http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenie-obsluga-klienta-reklamacje/reklamacje-w-praktyce-rekojmia-gwarancja-niezgodnosc-towaru-z-umowa-procedury-reklamacyjne?date=69491

Praktyczne aspekty rozpatrywania reklamacji z uwzględnieniem zmian i ich konsekwencji dla przedsiębiorców

– prof. Monika Jagielska wyjaśnia „wrażliwe” elementy i pułapki przy rozpatrywaniu reklamacji po zmianach

To już pewne! Zmiany w prawie reklamacyjnym obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.

Nowe wymogi, ustawa o prawach konsumenta oraz ustawa Kodeks cywilny z zapisami dostosowanymi do dyrektyw unijnych, wywróciły dotychczasowy porządek prawny.

Jak obronić pozycję sprzedającego i producenta na gruncie nowych przepisów?
Jakie „wrażliwe” elementy i pułapki przy rozpatrywaniu reklamacji muszą znać przedsiębiorcy?
Jak zorientować się w „gąszczu regulacji” i zabezpieczyć interesy firmy?

Nie trać czasu, poznaj nowe przepisy z komentarzem Eksperta!

Przedstawimy zmiany i ich skutki dla firm, których nie wyczytasz z przepisów, dotyczące między innymi:

 • przeniesienia reklamacji konsumenckich do ustawy o prawach konsumenta,
 • wprowadzenia hierarchii roszczeń konsumenta względem sprzedawcy,
 • uchylenia przepisów o regresie,
 • wprowadzenia obligatoryjnych elementów gwarancji jakości.

Sprawdź:

 • Kiedy stosować nowe przepisy, a kiedy stare?
 • Co będzie regulować ustawa o prawach konsumenta a co kodeks cywilny?
 • Czym różni się rękojmia od braku zgodności z umową?
 • Jakie są obligatoryjne elementy rękojmi?
 • Jak rozpatrywać reklamacje konsumenckie, drobnych przedsiębiorców i „dużego” biznesu zgodnie z nowymi przepisami?
 • Co się zmieni – porównanie stare i nowe?
 • Jak dostosować druki, zgłoszenia reklamacyjne, formularze reklamacyjne?
 • Co powinny zawierać formularze w nowej procedurze reklamacyjnej?

Przypomnimy ważne zmiany zasad działania rękojmi między przedsiębiorcami.

!!! Niektórzy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 roku są chronieni prawem jak konsumenci indywidualni. 
Zakres tych zmian jeszcze się pogłębi od 1 stycznia 2023!
Co to oznacza w praktyce?
Oznacza to poważne zmiany między innymi w sposobie rozpatrywania reklamacji, wprowadzenie domniemania wady w relacjach B2B, czy obowiązku rozpatrzenia reklamacji w niektórych umowach między przedsiębiorcami w ciągu 14 dni, pod rygorem obowiązkowego jej uznania w razie nieterminowego rozpatrzenia.

Zmiany w przepisach zmuszają do przeglądu i aktualizacji regulaminów, OWS i umów stosowanych przez przedsiębiorców a także weryfikacji statusu klientów.

Dodatkowo wyjaśnimy najbardziej zawiłe przypadki reklamacyjne w Twojej firmie.

Przedstawimy przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad.

Nasz Ekspert podpowie jak najlepiej radzić sobie z rozpatrywaniem (jeżeli sprzedajesz/dystrybuujesz towary) i składaniem (jeżeli kupujesz towary lub usługi) reklamacji w granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo polskie i międzynarodowe.

W trakcie szkolenia na temat rękojmi, gwarancji, braku zgodności z umową, nowych przepisów reklamacyjnych dowiesz się:

 • jak zmieniły się prawa i obowiązki klienta i przedsiębiorcy przy składaniu i rozpatrywaniu reklamacji?
 • jak rozpatrywać reklamacje zgodnie ze zmienionym prawem?
 • co wolno, a czego nie wolno w reklamacjach?
 • jak skutecznie składać i rozpatrywać reklamacje?
 • jak radzić sobie gdy reklamacja ma być odrzucona?
 • jak przygotować swoje karty gwarancyjne, warunki sprzedaży/zakupu, druki reklamacyjne, procedury reklamacyjne na zmiany?

