http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/praca-zdalna

Praca zdalna, telepraca, „praca domowa”. Jak optymalnie i zgodnie z nowelizacją prawa zorganizować pracę zdalną w firmie?

– obowiązki pracodawcy i pracownika, najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i ich konsekwencje prawne.

Zorganizuj pracę zdalną bezpiecznie i zgodnie z prawem!

Praca zdalna będzie z nami nie tylko do 4 września, ale znacznie dłużej, albo na stałe!
24 lipca Sejm uchwalił nowelizację, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł polecić pracę zdalną przez 3 miesiące po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Pracodawco, sprawdź na co zwrócić szczególną uwagę organizując pracę zdalną i wprowadzając regulamin pracy zdalnej.
Na naszym szkoleniu otrzymasz przykładowy regulamin pracy zdalnej do zastosowania od zaraz!
Wyeliminuj na starcie błędy, które mogą Cię sporo kosztować w przypadku kontroli PIP lub roszczeń ze strony pracowników.
Nasz Ekspert, charyzmatyczny Sędzia sądu pracy wskaże optymalne  rozwiązania, zwróci uwagę pracodawców na wiele poważnych i kontrowersyjnych kwestii, które budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dowiesz się między innymi:

 • Jak zorganizować pracę zdalną w firmie?
 • Czy pracownika w pracy zdalnej obowiązuje rozkład czasu pracy ustalony przez pracodawcę?
 • Jak potwierdzać rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?
 • Kiedy występują nadgodziny w pracy zdalnej?
 • Czy jest możliwy i na jakiej zasadzie monitoring pracownika świadczącego pracę zdalnie? – kontrola pulpitu, przeglądanych stron internetowych w czasie pracy, itp.?
 • Jak ochronić tajemnicę przedsiębiorstwa przy pracy zdalnej?
 • Jak poradzić sobie z incydentem naruszenia danych osobowych przez pracownika świadczącego pracę zdalnie?
 • Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy i sprzętu ppoż. dla pracownika wykonującego pracę w domu?
 • Czy pracownik może pracować zdalnie za granicą?
 • Jakie roszczenia może mieć pracownik wykonujący pracę zdalną?
 • Jakie środki pracy i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jaką obsługę logistyczną ma obowiązek zapewnić pracodawca?
 • Czym ryzykujesz zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
 • Jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?

  Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!
  Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!


  Uczestnicy szkolenia Praca zdalna, telepraca, „praca domowa” wybrali również:
  Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  20 listopada 2020r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

  Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-14:00.

  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto.
  Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Praca zdalna, telepraca, „praca domowa” – cele szkolenia:

  Celem szkolenia praca zdalna, telepraca, „praca domowa” jest przygotowanie pracodawców do prawidłowej organizacji pracy zdalnej. Szkolenie odności się do najbardziej problematycznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, kontrolą i rozliczaniem czasu pracy świadczonej w formie zdalnej.

  Chcemy uchronić pracodawców przed błędami, które mogą skutkować roszczeniami przed sądem pracy, zarówno w związku z problematyką czasu pracy, zaopatrzenia pracownika w środki i materiały, jak i bezpieczeństwa w pracy.

   

  PROGRAM

  Praca zdalna, telepraca, „praca domowa” – program:

  Czy wiesz:

