In

Asertywność co to znaczy?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, umiejętność efektywnej komunikacji odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu zawodowego. Jednym z ważnych elementów skutecznej komunikacji jest asertywność, czyli umiejętność wyrażania siebie w sposób jasny, bez konfliktów i z poszanowaniem zarówno siebie, jak i innych.

Co na temat asertywności mówi koncepcja Erica Berne’a?

Eric Berne był psychiatrą i psychoterapeutą, który opracował koncepcję asertywności.
Według Berne’a, asertywność to zdolność do wyrażania siebie w sposób jasny, bez agresji czy uległości, przy jednoczesnym szacunku dla praw i granic innych ludzi.

Poniżej przedstawiam kluczowe elementy koncepcji asertywności Erica Berne’a:

Trzy Style Komunikacji

1. Agresywność: Osoba o agresywnym stylu narusza prawa i granice innych, dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb na szkodę innych.
2. Uległość: Osoba o uległym stylu ignoruje swoje własne potrzeby, podążając za potrzebami innych i unikając konfrontacji.
3. Asertywność: Osoba asertywna potrafi wyrażać siebie w sposób jasny, bez naruszania granic innych i jednocześnie szanując swoje prawa.
Podstawowe Prawa Asertywności

Prawo do Własnych Myśli i Uczuć: Każda osoba ma prawo do otwartego wyrażania swoich przekonań, opinii i emocji.
Prawo do Mówienia „Tak” i „Nie”: Każda osoba ma prawo do wyrażania zgody lub odmowy zgodnie z własnymi potrzebami.
Prawo do Poszukiwania Satysfakcji: Każda osoba ma prawo dążyć do realizacji swoich celów i zadowolenia, z poszanowaniem innych.
Umiejętności Asertywności według Erica Berne’a:

Bezpośrednie wyrażanie potrzeb: osoba asertywna potrafi wyrazić swoje potrzeby w sposób klarowny, bez obawy przed konfliktem.
Odmawianie w sposób stanowczy, ale uprzejmy: asertywność obejmuje umiejętność odmawiania, gdy sytuacja tego wymaga, z poszanowaniem drugiej strony.
Otwarte wyrażanie opinii i uczuć: osoba asertywna nie boi się wyrazić swoich myśli i uczuć w sposób uczciwy i otwarty.
Słuchanie aktywne i empatia: asertywność wymaga umiejętności słuchania drugiej strony i wykazywania zrozumienia.

 1. Rozwiązywanie Konfliktów Konstruktywnie:
  • Asertywność zachęca do rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla obu stron.

Koncepcja asertywności Erica Berne’a ma na celu rozwijanie zdrowych relacji międzyludzkich poprzez umożliwienie jednostce autentycznego wyrażania siebie. Asertywność, według tej koncepcji, nie tylko pozwala na skuteczną komunikację, ale także sprzyja tworzeniu satysfakcjonujących relacji zawodowych i osobistych.

Asertywność jest kluczowym elementem skutecznej komunikacji w dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy. Umiejętność wyrażania siebie w sposób jasny i bez konfliktów pozwala budować pozytywne relacje z współpracownikami, przełożonymi i klientami. Oto kilka kluczowych punktów, które podkreślają znaczenie asertywności w komunikacji zawodowej:

 1. Jasność i Klarowność:
  • Asertywność pomaga w wyrażaniu swoich myśli i potrzeb w sposób jasny, co redukuje ryzyko nieporozumień.
 2. Budowanie Pozytywnych Relacji:
  • Asertywność sprzyja tworzeniu pozytywnych relacji między pracownikami. Pozwala na wyrażanie opinii i zdania bez naruszania praw i uczuć innych.
 3. Rozwiązywanie Konfliktów:
  • Asertywność umożliwia skuteczne rozwiązywanie konfliktów, ponieważ pozwala na otwarte wyrażanie uczuć i negocjowanie rozwiązań.
 4. Budowanie Wiarygodności:
  • Asertywne zachowanie przyczynia się do budowania wiarygodności zawodowej, ponieważ ludzie zazwyczaj doceniają otwartość i konsekwencję w komunikacji.
 5. Odpowiedzialność za Swoje Wybory:
  • Asertywność oznacza również przejęcie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, co jest istotne w budowaniu zaufania w miejscu pracy.
 6. Efektywne Negocjacje:
  • Umiejętność asertywnego wyrażania swoich potrzeb jest kluczowa podczas negocjacji. Pozwala na osiąganie porozumień korzystnych dla obu stron.
 7. Ochrona Przed Wykorzystaniem:
  • Asertywność pomaga chronić przed nadmiernym wymaganiem i wykorzystywaniem w miejscu pracy, ponieważ pozwala na wyrażanie granic i odmawianie w sposób zdecydowany, lecz respektujący.
 8. Rozwój Osobisty i Zawodowy:
  • Praktykowanie asertywności sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu, ponieważ umożliwia lepsze zrozumienie siebie, swoich celów i wartości.

W skrócie, asertywność jest kluczowym narzędziem w dzisiejszym środowisku pracy, gdzie umiejętność skutecznej komunikacji jest niezbędna do budowania pozytywnych relacji, zarządzania konfliktami i osiągania sukcesu zawodowego.

Jak Rozwijać Asertywność w Pracy?
 1. Rozwijaj Świadomość Siebie: Zrozumienie swoich potrzeb, wartości i granic jest kluczowe dla asertywności. Regularne samorefleksje pomagają w lepszym zrozumieniu siebie.
 2. Ćwicz Wyrażanie Siebie: Ćwiczenia praktyczne, takie jak symulacje rozmów czy treningi z coachem, mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności asertywności.
 3. Słuchaj Aktywnie: Asertywność to nie tylko umiejętność wyrażania siebie, ale także umiejętność słuchania innych. Słuchanie aktywne pozwala zrozumieć perspektywę drugiej strony.
 4. Podejmuj Konstruktywne Rozmowy o Konfliktach: Zamiast unikać trudnych tematów, podejdź do nich z asertywnością. Dąż do znalezienia wspólnego rozwiązania.

Asertywność to kluczowy element sukcesu zawodowego, przyczyniający się do budowania pozytywnych relacji, efektywnej komunikacji i zwiększenia satysfakcji zawodowej. Rozwijając umiejętność asertywności, zyskujemy nie tylko w sferze zawodowej, ale również poprawiamy jakość naszych relacji z innymi ludźmi.

  Masz problem z asertywną odmową? Nie wiesz jak mówić nie.
  Przyjedź koniecznie na kurs asertywności. Poznaj narzędzia i dobre praktyki, weź udział w ćwiczeniach na asertywność, naucz się stosować techniki asertywności.

  Z pewnością chętnie przeczytasz również:
  Asertywna komunikacja
  Co to jest asertywność?
  Asertywność: skuteczne narzędzie kierowania zespołem

  asertywna-komunikacja-byc-asertywnym
  co to jest asertywność trening
  osoba-asertywna-asertywność-menedżera
  coaching menedżerski