http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/nowe-prawo-reklamacyjne-w-sprzedazy-krajowej-i-zagranicznej-zmiany-z-2017-roku-2-2-2-2-2

Szkolenie Nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej

– jak rozpatrywać reklamacje po nowelizacji? –  szkolenie prowadzi Ekspert zaangażowany w prace nad zmianą przepisów

 • Jesteś Producentem, Sprzedawcą, Dystrybutorem lub Kupującym?
 • Odbiorcami Twoich produktów są polscy i zagraniczni Kontrahenci czy Konsumenci?
 • Masz problemy z orientacją w gąszczu przepisów regulujących procedurę reklamacyjną, zwłaszcza po ostatnich zmianach?
 • Nie masz pewności, jak rozpatrywać reklamacje po nowelizacji?
 • Chcesz wiedzieć jak obronić swoją pozycję na gruncie nowych przepisów?
 • Teraz każde nieuznanie reklamacji klienta rodzi konsekwencje prawne, na które trzeba się przygotować!

Dzięki szkoleniu Nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej poznasz swoje prawa i obowiązki w zależności z kim i jaką umowę zawierasz!

Dowiesz się jak rozwiązywać kwestie sporne zgodnie z nowymi przepisami, aby nie stracić Klientów!

Weź udział w szkoleniu, które poprowadzi doświadczony Ekspert prawa reklamacyjnego, zaangażowana w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów.

Podczas szkolenia Nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej omówimy:

 • Nowe przepisy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów
 • Nowe obowiązki przedsiębiorców nieuznających reklamacji konsumenta
 • Nowe procedury w razie nieuznania reklamacji konsumenta
 • Nowe skutki nieuznania reklamacji konsumenta.

Czy wiesz:

 • Jakie procedury należy wdrożyć w razie nieuznania reklamacji konsumenta?
 • Jakie nowe skutki powoduje nieuznanie reklamacji klienta konsumenta?

Chcesz rozwiązać swoje wątpliwości podczas szkolenia?
Zgłoś problem mailem.
Nasz Ekspert prawa reklamacyjnego przeanalizuje wszystkie dylematy i dostarczy optymalne rozwiązania podczas zajęć.


uczestnicy szkolenia nowe prawo reklamacyjne wybrali również:

Dokumentacja, procedury, przydatne klauzule i niedozwolone praktyki w reklamacjach Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Co zyskasz na udziale w szkoleniu nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej:

Dowiesz się:

 • Jak wyeliminować błędy podczas rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych?
 • Jak nowelizacja ustawy konsumenckiej wpłynęła na procedury reklamacyjne?
 • Jak zachować się w problematycznych sytuacjach reklamacyjnych po nowelizacji?
 • Wskażemy gotowe rozwiązania i „formułki”, które można wykorzystać w sytuacjach spornych.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki wykładowcy z uwzględnieniem orzecznictwa sądów i arbitraży zagranicznych, które nabrały szczególnego znaczenia po ostatnich zmianach w prawie.

PROGRAM

Nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej – program szkolenia:

CZĘŚĆ I

Jakie prawo reguluje reklamacje w polsce i zagranicą?

1. Moja rola na rynku produkcji i dystrybucji.

 • Jak moja pozycja na rynku kształtuje odpowiedzialność wobec klienta? Oceń swoją sytuację.
 • Czy jestem producentem czy sprzedawcą?
 • Kto jest moim odbiorcą: inny przedsiębiorca, mali przedsiębiorcy, klienci prywatni?
 • W którym miejscu łańcuszka produkcji i dystrybucji jest moja firma – początek/środek/koniec?
 • Co w sytuacji gdy sprzedaję przez Internet?
 • Czy to zmienia moją pozycję w umowie?
 • W jaki sposób te wszystkie okoliczności wpływają na żądania klientów?
 • Jak różni się moja sytuacja w poszczególnych przypadkach?
 • Jak skutecznie mogę chronić swe interesy i jakimi sposobami?

2. Skąd są moi kontrahenci? Jakie przepisy stosujemy w Polsce, a jakie zagranicą: w Unii Europejskiej i poza nią? Jak zorientować się w „gąszczu regulacji”?

