http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenie-obsluga-klienta-reklamacje/szkolenie-korespodencja-reklamacyjna-2

Szkolenie Korespondencja reklamacyjna z Klientem – dzwonek alarmowy dla firmy

– jak pisać odpowiedzi na reklamacje? – Model 7 kroków – bank dobrych praktyk oraz najczęściej popełniane błędy w obsłudze reklamacji

Podczas szkolenia Korespondencja reklamacyjna dowiesz się jak krok po kroku pisać odpowiedzi na reklamacje. Poznasz dobre praktyki, otrzymasz gotowe wzory i omówisz konkretne przykłady.
Dowiesz się jakich błędów należy się wystrzegać w komunikacji pisemnej z klientami.
Nauczysz się mówić językiem dopasowanym do odbiorcy, poprawisz szybkość reakcji na problem, przy zachowaniu uprzejmości, empatii i indywidualnego podejścia do każdego Klienta.

Pisanie odpowiedzi na reklamacje na najwyższym poziomie

Wiedząc jak duże znaczenie ma pisanie odpowiedzi na reklamacje dla kreowania wizerunku firmy i budowania jej pozycji rynkowej, zapraszamy osoby odpowiedzialne za pisemny kontakt z klientami do udziału w warsztatach doskonalących umiejętność tworzenia efektywnej korespondencji reklamacyjnej na najwyższym poziomie.

Podczas szkolenia korespondencja reklamacyjna odpowiemy między innymi na pytania:

 • Jak doskonalić standardy pisemnej obsługi reklamacji?
 • Jakich słów i zwrotów używać, a jakich unikać w korespondencji reklamacyjnej?
 • Jak trafnie identyfikować intencje klientów zawarte w pismach reklamacyjnych oraz odpowiednio dostosowywać do nich swoje odpowiedzi?
 • Jak oddzielić fakty od emocji?
 • Jak umiejętnie i skutecznie mówić „nie”, aby nie urazić Klienta?

uczestnicy szkolenia korespondencja reklamacyjna wybrali również:

Szkolenie Mistrzowska obsługa klienta – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Jak pisać odpowiedzi na reklamacje – Cele i korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • reguł i standardów przygotowania pisemnej odpowiedzi na zgłaszane reklamacje
 • wypracowania skutecznych zasad redagowania pism reklamacyjnych
 • asertywnej odmowy w zakresie odpowiedzi na reklamację
 • panowania nad emocjami własnymi i klienta w pismach reklamacyjnych
 • prezentacja wzorów, przykładów, analiz
PROGRAM

Jak pisać odpowiedzi na reklamacje – program szkolenia:

1. Co dla firmy oznacza reklamacja? – reklamacja jako prezent, wiedza o wadach produktu, szansa na zbudowanie pozytywnych, długofalowych relacji z Klientem?

„KULTURA REKLAMACYJNA“ – polityka firmy w zakresie obsługi reklamacji

 • jak wygląda proces reklamacji i obieg dokumentów w Twojej firmie?
 • audyt procedur reklamacyjnych – co nie działa, co należy zmienić?
 • oczekiwania organizacji względem reklamacji, czyli co zyskuje firma dzięki reklamacjom?
 • reklamacja – zło konieczne, czy szansa dla firmy?
 • reklamacja korespondencyjna, jako szczególny sposób kontaktu z klientami

2. Dlaczego Klienci piszą listy reklamacyjne, skargi?

 • oczekiwania Klienta zgłaszającego reklamację – Matryca Potrzeb Klienta™
 • zrozumienie punktu widzenia Klienta – lustro
 • złote zasady, czyli „wejście w buty Klienta”
 • reklamacja – koszt, czy inwestycja dla firmy?

