In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnianie-cudzoziemcow-szkolenie-online

Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian czerwiec/lipiec/październik 2022 oraz założenia kolejnych nowelizacji – 60 schematów legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców

– jakie schematy zastosować w zależności od posiadanych lub wymaganych dokumentów pobytowych, sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej?  – zmiany i najnowsze interpretacje Urzędów

Uwaga na zmiany przepisów z czerwca, lipca i października  2022 oraz projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców z 13 września 2022 i projekt zmiany Specustawy Ukraina z 21 października 2022!

Omówimy zmiany „Specustawy” dla obywateli Ukrainy i zmiany rozporządzenia dotyczącego oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę i pracę sezonową oraz informacji starosty, które weszły w życie w czerwcu oraz 15 i 30 lipca 2022r.

Szkolenie będzie uwzględniało zmiany dotyczące obywatel Rosji wprowadzone w październiku 2022 r. w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i zezwoleń na pracę sezonową.

Zwrócimy uwagę na nowy projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który pojawił się 13 września 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Podczas szkolenia nasz Ekspert przedstawi interpretację zmian między innymi:

„Specustawa” Ukraina:

 • Doprecyzowanie pobytu cudzoziemców, którzy nie posiadają zarejestrowanego wjazdu do polski – NOWOŚĆ.
 • Powiadomienie pracy obywateli Ukrainy do powiatowego urzędu pracy w okresie 14 dni – wynagrodzenie i wymiar czasu pracy / liczba godzin pracy – NOWOŚĆ.
 • Ograniczenie możliwości wykonywania pracy obywateli Ukrainy w dowolnej liczbie godzin – NOWOŚĆ.
 • Praca obywateli Ukrainy powyżej wymiaru czasu pracy / liczby godzin pracy w powiadomieniu – NOWOŚĆ.
 • Określenie wynagrodzenie za pracę dla obywateli Ukrainy – NOWOŚĆ.
 • Obowiązki informacyjne dotyczące liczby osób wykonujących pracę w podmiocie dokonującym zgłoszenia – NOWOŚĆ.

Oświadczenia / zezwolenia na pracę i pracę sezonową / informacja starosty – nowość:

 • Wnioski – przyśpieszenie procedury.
 • Doprecyzowanie dodatkowych dokumentów składanych do oświadczeń.
 • Rozdzielenie druków i zmiana w zakresie informacji o niekaralności.
 • Zmiana weryfikacji tożsamości.
 • Dane osobowe w dowodzie opłaty.
 • Powielanie dokumentów w procesie uzyskania oświadczeń / zezwoleń.
 • Nowe oświadczenie podmiotu w procesie uzyskania zezwolenia na pracę sezonową.
 • Zmiany w zakresie wymagań w informacji starosty.
 • Zmiany w zakresie kierowania kandydatów.
 • Możliwość identyfikacji informacji starosty.

Uporządkuj z naszym Ekspertem zmiany i poznaj ponad 60 nowych schematów i możliwości zatrudniania cudzoziemców w 2022 roku! Przeanalizuj najnowsze interpretacje i stanowiska Urzędów dotyczące zmienionych przepisów i bądź na bieżąco z nowymi rozwiązaniami!

Sprawdź jakie schematy wybrać po zmianie przepisów, a z których definitywnie musisz zrezygnować!
Poznaj 60 gotowych i sprawdzonych schematów, które ułatwią i przyśpieszą Twoją codzienną pracę!

Podpowiemy jaki schemat zatrudniania cudzoziemców zastosować w Twoim przypadku!
Przedstawimy różne sytuacje i wskażemy najkorzystniejsze rozwiązania do zastosowania do zaraz!

Podczas szkolenia omówimy trudne i niejednoznaczne zagadnienia:

 • legalny pobyt obywateli Ukrainy i ich rodzin przybywających do Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r.
 • legalny pobyt innych cudzoziemców niż obywatele Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • procedury przedłużenia pobytu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.
 • uproszczona procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce
 • delegowanie do Polski obywateli Ukrainy oraz delegowanie obywateli Ukrainy poza Polskę
 • procedura oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy
 • procedura zezwolenia na pracę i jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy
 • procedura zezwolenia na pobyt pracę i jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy
 • procedura zmiany zezwolenia na pobyt pracę i jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy
 • procedura zezwolenia na pobyt pracę „abolicyjnego” i jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy
 • obowiązki po zalegalizowaniu pracy cudzoziemca

Dzięki szkoleniu unikniesz błędów w zatrudnianiu cudzoziemców w swojej firmie po zmianach przepisów i przygotujesz się do kolejnych zmian, nad którymi trwają prace.
Zyskasz pewność, że działasz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i nie grożą Ci żadne konsekwencje prawne!
Przestaniesz obawiać się kontroli legalności zatrudnienia!
Poznasz najnowsze stanowiska, interpretacje i orzecznictwo!
Zyskasz przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

Podczas szkolenia doświadczony Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Trzymaj rękę na pulsie!


