In

Autentyczny Lider, czy Egzaminator?

W wielu organizacjach zaszły ogromne zmiany jeśli chodzi o podejście do pracownika i sposób komunikowania się menedżerów z zespołem.
Jednak nie wszystkie organizacje zauważyły te zmiany lub z różnych względów nie chcą ich wprowadzić. Natomiast jeśli popatrzymy się na konkurencyjność organizacji na rynku pracy, to czynniki związane z zarządzaniem: styl komunikacji, atmosfera, możliwość rozwoju, partnerskie podejście do pracownika stanowią dzisiaj mocne wyróżnienie dla organizacji jako element Employer Brandingu.
 
Jednym z takich starych, zmurszałych narzędzi menedżerskich, które wprowadzone dawno nie zdaje w większości przypadku egzaminu są niechlubnie słynne rozmowy oceniające. Odbywają się przymusowo co roku i w wielu organizacjach jest to odbębnienie przykrego obowiązku dla obu stron: menedżera i pracownika.

Dlaczego to nie działa?
Istnieje kilka najczęstszych przyczyn, dla których ludzie nie lubią rozmów oceniających

1. Obawa przed krytyką
Głównym powodem, dla którego Pracownicy nie lubią Rozmów Oceniających, jest obawa przed otrzymaniem negatywnej opinii lub krytyką. Pracownicy mogą się martwić, że zostaną surowo osądzeni lub, że ich wyniki, kompetencje są niewystarczające i nie będą potrafili znaleźć rozwiązania tej sytuacji.

2. Brak poczucia kontroli
W czasie Rozmów Oceniających prowadzonych dyrektywnie Pracownicy mogą mieć poczucie, że nie mogą kontrolować rozmowy, ani jej rezultatu. Mogą martwić się, że wyniki ich działań będą ocenione na podstawie czynników, na które nie mają wpływu. Mogą mieć poczucie, że ich argumentacja jest za słaba i nieprzekonywująca, lub, że sytuacja, w której muszą bronić swojej pozycji jest dla nich zbyt trudna, poprzez co ich zachowanie może być pasywne. 

3.
Poczucie niedoceniania
Rozmowy Oceniające polegające na koncentrowaniu się na negatywnych działaniach Pracownika mogą powodować, że Pracownicy będą czuli się niedoceniani, szczególnie jeśli uważają, że ich praca i wysiłek nie jest odpowiednio doceniany lub nagradzany, co jeszcze bardziej obniża ich motywację do inwestowania w swój rozwój. 

4.
Ograniczona informacja zwrotna
Rozmowy Oceniające mogą być również negatywnie odbierane, ponieważ Pracownicy mogą uważać, że otrzymywane informacje zwrotne nie zawsze są dla nich pomocne i przydatne oraz że informacje zwrotne, które otrzymują, nie są wystarczająco szczegółowe, aby pomóc im poprawić wyniki, lub są niemożliwe do wprowadzenia z ważnych dla nich przyczyn. 

5.
Menedżer dzisiaj to zupełnie inna osoba, niż menedżer wczoraj
Jeśli chcemy, aby zespoły wyprzedzały oczekiwania, były zaangażowane i pracowały z pasją, zdecydowanie potrzebujemy nowego podejścia i modelu komunikacji.
Z pewnością okresowe spotkania z pracownikami są bardzo cenne dla obydwu stron.
Pytanie brzmi – jak je przeprowadzić, aby stanowiły podstawę rozwoju dla członków naszego zespołu i dawały autentyczne rezultaty?

Rozmowy rozwojowe – alternatywa dla rozmów oceniających

Wiemy, że samo słowo ocena niesie ze sobą negatywną emocjonalność.
Mało kto lubi być ocenianym. Zdecydowanie bardziej motywuje nas możliwość rozwoju.

Rozmowy rozwojowe
są bardziej motywujące i wzmacniające dla Pracowników, ponieważ koncentrują się na wzroście i rozwoju, pozytywnych informacjach zwrotnych i wspólnym wyznaczaniu celów.
Już sama zmiana nazwy Rozmów Oceniających na Rozmowy Rozwojowe powoduje, że menedżerowie podchodzą do nich bardziej koncentrując się na partnerstwie i rozwoju. 

Ludzie wolą Rozmowę Rozwojową od Rozmowy Oceniającej z różnych powodów

Koncentracja na wzroście: Rozmowy Rozwojowe koncentrują się na przyszłości – nowych możliwościach, rozwoju kompetencji, podczas gdy Rozmowy Oceniające zwykle koncentrują się na wynikach z przeszłości.
Bardziej motywujące jest dla człowieka określenie celów, tego, czego ma się nauczyć i zaoferowanie wsparcia, niż ocena dotychczasowych wyników. 

Pozytywna i konstruktywna informacja zwrotna

Rozmowa Rozwojowa najczęściej koncentruje się na pozytywnych i konstruktywnych informacjach zwrotnych. Docenienie i wskazanie mocnych stron jest zdecydowanie bardziej motywujące i budujące zaangażowanie do dalszego doskonalenia kompetencji.

Wyznaczanie celów
Rozmowy Rozwojowe obejmują ustalanie celów na przyszłość, co pozwala Pracownikom koncentrować się na rozwoju. Rozmowy Oceniające nie zawsze obejmują wyznaczanie celów, często zawierając jedyni komunikat „musisz to poprawić” przez co Pracownicy mogą czuć się niepewni co do tego, co mają zrobić.

Partnerska komunikacja
Rozmowy Rozwojowe są często bardziej otwarte i oparte na partnerstwie, niż Rozmowy Oceniające, które często są prowadzone w sposób formalny, z jednostronną komunikacją.  Pracownicy w Rozmowach Rozwojowych doceniają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Podmiotowe i zindywidualizowane podejście
Rozmowy rozwojowe bardzo często są mocno zindywidualizowane pod kątem potrzeb i celów Pracownika. Pomaga to Pracownikom poczuć się podmiotowo i otrzymać wsparcie, którego aktualnie potrzebują.

Wniosek?

Jeśli chcesz zmiany w zespole – zacznij od siebie!

Zmień sposób prowadzenia rozmów i oczywiście nazwę rozmowy. Zlikwiduj w swoim słowniku i słowniku organizacji nazwę rozmowy oceniające i ocena na rozmowa rozwojowa.
Samo słowo ocena kojarzy się bardzo negatywnie i przypomina system szklony.
W organizacji mamy dorosłych ludzi, nie dzieci, czy nastolatków.
Słowo rozwój ma tu najbardziej istotne uzasadnienie. Zobaczysz jak ta zmiana przynosi autentyczne rezultaty.  


Autor artykułu:
Olga Borgieł
Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.
Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Tutaj znajdziesz szkolenia prowadzone przez Olgę Borgieł:

Trudne rozmowy z pracownikami – przywództwo na pierwszej linii

Delegowanie zadań, monitorowanie i ocena efektów pracy – jak to robić skutecznie? Szkolenie rozwojowe dla menedżerów

Czas na rozmowy rozwojowe – okresowe i roczne!

Zerknij na inne artykuły z naszego bloga:

profesjonalna-obsluga-trudnego-klienta
telefoniczna-obsluga-trudnego-klienta
badanie satysfakcji klienta ankieta
sygnalista projekt ustawycoaching menedżerski