  1. Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną, telepracą a pracą domową wykonywaną doraźnie?
  2. Jak postąpić po utracie mocy obowiązującej przepisów o pracy zdalnej dla kontynuacji pracy z domu?
  3. Jaka jest forma wprowadzenia pracy zdalnej?
  4. Gdzie przechowywać dokumenty dotyczące pracy zdalnej w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
  5. Jak może wyglądać przykładowy regulamin pracy zdalnej i dlaczego warto go wprowadzić?
  6. Jakie środki pracy i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej  oraz jaką obsługę logistyczną ma obowiązek zapewnić pracodawca?
  7. Czy pracownik może mieć roszczenia z tytułu polecenia pracy zdalnej wstecz i jakie?
  8. Jak ustalić wysokość ewentualnych ekwiwalentów i świadczeń?
  9. Kiedy pracownik będzie mógł zgłosić roszczenia uzupełniające?
  10. Czy pracownik może korzystać z własnego sprzętu i na jakich zasadach?
  11. W jaki sposób ustalić, czy miejsce świadczenia pracy zdalnej spełnia wymogi w zakresie bhp?
  12. Czym ryzykujesz zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
  13. Czy praca zdalna musi być wykonywana z domu czy z każdego innego miejsca według decyzji pracownika?
  14. Jak ma wyglądać – jaka ma być treść, ewidencji wykonywanych czynności i dlaczego warto ją polecić?
  15. Jaka jest relacja ewidencji wykonywanych czynności do ewidencji czasu pracy?
  16. Jakie mogą być konsekwencje zaniechania przez pracownika prowadzenia ewidencji na polecenie pracodawcy, a także jakie są konsekwencje nierzetelnych adnotacji?
  17. Czy pracownika w pracy zdalnej obowiązuje rozkład czasu pracy ustalony przez pracodawcę?
  18. Kiedy występują nadgodziny w pracy zdalnej?
  19. Czy można ustalić ryczałt za pracę godzinach nadliczbowych przy pracy zdalnej?
  20. W jakim systemie i rozkładzie czasu pracy może pracować pracownik wykonujący pracę zdalnie?
  21. Jak potwierdzać rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?
  22. Jak postępować w sytuacji, gdy pracownik w pracy zdalnej narusza odpoczynki dobowe i tygodniowe?
  23. Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem który wykonuje pracę zdalną wobec niemożności uznania przesyłki za doręczoną w świetle przepisów tarczy? Jak prawidłowo poradzić sobie z taką sytuacją?
  24. Czy pracodawca w każdym czasie może cofnąć polecenie pracy zdalnej?
  25. Jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?
  26. Czy pracownik może odmówić powrotu do zakładu pracy z powodu obaw zarażenia COVID-19?
  27. Czy pracodawca może zdecydować swobodnie którym pracownikom poleca pracę zdalną, a którym nie? Czy jest to nierówne traktowanie w zatrudnieniu?
  28. Czy część załogi może pracować w telepracy a część zdalnie?
  29. Jaka ma być obowiązkowa treść porozumienia w sprawie telepracy?
  30. Jaka jest forma uzgodnienia telepracy?
  31. W jaki sposób telepraca wpływa na dokumentację pracowniczą?
  32. Jak wygląda kontrola telepracy?
  33. Jakie warunki musi spełnić pracodawca w zakresie bhp telepracownika?
  34. Czy pracownik któremu polecono prace zdalną lub telepracę ma prawo dostępu do zakładu pracy?
  35. Na czym polega zakaz dyskryminacji telepracownika?
  36. Jak zadbać o prawidłową komunikację pracowników świadczących pracę poza zakładem z przełożonym?
  37. Jak wyglądają obowiązki pracownika uprzedzenia o nieobecności i usprawiedliwiania nieobecności w pracy zdalnej i telepracy?
  38. Czy przełożony może zgodzić się incydentalnie na wykonywanie pracy w domu na wniosek pracownika i jakie są tego konsekwencje?
  39. Ustalić wypadek przy pracy pracownika pracującego zdalnie i w telepracy?
  40. Kiedy dojdzie do zerwania związku z pracą?
  41. Wykonywanie czynności prywatnych przez pracownika w pracy zdalnej i telepracy?
  42. Jak wygląda zgodna na wyjścia prywatne i  ich odpracowanie w pracy zdalnej i telepracy?
  43. Jak poradzić sobie z udzielaniem zwolnień  i urlopów pracownikom świadczącym pracę zdalnie i w telepracy? Czy nadal obowiązuje karta urlopowa i inne dokumenty pracownicze?
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie praca zdalna, telepraca, „praca domowa” poprowadzi:

  Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

  Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
  Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

  Autorka licznych artykułów:

  Nowelizacja Kodeksu pracy”,
  „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
  „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
  „Rozwiązanie umowy o pracę z winy
  pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

  Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

  METODY

  Praca zdalna, telepraca, „praca domowa” – metody szkolenia:

  Szkolenie Praca zdalna, telepraca, „praca domowa” będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  ADRESACI

  Szkolenie Praca zdalna, telepraca, „praca domowa”adresowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Czas pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  20.11.2020 Szkolenie online
  450 ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.