Podczas szkolenia prześledzisz wszystkie etapy procesu reklamacyjnego, tak z perspektywy osoby przyjmującej jak i składającej reklamację w działalności firmy.

 1. Składanie reklamacji
 2. Rozpatrywanie reklamacji
 3. Uznanie/odrzucenie reklamacji
 4. Odwołanie od reklamacji
 5. Praktyka reklamacyjna w Twojej firmie

Skorzystaj z 25 lat doświadczenia naszego Eksperta, prof. Moniki Jagielskiej, weź udział w warsztatach, działaj zgodnie z prawem, zadbaj o poprawność swoich procedur i dokumentacji reklamacyjnej i bądź na bieżąco ze zmianami w prawie reklamacyjnym!

Chcesz rozwiązać swoje wątpliwości podczas szkolenia? Dlaczego nie? Dajemy Ci taką możliwość!
Zgłoś problem mailem najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem.
Nasz Ekspert przeanalizuje wszystkie dylematy i dostarczy optymalne rozwiązania podczas zajęć.
Zabezpiecz interesy Swojej firmy już dziś – zapisz się na szkolenie Reklamacje w praktyce!

Popularne publikacje naszego Eksperta:

reklamacja-towarurękojmia a gwarancjaprocedura-reklamacji-towaru


uczestnicy szkolenia reklamacje w praktyce wybrali również:

Szkolenie Mistrzowska obsługa klienta – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Rewolucyjne zmiany w prawie reklamacyjnym od 1 stycznia 2023 roku – cele szkolenia:

Podczas szkolenia omówimy zmiany ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny, dostosowujące polskie prawo do dyrektyw unijnych.

PROGRAM

Szkolenie Rewolucyjne zmiany w prawie reklamacyjnym od 1 stycznia 2023 roku program:

Nowelizacja kodeksu cywilnego (KC) i ustawy o prawach konsumenta (UPK) – od 1 stycznia 2023 roku

 • Rozdzielenie reklamacji między kodeks cywilny i UPK – KC czy UPK – oto jest pytanie!
 • Inne podstawy do starych, inne do nowych reklamacji.
 • Kiedy kupujący przedsiębiorca może się powołać na UPK kiedy na KC?
 • Nowa definicja braku zgodności z umową, a stara wada fizyczna.
 • Jakie roszczenia ma przedsiębiorca a jakie konsument?
 • Co zmieni się w żądaniach klientów po zmianach?
 • Jak wygląda procedura reklamacyjna po zmianach?
 • Porównanie stare i nowe.
 • Co się stało z regresem?
 • Co musi być w gwarancji po nowemu?

Omówienie zmian dotyczących zasad działania rękojmi między przedsiębiorcami

 • Którzy przedsiębiorcy będą traktowani jak konsumenci?
 • Co oznaczają zmiany, jak się zabezpieczyć przed zmianami, czy wręcz ich uniknąć!

Składanie reklamacji

 • Co napisać w zgłoszeniu reklamacyjnym?
 • Jak przystosować swoje druki, zgłoszenia reklamacyjne, formularze reklamacyjne do zmian?
 • Kto powinien przyjąć reklamację: producent/sprzedawca/dystrybutor/serwis?
 • Infolinia a składanie reklamacji?
 • Na co zwrócić uwagę przyjmując/składając reklamację?
 • Jakie są „wrażliwe” elementy i pułapki przy składaniu i sporządzaniu reklamacji?
 • Na co powinny zwracać szczególną uwagę osoby sporządzające reklamację?

