http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/wypowiedzenia-umow-o-prace-zwolnienia-grupowe-redukcja-zatrudnienia

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę

– Jak zredukować zatrudnienie i nie popełnić błędów przy zwalnianiu pracowników – praktyczne wskazówki dla menedżerów i HR

Błędy w sferze rozwiązywania umów o pracę mają poważne konsekwencje dla pracodawców zarówno w przypadku kontroli PIP jak i roszczeń pracowników dochodzonych na drodze sądowej.

Podczas szkolenia dr Piotr Wąż, wieloletni, charyzmatyczny prawnik PIP, autor popularnego cyklu szkoleń na temat kazusów i trudnych przypadków prawa pracy, przekaże wiele praktycznych wskazówek, które uchronią pracodawców od popełnienia błędów przy dokonywaniu zwolnień pracowników lub zmianie warunków zatrudnienia.
Nasz Ekspert zawsze konkretnie i wyczerpująco wyjaśnia wszystkie zmiany w prawie, z którymi spotykasz się w swojej codziennej pracy.

Odpowiemy na wiele trudnych pytań i damy praktyczne wskazówki dotyczące redukcji zatrudnienia:

 • Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 • Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę pracownikowi wykonującego pracę zdalnie?
 • Czy można skutecznie rozwiązać umowę o pracę pracownikowi objętemu kwarantanną?
 • W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie chroni przed zwolnieniem z pracy?
 • Czy pracownik, który zawnioskował o obniżenie wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP zawsze korzysta z ochrony przed zwolnieniem z pracy?
 • Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 • W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
 • Jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
 • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
 • Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 • Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 • W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 • Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Jakie kryteria mogą decydować o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych?

Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem gotowych interpretacji i rozwiązań!

Nasze szkolenia online odbywają się w komfortowych grupach i dają możliwość interakcji z Prowadzącym, zadawania pytań, prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę – korzyści:

Zdobędziesz niezbędną wiedzę dotyczącą przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę. Wiedza ta uchroni Cię przed popełnieniem kosztownych błędów, które mogą skutkować odszkodowaniami, przywróceniem do pracy zwolnionych pracowników.

PROGRAM

Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę – program szkolenia:

Tryby zmiany warunków umów o pracę

 • porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a KP oraz art. 15zf koronaustawy)
 • porozumienie zmieniające,
 • wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy)

Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem

 • porozumienia stron
 • rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP)
 • rozwiązania za wypowiedzeniem,

Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków

 • najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania
  – wiek przedemerytalny
  – urlop wypoczynkowy i choroba
  – kobiety w ciąży
  – pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem
  – działacze związkowi
 • warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem

Zagadnienia związane z rozwiązywaniem umów o pracę

 • jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 • jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 • jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 • w jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
 • jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
 • czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 • czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
 • czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 • jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 • w którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 • czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 • jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)

 • jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
 • jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
 • zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice
 • odprawa pieniężna
 • ponowne zatrudnienie
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

  Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  METODY

  Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę – metody szkolenia:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę skierowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia wypowiedzenia umów o pracę, zwolnienia grupowe oraz zmiana warunków umów o pracę

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

    Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
   • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

    KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.