Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianie przepisów w 2018 roku?

 In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=20981

Zatrudnianie cudzoziemców. Szkolenie jak zatrudniać cudzoziemców po zmianie przepisów w 2018 roku?

Najczęściej popełniane błędy przez Pracodawców, kontrole legalności zatrudnienia

Zatrudnienie cudzoziemców wymaga znajomości różnych źródeł prawa i swobodnego poruszania się w gąszczu nieprecyzyjnych przepisów. 
Skomplikowany i długotrwały proces legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców naraża przedsiębiorców na popełnienie wielu błędów, których konsekwencje mogą okazać się bardzo dotkliwe.

Czy wiesz:

 • jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • jak prawidłowo zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2018 r.?
 • jak właściwie poruszać się po procedurach zezwolenie na pracę/pobyt i pracę?
 • jak uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca w wysokości nawet do 30 tys. zł?
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3?

Weź udział w szkoleniu Zatrudnianie cudzoziemców, poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2018 roku, uniknij błędów, zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

Podczas szkolenia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy dla menedżerów wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2019 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zatrudnianie cudzoziemców – cele szkolenia:

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM

Zatrudnianie cudzoziemców – program szkolenia:

 1. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 2. Ważność wizy i czas pobytu w RP.
 3. Liczenie terminów w ramach ruchy bezwizowego.
 4. Stemple wjazdowe a nielegalna praca.
 5. Problem niewłaściwych wiz.
 6. „Negatywne” karty pobytu.
 7. Mały Ruch Graniczny a legalna praca.
 8. Stampile w paszporcie a kwestia pobytu w tzw. „procedurze”.
 9. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 10. Rezydentura WE a praca w Polsce.
 11. Nielegalna praca małżonków cudzoziemców.
 12. Nauka a legalna praca w RP.
 13. Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca.
 14. Urlopy, zwolnienia a liczenie terminów w ramach pracy na „oświadczenie”.
 15. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 16. Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 17. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 18. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 19. umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców.
 20. Nielegalna praca a wymiar czasu pracy.
 21. Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 22. Praca tymczasowe a outsourcing pracowniczy.
 23. Poprawne przejście z „oświadczenia” na zezwolenia.
 24. Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
 25. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pracę.
 26. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 27. Zakres obowiązków a nielegalna praca.
 28. Zmiany w treści zezwolenia na pracę.
 29. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 30. Wpływ treści zezwolenia na pracę tymczasową.
 31. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia.
 32. Zadania przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
 33. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 34. Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 35. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 36. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w Polsce.
 37. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 38. Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 39. Unieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 40. Nielegalna powierzenie pracy a brak odpowiedzialność przedsiębiorcy.
 41. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 42. Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca.
WYKŁADOWCA

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców poprowadzi:

Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

METODY

Zatrudnianie cudzoziemców – metody szkolenia:

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

ADRESACI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Recommended Posts