Prawo pracy w 2020 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany w przepisach

 In HR / Kadry, Szkolenia dla instytucji publicznych, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-2020

Szkolenie Prawo pracy w 2020 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany w przepisach

– warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców.

Weź udział w szkoleniu, sprawdź jak ostatnie zmiany wpłynęły na praktykę stosowania PP w praktyce, otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!
2019 rok obfitował w liczne zmiany w Prawie Pracy.
Większość z nich do dziś budzi wątpliwości interpretacyjne i stwarza wiele problemów w praktyce.

Zmianie uległy między innymi przepisy Kodeksu Pracy dotyczące:

 • dyskryminacji
 • odszkodowań z tytułu mobbingu
 • roszczeń z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę
 • trybu prostowania świadectwa pracy oraz wydawania świadectwa pracy
 • żądania sprostowania świadectwa pracy przez sąd pracy
 • urlopów wypoczynkowych
 • uprawnień rodzicielskich
 • przedawnienia roszczeń pracowniczych
 • zakresie monitoringu pracownika.

W planach są dalsze istotne zmiany w prawie, które umocnią pozycję pracowników.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie z prawa pracy?

Nasze szkolenie z Prawa Pracy w 2020 roku jest odpowiedzią na wszelkie niejasności związane ze stosowaniem nowych przepisów w praktyce.
Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy przedstawi ciekawe przykłady orzeczeń SN, nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które popełniają specjaliści HR stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy w 2020 roku wybrali również:

Czas pracy w 2020 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

27 marca 2020r. – Park Inn by Radisson Katowice ****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.parkinn.com/hotel-katowice

Park Inn by Radisson Katowice **** reprezentujący sieć hotelarką Carlson Rezidor Hotel Group. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 650 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

Parking hotelowy naziemny dla osób nocujących w cenie noclegu.
Parking hotelowy podziemny dla osób nocujących płatny dodatkowo.
Parking hotelowy naziemny i podziemny dla osób nie nocujących płatny dodatkowo.

Możliwe jest bezpłatne korzystanie z parkingu miejskiego:
– bezpłatne miejsca przy Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego ul. Bytkowska / Targowa (25-50m od hotelu)
– bezpłatne miejsca przy ul. Bytkowska/ Józefowska (25-50m od hotelu).

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy w 2020 roku – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy w 2020 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z planowanymi zmianami w 2020 roku.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy w 2020 roku – program szkolenia:

1. Zmiany Kodeksu pracy i ich skutki dla stosowania prawa w praktyce

– zmiany przepisów w zakresie dyskryminacji
– zmiana przepisów w zakresie odszkodowania z tytułu mobbingu
– zmiany przepisów związane z roszczeniami z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę
– zmiany w zakresie trybu prostowania świadectwa pracy oraz wydawania świadectwa pracy
– zmiany przepisów w zakresie żądania sprostowania świadectwa pracy przez sąd pracy
– zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich
– zmiany w  zakresie przedawnienia roszczeń pracowniczych

2. Rewolucyjne zmiany przepisów w zakresie urlopów wypoczynkowych

– wymiary urlopów po nowemu; wymiar urlopu a staż
– wymiar urlopu a umowa zlecenie
– plany urlopowe (po zmianach przepisów w orzecznictwie)
– obwarowania w zakresie możliwości przesunięcia terminu urlopu
– kiedy urlop wypoczynkowy przepadnie
– zmiany w zakresie urlopu na żądanie – moment zgłoszenia urlopu na żądanie; kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie
– karty urlopowe  (wnioski urlopowe) – miejsce przechowywania i okres przechowywania
– rezygnacja z planu urlopowego
– przedawnienie urlopu wypoczynkowego
– ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w orzecznictwie
– udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia w orzecznictwie
– urlop wypoczynkowy a dni na poszukiwanie pracy
– urlop wypoczynkowy a niezdolność do pracy – kontrowersje w orzecznictwie
– praca na urlopie wypoczynkowym dla innego pracodawcy
– odwołanie z urlopu wypoczynkowego w praktyce i orzecznictwie
– skutki samowolnego wykorzystania urlopu wypoczynkowego
– konsekwencje wykonywania (świadczenia) pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego; urlop wypoczynkowy a zobowiązanie pozostawania przez pracownika „pod telefonem”
– zmuszanie pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie przestoju
– odmowa wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika

3. Dalsze ograniczenia w przepisach w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w miejsce umowy o pracę.

4. Zmiany w zakresie rodzajów (typów) umów o pracę

– zatrudnienie doraźne

5. Nowość – „PRACA DOMOWA” czyli mini telepraca – przesłanki uznania pracy za pracę domową. Praca domowa a telepraca.

6. Wpływ zmian Kodeksu pracy na dokumentację pracowniczą

– zmiany w zakresie kwestionariuszy osobowych i świadectwach pracy.