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2022 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie online 60 schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce – cele szkolenia:

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o przedstawi aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM

Szkolenie online 60 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce – program:

Założenia nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

 • pełna elektronizacja procedur
 • likwidacja obowiązku uzyskania testu rynku pracy
 • zmiany w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę
 • zmiany w procedurze oświadczeń o powierzeniu zezwoleń na pracę
 • zmiany w zakresie faktycznego wykonywania pracy
 • wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

Schematy zatrudnienia cudzoziemców na podstawie „Specustawy”

 • praca obywateli Ukrainy ich małżonków, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • pobyt i praca innych cudzoziemców niż obywatele Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.
 • procedura delegowanie do Polski obywateli Ukrainy
 • delegowanie obywateli Ukrainy do pracy poza terytorium RP
 • doprecyzowanie pobytu cudzoziemców, którzy nie posiadają zarejestrowanego wjazdu do polski – NOWOŚĆ
 • powiadomienie o pracy obywateli Ukrainy do powiatowego urzędu pracy w okresie 14 dni – wynagrodzenie i wymiar czasu pracy / liczba godzin pracy – NOWOŚĆ
 • ograniczenie możliwości wykonywania pracy obywateli Ukrainy w dowolnej liczbie godzin – NOWOŚĆ
 • praca obywateli Ukrainy powyżej wymiaru czasu pracy / liczby godzin pracy w powiadomieniu – NOWOŚĆ
 • określenie wynagrodzenie za pracę dla obywateli Ukrainy – NOWOŚĆ
 • obowiązki informacyjne dotyczące liczby osób wykonujących pracę w podmiocie dokonującym zgłoszenia – NOWOŚĆ

Oświadczenia / zezwolenia na pracę i pracę sezonową / informacja starosty – NOWOŚĆ

 • wnioski – przyśpieszenie procedury
 • doprecyzowanie dodatkowych dokumentów składanych do oświadczeń
 • rozdzielenie druków i zmiana w zakresie informacji o niekaralności
 • zmiana weryfikacji tożsamości
 • dane osobowe w dowodzie opłaty
 • powielanie dokumentów w procesie uzyskania oświadczeń / zezwoleń
 • nowe oświadczenie podmiotu w procesie uzyskania zezwolenia na pracę sezonową
 • zmiany w zakresie wymagań w informacji starosty
 • zmiany w zakresie kierowania kandydatów
 • możliwość identyfikacji informacji starosty

Schematy zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca przebywającego poza Polską oraz w Polsce

 • oświadczenie dla obywateli Ukrainy
 • oświadczenie – nowe opłaty – NOWOŚĆ
 • oświadczenie – 24 miesiące – legalny pobyt i praca
 • dotychczasowe oświadczenie – nowe oświadczenie
 • stan epidemii – nowe oświadczenie
 • nowe oświadczenie – kolejne oświadczenie
 • oświadczenie – warunki wynagrodzenia
 • oświadczenie – kolejne oświadczenie – zmiana warunków oświadczenia
 • oświadczenie – przerwa w pracy – oświadczenie
 • oświadczenie – zakończenie pracy – oświadczenie
 • oświadczenie – zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • oświadczenie – stampila w paszporcie – zezwolenie na pracę / pobyt i pracę

Schematy zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę

 • zezwolenie dla obywateli Ukrainy
 • zezwolenie na pracę – ruch bezwizowy – wiza – inny tytuł pobytowy
 • zezwolenie na pracę – zezwolenia na pracę
 • zezwolenie na pracę – przedłużenie zezwolenia na pracę
 • zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pracę – zmiana stanowiska lub warunków pracy – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pracę – przerwa w pracy / zakończenie pracy – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pracę – COVID-19 – zezwolenie na pracę

Schematy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę

 • zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – przerwa w pracy – oświadczenie / zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana stanowiska / warunków pracy – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – COVID-19 – zezwolenie na pobyt i pracę

Schematy zatrudnienia cudzoziemca – zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

 • zmiana zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana podmiotu
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana warunków pracy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana pracodawcy użytkownika
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana okresu wykonywania pracy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – odmowa zmiany zezwolenia na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – nowe zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana zezwolenia na pobyt i prace – nowa karta pobytu
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – zmiana zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – nowe zezwolenie na pobyt i pracę

Schematy zatrudnienia cudzoziemca – czasowe rozwiązanie – tzw. zezwolenia na pobyt i pracę / Niebieska Karta – „abolicyjne”

 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – wynagrodzenie i podstawa zatrudnienia w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – pisemne oświadczenie podmiotu w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – wygaśnięcie z mocy prawa
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy po 60 dniach
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu po 60 dniach
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – oświadczenie – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy „abolicyjne” – warunki pracy

Schematy zatrudnienia na podstawie zezwolenie na pracę sezonową / zezwolenia na pobyt i pracę sezonową

 • zezwolenie na pracę sezonową – cudzoziemiec poza Polską / cudzoziemiec w Polsce
 • zezwolenie na pracę sezonową – przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową – ten sam podmiot
 • zezwolenie na pracę sezonową – przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową – inny podmiot
 • zezwolenie na pracę sezonową – zezwolenia na pobyt i pracę sezonową
 • zezwolenie na pracę sezonową – COVID-19 – zezwolenie na pracę sezonową – zezwolenie na pobyt i pracę sezonową
 • praca sezonowa dla obywateli Ukrainy przez okres przekraczający 9 miesięcy w roku

Schematy zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy

 • praca tymczasowa / outsourcing
 • „przejęcie” pracownika tymczasowego / z outsourcing
 • zapewnienie legalnej pracy tymczasowej

Schematy delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce

 • przeszkody w delegowaniu cudzoziemców do pracy w Polsce
 • krótko i długoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce
 • czasowe delegowanie cudzoziemców do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie online 60 schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce poprowadzi:

  Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

  Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

  Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

  Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

  Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
  Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
  Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

  METODY

  Szkolenie online 55 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce – metody szkolenia:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

  ADRESACI

  Szkolenie online 55 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce adresujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli Związków Zawodowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia 60 schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.