 • Jakie przepisy aktualnie regulują sytuację sprzedawcy i producenta w Polsce?
 • Jakie znaczenie mają zmiany z grudnia 2014 roku?
  Jakie przepisy stosujemy gdy sprzedaję /kupuję towary do/z UE, a jakie gdy poza UE?
 • Jaka jest moja sytuacja gdy sprzedaję towary wprost odbiorcom/konsumentom zagranicznym, a jaka gdy korzystam z pośredników?
  – Kiedy stosuje się przepisy dyrektyw UE?
  – Dlaczego duże znaczenie ma Konwencja Wiedeńska o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów?
  – Kiedy można zdecydować jakie prawo będzie rządzić naszą umową?

3. Jak zabezpieczyć interesy swojej firmy w obrocie krajowym i zagranicznym?

 • Co wolno a czego nie wolno zawierać w umowach z kontrahentami i klientami?
 • Dlaczego warto zawrzeć z kontrahentem zagranicznym umowę na piśmie?
 • Jakie klauzule warto wpisać do umowy?
 • Czy warto sporządzać ogólne warunki sprzedaży i kiedy one się przydają?
 • Kiedy ogólne warunki sprzedaży wiążą kontrahenta?
 • Co warto zawrzeć w ogólnych warunkach sprzedaży?
 • Jakie znaczenie mają instrukcje obsługi, normy techniczne, ustalenia z klientem?

CZĘŚĆ II

Procedura rozpatrywania reklamacji po nowelizacji w obrocie krajowym i zagranicznym

1. Jak przygotować się do rozpatrywania reklamacji w obrocie krajowym i zagranicznym?

 • Jakie formularze warto przygotować? I co powinny one zawierać?
 • Jakie „wywieszki” i inne informacje związane z reklamacjami czy zwrotami są dopuszczalne?

2. Co może reklamować klient?

 • Co to jest wada fizyczna – regulacje polskie i obce, orzecznictwo sądów polskich i zagranicznych.
 • Czy każda usterka może być przyczyną reklamacji?
 • Jakimi środkami prawnymi można zabezpieczyć interesy firmy – obrót krajowy i zagraniczny.
 • Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad – czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności?

3. Czego klient może żądać w procesie reklamacji – w obrocie krajowym i zagranicznym?

 • Czy możliwe jest żądanie od sprzedawcy zwrotu zapłaty?
 • Jakie są uprawnienia kupującego w sprzedaży w Polsce i zagranicę?
 • Kiedy można zwrócić zakupiony towar?
 • Kiedy naprawa a kiedy wymiana rzeczy?
 • Kto ponosi koszty dostarczenia rzeczy do sprzedawcy?
 • Jaka jest kolejność realizacji uprawnień kupującego i czy ma ona wpływ na finał reklamacji?
 • Czy można rozpatrzyć reklamację inaczej niż żąda klient?
 • Czego jeszcze może żądać klient, czy reklamacje obejmuje:
  – koszty dostarczenia
  – koszty demontażu
  – utracone korzyści
  – dalsze szkody
 • Jakie jest orzecznictwo sądów polskich i zagranicznych gdy chodzi o żądania klienta?

4. Czego klient może żądać poza reklamacją – w Polsce i zagranicą?

 • Czy może żądać odszkodowania?
  Kto odpowiada za wady w przesyłce/transporcie?
  Jak wygląda obowiązek i odpowiedzialność za wadliwe opakowanie rzeczy.
  Przykłady z orzecznictwa polskiego i zagranicznego.

5. Reklamacja wadliwych usług świadczonych odpłatnie

 • Jakie przepisy regulują odpowiedzialność usługodawcy za wadliwe naprawy?
 • Czego może żądać klient?

6. Jakie klient ma obowiązki przy reklamacji? – obrót krajowy i zagraniczny

 • Czy klient musi zbadać rzecz – od czego to zależy?
 • Jak wygląda obowiązek zbadania rzeczy w orzecznictwie sądów polskich i zagranicznych?
 • Kiedy klient musi zawiadomić o wadzie i jak powinien to zrobić? – przykłady z orzecznictwa polskiego i obcego.
 • Jakie są skutki niedochowania obowiązków przez klienta?

7. Jakie są terminy w reklamacjach – obrót krajowy i zagraniczny?

 • Jak długo trwa odpowiedzialność sprzedawcy? – obrót krajowy i zagraniczny
 • W jakim czasie sprzedawca powinien:
  – przyjąć reklamację
  – zbadać towar lub pojechać do klienta
  – dać odpowiedź na reklamację
  – rozpatrzeć reklamację

8. Co zrobić po uznaniu reklamacji klientowi?

9. Jak wygląda możliwość regresu czyli roszczeń zwrotnych do poprzedników w łańcuchu sprzedaży i dystrybucji?

10. Nieuznanie reklamacji konsumenta – co dalej?

 • Nowe przepisy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów
 • Nowe obowiązki przedsiębiorców nieuznających reklamacji konsumenta
 • Nowe procedury w razie nieuznania reklamacji konsumenta
 • Nowe skutki nieuznania reklamacji konsumenta.

