In

Wykorzystanie platform zakupowych do redukcji kosztów zakupów

Zalety wykorzystania platform cyfrowych w zakupach nie ograniczają się jedynie do samej realizacji zakupu czy wspomagania przepływu informacji. Kolejnymi zaletami, w szczególności tego rodzaju platform wyposażonych w systemy są:

 1. Przyspieszenie transmisji informacji w łańcuchu dostaw.
 2. Lepsze dopasowanie zakupów do indywidualnych potrzeb klientów.

 Łańcuchu dostaw – przyspieszenie transmisji informacji

Rysunek 1 przedstawia przepływ danych oraz całkowity czas transmisji informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha w systemie tradycyjnym i poprzez cyfrową platformę zakupową.

proces zakupowy w firmie

Rysunek 1 Tradycyjny przepływ danych w łańcuchu dostaw i przepływ informacji przy pomocy elektronicznych platform zakupowych

W dotychczasowym systemie transmisji danych informacja przepływała sekwencyjnie przez każde z ogniw łańcucha. Zakładając, że każe z przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu składało raz w tygodniu zamówienie, a produkt poddawany był kilkukrotnej obróbce, i rozprowadzano go przez całą sieć hurtowni, informacja o zapotrzebowaniu na niektóre komponenty, niezbędne do produkcji danego wyrobu, płynąć mogła, w skali łańcucha dostaw, pomiędzy klientem a pierwotnym dostawcą, nawet ponad pół roku.

Platforma elektroniczna umożliwia przepływ jednoczesny informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami w łańcuchu dostaw. W praktyce, każdy produkt oferowany przez łańcuch zostaje rozbity na dwa podstawowe elementy – zapotrzebowanie materiałowe i harmonogram produkcji. Następnie, po wcześniejszej dekretacji sposobu przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha, każdy z dostawców i poddostawców otrzymuje stosowne dane na temat wielkości i harmonogramu produkcji jego produktu lub półproduktu.

W konsekwencji każdy z dostawców jest więc dużo wcześniej niż dotychczas, przygotowany do obsługi danego zlecenia. Wyprzedzenie w informowaniu jest zwykle dłuższe niż czas realizacji dostawy na komponenty niezbędne jego firmie do produkcji danego podzespołu. Ostatecznie ulegają znacznemu ograniczeniu zapasy materiałów i surowców, ponieważ dostawcy nie muszą się zabezpieczać przed nieoczekiwanymi zleceniami ze strony odbiorców. Taki system przepływu informacji także znacznie upraszcza:

 1. Prognozowanie.
 2. Planowanie.
 3. Zaopatrzenie.
 4. Produkcję.
 5. Magazynowanie.
 6. Realizację umów i kontraktów.
 7. Sprzedaż.
 8. Serwis.
 9. Doradztwo.
 10. Wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku.

Zakupy – lepsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów

Przepływ informacji w łańcuchu dostaw nie ogranicza się jedynie do przepływu informacji na temat zamówień poszczególnych uczestników łańcucha. Równie istotnym jest przepływ danych na temat preferencji klientów oddziałujących i kształtujących politykę zakupów poszczególnych przedsiębiorstw.
W klasycznym systemie, bazującym na sekwencyjnym przepływie informacji, dział marketingu bada preferencje najbliższych mu klientów, analizuje je i na tej podstawie tworzy dyspozycje produkcyjne dla działu produkcji, ten z kolei przesyła te dyspozycje dalej do działu zakupu. Ten proces powtarza się wielokrotnie u każdego dostawcy i odbiorcy.

W konsekwencji w skali łańcucha dostaw dochodzi zwykle do znacznego zaburzenia obrazu rzeczywistego popytu i potrzeb klienta ostatecznego. Efektem tego zaburzenia jest przeszacowanie lub niedoszacowanie pewnych parametrów obsługi klienta oraz gromadzenie nadmiernych zapasów.

Platformy cyfrowe w znacznym stopniu eliminują ten problem. Każdy z uczestników otrzymuje bezpośrednio informacje, zgodnie z wcześniejszym zadekretowaniem ich charakteru, ma także możliwość bezpośredniej obserwacji, poprzez platformę B2B lub E procurement, aktualnych trendów na rynku i na tej podstawie, na pełne dostosowanie się do potrzeb ostatecznego klienta łańcucha.

