Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców w 2019 roku?

 In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-zatrudnianie-cudzoziemcow-zmiany-w-przepisach-bledy-w-zatrudnianiu-sankcje-kontrole-pip

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców w 2019 roku?

Zmiany z kwietnia 2019 roku, najczęściej popełniane błędy przez Pracodawców, kontrole legalności zatrudnienia

Zatrudnienie cudzoziemców wymaga znajomości różnych źródeł prawa i swobodnego poruszania się w gąszczu nieprecyzyjnych przepisów. 
Skomplikowany i długotrwały proces legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców naraża przedsiębiorców na popełnienie wielu błędów, których konsekwencje mogą okazać się bardzo dotkliwe.

Czy wiesz:

 • jakie wymagania mają organy kontrolne?
 • jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • jak prawidłowo zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r.?
 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie?
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę?
 • kiedy zastosować pracę tymczasową, a kiedy można skorzystać z outsourcingu?
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców?
 • jak właściwie poruszać się po procedurach zezwolenie na pracę/pobyt i pracę?
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tys. zł?
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3?

Zatrudnianie cudzoziemców zmiany przepisów w 2019 roku

Szkolenie będzie uwzględniało zmiany w przepisach dotyczących cudzoziemców obowiązujące od 26 i 27 kwietnia 2019 r.

 • nowe przepisy dotyczące wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 • nowe przepisy w sprawie wiz dla cudzoziemców
 • nowe przepisy w zakresie w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców
 • nowe przepisy w zakresie dotyczące stażu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nowe przepisy w zakresie dotyczące absolwentów polskich uczelni pozostających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nowe przepisy w zakresie dotyczące absolwentów polskich stażu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nowe przepisy w zakresie dotyczące cudzoziemców prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe lub korzystający z mobilności długoterminowej naukowca, lub wolontariusza.

Weź udział w szkoleniu Zatrudnianie cudzoziemców, poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2019 roku, uniknij błędów, zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają schematy zatrudnienia cudzoziemców w zależności od sytuacji pobytowej, osobistej, rodzinnej, zawodowej.

Podczas szkolenia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy dla menedżerów wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2019 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

28 listopada 2019 roku – Park Inn by Radisson Katowice ****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
https://www.parkinn.com/hotel-katowice

Park Inn by Radisson Katowice **** reprezentujący sieć hotelarką Carlson Rezidor Hotel Group. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”.

Parking hotelowy naziemny dla osób nocujących w cenie noclegu.
Parking hotelowy podziemny dla osób nocujących płatny dodatkowo.
Parking hotelowy naziemny i podziemny dla osób nie nocujących płatny dodatkowo.

Możliwe jest bezpłatne korzystanie z parkingu miejskiego:
– bezpłatne miejsca przy Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego ul. Bytkowska /  Targowa (25-50m od hotelu)
– bezpłatne miejsca przy ul. Bytkowska/ Józefowska (25-50m od hotelu).

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

CELE I KORZYŚCI

Zatrudnianie cudzoziemców – cele szkolenia:

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM
 1. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 2. Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 3. Wizy nieuprawniające do pracy.
 4. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 5. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 6. Stampile a pobyt w Polsce.
 7. Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
 8. Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
 9. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 10. Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
 11. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 12. Nauka a legalna praca w Polsce.
 13. Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
 14. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 15. Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 16. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 17. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 18. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
 19. Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
 20. Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 21. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 22. Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
 23. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 24. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
 25. Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
 26. Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
 27. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 28. Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku
 29. o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 30. Faktyczne powierzenie pracy a nielegalna praca.
 31. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 32. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 33. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 34. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 35. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 36. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 37. Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 38. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 39. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 40. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 41. Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 42. Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 43. Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
 44. Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 45. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 46. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 47. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 48. Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 49. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 50. Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce
 51. Praca tymczasowa cudzoziemców.
 52. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 53. Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 54. Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 55. Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 56. Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 57. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 58. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 59. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
 60. Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 61. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 62. Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 63. Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 64. Planowane nowelizacje przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
WYKŁADOWCA

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców poprowadzi:

Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

METODY

Zatrudnianie cudzoziemców – metody szkolenia:

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

ADRESACI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

28.11.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Recommended Posts