In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/prawo-pracy-dla-zarzadzajacych-pracownikami?date=69504

Prawo pracy dla zarządzających pracownikami w 2024 roku. Nowe uprawnienia pracowników i odpowiedzialność menedżerów po zmianach kodeksu pracy.

jak zmienione przepisy kodeksu pracy wpłyną na obowiązki zarządzających pracownikami? Jakie są nowe uprawnienia pracowników? Jak reagować w trudnych sytuacjach, co wolno pracownikowi, a czego nie może kierownik? – warsztaty i studia przypadków.

Zarządzasz pracownikami, działem, firmą?
W ostatnim czasie nastąpiło sporo rewolucyjnych zmian w prawie pracy, które musisz znać!
Zachowaj czujność i bądź na bieżąco z nowościami, w
yeliminuj błędy, które najczęściej popełniają kierujący pracownikami!
Zadbaj o aktualną wiedzę na temat rewolucyjnych zmian, które wpłynęły na organizację pracy w Twoim dziale i sprawdź jak zmieniła się Twoja odpowiedzialność!

Przed Tobą nowe, trudne zadania związane ze zmianami kodeksu pracy, dotyczące badania trzeźwości, kontroli pracowników podczas pracy zdalnej, zmian organizacji i form pracy, przesunięć kadrowych, zmian w urlopach pracowniczych, grafikach czasu pracy i inne działania, które mogą skutkować roszczeniami ze strony pracowników!

Podczas spotkania z doświadczonym Sędzią Sądu Pracy, dowiesz się między innymi:

 • co o ostatnich zmianach w kodeksie pracy powinien wiedzieć każdy kierownik, menedżer?
 • w jaki sposób zmiany Kodeksu pracy wpłynęły na obowiązki i uprawnienia kierowników?
 • jakie są nowe uprawnienia pracownicze w zmienionych przepisach?
 • jak je stosować w praktyce?  
 • jak badać trzeźwość zgodnie z nowymi przepisami i nie narazić się na zarzuty ze strony pracowników? Kiedy kierownik nie dopuszcza pracownika do wykonywania pracy?
 • jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej?
 • na co uważać przy organizacji pracy zdalnej?
 • jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?
 • w jakich sytuacjach pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu opiekuńczego?
 • jak stosować w praktyce nowe uprawnienia – zwolnienie z powodu siły wyższej w pilnej sprawie rodzinnej oraz urlop opiekuńczy?
 • czy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy?
 • jakie są dopuszczalne granice i metody kontrolowania pracowników, co jest legalne, a co zabronione prawem?
 • jak prawidłowo zaplanować pracę, tworzyć  grafiki i kiedy może dojść do zmiany grafików?
 • kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się od pracy?
 • co z nadgodzinami kierownika? czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika?
 • kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć pracownikowi inną pracę niż umówiona?
 • jak radzić sobie z wyjściami prywatnymi pracownika? Jak je ewidencjonować i jakie  stosować zasady odpracowywania?
 • jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać pracownika z urlopu?
 • jakie znaczenie ma plan urlopowy?
 • Jak zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego?
 • jak planować pracę i czas odpoczynku?
 • jakie błędy popełniają najczęściej kierownicy przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
 • czego się wystrzegać w zarządzaniu pracownikami – za co kierownik ponosi odpowiedzialność?
 • o jakie dokumenty bezwzględnie musisz zadbać jako przełożony rozliczając czas pracy, udzielając zwolnień?

Szkolenie Prawo Pracy dla zarządzających pracownikami poprowadzi doświadczony Sędzia Sądu Pracy. Na praktycznych przykładach przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu Prawa Pracy przez menedżerów i kierowników zarządzających pracownikami, które grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi karami.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy dla zarządzających pracownikami wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy dla menedżerów – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy dla menedżerów jest zapoznanie Uczestników z istotnymi zmianami w Prawie Pracy oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów – program szkolenia:

Zarządzanie firmą, działem, pracownikami to ogromny egzamin dla kierowników. Będąc na pierwszym froncie walki o utrzymanie firmy muszą podejmować trudne decyzje kadrowe, których skutki mogą odczuć z opóźnieniem, w postaci pozwów pracowniczych oraz sporów zbiorowych.

