In

Zarządzanie projektami – definicja


Definicji projektu
jest wiele i w różnych kręgach mogą się od siebie różnić. Projekt często przeciwstawiany jest, z punktu widzenia nauki o zarządzaniu, procesom związanym z utrzymaniem produkcji lub zapewnieniem usług.
Projekt
to „zadanie lub grupa zadań realizowanych w określonym czasie oraz w ramach określonego budżetu w celu osiągnięcia konkretnych korzyści”. (Zarządzanie projektami, Bloomsbury Publishing Plc, Helion, 2007, Gliwice)


Zarządzanie projektami – role w projekcie

W zarządzanie projektami zaangażowani są pracownicy, którzy pełnią różne role w projekcie:

kierownika projektu
inżyniera projektu
członka zespołu projektowego
Role w projekcie nie mają bezpośredniego i jednoznacznego przełożenia na zajmowane stanowiska w firmie, np. w niektórych projektach dyrektor do spraw technicznych może być decydentem, w innych członkiem zespołu projektowego.

Jeśli znasz członków swojego zespołu to podział prac jest względnie prosty, jeśli jednak będziesz pracować z nieznanymi sobie osobami to warto skorzystać z poniższego schematu działania:

 1. Przygotuj listę wszystkich członków zespołu.
 2. Przygotuj listę wszystkich niezbędnych do realizacji projektu umiejętności.
 3. Porozmawiaj z każdym członkiem zespołu o jego umiejętnościach i oczekiwaniach względem projektu i pracy w zespole.
 4. Dopasuj ludzi do zadań, umożliwiając członkom zespołu zmiany i negocjacje zakresu ich obowiązków.

Zarządzanie projektami – etapy projektu

Planowanie projektu

Czynności związane z etapem planowania projektu to zdefiniowanie:
– rzeczywistego problemu
– celu projektu
– interesariuszy
– głównego zadania
– czasu i nakładu pracy
– zapotrzebowania na środki.

Na tym etapie może okazać się, że rezygnujesz z realizacji projektu, bo okaże się on mało realny, zbyt drogi, nie możliwy do realizacji w danym momencie życia organizacji itd.
Pamiętaj o tym, by świadomie podjąć decyzję o tym, że przystępujesz do realizacji projekt.

Organizacja projektu

Czynności związane z etapem organizacji projektu to:
– powołanie zespołu projektowego
– szczegółowe zapoznanie się z oczekiwaniami interesariuszy
– przygotowanie ogólnego planu projektu
– przygotowanie harmonogramu projektu
– wyznaczenie ścieżek krytycznych
– przydzielenie zadań członkom zespołu projektowego
– opracowanie budżetu projektu
– stworzenie systemu skutecznej komunikacji.

Planowanie projektu dobrze jest robić razem z zespołem, tak, by każdy członek zespołu projektowego miał znaczący udział w fazie przygotowawczej.

Realizacja projektu i kontrola w projekcie

Czynności związane z etapem realizacji projektu i kontrolą projektu:

wdrażanie planu
monitorowanie i zatwierdzanie przebiegu prac
kontrola kamieni milowych
raportowanie postępów w pracach
identyfikacja i rozwiązywanie problemów.

Zakończenie i ewaluacja projektu

zakończenie prac
określenie kolejnych kroków
ocena projektu (w tym z interesariuszami)
wyciągnięcie wniosków
złożenie sprawozdania z projektu a także z tego, czego Ty i Twój zespół nauczyliście się podczas realizacji projektu.

  Ocena tego, czy projekt zakończył się sukcesem zależy od tego, w jakim stopniu zostały osiągnięte poszczególne cele. Im precyzyjniej, w początkowej fazie projektu, sformułujesz cele tym mniej nieporozumień i mniej problemów będzie podczas fazy oceny realizacji projektu (nie wspominając już o fazie realizacji).

  Cele projektu

  Pamiętaj o tym, żeby cele projektu, po dokładnym omówieniu, spisać  – pamięć nasza jest zawodna
  i po pewnym czasie może okazać się, że poszczególni członkowie zespołu nieco inaczej zapamiętali ustalenia…

  Opisując cele projektu pamiętaj o metodzie SMART.

  cele smart

   „SMART” to akronim słów:

  • Specific (określony, szczegółowy)
  • Measurable (mierzalny, wymierny)
  • Attractive (atrakcyjny)
  • Realistic (realistyczny)
  • Time-limited (określony w czasie)

  Weź udział w symulacji zarządzania zespołem projektowym, przyjedź na szkolenie Certyfikowany project manager i zgarnij pakiet gotowych rozwiązań.

  Tutaj powiązane tematycznie artykuły dla Ciebie:
  Zarządzanie zespołem projektowym
  Zarządzanie zespołem

  Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

  zarządzanie-zespołem-projektowym-harmonogram-projektu
  zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
  negocjacje pozycyjne konfrontacyjne
  komunikacja-niewerbalna-werbalnazarządzanie-zespołem-projektowym-harmonogram-projektu