In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnianie-cudzoziemcow-szkolenie-online?date=68610

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku po zmianach „Specustawy ukraińskiej” i uchyleniu przepisów „Covid-owych” – 60 schematów legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców

– sprawdź jakie schematy zastosować? – zmiany i najnowsze interpretacje Urzędów

Uwaga na kolejne zmiany „Specustawy ukraińskiej”, uchylenie przepisów „covid-owych” oraz nowe stanowiska urzędów i organów kontrolnych!

Podczas szkolenia zaproszony Ekspert-praktyk podpowie jaką procedurę legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców zastosować, jak przygotować właściwą politykę kadrową oraz zabezpieczyć działalność przed niekorzystnymi przerwami w pracy cudzoziemców.

Sprawdź jakie schematy wybrać po zmianie przepisów, a z których definitywnie musisz zrezygnować!

Podczas szkolenia nasz Ekspert-praktyk przedstawi interpretację trudnych i niejednoznacznych zmian między innymi:

 1. Zalegalizowanie pracy dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r.
 2. Zalegalizowanie pracy dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.
 3. Zalegalizowanie pracy dla obywateli Ukrainy w przypadku zmiany podmiotu lub zmiany warunków pracy.
 4. Procedura oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy.
 5. Procedura zezwolenia na pracę i jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy.
 6. Procedura zezwolenia na pobyt i pracę oraz jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy.
 7. Procedura zmiany zezwolenia na pobyt i pracę oraz jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy.
 8. Procedura zezwolenia na pobyt pracę „abolicyjnego” i jej wpływ na pracę obywateli Ukrainy.
 9. Procedura delegowania cudzoziemców z/do Polski.

Uporządkuj z naszym Ekspertem zmiany i poznaj 60 nowych schematów i możliwości zatrudniania cudzoziemców w 2023 roku!
Przeanalizuj najnowsze interpretacje i stanowiska Urzędów dotyczące zmienionych przepisów i bądź na bieżąco z nowymi rozwiązaniami!
Poznaj 60 gotowych i sprawdzonych schematów, które ułatwią i przyśpieszą Twoją codzienną pracę!

Dzięki szkoleniu unikniesz błędów w zatrudnianiu cudzoziemców w swojej firmie po zmianach przepisów i przygotujesz się do kolejnych zmian, nad którymi trwają prace.
Zyskasz pewność, że działasz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i nie grożą Ci żadne konsekwencje prawne!
Przestaniesz obawiać się kontroli legalności zatrudnienia!
Poznasz najnowsze stanowiska, interpretacje i orzecznictwo!
Zyskasz przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

Podczas szkolenia doświadczony Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Trzymaj rękę na pulsie!


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2022 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

26 października 2023r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-14:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

Cena szkolenia wynosi 690 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie online 60 schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce – cele szkolenia:

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o przedstawi aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM

Szkolenie online 60 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce – program:

„Specustawa Ukraina” – schematy zatrudnienia cudzoziemców przybywających do Polski od 24 lutego 2022 r.

 • praca obywateli Ukrainy przybywających do Polski bez dokumentów pobytowych
 • praca obywateli Ukrainy przybywających na podstawie ruchu bezwizowego
 • praca obywateli Ukrainy przybywających na podstawie dokumentów państw UE
 • praca obywateli Ukrainy przybywających na podstawie wizy
 • praca obywateli Ukrainy wyjeżdzających do / ponad 30 dni
 • pobyt i praca innych cudzoziemców niż obywatele Ukrainy przybywających do Polski

„Specustawa Ukraina” – schematy zatrudnienia cudzoziemców przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.

 • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie wizy krajowej
 • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie ruchu bezwizowego / wizy Schengen / dokumentów państw UE
 • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce
 • praca obywateli Ukrainy wjeżdżających / wyjeżdzających do / z / do Polski

Schematy „Specustawa Ukraina” – powiadomienie powiatowego urzędu pracy

 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy – warunki
 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy – zmiana warunków pracy
 • przerwa / zakończenie pracy
 • zmiana wynagrodzenie i wymiaru czasu pracy / liczby godzin pracy
 • ograniczenie możliwości wykonywania pracy w dowolnej liczbie godzin
 • procedura delegowanie do Polski obywateli Ukrainy
 • delegowanie obywateli Ukrainy do pracy poza terytorium RP

Schematy zatrudnienia obywateli Ukrainy zmieniających podmioty powierzające pracę lub warunki pracy

 • „nowe” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „nowego” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „standardowego” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „abolicyjnego ” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • praca w przypadku posiadania innych dokumentów pobytowych

Schematy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę

 • zezwolenie na pobyt i pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – przerwa w pracy – oświadczenie / zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana stanowiska / warunków pracy – zezwolenie na pobyt i pracę

Schematy zatrudnienia cudzoziemca – zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana podmiotu / warunków pracy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana okresu wykonywania pracy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – odmowa zmiany zezwolenia na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – nowe zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana zezwolenia na pobyt i prace – nowa karta pobytu
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – zmiana zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – nowe zezwolenie na pobyt i pracę

Schematy zatrudnienia cudzoziemca – czasowe rozwiązanie – tzw. zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne”

 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – wynagrodzenie i podstawa zatrudnienia w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – pisemne oświadczenie podmiotu w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – wygaśnięcie z mocy prawa
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy po 60 dniach
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu po 60 dniach
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – oświadczenie – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy „abolicyjne” – warunki pracy

Schematy zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca przebywającego poza Polską oraz w Polsce

 • oświadczenie dla obywateli Ukrainy
 • oświadczenie – 24 miesiące – legalny pobyt i praca
 • oświadczenie – kolejne oświadczenie – zmiana warunków oświadczenia
 • oświadczenie – przerwa w pracy / zakończenie pracy – oświadczenie
 • oświadczenie – zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę

Schematy zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę

 • zezwolenie dla obywateli Ukrainy
 • zezwolenie na pracę – zezwolenia na pracę
 • zezwolenie na pracę – przedłużenie zezwolenia na pracę
 • zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pracę – zmiana stanowiska lub warunków pracy – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pracę – przerwa w pracy / zakończenie pracy – zezwolenie na pracę

Schematy delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce

 • krótkoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce
 • długoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce
 • czasowe delegowanie cudzoziemców do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie online 60 schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce poprowadzi:

  Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

  Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

  Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

  Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

  Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
  Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
  Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

  METODY

  Szkolenie online 55 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce – metody szkolenia:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

  ADRESACI

  Szkolenie online 55 praktycznych schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce adresujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli Związków Zawodowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia 60 schematów zatrudniania cudzoziemców w Polsce:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.