11. Czy warto proponować klientom gwarancję i dlaczego?

 • Co daje gwarancja przedsiębiorcy?
 • Co przepisy o gwarancji regulują?
 • Czy można inaczej skonstruować gwarancję niż przepisy przewidują?
 • Rękojmia a gwarancja – co jest korzystniejsze?

CZĘŚĆ III

FAQ –  Reklamacje w pytaniach i odpowiedziach.

1. Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reklamacji, a także sesja pytań uczestników szkolenia.

 • Czy mogę odmówić sprzedaży towaru?
 • Co w sytuacji gdy cena na towarze i w kasie jest inna?
 • Kto ma dostarczyć towar i na czyj koszt w razie reklamacji i dokąd?
 • Czy klient przy reklamacji musi mieć paragon albo fakturę?
 • Czy konieczne jest opakowanie?
 • Czy można nie przyjąć reklamacji klienta?
 • Jak spisać prawidłowo zgłoszenie reklamacyjne, na co zwracać uwagę?
 • Jak odpowiadać na reklamację?
 • Czy trzeba korzystać z biegłego/opinii fachowca przy rozpatrywaniu reklamacji? Czy można samemu rozpatrzeć reklamację?
 • Jak liczyć 14 dni (i inne terminy) przy reklamacji?
 • Co w sytuacji, gdy nie mam już danego towaru/nie jest produkowany?
 • Czy klient musi zapłacić za zużycie rzeczy (amortyzację) w razie jej zwrotu?
 • Co zrobić z rzeczami nieodebranymi przez klientów?
 • Czy klient ma prawo do odwołania od nieuznanej reklamacji?
 • Co zrobić w razie interwencji rzecznika konsumentów?
WYKŁADOWCA

Nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej poprowadzi:

Monika Jagielska – Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego

Profesor Prawa, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w styczniu 2017 roku.

Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. W okresie od grudnia 2014 roku do grudnia 2017 roku nasz Ekspert przeszkolił i doradzał w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 3000 firm z różnych branż m.in. PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o./CITROEN POLSKA Sp. z o.o (200 osób), Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów energii w Polsce (400 osób), Spółdzielnia Meblarska RAMETA Zakład Pracy Chronionej, Atlas Copco Polska Sp. z o.o., Rovese S.A. Centrum Dystrybucji JYSK, CCC Spółka Akcyjna, BRW Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Vision Express SP Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Michelin Polska S.A., Trade Stomil Sp. z o.o., Global Cosmed Group S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Valvex S.A., Hager Polo Produkcja Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Kulinaria S.A., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Telepizza Poland Sp. z o.o., Nutricia Polska Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., itp.

Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

Publikacje dotyczące reklamacji:

 • Sprzedaż, wada, reklamacja: odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem
 • Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej: uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85
 • Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym
 • Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce
 • Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim: wzorzec dla polskiego ustawodawcy?
 • Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym
 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego: wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
METODY

Nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej – metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

szkolenie nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej adresowane jest do:

 • Pracowników Działów Obsługi Reklamacji
 • Pracowników Działów Obsługi Klienta
 • Pracowników Działów Kontroli Jakości i Produkcji
 • Pracowników Działów Handlowych/Sprzedaży/Zakupów
 • Pracowników sklepów internetowych
 • Pracowników działów serwisów
  oraz wszystkich osób zajmujących się problematyką reklamacji w przedsiębiorstwie

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia nowe prawo reklamacyjne w sprzedaży krajowej i zagranicznej:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Pełna sala podczas szkolenia jest świadectwem bardzo dobrego prowadzenia zajęć, kompetentnego wykładowcy, zorganizowanej firmy szkoleniowej Effect".  

   RAWLPLUG S.A. Jarosław
  • "Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, materiały są jasne i zrozumiale przedstawione. Prowadzący przygotowany do perfekcji, odpowiada na wszystkie pytania i rozwiewa wszelkie wątpliwości. Polecam".  

   Flint Espresso Sp. z o.o. Anna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.