In

Redukcja kosztów zakupów – zakupy przez Internet

Obecnie firmy coraz częściej dostrzegają konieczność znacznej redukcji kosztów. Nic dziwnego, klienci wymuszają stosowanie rabatów, nie chcą kupować produktów w cenach katalogowych twierdząc, że są zbyt drogie. Do tego konkurencja schodzi z cen. Oferty składane przez konkurencję na przetargach okazują się dużo niższe. Nadchodzi chwila refleksji, po której dotychczas stosowane uzasadnienia „przegranej”, że zawinił minister finansów, kurs złotego, giełda nieetyczne praktyki konkurentów itd., już nie wystarczają.
Rozpoczyna się poszukiwanie miejsc, w których można skutecznie „ciąć koszty”. Takim miejscem, jak uczy praktyka, są przede wszystkim zakupy. Możemy redukować cenę zakupu poprzez np. znalezienie nowych źródeł dostaw albo „ciąć” koszty zakupu dzięki znalezieniu tańszych przewoźników.
No, dobrze, od kilku lat optymalizujemy koszty, czego moglibyśmy się dowiedzieć nowego z tego artykułu?

Platformy zakupowe E- procurement i B2B

Szybki rozwój Internetu oraz integracja z Unią Europejską stworzyły szczególną sytuację. Zapewniony został pełny dostęp do europejskiego rynku poprzez platformy zakupowe E- procurement i B2B na niespotykanie do tej pory dogodnych warunkach. Warunki te to przede wszystkim likwidacja ceł i para ceł na import z krajów wspólnoty oraz ograniczenie ceł i para ceł na import spoza krajów Unii[1]. Na rynku polskim zaczęły się też pojawiać platformy zakupowe.

Korzyści z wykorzystania E – procurement i B2B 

Jakie korzyści odnosi kupujący? Podstawową korzyścią wynikającą z wykorzystania platform B2B i E- procurement jest usprawnienie i ograniczenie kosztów wszystkich procesów (związanych z poszukiwaniem dostawcy, jego oceną i zawarciem transakcji), jakie powstają w przypadku realizacji zakupów. Elektroniczne giełdy łączą kupujących, sprzedających i usługodawców w wirtualne mikrorynki globalizując, poprzez eliminację barier geograficznych, rynki zaopatrzenia tych przedsiębiorstw. Efektywne systemy informatyczne zapewniają sprawny przepływ informacji, a co za tym idzie, w dalszej kolejności, towarów oraz usprawniają organizację samych przedsiębiorstw uczestniczących w handlu na elektronicznych platformach.

Zalety platform B2B i E – procurement – optymalizacja kosztów

gospodarka materialowa i logistyka

1. Oszczędność czasu pracy pracowników działu zakupu. Oszczędność ta dotyczy zarówno branżystów jak i strategów. Wykorzystując takie platformy mogą oni ograniczyć nakłady sił i środków na badania rynku i bieżące kontakty z dostawcami i przeznaczyć je na elementy strategiczne dla procesu zakupu.

2. Efektywne wykorzystanie zasobów firmy. Zasoby przedsiębiorstwa zostają wykorzystane w najbardziej rentownych działach (przedsięwzięciach) przedsiębiorstwa, a środki finansowe zamrożone w zapasy mogą zostać zainwestowane w inwestycje produkcyjne lub finansowe.

3. Poprawa relacji z dostawcą lub partnerem. Przyspieszenie obiegu informacji i wdrożenie transmisji danych on – line pozwala na kształtowanie lepszej polityki dostaw. Dostawca znając nasze stany magazynowe może zarządzać naszym zapasem – system Push[2]

4. Pojawienie się nowych rynków zaopatrzenia i zakupu. Dzięki platformom elektronicznym możemy dotrzeć do dostawców mieszczących się poza naszą branżą lub krajem pozyskać ich ofertę i porównać jej warunki z dotychczasowymi warunkami oferowanymi przez naszych dostawców[3]

5. Sprawniejszy przepływ informacji wewnątrz organizacji. Dzięki wykorzystaniu Internetu oferta naszego działu sprzedaży a także oparta na niej aukcja na platformie elektronicznej, dają działowi zakupów natychmiastową informacje, co do potencjalnej wielkości zakupu zabezpieczającej zlecenie produkcyjne uzgadniane z klientem naszej firmy przez dział sprzedaży oraz pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa zawarcia kontraktu, co dalej przekłada się na pewność, że zrealizowany zakup zostanie przetworzony na produkt końcowy a nie zasili materiału „na magazynie”.

6. Wzrost elastyczności działania firmy. Platformy elektroniczne dostarczają informacji o rynku dostawców i kupujących a także pozwalają na uściślenie prognoz. W konsekwencji firma może lepiej dostosować swoje możliwości wytwórcze do wymagań rynku.

7. Wzrost dochodów. Uwolnienie środków zamrożonych w zapasy utrzymywane jako bufor na wypadek problemów z dostawcami pozwala, dzięki inwestycjom tych środków, na podniesienie rentowności działania firmy.

8. Lepsze postrzeganie firmy przez partnerów biznesowych.


[1] Stawki celne unii znaleźć możemy pod adresem: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm.

[2] System, w którym dostawca monitoruje poziom naszego zapasu i w sytuacji, kiedy osiągnie minimalny założony poziom dostawca automatycznie uzupełnia zapas w naszym magazynie – wypycha go („Push”).

[3] Użytecznym tutaj źródłem informacji jest europejska baza podmiotów gospodarczych którą możemy znaleźć pod adresem www.kompass.com


Szkolenia dla logistyków i działów zakupów prowadzone przez Autora artykułu:

Zarządzanie Zapasami przez Dostawcę oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw w logistyce zaopatrzenia omawiane są przez pryzmat praktycznych aspektów podczas szkolenia
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Jak kontrolować i obniżać koszty łańcucha dostaw?

Lean w magazynie

Autor artykułu: Wykładowca EFFECT dr Marek Kasperek


Innych specjalistów zainteresowały także artykuły:

Ocena dostawców – jak wybrać najlepszego dostawcę?
Wybór dostawcy: Kryteria wyboru dostawcy
Kryteria oceny dostawcy, czyli jak kształtować długookresowe relacje z dostawcą?

effect-szkolenie-metody-wyboru-dostawcow i audyt-min
kryteria i metody-kwalifikacji-dostawców i audyt
effect-szkolenie-ocena-dostawcow-kryteria-oceny--kopia-min-audyt dostawcy
planowanie projektu etapyplatformy-zakupowe-redukcja-kosztow zakupow