http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnianie-cudzoziemcow-szkolenie-online

Szkolenie online 50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce

– jaki schemat zastosować w zależności od posiadanych lub wymaganych dokumentów pobytowych, sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej? – podpowiada doświadczony Ekspert

Czego możesz spodziewać się na szkoleniu online 50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce?

Przeanalizujesz ponad 50 schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce!
Podpowiemy jaki schemat zatrudniania cudzoziemców zastosować w Twoim przypadku!
Przedstawimy różne sytuacje i wskażemy najkorzystniejsze rozwiązania do zastosowania do zaraz!

Dzięki szkoleniu unikniesz błędów w zatrudnianiu cudzoziemców w swojej firmie.
Zyskasz pewność, że działasz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i nie grożą Ci żadne konsekwencje prawne!
Przestaniesz obawiać się kontroli legalności zatrudnienia!
Poznasz najnowsze stanowiska, interpretacje i orzecznictwo!
Zyskasz przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

Podczas szkolenia doświadczony Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie online 50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce – cele szkolenia:

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o przedstawi aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM

Szkolenie online 50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce – program:

  Schemat zatrudnienia cudzoziemca, od którego nie jest wymagane zezwolenie

  • zatrudnienie obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich legalizacja pobytu w Polsce
  • zatrudnienie studenta / absolwenta studiów lub szkoły
  • zatrudnienie cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka
  • oświadczenie / zezwolenie na pracę / zezwolenie na pobyt – uzyskanie pobytu stałego / rezydenta długoterminowego UE
  • krótkotrwałe delegowanie i wykonywanie pracy w Polsce

  Schematy zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca przebywającego poza Polską

  • oświadczenie – ruch bezwizowy
  • oświadczenie – wiza
  • oświadczenie – inny tytuł pobytowy wydany poza Polską

  Schematy zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca przebywającego w Polsce

  • oświadczenie – ruch bezwizowy – kolejne oświadczenie
  • oświadczenie – ruch bezwizowy – zezwolenie na pracę / pobyt i pracę
  • oświadczenie – wiza – kolejne oświadczenie
  • oświadczenie – kolejne oświadczenie – zmiana warunków oświadczenia
  • oświadczenie – wiza – zezwolenie na pracę / pobyt i pracę
  • oświadczenie – zezwolenie na pobyt – zezwolenie na pracę / pobyt i pracę
  • oświadczenie – stampila w paszporcie – zezwolenie na pracę / pobyt i pracę
  • oświadczenie na okres do 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę/ umowy cywilnoprawnej
  • oświadczenie na okres ponad 3 miesiące na podstawie umowy o pracę/ umowy cywilnoprawnej
  • dozwolony czas bez pracy
  • oświadczenie – COVID-19 – oświadczenie

  Schematy zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemca przebywającego poza Polską

  • zezwolenie na pracę – ruch bezwizowy
  • zezwolenie na pracę – wiza
  • zezwolenie na pracę – inny tytuł pobytowy

  Schematy zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemca przebywającego w Polsce

  • zezwolenie na pracę – zezwolenia na pracę
  • zezwolenie na pracę – przedłużenie zezwolenia na pracę
  • zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
  • zezwolenie na pracę – oświadczenie
  • zezwolenie na pracę – zmiana warunków zezwolenia – zezwolenie na pracę
  • zezwolenie na pracę – COVID-19 – zezwolenie na pracę

  Schematy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę

  • ruch bezwizowy, wiza, stampila, inny pobyt – zezwolenie na pobyt i pracę
  • zezwolenie na pobyt i pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
  • zezwolenie na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy – zezwolenie na pobyt i pracę
  • zezwolenie na pobyt i pracę – potrzeba wyjazdy z Polski (potem wiza ) zezwolenie na pracę
  • zezwolenie na pobyt i pracę – potrzeba wyjazdy z Polski (potem wiza ) oświadczenie
  • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana warunków zezwolenia – zezwolenie na pobyt i pracę
  • dozwolony czas bez pracy
  • zezwolenie na pobyt i pracę – COVID-19 – zezwolenie na pobyt i pracę

  Schematy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE)

  • Niebieska Karta UE – Niebieska Karta UE
  • Niebieska Karta UE – zezwolenie na pobyt i pracę
  • Niebieska Karta UE – zezwolenie na pracę
  • Niebieska Karta UE – oświadczenie
  • Niebieska Karta UE – zmiana warunków zezwolenia – Niebieska Karta UE
  • dozwolony czas bez pracy
  • Niebieska Karta UE – COVID-19 – Niebieska Karta UE

  Schematy zatrudnienia na podstawie zezwolenie na pracę sezonową / zezwolenia na pobyt i pracę sezonową

  • zezwolenie na pracę sezonową – cudzoziemiec poza Polską / cudzoziemiec w Polsce
  • zezwolenie na pracę sezonową – przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową – ten sam podmiot
  • zezwolenie na pracę sezonową – przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową – inny podmiot
  • zezwolenie na pracę sezonową – zezwolenia na pobyt i pracę sezonową
  • dozwolony czas bez pracy
  • zezwolenie na pracę sezonową – COVID-19 – zezwolenie na pracę sezonową
  • zezwolenie na pobyt i pracę sezonową – COVID-19 – zezwolenie na pobyt i pracę sezonową

  Schematy zatrudnienia cudzoziemca przy innej pracy, na innych warunkach po zalegalizowaniu pracy

  • dopuszczalna praca
  • dodatkowe oświadczenie
  • dodatkowe zezwolenie na pracę
  • dodatkowe zezwolenie na pobyt pracę

  Schematy zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy

  • praca tymczasowa / outsourcing
  • „przejęcie” pracownika tymczasowego / outsourcing
  • zapewnienie legalnej pracy tymczasowej

  Schematy delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce

  • przeszkody w delegowaniu cudzoziemców do pracy w Polsce
  • krótko i długoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce
  • czasowe delegowanie cudzoziemców do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie online 50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce poprowadzi:

  Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

  Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

  Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

  Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

  Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
  Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
  Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

  METODY

  Szkolenie online 50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce – metody szkolenia:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

  ADRESACI

  Szkolenie online 50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce adresujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli Związków Zawodowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia 50 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.