In

Ocena dostawców Jak wybrać najlepszego dostawcę?

W obecnych warunkach finansowych konieczne jest ograniczenie kosztów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Firmy poszukują dostawców, którzy zapewniają wysoką jakość w korzystnej cenie. Kupcy wybierają dostawców, którzy zabezpieczą terminowe dostawy, elastycznie reagują na zmiany zamówień co do ilości, terminu, asortymentu. Ocena dostawców, czyli ich przegląd w obszarze:
 • niezawodności
 • terminowości
 • stabilności cen
pozwala wyeliminować niekorzystną dla firmy współpracę i jest jednym ze sposobów na optymalizację kosztów zakupów. Ocena dostawców to analiza obecnych lub potencjalnych dostawców pod kątem:
 • Kondycji finansowej
 • Efektywności modelu biznesowego dostawcy
 • Zdolność do dostarczania odpowiednich produktów i usług
 • Możliwości – co może i czego nie może zrobić lub dostarczyć
 • Obrotów i poziomu zysku
 • Marży, cennika i rabatów
 • Niezawodności i jakości
 • Reputacji
 • Warunków płatności
 • Dostawy
 • Zapewnienia wsparcia przy wdrażaniu rozwiązań, gdy kupowane są usługi
 • Dostępności doświadczonego personelu
Ocena dostawców przeprowadzana jest, gdy firma konsoliduje swoich obecnych dostawców, wybiera nowych lub analizuje możliwości obecnych. Ocena dostawców może również przeprowadzona, gdy firma poszukuje nowych, optymalnych rozwiązań biznesowych. Na przykład gdy firma dąży do ujednolicenia systemów księgowych, magazynowych i zakupowych za pomocą wspólnego oprogramowania. Niektóre firmy współpracują z dużą liczbą dostawców i muszą przeprowadzać okresowo ocenę dostawców. Analizują, którzy z dostawców w największym stopniu przyczyniają się do osiągania zysków, i odwrotnie, którzy generują największe koszty. Taka analiza dostawców staje się analizą kosztów i korzyści.

Rezygnacja ze współpracy z dostawcą

 • Zawyżanie cen
 • Niekorzystny czas dostawy, który wymaga zapewnienia dodatkowego personelu do zarządzania dostawą
 • Krótkie terminy płatności
 • Brak rzetelności, niekompletne lub uszkodzone dostawy
Zanim jednak zdecydujesz się na tak poważny krok, porozmawiaj szczerze ze swoim dostawcą, dowiedz się co powoduje zakłócenia w dostawach, dlaczego dostawy są niekompletne lub niezgodne z harmonogramem. Może wspólnie wypracujecie korzystne rozwiązania. Inni specjaliści ds. zakupów przeczytali również: Jak kształtować długookresowe relacje z dostawcą? Zarządzanie dostawcami VMI – zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw
effect-szkolenie-metody-wyboru-dostawcow i audyt-minszkolenia-effect-roznice-kulturowe-min-chiny