Czy wiesz?
1. Jakie są obowiązki osoby kierującej procesem pracy? Jakie są granice uprawnień? Za co i jaką może ponieść odpowiedzialność? Jakie wykroczenia może popełnić menedżer w związku z nowymi uprawnieniami pracowniczymi i jaka może być jego odpowiedzialność?
2. Jak badać trzeźwość zgodnie z nowymi przepisami i nie narazić się na zarzuty ze strony pracowników? W jakich warunkach należy przeprowadzić badanie? Kiedy i na jakich warunkach pracodawca może sprawdzać zawartość środka działającego podobnie do alkoholu? Jakie mogą być konsekwencje wyciągnięte w stosunku do pracownika? – zmiany w zakresie kar porządkowych. Gdzie należy przechowywać informację o wyniku badania? Jak postąpić w razie podejrzenia.
3. Które z nowych przepisów powinieneś znać jako kierownik? – wybrane najważniejsze przepisy.
4. Kiedy szkolenia są wliczane do czasu pracy według nowego przepisu art. 94 ze zn. 13 Kp? Jak należy rozumieć szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku? Kto ponosi koszty takiego szkolenia?
5. Że pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy, zatrudnienie w pełnym wymiarze i jak pracodawca powinien z takim wnioskiem postąpić? Co jeżeli taki wniosek trafi do kierownika?
6. Jak prawidłowo udzielać zwolnienia z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?
7. Jak prawidłowo udzielać urlopu opiekuńczego?
8. Jak prawidłowo udzielać innych zwolnień: opieki, na oddanie krwi, urlopu na żądanie? Czy te uprawnienia mają charakter bezwzględny? Czy można ich odmówić i kiedy?
9. Że został wydłużony okres, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę między innymi na pracę nadliczbową? Jak prawidłowo stosować to uprawnienie pracownicze.
10. Czy wiesz, że pracownik wychowujący dziecko do lat 8 może zażądać elastycznej organizacji pracy? Co to jest elastyczna organizacja pracy? Kiedy możesz odmówić?
11. Jak prawidłowo stosować system przerywanego czasu pracy, ruchomy rozkład czasu pracy i różne godziny rozpoczynania pracy, w ramach nowego uprawnienia pracowniczego.
12. Jak prawidłowo stosować pracę zdalną okazjonalną?
13. Jakie są niedopuszczalne praktyki w pracy zdalnej, które mogą powodować roszczenia pracownika, w tym o rozliczenie nadgodzin? Na co uważać i na co nie wolno się zgadzać.
14. Jakie są dodatkowe przerwy od pracy po zmianach przepisów kodeksu pracy? Komu przerwy przysługują? Czy przerwy można kumulować?
15. Jakimi regułami rządzi się grafik? Jak prawidłowo zaplanować pracę, tworzyć  grafiki  (harmonogramy) w okresach niedoboru pracy, absencji pracowników?
16. Kiedy wolno zmienić grafiki pracy i kiedy jest to niedopuszczalne? W jaki sposób i w jakim terminie  informować pracowników o zmianach grafików?
17. Jakie są zasady prawidłowego zrównoważenia uszczuplonego odpoczynku dobowego, gdzie i  jak dokonać  adnotacji? Czy jest dopuszczalne, aby pracownik zakończył pracę z wezwania na dyżurze i ponownie rozpoczął pracy po mniej niż 11 godzinach?
18. Czy należy rozliczyć brak odpoczynku tygodniowego?
19. W jaki sposób i w jakim terminie  informować pracowników o zmianach grafików?
20. W jaki sposób prawidłowo rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych? 
21. Jakie niedopuszczalne praktyki grożą roszczeniami pracowników o nadgodziny?
22. Jak prawidłowo rozliczać pracę w nadgodzinach, wolne dni – szósty dzień pracy, niedzielę i święta?
23. Czy i kiedy kierownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika?
24. Jak traktować przekazywanie zmian, udział w zebraniach przed rozpoczęciem pracy, obecność kierownika do opuszczenia zakładu pracy przez ostatniego pracownika? Czy jest to czas pracy?
25. Co to są „czarne nadgodziny”?
26. Czy nadgodziny trzeba wyraźnie polecić? Czy polecenie musi być pisemne?
27. Jak traktować przekazywanie zmian z punktu widzenia czasu pracy? – przykłady w orzecznictwie. 
28. Jak prawidłowo udzielać przerw od pracy?
