In

Coaching menedżerski, czyli jak wyciągnąć z ludzi to co najlepsze, jak motywować zespół do osiągania spektakularnych rezultatów?

Czy jako lider zespołu zauważasz narastające trudności z motywacją swoich podwładnych?
Dotychczasowe narzędzia dyscyplinowania, takie jak regulaminy, kary i nagrody nie przynoszą już pożądanych skutków.
Rynek pracownika także nie ułatwia zarządzania tym najtrudniejszym zasobem, jakim są ludzie. Ich oczekiwania rosną, a zaangażowanie maleje. Menadżer średniego szczebla, ściskany przez imadło oczekiwań  – z góry przełożeni, z dołu  dołu –  odczuwa nieustanną presję.
Czy można to zmienić?
Oczywiście, jednak potrzebujemy nowych narzędzi, nowych sposobów, a przede wszystkim nowego podejścia do zarządzania. Podejścia, które spowoduje, że znaczna część odpowiedzialności za wyniki zespołu rozłoży się na poszczególnych jego członków, że ich motywacja będzie płynąć z wewnątrz, a grupa stanie się samosterowanym organizmem.

Coaching menedżerski jedna z najlepszych metod zarządzania

Coaching menedżerski to metoda która od wielu lat zdobywa rzesze zwolenników w świadomych organizacjach na całym świecie. Dzięki innowacyjnemu podejściu do roli menadżera, odpowiedzialności pracownika oraz procesu rozwijania kompetencji, coaching menedżerski stał się narzędziem niezbędnym każdemu liderowi nowych czasów. Niestety coaching nieprofesjonalny, opacznie rozumiany jako instruowanie lub udzielanie krytycznego feedbacku zwykle powoduje więcej szkód niż pożytku.

8 głównych korzyści związanych z profesjonalnym coachingiem menedżerskim

 1. Zwiększenie wydajności:
  Coaching managerski pomaga managerom i liderom zrozumieć, jakie są ich mocne strony i obszary do poprawy. Dzięki temu są w stanie lepiej zarządzać swoim czasem, zadaniami i zespołem, co prowadzi do zwiększenia ogólnej wydajności.
 2. Rozwój umiejętności przywódczych:
  Coaching menedżerski pomaga rozwijać umiejętności przywódcze, takie jak komunikacja, zarządzanie konfliktami, delegowanie zadań i motywowanie zespołu. Liderzy stają się bardziej efektywni w kierowaniu ludźmi i osiąganiu celów organizacji.
 3. Poprawa relacji w zespole:
  Coaching menedżerski może pomóc w identyfikowaniu problemów w relacjach między managerem a członkami zespołu oraz między członkami zespołu. Dzięki temu możliwe jest budowanie bardziej harmonijnych i produktywnych relacji w miejscu pracy.
 4. Lepsze zarządzanie stresem: |
  Dzięki coachingowi managerowie uczą się radzić sobie ze stresem i presją związanymi z pracą. Zyskują narzędzia do lepszego zarządzania sobą w trudnych sytuacjach, co prowadzi do większego samopoczucia i efektywności.
 5. Rozwój samoświadomości:
  Coaching managerski pomaga liderom lepiej zrozumieć siebie i swoje cele zawodowe. To zwiększa samoświadomość i pozwala podejmować bardziej świadome decyzje.
 6. Dostosowanie do zmian:
  W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, coaching managerski może pomóc liderom dostosowywać się do zmian i nowych wyzwań. Pomaga identyfikować możliwości i rozwiązywać problemy.
 7. Motywacja i zaangażowanie zespołu:
  Liderzy, którzy są zaangażowani w coaching menedżerski, często potrafią lepiej motywować swój zespół. Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb pracowników i umiejętnościom komunikacji, tworzą bardziej inspirujące środowisko pracy.
 8. Zwiększenie satysfakcji zawodowej:
  Menedżerowie, którzy korzystają z coachingu managerskiego, często doświadczają większej satysfakcji zawodowej. Mają większą kontrolę nad swoim rozwojem i osiągają lepsze wyniki w swojej roli.

Coaching menedżerski – skuteczne narzędzie zarządzania różnorodnością w zespole

Nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe, wyzwania związane z zarządzaniem pokoleniem „Z”, wzrost świadomości wagi właściwych wartości w organizacji sprawiają, że firma staje się miejscem, gdzie coaching to nie tylko najrozsądniejszy sposób radzenia sobie ze współpracownikami, ale być może jedyny, który okazuje się skuteczny. Dyrektywny, nakazowo– rozdzielczy sposób zarządzania odchodzi do lamusa. Już nie wystarczy kontrolować, motywować, delegować, trzeba zachęcić zespół do partycypowania nie tylko w realizacji celów, ale w samym ich definiowaniu. Jak pisze Jim Collins w przełomowej pozycji „From good to great” pomyłką jest wyznaczanie śmiałych celów, a później szukanie najlepszych ludzi. W najlepszych firmach sprawdza się odwrotna praktyka, najpierw szuka się najlepszych ludzi, a później z ich udziałem wyznacza się śmiałe cele. Zarządzanie poprzez coaching menedżerski pomaga wydobyć z takich zespołów to co najlepsze, ale robi to w sposób nowoczesny, humanitarny, w poszanowaniu autonomii ich członków.

Trenerzy firmy Effect wspierają duże organizacje we wdrażaniu kultury coachingowej poprzez szkolenia i konsultacje. Zapraszamy do kontaktu.

Rekomendujemy szkolenie menedżerskie:

Karate lidera – sztuka obrony przed presją i manipulacją pracowników

Menedżer w ogniu… pytań o podwyżki, benefity i lepsze warunki pracy

Trudne rozmowy z pracownikami – przywództwo na pierwszej linii

Nie czekaj, zapisz się już dziś!
Jeśli podoba Ci się artykuł udostępniaj na Facebooku, przesyłaj linki pocztą i dziel się z innymi.


Autor artykułu: Marcin Rogowski
Trener, konsultant, jeden z najskuteczniejszych w Polsce Ekspertów twardych negocjacji.
Licencjonowany trener najstarszej organizacji coachingowej – Corporate Coach U (Bradenton, USA). Aktywnie działający executive coach i prekursor coachingu prowokatywnego – BAD COACH. Ukończył The Art and Science of Coaching, Erickson College International.
Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla menedżerów czołowych firm i korporacji, spędzając na salach szkoleniowych około 1000 godzin rocznie.
Wspiera menedżerów w uwalnianiu się z tego co ogranicza, staje na drodze, blokuje w realizacji celów.

Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie różnorodnością
Feedback

zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
zarządzanie różnorodnością w zespole
feedback-w-pracy
rozmowy rozwojowe przykładyasertywna-odmowa-przyklady