Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców w 2019 roku?

 In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-zatrudnianie-cudzoziemcow-zmiany-w-przepisach-bledy-w-zatrudnianiu-sankcje-kontrole-pip

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców w 2019 roku?

Zmiany z kwietnia 2019 roku, najczęściej popełniane błędy przez Pracodawców, kontrole legalności zatrudnienia

Zatrudnienie cudzoziemców wymaga znajomości różnych źródeł prawa i swobodnego poruszania się w gąszczu nieprecyzyjnych przepisów. 
Skomplikowany i długotrwały proces legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców naraża przedsiębiorców na popełnienie wielu błędów, których konsekwencje mogą okazać się bardzo dotkliwe.

Czy wiesz:

 • jakie wymagania mają organy kontrolne?
 • jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • jak prawidłowo zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r.?
 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie?
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę?
 • kiedy zastosować pracę tymczasową, a kiedy można skorzystać z outsourcingu?
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców?
 • jak właściwie poruszać się po procedurach zezwolenie na pracę/pobyt i pracę?
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tys. zł?
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3?

Zatrudnianie cudzoziemców zmiany przepisów w 2019 roku

Szkolenie będzie uwzględniało zmiany w przepisach dotyczących cudzoziemców obowiązujące od 26 i 27 kwietnia 2019 r.

 • nowe przepisy dotyczące wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 • nowe przepisy w sprawie wiz dla cudzoziemców
 • nowe przepisy w zakresie w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców
 • nowe przepisy w zakresie dotyczące stażu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nowe przepisy w zakresie dotyczące absolwentów polskich uczelni pozostających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nowe przepisy w zakresie dotyczące absolwentów polskich stażu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nowe przepisy w zakresie dotyczące cudzoziemców prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe lub korzystający z mobilności długoterminowej naukowca, lub wolontariusza.

Weź udział w szkoleniu Zatrudnianie cudzoziemców, poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2019 roku, uniknij błędów, zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają schematy zatrudnienia cudzoziemców w zależności od sytuacji pobytowej, osobistej, rodzinnej, zawodowej.

Podczas szkolenia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy dla menedżerów wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2019 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

25 października 2019 roku – Centrum Konferencyjne Golden Floor
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
www.warszawa.goldenfloor.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza) – nowoczesne Centrum Konferencyjne usytuowane w ścisłym centrum Warszawy (800 metrów od dworca Warszawa Centralna).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16:00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking płatny dodatkowo.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. W przypadku konieczności rezerwacji noclegów rekomendujemy korzystanie z usług pobliskiego (100m) Hotelu Golden Tulip Warszawa Centrum**** www.goldentulipwarsawcentre.com lub Hotelu Campanile*** Warszawa www.campanile.com

CELE I KORZYŚCI

Zatrudnianie cudzoziemców – cele szkolenia:

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM
 1. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 2. Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 3. Wizy nieuprawniające do pracy.
 4. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 5. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 6. Stampile a pobyt w Polsce.
 7. Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
 8. Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
 9. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 10. Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
 11. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 12. Nauka a legalna praca w Polsce.
 13. Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
 14. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 15. Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 16. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 17. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 18. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
 19. Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
 20. Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 21. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 22. Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
 23. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 24. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
 25. Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
 26. Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
 27. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 28. Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku
 29. o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 30. Faktyczne powierzenie pracy a nielegalna praca.
 31. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 32. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 33. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 34. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 35. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 36. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 37. Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 38. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 39. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 40. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 41. Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 42. Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 43. Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
 44. Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 45. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 46. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 47. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 48. Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 49. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 50. Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce
 51. Praca tymczasowa cudzoziemców.
 52. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 53. Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 54. Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 55. Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 56. Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 57. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 58. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 59. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
 60. Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 61. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 62. Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 63. Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 64. Planowane nowelizacje przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
WYKŁADOWCA

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców poprowadzi:

Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

METODY

Zatrudnianie cudzoziemców – metody szkolenia:

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

ADRESACI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Centrum Konferencyjne Golden Floor
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAg21

Centrum Konferencyjne Golden Floor

25.10.2019 Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)
550 ZŁ (BRUTTO)
28.11.2019 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Recommended Posts