29. Jak egzekwować brak dyscypliny pracy w zakresie rozkładu czasu pracy? Jak postępować ze spóźnieniami, wydłużeniem przerwy , opuszczeniem zakładu pomimo sprzeciwu pracodawcy?
30. O jakie dokumenty bezwzględnie musisz zadbać jako przełożony rozliczając czas pracy, zgadzając się na wyjścia, zwalniając pracownika od pracy?
31. Jaki jest wpływ badań profilaktycznych na wykonywanie pracy?
32. Czy wiesz, że możesz pracownika wnioskować o skierowanie na badania profilaktyczne przed terminem badań? Kiedy możesz to zrobić? Jak postąpić w sytuacji utraty przez pracownika zdolności do pracy?
33. Kiedy i w jaki sposób możesz powierzyć inna pracę niż umówiona?
34. Jakie polecenia możesz wydać pracownikowi w ramach zajmowanego stanowiska? Czy wszystkie obowiązki muszą być spisane w zakresie czynności?
35. Czy możesz sporządzać notatki służbowe, gdzie je przechowywać oraz jaka może być ich treść?
36. Jak radzić sobie z wyjściami prywatnymi pracownika? W jaki sposób i kiedy ustalać odpracowania?
37. Jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych?
38. Jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu?
39. Czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić  urlopu zaległego i bieżącego?
40. Czy można i na jakich zasadach  na gruncie udzielić urlopu bez zgody pracownika.
41. Kiedy sobą odpowiedzialna popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego? Jakie są niedopuszczalne praktyki kierowników na przykładach.
42. Czy możesz udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań profilaktycznych? Problematyka niezdolności do pracy a udzielenie urlopu.
43. Jak ewidencjować czas wykonywania badań przez pracownika? Czy pracownik po wykonaniu badań ma wrócić do pracy?
44. Jak postąpić w przypadku przerwania pracy z powodu niezdolności do pracy pracownika (złego samopoczucia)?
45. Czy samowolne podjęcie pracy przez pracownika na urlopie przerywa urlop?
46. Czy możesz wnioskować o zwolnienie z pracy pracownika: z powodu częstych absencji, braku wydajności, utraty zaufania, krytyki przełożonego, odmowy wykonania polecenia, nadużycia zwolnienia lekarskiego i pod jakimi warunkami?
47. Czy masz obowiązek przeprowadzania z pracownikiem rozmów dyscyplinujących? Czy masz obowiązek informowania, że „źle” wykonuje pracę? Czy informując pracownika o konsekwencjach możesz narażać się na zarzut mobbingu z jego strony? Jak zgodnie z prawem przeprowadzić spotkanie podczas którego zostanie nałożona kara porządkowa czy wręczone wypowiedzenie umowy?
48. Jakie są konsekwencje pracy pracownika na zwolnieniu lekarskim, dyżurze, urlopie?
49. Kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się o wykonywania pracy?
50. Jak prawidłowo stosować tryb ukarania karą porządkową? Jak wysłuchać pracownika? Jakie najczęściej w tym zakresie popełniane są błędy skutkujące uchyleniem kary przez sąd pracy. 
51. Jak egzekwować przestrzeganie przez pracowników bhp, czyli jeden z wielu obowiązków osób kierujących procesem pracy?
52. Dlaczego tak ważna jest prawidła organizacja pracy, w tym równomierne obciążenie pracą, dyżurami, nadgodzinami?
53. Czy sam możesz być ofiarą mobbingu ze strony podległego pracownika?
54. Czy niewłaściwe traktowanie pracowników może być przyczyną  rozwiązania umowy o pracę. Zniechęcanie  pracowników do pracy przez przełożonego w orzecznictwie SN

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Prawo Pracy dla menedżerów będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy dla menedżerów – metody szkoleniowe:

Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy dla menedżerów adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy dla zarządzających pracownikami:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

17.10.2024 Szkolenie online
790 ZŁ (NETTO)
12.12.2024 Szkolenie online
790 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

   FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
  • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

   TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.