7. Wyjaśnienie nowych pojęć

– co to są dane kontaktowe?
– jak rozumieć miejsce zamieszkania i obowiązki pracownika w tym zakresie
– pojęcie „najbliższego członka rodziny” – kto to jest?
– przebieg zatrudnienia a sposób wykonywania pracy

8. Zasady pobierania innych danych od kandydatów i pracowników.

9. Jak długo przechowywać dokumentację związaną z procesem rekrutacji – kontrowersje wynikające z odmiennego stanowisko UODO i Ministra Cyfryzacji. Zagrożenia dla pracodawców.

10. Zmiany z zakresie badań profilaktycznych pracowników i ich wpływ na dokumentacje pracowniczą oraz inne ważne, kontrowersyjne zagadnienia związane z badaniami

– badania profilaktyczne i stan zdrowia pracownika a stosunek pracy
– utrata zdolności do pracy a dalsze czynności pracodawcy
– czy pracodawca ma obowiązek zmiany organizacji pracy pod kątem orzeczenia lekarza medycyny pracy (w orzecznictwie SN).
– kierowanie pracownika na badania pomimo ważności badań w orzecznictwie SN 
– pojęcie aktualnego orzeczenia lekarskiego

11. Kolejne zmiany w zakresie monitoringu pracownika oraz wprowadzenie przepisów o pobieraniu danych biometrycznych od pracownika (nowość)

– na jakich zasadach prowadzić legalny monitoring w miejscu pracy (rodzaje monitoringu i cele)
– monitoring a akta osobowe pracownika
– postępowanie pracodawcy w przypadku żądania przez pracownika przetwarzania wizerunku za pomocą kamer
– pobieranie danych biometrycznych – skutek odmowy przez pracownika udostępniania takich danych

12. Problemy pracodawców ze stosowaniem przepisów o aktach osobowych`

– forma prowadzenia akt osobowych po zmianach przepisów
– akta osobowe pracownika i ich prawidłowa chronologia
– budowanie dokumentacji pracowniczej w sposób prawidłowy
– co oznacza prowadzenie dokumentacji pracowniczej oddzielnie dla każdego pracownika?
– zakres dokumentacji pracowniczej
– nowe obowiązki pracodawcy po wejściu w życie ustawy
– obowiązki informacyjne pracodawcy; zasady zniszczenia dokumentacji pracowniczej
– sposób zmiany formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej – obowiązki informacyjne pracodawcy – jak je prawidłowo wypełniać?
– wydawanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi oraz innych osobom uprawnionym
– wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej

13. Projektowana zmiana przepisu w zakresie rozliczania szóstego dnia pracy pracownika a obecny stan prawny – problemy pracodawców

– rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy)
– zasady udzielania wolnego dnia; podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego
– dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
– postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy
– jak dokumentować brak uzgodnienia
– odpowiedzialność za wykroczenie
– kiedy nie ma winy pracodawcy

14. Kolejne zmiany w przepisach

– dodatkowe świadczenie dla rodziców na gruncie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 1 marca 2019r.)
– zmiany w zaświadczeniach dotyczących bhp
– nowe karty wypadków przy racy
– posiłki profilaktyczne po nowemu
– przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy

15. Przegląd bieżącego orzecznictwa w sprawach pracowniczych oraz najczęstsze problemy pracodawców

– rozwiązanie zawartej umowy o prace przed nadejściem terminu do nawiązania stosunku pracy (rozpoczęcia pracy)
– skutki ”porzucenia pracy” przez pracownika z sferze rozwiązania stosunku pracy
– niezrozumiałe oświadczenia pracowników o rozwiązaniu umowy o pracę
– notatki służbowe i dokumentowanie zdarzeń w trakcie trwania stosunku pracy
– czy notatka służbowa w aktach osobowych  narusza  dobra osobiste pracownika?
– czy notatka służbowa jest dopuszczalna?
– czego unikać przy sporządzaniu notatek służbowych?
– problematyka dokumentacji dokumentującej rozmowy dyscyplinujące
– badanie pracownika alkomatem pracodawcy – w orzecznictwie i po zmianach przepisów od 4 maja 2019r;
– praktyczne problemy z e- zwolnieniami lekarskimi
– szkalowanie pracodawcy na portalach społecznościowych
– nagrywanie przez pracowników przełożonych w miejscu pracy
– świadczenie pracy lub podejmowanie innych czynności na zwolnieniu lekarskim przez pracownika (wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem)
– podejmowanie pracy zarobkowej  na zwolnieniu lekarskim
– samowolne przerwy w pracy i opuszczanie stanowiska pracy przez  pracowników
– zmiana okresu wypowiedzenia w trakcie jego trwania
– dopuszczalność pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego
– wydłużenie okresu zatrudnienia poprzez złożenie wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego
– problematyka podróży służbowej w kontekście nadgodzin i odpoczynku pracownika
– inne bieżące problemy związane z przebiegiem zatrudnienia

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Prawo Pracy w 2020 roku będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy w 2020 roku – metody szkoleniowe:

Szkolenie Prawo pracy w 2020 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy w 2020 roku adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy dla menedżerów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

27.03.2020 Katowice
Park Inn by Radisson Katowice****
650 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

  FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
 • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

  TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Recommended Posts