraz!

Wielu prywatnych i publicznych pracodawców już uruchomiło kanały zgłoszeniowe. Dlaczego?

Badania wskazują, że sygnaliści są najlepszym źródłem informacji o wewnętrznych nadużyciach. 

A czym szybciej wykryjemy nadużycie, tym szybciej ograniczymy straty.

Z uruchomieniem kanałów nie trzeba czekać na ustawę.

Można się cieszyć wymiernymi korzyściami od zaraz.  

Macie już kanały zgłoszeniowe?

Warto sprawdzić, czy funkcjonujące kanały zgłoszeniowe i mechanizmy ochrony sygnalistów są zgodne z przepisami dyrektywy.

Dostosowanie do nowych przepisów można zacząć już teraz, aby zrobić to bezstresowo.

Krok po kroku = to nie musi być trudne

Na szkoleniu omówimy cały proces krok po kroku. Maksymalnie przejrzyście.

Trener podzieli się nie tylko uwagami do przepisów – ale i swoim praktycznym doświadczeniem.

4 warianty wdrożenia

Znajomość przepisów to nie wszystko.

Trener zaproponuje 4 metody praktycznego wdrożenia kanałów wewnętrznych. Wybierzesz ten, który najlepiej odpowiada Twojej organizacji.

Dzięki szkoleniu podniesiesz swoje kompetencje w zakresie:

 • zaplanowania i wdrożenia wewnętrznych i zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych i mechanizmów ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937 i aktualnego projektu ustawy,
 • przekształcenia ich w system wczesnego ostrzegania o problemach, z korzyścią dla kierownictwa, pracowników oraz Twojej organizacji (urzędu, spółki itp.)
 • przygotowania wymaganej dokumentacji.

Bonusy dla uczestników:

 • wzór wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, który jest wymagany dyrektywą i projektem ustawy, (opcja)
 • kwestionariusz samooceny posiadanych rozwiązań zgłoszeniowych
 • doświadczenie trenera

  Uwaga !!! Szkolenie wypełnia obowiązek szkolenia zespołów przyjmujących naruszenia prawa, wynikający wprost z zapisów dyrektywy.
  Weź udział w szkoleniu on-line, wyjdziesz z pakietem gotowych rozwiązań!


  Uczestnicy szkolenia Ochrona sygnalistów wybrali również:

   Dyscyplinowanie pracowników. Sprawdź…

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie ochrona sygnalistów – korzyści:

  Uczestniczy szkolenia Ochrona sygnalistów otrzymają gotowe do wykorzystania wzory dokumentów m.in.:

  • Wzór upoważnienia dla osób przyjmujących zgłoszenie oraz prowadzących czynności następcze.
  • Wzór oświadczeń składających przez osoby przyjmujące zgłoszenie oraz prowadzące czynności następcze.
  • Wzór Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane będą przetwarzane w ramach czynności następczych.
  • Wzór umowy powierzenia w przypadku powierzenia prowadzenia czynności następczych oraz/lub przyjęcia zgłoszenia podmiotowi zewnętrznemu.
  • Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji elektronicznych kanałów zgłaszania naruszeń prawa pod kątem ich bezpieczeństwa.
  PROGRAM

  Szkolenie dyrektywa o ochronie sygnalistów – program:

  1. Kim jest sygnalista? Tło historyczne.
  2. Przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym – znaczenie kanałów zgłoszeniowych.
  3. Przegląd kluczowych przepisów dyrektywy 2019/1937 oraz aktualnego projektu ustawy, m.in. w zakresie

  • ochrony sygnalistów
  • ustanowienia kanałów zgłoszeń wewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym
  • procedury działań następczych
  • planowanych sankcji.

  4. Ochrona sygnalisty bezpośrednio na podstawie dyrektywy przed wejściem w życie ustawy.
  5. Cztery warianty praktycznego wdrożenia dyrektywy w zakresie kanałów wewnętrznych (z wykorzystaniem doświadczeń własnych trenera)

  • minimalny
  • racjonalny
  • optymalny
  • maksymalnych korzyści

  6. Od czego zależy skuteczność?
  7. Część warsztatowa – przeprowadzenie samooceny posiadanych rozwiązań zgłoszeniowych w oparciu o kwestionariusz.
  8. Procedura krok po kroku (z wykorzystaniem doświadczeń własnych trenera). Jak opracować procedurę działań następczych, m.in. w zakresie

  • powierzenia zadań
  • kanałów zgłoszeniowych
  • ochrony sygnalistów
  • rejestrowania i rejestru zgłoszeń
  • prowadzenia postępowań wyjaśniających

  9. Wyzwania psychologiczne. Szkolenia i komunikacja.
  10. Od czego zacząć? Warianty dalszych działań.


  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
  Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie ochrona sygnalistów poprowadzi:

  Ekspert – ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie przeciwdziałania korupcji. Praktycznie wdrażał kanały zgłoszeniowe i mechanizmy ochrony sygnalistów jako część programów antykorupcyjnych.

  Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.:

  • „Mała ochrona sygnalisty po 17 grudnia 2021 r. Poradnik dla sygnalistów, pracodawców i sędziów”
  • „Skuteczna polityka prezentowa w Twojej firmie”
  • „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
  • „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,
  • „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”.

  Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE.  

  Od kilku lat szkoli i pomaga wdrażać systemy zgłoszeniowe, antykorupcyjne i compliance w sektorze publicznym i prywatnym. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania

  METODY

  Szkolenie dyrektywa o ochronie sygnalistów – metody on-line:

  Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników na każdym etapie szkolenia.

  Metody wyszczególnione:
  miniwykłady
  analiza przepisów prawa i orzecznictwa
  dyskusja moderowana
  case study
  prezentacja orzecznictwa
  burza mózgów

  ADRESACI

  Szkolenie Ochrona sygnalistów adresujemy do:

  • Menedżerów i specjalistów działów HR, kadr
  • Księgowych
  • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
  • Compliance Officerów
  • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
  • Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem
  • Dyrektorów i Managerów ds. Audytu
  • Wszystkich osób zajmujących się tematyką compliance

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia ochrona sygnalistów:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

    KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
   • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

    ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.