http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-2021

Prawo pracy w 2021 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne

– warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców

Weź udział w szkoleniu, sprawdź jak ostatnie zmiany wpłynęły na praktykę stosowania PP w praktyce, otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!
2020 rok obfitował w liczne zmiany w Prawie Pracy.
Większość z nich do dziś budzi wątpliwości interpretacyjne i stwarza wiele problemów w praktyce.
Wybraliśmy dla Ciebie 35 palących pytań, na które nie znajdziesz jednoznacznych odpowiedzi w przepisach!

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie z prawa pracy?

Nasze szkolenie z Prawa Pracy w 2021 roku uwzględnia wszystkie bieżące oraz planowane zmiany przepisów. Omawiane są zawiłości wynikające z nowych przepisów prawa oraz najczęściej występujące problemy interpretacyjne.

Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy przedstawi ciekawe przykłady orzeczeń SN, nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które popełniają specjaliści HR stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy w 2021 roku wybrali również:

Czas pracy w 2021 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy w 2021 roku – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy w 2021 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z planowanymi zmianami w 2021 roku.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy w 2021 roku – program szkolenia:

Czy wiesz:,

 1. Za co są wyższe kary dla pracodawców w 2021r.?
 2. O obowiązku ewidencjonowania umów o dzieło?
 3. Jakie są zmiany w zakresie mobbingu?
 4. Jakie są planowane zmiany w zakresie pracy zdalnej?
 5. Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem na odległość?
 6. Co to jest bezpieczny podpis elektroniczny?
 7. Czy podpis elektroniczny potwierdzonym profilem zaufanym spełnia kryterium kwalifikowanego  podpisu elektronicznego?
 8. Czy złożenie oświadczenia woli drogą mailową jest skuteczne i z jakim momentem?
 9. Jak prawidłowo i bezpiecznie przeprowadzić obecnie proces rekrutacji?
 10. Na jakich zasadach następuje przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia osób, które są przyjmowane do pracy?
 11. Jakie dane zdrowotne są przetwarzane w celu wykonania badań profilaktycznych?
 12. Jakie dane są przetwarzane w związku z czasową niezdolnością do pracy, wypadkowością i rodzicielstwem?
 13. Czy wiesz jakie zasady obowiązują przy przetwarzaniu danych o niekaralności kandydatów do pracy i pracowników?
 14. Jakie są zasady korzystania z adresu e-mail byłego pracownika?
 15. Jakie są zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi pracującemu zdalnie i telepracownikowi?
 16. Jak chronić dane osobowe w pracy zdalnej i telepracy?
 17. Jak realizowane jest prawo pracodawcy do kontroli pracownika w pracy zdalnej i telepracy w kontekście prawa do prywatności pracownika?
 18. Jak i gdzie przechowywać dokumentację związaną z pracą zdalną?
 19. Czy karta urlopowa złożona drogą elektroniczną wymaga podpisu kwalifikowanego?
 20. Czy pracodawca może uzależnić zatrudnienie od szczepienia na COVID -19?
 21. Jakie są podstawy i zasady wynagradzania pracownika, który nie świadczy pracy? (orzecznictwo SN).
 22. Jak ustalać wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy?
 23. W jaki sposób rozumieć pojęcie „gotowości do pracy”?
 24. Czy okoliczności „nie zawinione” przez pracodawcę wpływają na nabycie praw do świadczeń pieniężnych?
 25. Jak kształtuje się wynagrodzenie pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy z mocy porozumienia stron, a jak w okresie wypowiedzenia?
 26. Jakie znaczenie ma planowanie urlopów wypoczynkowych z punktu widzenia organizacji pracy?
 27. Kiedy pracodawca może przesunąć urlop wypoczynkowy albo odwołać z urlopu?
 28. Jakie konsekwencje finansowe ponosi pracodawca w związku z przesunięciem urlopu i odwołaniem z urlopu wypoczynkowego?
 29. Jakie są różnice pomiędzy likwidacją stanowiska pracy a redukcją w zatrudnieniu i jak prawidłowo ustalić kryteria doboru do zwolnienia? Jaki jest zakres kontroli sądu pracy?
 30. Jak prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia pracownika (zmiana w zakresie czasu pracy, innych warunków zatrudnienia i płacowych, wykonywanych obowiązków)? 
 31. Czy wiesz kiedy stosować wypowiedzenie zmieniające, a kiedy porozumienie zmieniające?
 32. Kiedy pracownik nabywa prawo do odprawy pieniężnej przy wypowiedzeniu zmieniającym?
 33. Jakie są niedopuszczalne klauzule w umowach o pracę?
 34. Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy, jak je prostować w praktyce i jakie roszczenia może mieć pracownik z tego tytułu?
 35. Jakie są najczęstsze błędy pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą i jakie są ich konsekwencje?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawo Pracy w 2021 poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy w 2021 roku – metody szkolenia:

Szkolenie Prawo pracy w 2021 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy w 2021 roku adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy w 2021 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.