http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/przypadki-prawa-pracy?date=32228

Najtrudniejsze przypadki Prawa Pracy w dobie pandemii wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

– analiza skomplikowanych problemów w związku ze zmianą przepisów, tarcza 4.0, nowe interpretacje, orzecznictwo.

Weź udział w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie kadr do rozwiązania najtrudniejszych przypadków prawa pracy z jakimi borykają się pracodawcy w dobie pandemii koronawirusa!

Bądź na bieżąco z nowymi przepisami prawa pracy, które budzą wiele wątpliwości w praktyce!

Sędzia Sądu Pracy z bogatą praktyką orzeczniczą wskażę kolizje nowych przepisów ze starymi, podpowie jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej i wskaże najczęściej popełniane błędy przez pracodawców, które mogą skutkować pozwami i roszczeniami ze strony pracowników i konsekwencjami w przypadku kontroli PIP.
Poznasz przykłady rozwiązań zaczerpnięte z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualne stanowiska, interpretacje, orzecznictwo.

Działaj zgodnie z prawem i uchroń firmę przez popełnianiem błędów, które mogą mieć poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe?

Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!

Zapisz się już dziś i skorzystaj z wiedzy Eksperta!


Uczestnicy szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy wybrali również:
Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

28 maja 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
10:45 – 12:15 Zajęcia
12:15– 12:30 Sesja Pytań i odpowiedzi / Przerwa
12:30 – 14:00 Zajęcia

Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii – cele szkolenia:

Celem szkolenia jest doprecyzowanie jakie zmiany w Prawie Pracy wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz jej kolejne nowelizacje.

PROGRAM

Szkolenie Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii – program

 Czy wiesz:

 • Jak  prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia pracownika (zmiana w zakresie czasu pracy, innych warunków zatrudnienia i płacowych, wykonywanych obowiązków)?  
  Jak prawidłowo zastosować tryby zarówno na podstawie zmienionych przepisów, jak i na podstawie Kodeksu pracy krok po kroku? 
  Kiedy stosować zwykłe polecenie, kiedy obwieszczenie, kiedy wypowiedzenie zmieniające, a kiedy porozumienie zmieniające?
  Jak kontynuować albo wprowadzić obniżenie wymiaru czasu pracy na gruncie tarczy 4.0? Jakie są przesłanki do obniżenia wymiaru czasu pracy według nowych reguł?
 • Jakie mogą być konsekwencje i roszczenia pracowników w razie nieprawidłowego trybu warunków zatrudnienia?
 •  W jaki sposób obniżenie wymiaru czasu pracy wpływa na świadczenia pracownicze, w  tym prawo do urlopu wypoczynkowego, przerw w pracy, polecenie pracy ponad obniżony wymiar itp.?
  Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowy w przypadku zmiany wymiaru w trakcie roku kalendarzowego (miesiąca)?
 • Jakie są zasady prawidłowego zrównoważenia uszczuplonego odpoczynku dobowego, gdzie i  jak dokonać  adnotacji?
 • Jak rozliczyć wydłużony okres rozliczeniowy?
  Jakie jest wynagrodzenie pracownika w poszczególnych miesiącach nadwyżki i niedoboru pracy?
 • Jak przeprowadzać obecnie badania profilaktyczne, jak rozumieć pojęcie „inny lekarz”?
  Co honorować?
  Jakie obowiązki obowiązują przy przeniesieniu  pracownika do innej pracy?
 • Jak postępować w sytuacji koniecznych szkoleń utrzymujących uprawnienia pracownicze niezbędne do wykonania pracy?
 • Jak prawidłowo wprowadzić pracę zdalną?
  Jak ustalić koszty należne pracownikowi z tytułu pracy zadanej (dostarczenie środków i materiałów na gruncie tarczy 4.0)?
  Jak prowadzić dokumentację pracowniczą przy pracy zdalnej?
  Jak potwierdzać gotowość do pracy przy pracy zdalnej?
  Jak prawidłowo przedłużyć pracę zdalną po upływie okresu wynikającego z ustawy?
  Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracownika pracującego zdalnie?
  Jak radzić sobie z samowolnym podejmowaniem  pracy w  nadgodzinach?
  Jakie roszczenia może mieć pracownik pracujący zdalnie?
  Jak ustalić wypadek przy pracy pracownika zdalnego?
  Jak ustalić koszty należne pracownikowi z tytułu pracy zadanej (dostarczenie środków i materiałów na gruncie tarczy 4.0)?
 • Jakie znaczenie ma plan urlopów i kart urlopowych?
  Jak i kiedy przesunąć urlop wypoczynkowy, odwołać z urlopu?
  Czy i kiedy pracodawca może jednostronne udzielić urlopu?
  Jakich zasad powinien przestrzegać pracodawca udzielając urlopu w szczególnym trybie na gruncie tarczy 4.0)?
  Kiedy pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawu do urlopu wypoczynkowego?
  Czy okres pozostawania bez pracy  uprawnia do urlopu wypoczynkowego? 
  Jakie mogą być konsekwencje obejścia przestoju?
 • Jakie błędy formalne i merytoryczne popełnia najczęściej pracodawca przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
 • Co różni zwolnienia grupowe i indywidualne?
  Jak unikać zwolnień grupowych?
  Jakie są różnice w trybach zwolnień?
  Jakie naruszenia przepisów mogą powodować roszczenia pracownika?
 • Jak prawidłowo ustalić kryteria doboru do zwolnienia?
  Czy pracodawca ma obowiązek podania kryteriów, w jaki sposób i na jakim etapie?
 • Jak poradzić sobie ze szczególnymi ochronami stosunków pracy?
 • Jak odróżnić pojęcie likwidacji od likwidacji przez redukcję?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić konsultację ze związkami zawodowymi?
 • Jakie znaczenie ma regulamin dobrowolnych odejść (RDO) w kontekście ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
 • Czym jest okres kwarantanny w zakresie uprawnień pracowniczych?
 • W jakiej relacji pozostaje dyżur do pracy i urlopu? jak prawidłowo rozliczyć dyżur?
 • Jakie są zasady skracania okresów wypowiedzeń w porozumieniu z pracownikiem i jednostronnej decyzji pracodawcy?
  Jak prawidłowo wypełnić treść świadectwa pracy po indywidualnych uzgodnieniach i po rozwiązaniu umowy na skutek wypowiedzenia?
 • W jaki sposób obecnie wykorzystać inne tryby i przyczyny zwolnień?
 • W jaki sposób przeprowadzić rozmowę z pracownikiem na etapie modyfikacji stosunku pracy i rozwiązywania stosunków pracy?
  Jak dokumentować zdarzenia?
  Czy pracodawca może sporządzić notatki służbowe, gdzie je przechowywać?
 • Jak uwolnić się przez od dodatkowych składników wynagradzania i innych dodatkowych świadczeń związanych z pracą na podstawie art. 9 ze zn. 1 Kp
 • Kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, powstrzymać się o wykonywania  pracy?
WYKŁADOWCA

Szkolenie najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilka tysięcy specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce. Zrealizowała cykle szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. i wielu innych.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii – metody szkolenia:

Szkolenie Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy adresowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

19.06.2020 Szkolenie online
450 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

 • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.