Platformy zakupowe (E procurement i B2B)

W praktyce wiele serwerów internetowych typu E procurement nie ogranicza się do jednego tylko systemu e biznesu. Dostarczają one kompleksowych rozwiązań obejmujących, poza sprzedażą określonych materiałów czy też surowców, maszyn i urządzeń, także prowadzenie giełd i aukcji, pośrednictwo w sprzedaży i kupnie, wspomaganie przepływem informacji w łańcuchu dostaw, transmisję informacji oraz ogłoszenia i porady. Poniżej przedstawiono wybrane i charakterystyczne dla danej branży serwery E procurement.

Chemia

Portal www.chemia.pl oferuje surowce i odczynniki chemiczne.

Cyberbiznes

W przeciwieństwie do wcześniej opisanego portalu, który miał charakter branżowy, www. cyberbiznes.pl jest typową platformą B2B. Przy pomocy portalu poza informacjami gospodarczymi można pozyskać dane na temat aktualnych przetargów. Dział zakupu może, więc wystąpić jako zleceniodawca w przetargu lub też w sytuacji, kiedy będzie chciał sprzedać nadwyżki surowców czy też likwidowane w jego magazynie materiały a więc wystąpić jako dostawca i odpowiedzieć na dane w portalu ogłoszenie o przetargu.

Marketplanet

Kolejnym serwerem B2B jest Marketplanet. Marketplanet pozwala dostawcom na przedstawienie ich oferty oraz odbiorcom na wysłanie zapytania ofertowego. Na tych dwóch informacjach bazuje aukcja realizowana przez ten portal.
Pozostaje jeszcze pytanie, jakie korzyści można odnieść z wykorzystania Marketplanet?  H3
Odpowiedź na to pytanie zamieścił sam portal: Na przełomie marca i kwietnia 2003 roku Marketplanet przeprowadził kilkanaście aukcji elektronicznych dla firm z branży finansowej i handlowej.
Przedmiotem licytacji były zarówno towary jak i usługi: samochody, materiały biurowe, faksy, artykuły spożywcze oraz wykonawstwo dużego obiektu handlowego.
Uzyskane podczas aukcji obniżki cen wyniosły w zależności od asortymentu od 3,6 do 36%. Najwyższe osiągnięto na tzw. składance – 36%. W jednej z transz na samochody zaoszczędzono ponad 18%, na licytacji papieru 21%, a tonerów – 25,50%.

Netbrokers

W przeciwieństwie do wcześniej opisanego Marketplanet, serwis Netbrokers jest serwisem branżowym. Portal ten skierowany jest do firm, które kupują artykuły żywnościowe częściowo lub całkowicie przetworzone, ze szczególnym uwzględnieniem produktów rolniczych. Przedstawione są informacje na temat kształtowania się ceny mięsa wieprzowego zaczerpniętej z www.netbrokers.pl. Na podstawie tych informacji kupujący może dokonać właściwej decyzji to znaczy kupić dany gatunek mięsa po najniższej cenie. Jej podstawą jest w tym przypadku notowanie danego surowca na trzech podstawowych rynkach (Rolpetrol, Agrohandel, WGT) oraz ofert składanych bezpośrednio do Netbrokers.

Surplex

Surplex jest europejską platformą obrotu maszynami i nadwyżkami magazynowymi. Za wykorzystanie tego serwera sprzedający uiszcza opłatę w wysokości 1%-5% wartości transakcji. Zakres oferty Surplexu jest bardzo szeroki, w przypadku maszyn obejmuje on nowe i używane:

 1. Całkowite wyposażenie fabryk i zakładów wytwórczych,
 2. Wyposażenie magazynów i systemów logistycznych,
 3. Maszyny wykorzystywane w przemyśle chemicznym,
 4. Urządzenia do produkcji i przesyłania energii,
 5. Urządzenia do produkcji artykułów spożywczych,
 6. Inne wyposażenie.

Serwis po wybraniu odpowiednie opcji znajdującej się u dołu strony obsługuje także język polski. (Należy kliknąć polską chorągiewkę na dole strony głównej).

Usługi transportowe

Zakupy czy też sprzedaż realizowana przy pomocy platform internetowych nie ograniczają się tylko do zakupu surowców, materiałów części zamiennych oraz zakupów inwestycyjnych środków trwałych. Szczególnie interesujący dla firm jest zakup usług transportowych pozwalający na znaczną redukcję kosztów związanych z transportem ładunków na obszarze całej Europy.