Składnie reklamacji – najczęściej zadawane pytania

 • UPK czy KC? Jaka podstawa i kiedy?
 • Stare czy nowe przepisy?
 • Czy klient musi podać swoje dane?
 • Co zrobić jeżeli klient nie chce podać danych?
 • Z czego korzystać (gwarancja rękojmia brak zgodności), co się bardziej „opłaca” i co tu zmieni nowelizacja
 • Kiedy można korzystać i z gwarancji z rękojmi brak zgodności?
 • Czy można zmienić gwarancję na rękojmię i odwrotnie? Co z brakiem zgodności?
 • Co w sytuacji gdy klient nie dokona wyboru między gwarancją, rękojmią i brakiem zgodności?
 • Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu reklamacji?
 • Czy musi być paragon/faktura?
 • Czy trzeba dostarczyć towar do reklamacji? ZMIANY!
 • Kto ponosi koszty transportu? ZMIANY!
 • Czy kupujący powinien zdemontować rzecz? ZMIANY!
 • Kto płaci za demontaż? ZMIANY!
 • Czy można odmówić przyjęcia reklamacji?
 • Co zrobić jeżeli towar jest brudny/niekompletny?
 • Czego można żądać przy reklamacji? ZMIANY!
 • Jaki powinien być opis wady?
 • Czy klient musi obejrzeć/zbadać towar?
 • Jakie są terminy do zgłoszenia reklamacji? ZMIANY!
 • Jak długo odpowiada sprzedawca/dystrybutor/producent?
 • Po co jest data ważności?

Rozpatrywanie reklamacji

 • Co napisać w zgłoszeniu reklamacyjnym?
 • Jak dostosować swoje druki, zgłoszenia reklamacyjne, formularze reklamacyjne?
 • Co warto w nich uzupełnić, albo jak maksymalnie je wykorzystać bez dokonywania zmian?
 • Kto powinien rozpatrzyć reklamację?
 • Na co zwrócić uwagę w trakcie rozpatrywania reklamacji po zmianach?
 • Jakie są „wrażliwe” elementy i pułapki przy rozpatrywaniu reklamacji po zmianach?
 • Na co powinny zwracać szczególną uwagę osoby rozpatrujące reklamację po zmianach?
 • Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad – czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności?

Rozpatrywanie reklamacji – najczęściej zadawane pytania

 • Czy sprzedawca/dystrybutor może sam rozpatrzeć reklamację?
 • Czy trzeba korzystać z serwisu/rzeczoznawcy/fachowca?
 • Czy zawsze trzeba jechać do klienta? ZMIANY!
 • Czy klient musi przywieźć towar? ZMIANY!
 • Czy można rozpatrzeć reklamację w oparciu o zdjęcia?
 • Co w razie wywiezienia towaru zagranicę? Kto ponosi koszty?
 • Czy i jakie są skutki nieuzasadnionego zgłoszenia wady/wezwania serwisu?
 • Jaka jest różnica między rozpatrzeniem a załatwieniem reklamacji?
 • W jakim terminie powinien rozpatrzeć reklamację sklep, a w jakim dystrybutor/serwis/producent?
 • Jakie są skutki niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji przez sklep/dystrybutora/serwis/producenta?
 • W jakim terminie powinien załatwić reklamację sklep, a w jakim dystrybutor/serwis/producent?
 • Jakie są skutki niedotrzymania terminu załatwienia reklamacji przez sklep/dystrybutora/serwis/producenta?
 • Czy zawsze trzeba rozpatrzeć reklamację zgodnie z żądaniem klienta?
 • Czy klient może zmienić żądanie w trakcie rozpatrywania reklamacji?
 • Kto powinien odebrać towar? ZMIANY!
 • Kto płaci za transport rzeczy z powrotem do klienta? ZMIANY!
 • Kogo obciąża ponowny montaż rzeczy? ZMIANY!
 • Co w sytuacji gdy klient nie chce odebrać reklamacji/towaru?
 • Czy klient musi odebrać rzecz z reklamacji? ZMIANY!
 • Czy można zniszczyć rzecz w razie nieodebrania przez klienta?
 • Jak długo trzeba czekać na reakcję klienta?
 • Po jakim czasie reklamacje się przedawniają?
 • Kiedy warto uznać reklamację?
 • Jakie są skutki uznania reklamacji?
 • Czego jeszcze może żądać klient w razie uznania reklamacji? ZMIANY!
 • Czy uznanie reklamacji ostatecznie załatwia sprawę?