3. Korespondencja reklamacyjna z Klientem – reklamacja na piśmie – DZWONEK ALARMOWY dla firmy?

 • przykłady odpowiedzi na pisemne reklamacje – dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy
 • „kwiatki” w korespondencji z Klientem – techniki korygowania błędów, jak je eliminować?
 • tylko nie obojętność – wykazanie zaangażowania w zrozumienie problemu Klienta
 • budowa wiarygodności – spójność komunikatów, siła słowa, język faktów a język emocji, słowa „klucze” i słowa „drażniące”
 • komunikacja pozytywna i negatywna
 • technika „kanapka” – czyli jak złagodzić odpowiedź negatywną?
 • technika przeramowania komunikatów
 • bank dobrych praktyk reklamacyjnych (język korzyści, konstruowanie perswazyjnych komunikatów, rzetelność informacji, indywidualne podejście

4. Unifikacja struktury pisma, a indywidualne traktowanie klientów

 • pismo, czy list do Klienta?
 • jak dopasować sposób komunikacji pisemnej do określonego typu Klienta?
 • jak postępować z klientem spokojnym, perfekcyjnym, sceptycznym, sfrustrowanym, agresywnym, egocentrykiem, pasożytem, histerykiem, dyktatorem?
 • indywidualizm struktury pisma odpowiadającego na reklamacje
 • zwroty grzecznościowe – grzeczność językowa
 • bloki adresowe, spójność, zarządzanie przestrzenią listu
 • tytułowanie pisma
 • personalizowanie pisma
 • strona bierna i czynna języka w pismach do Klientów
 • zwięzłość zdania i dobór słownictwa

5. Kontakt korespondencyjny z klientem reklamacyjnym. Model 7 kroków wg J. Barlow & C. Moller listu odpowiadającego na reklamacje klientów

 • model 7 kroków pisma do Klienta reklamacyjnego
 • podziękuj Klientowi za napisanie w danej sprawie
 • poinformuj, że jest to ważne dla Ciebie i że przeanalizowałeś dokładnie opisaną sprawę
 • odnieś się do meritum sprawy opisując ją w sposób zindywidualizowany, językiem Klienta, tak, aby miał przekonanie, że jest traktowany podmiotowo i że jest dla Ciebie ważny i traktujesz go szczególnie
 • wyjaśnij dokładnie, na czym polega nieporozumienie, ale NIE OBWINIAJ Klienta
 • poinformuj, że nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia reklamacji
 • złóż formę zadośćuczynienia, (jeśli jest taka możliwość) formułując to w odniesieniu do typu osobowości Klienta oraz zwracając uwagę na kluczowe sformułowania dotyczące oczekiwań klienta zawartych w piśmie
 • poinformuj o zakończeniu postępowania reklamacyjnego
 • odpowiedź negatywna /pozytywna – analiza struktury – warsztat
 • bank zunifikowanych zwrotów stosowanych
 • jak nie obwiniać Klienta?
  – technika komunikatów bezosobowych
  – technika społecznego dowodu słuszności
  – technika rozmywania odpowiedzialności

6. Komunikacja elektroniczna – standardy korespondencji mailowej

 • podstawy netykiety (szybkość reakcji, zwroty grzecznościowe, zwięzłość wypowiedzi, jasne i krótkie komunikaty, ochrona danych wrażliwych)
 • zasady otwierania korespondencji
 • najlepsze praktyki w tworzeniu i redagowaniu e-maili

7. Warsztat redagowania rzeczywistych odpowiedzi na pisma reklamacyjne Klientów

 • analiza zredagowanych pism – indywidualna informacja zwrotna trenera
 • wypracowanie banku zunifikowanych zwrotów przydatnych w tworzeniu pism do Klienta reklamacyjnego
 • sesja informacji zwrotnych trenera i uczestników

8. Złote zasady postępowania w procesie reklamacyjnym

 • dekalog najważniejszych zasad obsługi Klienta reklamacyjnego – warsztat.
 • zadania wdrożeniowe dla uczestników szkolenia.
 • sesja informacji zwrotnych dotyczących i podsumowanie szkolenia
WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Jak pisać odpowiedzi na reklamacje będzie:

Trener Biznesu, Coach, Interim Menedżer z 20-letnim doświadczeniem menedżerskim i sprzedażowym, praktyk NLP. Specjalizuje w szkoleniach z zakresu procesów reklamacyjnych, tworzenia wzorów odpowiedzi na reklamacje, merchandisingu i psychologii zachowań konsumenckich.