Od dawna wiadomo, że przewoźnicy zwykle kalkulują tak cenę sprzedaży usługi transportowej, by pokryła ona zarówno drogę do miejsca rozładunku jak i drogę powrotną. A więc każdy dodatkowy tonokilometr na danej trasie jest „czystym zyskiem” przewoźnika. Przewoźnik będzie, więc zawsze dążył do minimalizacji pustych przebiegów. Przedsiębiorstwo może skutecznie wykorzystać tą zasadę efektywnie negocjując z przewoźnikiem ceny na kursy powrotne lub na „dopełnienie” zasadniczego zlecenia. Jednakże pojawia się natychmiast pytanie gdzie pozyskać informacje na temat wolnych przestrzeni ładunkowych i pustych kursów? – oczywiście w Internecie.

Przykładem platform sprzedających tego rodzaju usługi są: www.eurofreight.net i www.belog.com.

Eurofreight i Belog – są przykładami nowoczesnych serwisów internetowych, przeznaczonych do wymiany informacji pomiędzy firmami transportowymi, dysponującymi wolnymi samochodami oraz firmami, posiadającymi ładunki do przewiezienia. Celem ich działania jest dostarczanie użytkownikom aktualnych ofert transportowych oraz szybkie reagowanie na ich potrzeby. W postaci takiej giełdy internetowej użytkownicy otrzymują narzędzie, dzięki któremu szybko i wygodnie znajdą właściwego przewoźnika.

Potencjalni użytkownicy serwisów

Serwis EuroFreight i Belog skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych wymianą informacji, dotyczących transportu. Nie istnieją ograniczenia, co do korzystania z serwisu. Każda firma, dysponująca samochodami dostawczymi bądź ciężarowymi lub zajmująca się eksportem/importem może uczestniczyć w giełdzie. Uczestnictwo giełdzie związane jest z opłaceniem abonamentu miesięcznego. Bieżąca cena za korzystanie z usług danej giełdy podana jest w aktualnym cenniku.

Obszar działania

EuroFreight rozpoczyna działalność równocześnie w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i krajach Beneluxu, a do końca września także w Rosji. Sieć biur EuroFreightu obejmuje także Anglię, Francję, Danię, Włochy oraz Węgry, Bułgarię, Rumunię, Czechy, Słowację i inne kraje. Benelog obejmuje natomiast wszystkie kraje Europy wliczając w to także Albanię i kraje byłego Związku Radzieckiego.

Spis serwerów stanowiących platformy do realizacji zakupów w Internecie:

 1. ce-market.com -przetargi on line
 2. chemia.pl – produkty chemiczne
 3. cyberbiznes.pl – przetargi on line
 4. drewno.pl – drewno, tarcica oraz przetworzone drewno
 5. getin.pl. – prztargi on line
 6. marketplanet.com.pl – przetargi online
 7. netbrokers.com.pl – żywność, produkty rolne, sprzęt rolniczy
 8. pfm.pl – artykuły medyczne
 9. septyka.com.pl – artykuły medyczne
 10. polskieprodukty.pl – różne produkty
 11. ppr.pl – żywność, produkty rolne,
 12. stalportal.pl – metale, artykuły metalowe
 13. stalnet.pl- metale, artykuły metalowe
 14. surplex.com- nadwyżki magazynowe, używane i nowe urządzenia
 15. xtrade.pl – żywność, produkty rolne,

Portale pozwalające na zakup usług transportowych:

 1. www.benelog.com
 2. www.eurofreight.net

Informacje o aktualnych adresach serwerów B2B i E procurement w Polsce uzyskać można także pod adresem:
http://katalog.wp.pl/www/Handel_Elektroniczny/Gieldy_Internetowe/index.html


Szkolenia dla logistyków i działów zakupów

Optymalizacja kosztów zakupów omawiana jest w praktycznym ujęciu podczas szkolenia

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Lean w magazynie i logistyce


Autor artykułu: Wykładowca EFFECT dr Marek Kasperek


Innych specjalistów zainteresowały także artykuły:

Redukcja kosztów zakupów
Wybór dostawcy: Kryteria wyboru dostawcy
Kryteria oceny dostawcy, czyli jak kształtować długookresowe relacje z dostawcą?

redukcja-kosztow-zakupow w firmie
kryteria i metody-kwalifikacji-dostawców i audyt
effect-szkolenie-ocena-dostawcow-kryteria-oceny--kopia-min-audyt dostawcy
redukcja-kosztow-zakupow w firmietypy-osobowosci-test