In

Współpraca z chińczykami  – różnice kulturowe

Poznaj i doceń znaczenie różnic kulturowych i ich wpływu na sposób myślenia i prowadzenia biznesu przez Chińczyków. Konfucjańskie korzenie kulturowe: zależności społeczne oraz wzorce postępowania nakreślone przez Konfucjusza przez wieki wpływały na kształtowanie mentalności Chińczyków. Hierarchia, harmonia, szacunek dla starszych, kolektywizm, wzajemność i lojalność wobec grupy społecznej mają bezpośredni wpływ na kulturę pracy oraz sposób postępowania pracowników i managerów w chińskich przedsiębiorstwach. Indywidualizm jest cechą kultur zachodnich, zaś Chińczycy przedkładają dobro grupy nad dobro jednostki i decyzje również podejmują grupowo. Oznacza to także, że nie spotkacie się z odpowiedzialnością indywidualną, ale w przypadku sytuacji spornej (na przykład reklamacji jakości towaru) odpowiedzialność będzie „rozmyta”.

Hierarchia społeczna w Chinach

Rozpoczynając współpracę z kontrahentami chińskimi, należy zawsze mieć na uwadze kwestie hierarchii. Ma to szczególne znaczenie podczas ustalania szczegółów jakościowych, negocjacji cen, ustalania zapisów kontraktu itd. Ważne jest, aby w miarę możliwości skład grupy negocjatorów odpowiadał sobie wiekiem i pozycją w hierarchii firmowej. Warto pamiętać, że osobą najważniejszą w firmie jest właściciel lub najstarszy manager, a często zdarza się,  że  te osoby nie posługują się językiem angielskim. Jak zachowują się pracownicy?:
  • nie podważają zdania ani decyzji osób starszych i bardziej znaczących
  • nie wyrażają własnych opinii, ponieważ „znają swoje miejsce w szeregu”
  • młodsi lub niżsi w hierarchii są posłuszni starszym lub ważniejszym

Budowanie relacji z Chińczykami

Przestrzeganie warunków umów

Budowanie relacji. Zadbaj o dobre relacje z partnerem chińskim, pomogą Ci w tym nasze szkolenia na temat różnic kulturowych. W Chinach biznes i przyjaźń się przenikają, a Chińczycy największy i najlepszy biznes robią z przyjaciółmi. Oznacza to także, że Chińczycy nie są chętni do podpisywania umów, ponieważ według nich słowo dane przyjacielowi wystarczy. Jeżeli doszło do podpisania umowy handlowej, to należy liczyć się z tym, że w zależności od okoliczności, umowy mogą być zmieniane przez stronę chińską.  Jest to odmienne podejście od tego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w świecie zachodnim, gdzie umowa jest wiążąca. Niemniej zaleca się podpisanie umowy na wypadek zaistnienia kwestii spornych. Jakiekolwiek postępowanie sądowe uwzględnia konieczność przedstawienia umowy podpisanej przez osoby uprawnione do jej podpisania. Ale trzeba pamiętać: w przypadku kwestii spornych zaleca się odwoływanie do relacji, a nie do zapisów w umowie i zawsze należy dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Jak rozmawiać i negocjować z chińczykami dowiesz się na szkoleniu z negocjacji międzykulturowych.

Czas w kulturze chińskiej

Chińskie przysłowie mówi: „Gdy Bóg stwarzał czas, stworzył go mnóstwo”. W kontaktach z Chińczykami zaleca się brak pośpiechu. Chińczycy mają inny stosunek do czasu niż my, Polacy. Przygotuj się na to, że czas sfinalizowania kontraktu, od nawiązania pierwszego kontaktu do podpisania umowy (nie mówiąc już o czasie dostawy) może być znacząco dłuższy niż czas, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w kontaktach z Polakami oraz większością Europejczyków. Powiedzenie: „Czas to pieniądz”, które  dobrze znamy nie obowiązuje w Chinach. Tam „czas to czas, a pieniądze to pieniądze”. A zatem załatwienie sprawy, podpisanie kontraktu, rozwiązanie problemu  może  się nie udać podczas jednego spotkania z partnerem chińskim. Kluczem do negocjacji z Chińczykami są cierpliwość i opanowanie. Chińczycy często grają na czas i odwlekają podjęcie ostatecznej decyzji. W przypadku, gdy to my udaliśmy się na rozmowy do Chin, to nasz czas jest limitowany (powrotny samolot) i chińscy partnerzy mogą to wykorzystywać, przeciągając negocjacje, aby postawić nas w sytuacji przymusowej. Autor: Dorota Czołak Na pewno będziesz zainteresowany innymi artykułami: Komunikacja z Chińczykami Współpraca z chińczykami – różnice kulturowe
kryteria i metody-kwalifikacji-dostawców i audytszkolenie-effect-roznice-kulturowe-w-biznesie-komunikacja z chinczykami