Od 15 lat wdraża w firmach standardy obsługi klienta z uwzględnieniem trudnych sytuacji reklamacyjnych, prowadzi audyt procedur reklamacyjnych. Trener zarządzania emocjami w obsłudze klienta, komunikacji z klientem, z doświadczeniem praktycznym zdobytym w pracy w międzynarodowych korporacjach.

Jest autorem kilku publikacji prasowych na temat sprzedaży relacyjnej i obsługi klienta w procesie reklamacji w pismach branżowych: Business&Coaching Magazin, Handel, Fresh&Cool.

Autor poradnika dla handlowców: „Merchandising w praktyce”.

Autor publikacji na temat wykorzystania metody OJT – dla magazynu Business & Coaching oraz rozwoju kompetencji menedżerskich (Zarządzanie Zespołem Sprzedażowym w oparciu o program Zarządzanie przez Cele MBO).

Praktyk NLP i specjalista w prowadzeniu coachingu handlowców metodą Coaching On The Job.

Twórca standardów pracy dla Przedstawicieli Handlowych i Regionalnych Kierowników Sprzedaży.

Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi (do 120 osób) od Kierownika Regionalnego po Dyrektora Sprzedaży (obroty roczne – ponad 200 mln zł.) w takich firmach, jak: Coca–Cola, Nestle Polska, Unilever SA, Kompania Piwowarska SA (zdobył tytuł Menedżera Roku 2001, spośród 150 kandydatów).

W karierze menedżerskiej przeprowadził ponad 400 dni coachingu rynkowego z przedstawicielami handlowymi  i ponad 150 dni coachingu menedżerskiego.

Absolwent studium podyplomowego Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Wyższej Szkoły Bankowej.

Zrealizował szkolenia m.in. dla pracowników największych firm w Polsce:
Grupa Żywiec S.A, Bank Pocztowy S.A, Makro, Maspex S.A, Lewiatan, PZU SA, Carlsberg Polska S.A, BZ WBK, Amica, Media Expert, Poczta Polska, Bosch, Polkomtel SA, Skok, Samsung, Kolporter, Energa, Sygnity Technology, ROYAL UNIBREW S.A, PZU Życie, ING Życie S.A, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, AMICA, SYGNITY Technology S.A, Hiestand Polska sp. z o.o, ARM SA, OSM Sierpc, RABAT Pomorze, WUP Olsztyn, Marwit Sp. z o.o, Zelmer SA, PPG Deco Polska Sp. z o.o. — DECORAL, Japan Tobacco International, Kompania Piwowarska S.A, BAT Sp. z o.o, C-Konsult Sp. z o.o., Media–Expert Sp. z o.o.

METODY

Jak pisać odpowiedzi na reklamacje – metody szkolenia:

Uczestnicy treningu biorą aktywny udział w symulacjach, grach, dzięki którym uczą się nowych umiejętności. Osoby szkolone będą analizować przypadki konkretnych reklamacji i rozwiązywać problemy.

• ćwiczenia praktyczne: przygotowanie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację
• analiza przypadków (konkretnych sytuacji)
• mini wykłady
• rozwiązywanie problemów.

ADRESACI

Jak pisać odpowiedzi na reklamacje – szkolenie adresujemy do:

 • Pracowników Działów Reklamacji, Serwisu
 • Pracowników Działów Obsługi Klienta, Help Desk
 • Pracowników Działów Handlowych, do których przekazywane są informacje o problemach Klientów
 • Pracowników Działów Kontroli Jakości
 • Pracowników Działów Produkcji, Technologów, odpowiedzialnych za końcową jakość produktów
  oraz wszystkich osób zajmujących się problematyką reklamacji w przedsiębiorstwie

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia korespondencja reklamacyjna:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.