Odwołanie od reklamacji

 • Czy prawo przewiduje instytucję odwołania od reklamacji?
 • Czy warto odwoływać się od reklamacji do sprzedawcy/ producenta?
 • Jak sporządzić odwołanie od reklamacji? A jak odpowiedź na odwołanie?
 • Co zrobić w razie złożenia odwołania przez klienta?
 • Czy jest termin na odpowiedź?
 • Jakie są skutki braku odpowiedzi na odwołanie?
 • Czy są inne drogi odwołania?
 • Jakie znaczenie ma interwencja rzecznika konsumentów?
 • Jak skorzystać z drogi sądowej?

Praktyka rozpatrywania reklamacji w Twojej firmie

 • Pytania uczestników.
 • Indywidualne konsultacje.
 • Konsultacja UPRZEDNIO DOSTARCZONEJ dokumentacji reklamacyjnej stosowanej w firmie.
WYKŁADOWCA

Szkolenie Rewolucyjne zmiany w prawie reklamacyjnym od 1 stycznia 2023 roku poprowadzi:

Monika Jagielska – Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego

Profesor Prawa, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w styczniu 2017 roku.

Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. Nasz Ekspert przeszkolił i doradzał w sprawach wdrożenia zmian w przepisach reklamacyjnych przeszło 3000 firmom z różnych branż m.in. PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o./CITROEN POLSKA Sp. z o.o (200 osób), Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów energii w Polsce (400 osób), Spółdzielnia Meblarska RAMETA Zakład Pracy Chronionej, Atlas Copco Polska Sp. z o.o., Rovese S.A. Centrum Dystrybucji JYSK, CCC Spółka Akcyjna, BRW Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Vision Express SP Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Michelin Polska S.A., Trade Stomil Sp. z o.o., Global Cosmed Group S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Valvex S.A., Hager Polo Produkcja Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Kulinaria S.A., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Telepizza Poland Sp. z o.o., Nutricia Polska Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., itp.

Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

Publikacje dotyczące reklamacji:

 • Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce
 • Sprzedaż, wada, reklamacja: odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem
 • Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej: uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85
 • Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym
 • Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce
 • Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim: wzorzec dla polskiego ustawodawcy?
 • Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym
 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego: wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
METODY

Szkolenie Rewolucyjne zmiany w prawie reklamacyjnym od 1 stycznia 2023 roku – tylko praktyczne metody prowadzenia zajęć:

Na przykładzie problemów wziętych bezpośrednio z praktyki wyjaśniane będą prawne zawiłości kwestii reklamacyjnych po nowelizacji.

Prowadzący będzie odpowiadał na pytania Uczestników dotyczące wątpliwości co do dokumentacji reklamacyjnej własnej firmy. Istnieje także możliwość przesłania własnych zapytań i problemów do omówienia w trakcie szkolenia.

ADRESACI

szkolenie rewolucyjne zmiany w prawie reklamacyjnym od 1 stycznia 2023 roku adresowane jest do:

 • Pracowników Działów Obsługi Reklamacji
 • Pracowników Działów Obsługi Klienta
 • Pracowników Działów Kontroli Jakości i Produkcji
 • Pracowników Działów Handlowych/Sprzedaży/Zakupów
 • Pracowników sklepów internetowych
 • Pracowników działów serwisów
  oraz wszystkich osób zajmujących się problematyką reklamacji w przedsiębiorstwie

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia rewolucyjne zmiany w prawie reklamacyjnym od 1 stycznia 2023 roku  

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

16.10.2024 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)
12.12.2024 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Pełna sala podczas szkolenia jest świadectwem bardzo dobrego prowadzenia zajęć, kompetentnego wykładowcy, zorganizowanej firmy szkoleniowej Effect".  

   RAWLPLUG S.A. Jarosław
  • "Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, materiały są jasne i zrozumiale przedstawione. Prowadzący przygotowany do perfekcji, odpowiada na wszystkie pytania i rozwiewa wszelkie wątpliwości. Polecam".  

   Flint Espresso Sp. z o.o. Anna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.